Nibiru is coming

@ckrabat
Põhjatuled juba paistavad. Teadlased on avastanud Neptuunist kaugemal Kuiperi vöös pimedas tsoonis salapärase massiivse taevakeha, mis pärineb väljastpoolt Päikesesüsteemi. Taevakeha paikneb Päikesest kuus korda kaugemal kui Pluuto, milleni hiljuti jõudis üheksa aastat tagasi 2006. aastal teele saadetud NASA kosmosesond New Horizons, mis jätkab teekonda Päikesesüsteemist välja Kuiperi vöö suunas. Kuiperi vöö on komeetide ja kividerohke ala, 30 kuni 50 astronoomilist ühikut (mis on Päikese ja Maa vahemaa) Päikesest. Pluuto kuult Charonilt avastas sond veidra moodustise, kus keset musta auku kõrgub mägi, väga sarnane mõnedele mütoloogilistele kuvanditele. Mõistatuslik planeet paikneb Päikesest umbes 200 astronoomilise ühiku kaugusel. USA astronoomi Scott Sheppardi sõnul avaldab tundmatu planeet hälvitavat mõju kõigele, mis talle läheneb. Uute andmete mõjul on teadlased hakanud ümber hindama salapärase ellipsikujuliselt liikuva Planeet X (või Nibiru) olemasolu võimalikkust. Kuigi laiem avalikkus teab Nibirust Bakuus sündinud, Palestiinas üles kasvanud, Londonis õppinud ja alates 1952. a.-st New Yorgis elanud Zecharia Sitchini (1920-2010) raamatute põhjal, siis juba 1940.-tel aastatel prognoosis Tšiili astronoom Carlos Munoz Ferrada (1909-2001) rändplaneedi olemasolu, mis võib siseneda Päikesesüsteemi ja põhjustada elule Maal katastroofilisi tagajärgi. Kui raamatupidaja taustaga harrastussumeroloogi Sitchini teaduslikus pärandis on kaheldud, siis Munoz Ferrada oli tunnustatud teadlane, kes uuris maavärinate ja vulkaanipursete astronoomilisi mõjusid.

Nibirule viivad ka kurikuulsa natside kullarongi rööpajäljed. Poolas Walbrzychi linna lähedal on radariga välja peilitud 12 meetri sügavusel (teistel andmetel 70 meetri sügavusel) maa all salapärased tunnelite süsteemid meenutavad kahtlaselt reptiilide maa-aluseid koobaslinnu, millede olemasolu on kahtlustatud ka Eestis, Nabala ja Tuhala karstialal. See muidugi ei välista, et maavälisel toel on kullarong ise sõitnud koos natside, Merevaigutoa ja 300 kilo kullaga juba ammu Kuu pimedamale poolele. Kullarongile on silma heitnud Maailma Juudikongressi juht Robert Singer ja Venemaa advokaat Mihhail Joffe, kuid tegemist võib olla hoopis Nibiru omandiga. Alam-Sileesias asuv Walbrzych kuulus kuni Teise maailmasõja lõpuni Saksamaale, seal elasid etnilised sakslased ning linn kandis nime Waldenburg. Nõukogude väed vallutasid linna 1945. aasta mais, suurem osa sakslasi saadeti sealt peale Potsdami konverentsi välja, kuid märkimisväärne saksa kogukond säilis seal ka Poola võimu all. 1943. aastal hakati linna lähedal mägedes rajama maaaluseid ehitisi ning mõningatel andmetel asus 1945. aasta jaanuaris Breslaust Waldenburgi poole teele rong, mis oli täis kulda ja mitmesuguseid natside poolt kokku röövitud aardeid. Salapärasust lisab kogu loole, aga see, et sissepääsu aardekambrisse pole 70 aasta jooksul leitud ning ei saa välistada, kui aardekambri juurde ka tee leitakse, siis ei ilmu välja salapärase lasti tegelikud omanikud, kes küsivad “Ei tunne ära ve?”

Praegu on inimtsivilisatsioon planeedil Maa sattunud omadega puntrasse, mis paneb kahtlema tema pikaajalises jätkusuutlikkuses ning ega õiget pääseteed polegi suudetud leida. Kõige suurem oht peitub inimeste massilises paljunemises kui nende arv on väga lühikese aja jooksul kahe sajandi jooksul seitsmekordistunud ning kujutab tõsist ohtu planeedi looduslikule mitmekesisusele. Tsivilisatsiooni arengu taganud looduslikud ressursid kahanevad progresseeruvalt, kuid konkurents neile süveneb. Konfliktioht näib suurenevat ning maailm elab pigem suure sõja ootuses, selle asemel, et seda ära hoida. Kui veel 30 aastat tagasi räägiti relvastuse piiramisest, siis nüüd on taas aujärjele tõstetud võidurelvastumine. Globaalne majandussüsteem on jõudnud kokkukukkumise äärele, sest inimkond elab üle jõu ja võimaluste. Elutempo samal ajal aga kiireneb ähvardavalt. Kõik need märgid viitavad eesootavale katastroofile ning parimal juhul siseneme peagi postapokalüptilisse ajastusse, kus me peame seniseid väärtuseid hakkama ümber hindama. Nii nagu Juudamaa mehe Yeshua aegadel 2000 aastat tagasi on planeedil kinnistunud variseride ja saduseride võim, mis vajab muutust, vaimset revolutsiooni. Avatuse asemel on maailm liikumas pigem kontrolloitud suletud süsteemi suunas. Hiljutised teated, et Vatikan kavatseb võtta seisukoha maavälise elu võimalikkuses, mis võib tuua muutusi traditsioonilisse mõtteviisi, sisaldab lootust, et Maa sõbrad on asunud planeeti päästma selle vallutanud geneetiliste mutantrobotite eest. Nibiru is coming. Teda oodatakse. Halleluuja!

Päikesesüsteem ja 12. planeet. Pilt: http://beforeitsnews.com/contributor/upload/343420/images/Nibiru%20Orbit2.jpg

Pikk tee Nibirule – hallidest alglollideni

@ckrabat
Kõige tuntum tulnukate liik, kellest kõige rohkem on räägitud, on nähtavasti “hallid”. Neid suuresilmseid väikesekasvulisi olendeid on seotud muuhulgas kurikuulsa Roswelli juhtumiga 1947. aastal ning paljude inimröövidega. Kui jätta välja kõikide müstifitseeritud objektidega ning maaväliste olenditega tihtipeale kaasnev esoteerika, siis üritame erinevate andmete põhjal välja sõeluda selle, mis võiks pakkuda laiemat huvi ning mahtuda liiki kirjeldavate ühiste nimetajate alla. Väga paljude vaatlejate arvates pole hallide näol tegemist elusorganismidega, vaid geneetiliselt muundatud orgaaniliste robotitega. Thomas S. Minderle räägib: “Hallid on küberneetilised organismid ja geneetiliselt loodud orgaanilised robotid, kes on lühikest kasvu ja ei tee ise otsuseid. Neid on kerge toota ja isegi sõjavägi kasutab halle missioonidel, kus röövitakse inimesi ning võetakse nende mõistus kontrolli alla.” Nigel Kerner väidab: “Hallid on biorobotid (tulevad tehasest, liini pealt), kes üritavad teada saada, kust pärineb inimese hing.” Nigel Kerner on briti ufoloog ja kirjanik. Ühiseid paralleele võib hallidel leida alglollidega, millise mudeli järgi lõid nibirulased Maa peal arvuka robotkonna.

Sumeri mütoloogia ja Zecharia Sitchin räägivad kellestki igigidest. Sumeri mütoloogia järgi olid igigid anunnakite (nibirulaste) teenijad. Kui seda tänapäevasesse keelde tõlkida, siis robotid, kuid miks ka mitte alglollid, kelle eeskujul hakati Maa peal siinsetest materjalidest lolle kokku panema. Olukord, kus planeedi elanikkond on vähem kui sajandi jooksul teinud läbi märgatava kasvu ja jõudnud kiiresti kahelt miljardilt 20. sajandi kolmandal kümnendil ligi kaheksa miljardini 90 aastat hiljem ei saa seletada ainult eluea pikenemisega, sest see on kaasa toonud sündivuse vähenemise. Täiesti võimalik, et mitmetes paikades üle Maa toodavad tehased juurde uusi lolle, kes näevad välja nagu inimesed ning tööstusliku toodangu kasvades planeedi elanike arv aina suureneb. Kromanjoonide pealetung algas üldlevinud arusaamade järgi umbes 60 000 aastat tagasi, kui nad ilmusid Aafrikast Araabia poolsaarele ning tõrjusid pikkamisi välja pärisinimesed, sh neandertaalid. Nende käitumisele on iseloomulikud väga mitmed võõrliikidele omased tunnusjooned, mistõttu ei saa välistada, et tegemist ongi samalaadsete geneetiliselt muundatud robotitega nagu hallid või igigid. Pärimuse järgi lõid Nibiru reptiilid kohapealse roboti sellepärast, et igigid hakkasid mässama ja keeldusid isandate käske täitmast.

Hallid on aga kindla peale maavälist päritolu olendid. Palju on räägitud nende sidemetest riikide valitsustega, seda eriti muidugi Ameerika Ühendriikide ja Nõukogude Liidu näitel, kuid nad võivad olla mõnede kõrgemate liikide vahemehed. Venemaa allikad väidavad, et KGB-l tekkisid kontaktid hallide tulnukatega 1942. aastal. Bulgaaria Teaduste Akadeemia kosmoseuuringute instituudi osakonnajuhataja Luchezar Filipov on väitnud, et tulnukad viibivad Maa peal, et seista vastu “inimkonna „ebamoraalsele käitumisele”, nagu looduse hävitamine ja kliima soojenemise põhjustamine või „ebaloomulikele tegevustele” nagu kosmeetika kasutamine või kunstlik seemendamine.” Konkreetselt hallide tegevusega on seotud rohkem negatiivsed konnotatsioonid: inimröövid, geneetilised eksperimendid, ajupesu, inimeste jälgimine implantaatidega, hübriidide kloonimine ja loomine. Valdav hallidele omistatud narratiiv seob neid kõrgemate olendite (reptiilide?) teenimisega ning eksperimentide vahetu läbiviimisega.

Hallidele on omane kindlakujuline välimus ning pärimused nende kujumuutmise võime kohta on vastukäivad. Võimalik, et selline võime neil tegelikult puudub. Kirjelduse järgi on hallid 1–1,5 meetri pikkused, suurte kuplikujuliste peadega olendid. Neid iseloomustavad hiiglaslikud musta või pruuni värvi silmad, läbitungiv pilk ning kalk ja emotsioonideta käitumine. Nad suhtlevad telepaatiliselt, mida peetakse universaalseks suhtlemismeetodiks olendite vahel, kes ei räägi ühist keelt. Teadaolevalt on neid seotud ka kohapeal toodetavate lollide valmistamisega ehk siis hübriidrassi tootmisega, kes näevad välja inimese moodi, aga kelle lojaalsus ja teadlikkus on osa hallide kollektiivsest teadvusest. Vastukäivat informatsiooni võib kohata hallide intelligentsuse kohta. Lihttöölistel võib see olla üsna madal – IQ on 80 kandis, kuid juhtivatel olenditel (juhtrobotitel, nn pikkadel hallidel) võib see ulatuda kõrgemale, u. 150. Kui tegemist on tööstuslikult valmistatud isenditega, siis on loomulik, et aparatuur on kontrolli all.

Antropotsentrilised teooriad on enesekesksed konservatiivsed fundamentalistlikud ideoloogiad, mis on suletud “lubatud ringist väljapoole jäävatele teadmistele”. Teatud mõttes on see ka teadmiste kontrolli üks oluline osa, eriti silmas pidades, et loll liiga palju oma peaga mõtlema ei hakkaks, sest siis ta on palju raskemini allutatav. Maavälise sekkumise tunnistamine tähendaks aga valitseva antropotsentrilise maailmapildi hukku, kus isegi Jumal on loodud inimese näo järgi ning inimene kaotaks positsiooni kui maailma valitseja, sest kusagil on temast veelgi vägevamad. Lihtsam on uskuda, et tulnukaid pole olemas. Sellegipoolest on tsivilisatsioonide tekke seletamine maavälise sekkumisega väga ratsionaalne, sest see paneks üsna mitmed mütoloogilised ning raskesti seletatavad pärimused hõlpsasti paika. Kõige suuremaks takistuseks on siin inimeste religioosne maailmapilt, mis käsitleb maailma lõpuni lahendatud saladusena, aga pole alternatiivsetele teedele avatud, vaid koguni kardab neid. Inimkonna maaväline päritolu ei tohiks iseenesest kahtluse alla seada tema religioone. Religioonid on õpetused, mis ei peaks kaduma lihtsalt sellepärast, et nendega seotud keskkond muutub.

Niisamuti ei saa ka Zecharia Sitchini käsitlust sumeri mütoloogiast võtta absoluutse tõena, kuid see ei muuda veel seda lõpuni väärtusetuks. Ulmekirjanik Erich von Däniken on öelnud: “Zecharia Sitchini teooriad on väga huvitavad, eriti maavälise intelligentsi poolt loodud inimese teooria, sest antiikmaailma ajaloos on mitmeid kirjutisi, kus inimene loodi jumala enda näo järgi. Oleme kauge ühiskonna järeltulijad ja see ei välista evolutsiooni, sest evolutsiooni käigus saabus keegi siia ning tegi meie geenides muudatusi. Zecharial olid suurepärased ideed, kuid ühega ma siiski ei nõustu – et meie päikesesüsteemis tiirleb veel üks planeet, mis teeb Päikesele ringi peale iga 3600 aasta tagant.” Kindlasti mitte planeet, vaid kõigest kosmoselaev ja kindlasti mitte iga 3600 aasta tagant, aga kõik see muu …. kes teab?

Hall tulnukas. Foto: http://www.hyper.net/ufo/pics/alien.jpg

Tulnukas on sõber, seltsimees ja vend

@ckrabat
Juuli lõpust on sotsiaalmeediasse imbunud teateid, et paavst Franciscus valmistab ette pöördumist “Urbi et Orbi” Rooma linnale ja kogu maailmale esimese maavälise kontakti kohta, mida võib lugeda tähelepanuväärseks ning mitmetähenduslikuks sõnumiks. Kui sõnum antakse edasi paavstliku õnnistuse “Urbi et Orbi” kontekstis, siis rõhutab see veelgi sõnumi erakordsust. Vanarahvas ütleb, kus suitsu, seal tuld ning midagi ei võeta ette niisama, puhtalt õhust ja armastusest. Kõiksugused vandenõuteooriad, alates David Icke’i produtseeritutest, on tulnukatesse suhtunud kui vaenulikesse olenditesse, kes püüavad salakavalalt manipuleerides Maad valitseda. Teised on neid jällegi jumalikustanud, asetades neile lootuse parema ja õiglasema maailma järele. Kus on tõde, seda on jällegi raske öelda, sest tõega on sageli nii, et ta kipub mitmuslik olema. Pole olemas ühte ja absoluutset Tõde. The truth is out there. Somewhere between two fairy tales. Caught somewhere deep between someone’s truth and a lie. Tõenäoliselt ajavad tulnukad lihtsalt tulnukate asja, millest nende poolt aegade hämaruses loodud geneetiliste mutantrobotite järglased ei pruugi aru saada. Kui paavst kavatseb tulnukatele anda oma õnnistuse, siis järelikult on selleks põhjust ning võib-olla ei piirdu selline avaldus ainult sümboolse õnnistusega.

18. juulil andis Ameerika Astronoomiaühing Carl Sagani auhinna Vatikani observatooriumi teadurile, jesuiidist astronoomile isa Guy Consolmagnole, kes on üks maavälise elu uurimise pioneere, kuid ühtlasi paavst Franciscuse teaduslik nõustaja. Auhinna üheks ajendiks oli Consolmagno astronoomiat propageeriv raamat “Turn Left at Orion” (Pöördu Orionist vasakule). Vatikani observatooriumi panus maavälise elu võimalikkuse uurimisele on olnud tähelepanuväärne. 2008. aasta mais andis Vatikani observatooriumi juht isa José Gabriel Funes, samuti jesuiit, intervjuu Vatikani ametlikule häälekandjale “L’Osservatore Romano”. Intervjuus tervitas isa Funes tulnukaid kui vendi, märkides, et nende ühiskonnad võivad olla läbinud eetiliselt kõrgema arengu kui seda on Maa ühiskond ning et nemad võivad olla vabad pärispatust, mille taaka kannab inimühiskond. Funes:Just as there is a multiplicity of creatures on earth, there can be other beings, even intelligent, created by God. This is not in contrast with our faith because we can’t put limits on God’s creative freedom… “Why can’t we speak of a ‘brother extraterrestrial’? It would still be part of creation.”

Vatikani progressiivne suhtumine maavälise elu võimalikkusesse on tõsine hoop tagurlaste armeele, kes on kuulutanud pärispatuks teaduse väljumise Lollide Koja poolt kehtestatud raamidest ning on nõudnud nende ketserite karistamist, kes julgevad mõelda piiridest väljapoole. Seda eesmärki kannab ka äge laimukampaania, mida on mitmed ringkonnad (Teadagi Kelle mõjul?) katoliku kiriku vastu valla päästnud. Funes pidas võimalikuks, et ka tulnukaid on võimalik kristlusesse liita, kuid seda võib tõlgendada ka teistpidi: kui kristlik eetika on kõrgem Maa ühiskonna poolt vastuvõetavale, siis võib see vabalt olla ka maavälise päritoluga. Jeesus räägib sageli isast, kes elab Taevas. Mis on Taevas, kas abstraktne ruum või kindel ala, mis on täidetud tähtede, planeetide, asteroidide ning muude kosmiliste objektidega? Kas ei võinud Maa tsivilisatsiooni alged pärineda taevast, millele vihjab Eenoki raamat, kuid ka mitmed muud antiiksed allikad, sh iidsed Sumeri tekstid. Muide, algkristlaste hulgas olevat olnud keegi Yakov Nibiruaia, Yakov Nibirult? Veel ammu enne Dänikeni ja Sitchinit, 1963.a., kirjutas kirjanik Günther Krupkat, päritolult idasaksa neukku ja Saksa DV Kirjanike Liidu esimees ulmeromaani “Kui jumalad surid“, milles ta samuti esitleb inimtsivilisatsiooni maavälist päritolu.

18.-19. septembril toimub NASA ja USA Kongressi raamatukogu poolt organiseeritud sümpoosion maavälise elu uuringute kohta, millel isa Consolmagno esineb ettekandega “Kas te ristiksite tulnuka?” Nii mitmedki on tähelepanu juhtinud religioosse sõja võimalikkusesse nende vahel, kes suhtuvad maavälisesse elu võimalikkusesse positiivselt ja nende vahel, kes sooviksid tulnukaid demoniseerida. Vatikan näib olevat siin poole valinud ning lähtudes kristlikust õpetusest, suhtub tulnukatesse kui vendadesse. Raamatus Exo-Vaticana juhivad selle autorid Chris Putnam ja Thomas Horn tähelepanud iiri pühaku ja Armagh’i piiskopi püha Malachy ennustustele 12. sajandist, mille järgi saabub viimane paavst Petrus Romanus, kelle ametiaeg lõpeb katoliku kiriku laialisaatmisega seoses tulnukas-päästja saabumisega. Samas ei selgu ennustusest, et “glory of the Olive” ja Petrus Romanuse vahel ei võiks olla teisigi paavste. Seletamatuid märke, et tõde on kusagil väljaspool, aga leidub nagu Malaisia lennuki müstiline kadumine 8. märtsil, mille jälgi pole suudetud siiani leida. Ära peksa tulnukat, räägi temaga!

Indo-euroopa müüt

@ckrabat
Septembris 2012 esines india päritoluga Kanada teadlane dr. Alexander Yacob Londoni Foorumil ettekandega indo-euroopa religiooni algetest, mida võib lugeda väikeseks revolutsiooniks indo-euroopa pärimuse uuringutes. Yacob käsitleb indo-euroopa kultuuri osana laiemas tsivilisatsioonis, mis hõlmab Sumeri, Egiptuse ja Induse oru tsivilisatsioone. Indo-euroopa müüti on mitmed ideoloogid kasutanud ära oma jumalikkuse põhjendamisel. Eeskätt Adolf Hitler, Alfred Rosenberg ja teised natsionaalsotsialistlikud ideoloogid, kes püüdsid konkurentsis 19.sajandi jumalate kapitalismuse ja kommunismusega üles ehitada rassistlikele ja natsionalistlikele põhimõtetele üles ehitatud doktriini, mis tugines aaria rassi ja saksa rahvuse ülimuslikkusele ning antisemitismile. Eestist pärit Alfred Rosenbergi pseudoteaduslik “Kahekümnenda sajandi müüt” (Des zwangisten Jahrhunderts) on glorifitseerinud nn põhjarassi idee ning sidunud selle indo-euroopa algega. Germaani rassi jumalikustamisega lootsid natsid vastu seista 20.sajandi alguses levinud internatsionalistlike ideede levikule, keda nad sidusid teadagi kelle mõjuga.

Alexander Yacob pöörab tähelepanu teaduse deideologiseerimise vajadusele, sest natsionaalsotsialistlikud eksirännakud 20.sajandi keskel kutsusid esile põhivoolu teaduse vastureaktsiooni, millel on ilmsed teadagi kelle mõjud. Yacobi meelest on lähenemised paljudele teaduslikele küsimustele on muutunud religioosseteks, mis on tugevasti pärssinud indo-euroopa uuringuid. Teaduse ideologiseerimine takistab teaduslikku progressi, sest usk ei ole sobiv teadusliku uurimise meetod. Itaalia teadlase Giovanni Semerano ja tuntud briti antiikfiloloogi Martin Litchfield Westi võrdlevate lingvistiliste ja mütoloogiliste uuringute põhjal võib järeldada, et Indo-euroopa religiooni alged, nagu paljudel teistelgi kultuuridel, pärinevad Lähis-Idast. Senised käsitlused eiravad võimalust, et nii Sumeri ja Egiptuse tsivilisatsioon kui ka indo-euroopa kultuurid (sh hetiidid, kreeklased jm) pärinevad kõik ühest ja samast allikast ning seda nii geneetilises, rassilises kui ka lingvistilises mõttes, millele viitavad ilmsed sarnasused kolme kõige iidsema tsivilisatsiooni: Sumeri, Egiptuse ja Induse oru tsivilisatsioonide religioonide kosmoloogias.

Professor Petr Charvat on viidanud esimese universaalse religiooni tekkimisele kalkoliitsete vaseajastu kultuuride käigus Mesopotaamias, pidades silmas Tel el Halafi kultuuri Põhja-Mesopotaamias (6100-5500 ekR) ning Ubaidi kultuuri Lõuna-Mesopotaamias (6500-3800 eKr). Nii sumeri mütoloogia kui ka Vana Testament viitavad ühe keele rääkimisele kauges minevikus. Veeuputuse käsitlemine Mesopotaamia Gilgamešis vastab üsna täpselt judaistlikule Toora pärimusele Noast, vaid väheste variatsioonidega. Erinevate rahvaste ühisele Lähis-Ida algele viitab veeuputuse lugu, mis esineb nii Mesopotaamia, Egiptuse kui ka indo-euroopa pärimustes. Veeuputuse motiiv üleilmsest katastroofist ja paadist, mille abil katastroof üle elati, viitab ühisele kosmoloogilisele pärimusele kauges minevikus. India mütoloogias Bhagavata Purana räägib draviidi kuningast, kes maabus põhjapoolse mäe juures, millel on ilmseid sarnasusi müütidega Noa laevast ja Ararati mäest. Mitmed arheoloogilised leiud viitavad varajaste tsivilisatsioonide tekkimisele Ararati mäe vahetus läheduses: Anatoolias, Süürias/Palestiinas, Mesopotaamias ja Eelamis (Edela-Iraanis) 6.-7. aastatuhandel eKr.

Veeuputuse jälgi on leitud iidsete Mesopotaamia linnade Shuruppaki, Uri, Kiši, Uruki, Lagaši ja Ninive väljakaevamistel. Teooriad põhjendavad veeuputust meteoriidi langemisega India ookeani, millega tekkis Burckle’i kraater Madagaskarist idas. Arvatakse, et selline sündmus võis aset leida ajavahemikus 3000-2800 eKr ja põhjustada olulise veepinna tõusu Lähis-Idas, Pärsia lahe piirkonnas. Mõned teadlased üritanud siduda ka Thera (Santorini) vulkaani purskega 1630-1600 eKr, mille tagajärjel tekkisid hiigeltsunamid, kuid see ei haaku mütoloogilise pärimusega, sest inimtsivilisatsioonid tekkisid tunduvalt varem. Uuemad teooriad seovad müüdi Musta mere veepinna järsu tõusuga u.5600 eKr. Arvatavasti toimus veeuputus enne inimtsivilisatsioonide tekkimist ning inimeste arvu äkilist kasvamist 3500-3200 eKr. Veeuputust on sageli paigutatud vahetult selleke eelnevasse aega u.4000 eKr. Gilgameš paigutub aega 2700 e.Kr. ja selleks ajaks pidi veeuputus juba toimunud olema. Maiade kalender algab aastaga 3114 eKr, mida seostatakse samuti veeuputusega.

Sarnasusi võib leida piirkonna varajastes kultuurides proto-hurriitide, proto-indoeurooplaste ja proto-draviidide vahel, nende keeltes, rituaalides, mütoloogias, näiteks jumala nimetustes, aga samuti kui võrrelda nende käsitöönduslikke trende. Esimene Moosese raamat (Genesis) ilmsete Sumeri-Akkadi mõjutustega. Kõik see viitab ühtse algkultuuri olemasolule, mis tekkis Lähis-Idas ja levis sealt edasi teistesse piirkondadesse. Noa poegade Japheti, Shemi ja Hamiga on seotud vastavalt indoeuroopa, semiidi ja hamiidi rahvaste sünd. Natsionaalsotsialistlikus kultuuris oli indo-euroopa algupära käsitlemine üles ehitatud Lääne-Euroopa germaani päritoluga identiteetidele. Algkultuur oli polüteistlik. Teadagi kelle poolt vastureaktsioonina peale surutud mononatsionalistlik ja monoteistlik pärimus on aga hilisem nähtus, kui seda on Sumeri ja Egiptuse polüteistlik mütoloogia. Monoteistlik Jahve-kultus on seotud mononatsionalistliku juutide hõimukultusega, mis arenes pikkamisi edasi kuni omandas läbi edasiarenduste (kristlus, islam) valitseva positsiooni paljude semiidi ning indoeuroopa algupäraga rahvaste hulgas. Dr. Yacobi uurimus aga toetab sellele küll otseselt viitamata ühtse (Nibiru) algupäraga tsivilisatsiooni tekkimist Lähis-Idas.

Nibiru rahvamuusikaansambel etendab alglollide saabumist maale 🙂

Kes ehitas Kuu?

@ckrabat
Ühel ilusal päeval käivitati tundmatute jõudude poolt tohutu raginaga Kuu ning ta võttis tulede vilkudes suuna Maa poole. Sellega sai alguse Nibiru teine tulemine. Kas see on lause mõnest ulmeromaanist või meid kunagi ootav tegelik sündmus, ei oska me täna veel öelda. 2006.a. ilmus eesti keeles Christopher Knight’i ja Alan Butleri raamat “Kes ehitas Kuu?“, mis tuleb välja alternatiivsete teooriatega meie koduplaneedi ainsa kaaslase tekke üle ning pakub välja võimaluse, et Kuu pole mitte Maa looduslik kaaslane, vaid hoopis kellegi poolt loodud tehiskaaslane. Kuu sünniloo juures on paljugi salapärast, mis viitavad Kuu autorite headele inseneriteadmistele. Juhtumisi on Kuu täpselt 400 korda väiksem Päikesest ja asub viimasest 400 korda Maale lähemal. Kuu tiirleb ümber Maa täpselt 100 korda aeglasemalt, kui planeet ümber oma telje pöörleb. Kes suutis need vahekorrad geniaalse geomeetrilise täpsusega paika panna? Lihtsaim tee, mida inimkond on uute teadmiste tõkestamisel sajandeid edukalt kasutanud, on lihtlabane eitus. Selleks, et elus läbi lüüa peame robotitena omandama põhivoolu teadmised ning nendele vastu astumine nõuab julguse olemasolu. Õhtulehes kirjutab Jaan Martinson: ” Kui keegi tuleks ja teataks, et Kuu pole looduslik vaid tehislik taevakeha, saadetaks too arsti juurde tervet mõistust kontrollima.”

Põhivoolu teadus ei ole suutnud Kuu sündi piisava tõenäosusega põhjendada. Astronoomiaprofessor Neil F. Comins väidab: “Kuu pole niisama olemas, vaid täpselt õige suurusega ja täpselt õiges kohas. Kui Kuud poleks, pöörleks Maa nii kiiresti, et ööpäev kestaks kõigest kaheksa tundi ning kõrgemat elu üldse ei eksisteeriks.” Suur osa teadlastest toetab teooriat, mille järgi Maa põrkas kokku Marsi-suuruse planeediga Theia, mille tagajärjel tekkis orbiidile lennanud magma tardumisel Kuu. Füüsikaseaduste järgi peaks 40% Kuust pärinema Theia magmast. Kuu pinnaseproovid aga kinnitavad, et hapniku isotoopide vahekord Kuul on täpselt samasugune kui maistes kivimites. Samasuguse tulemuse andis ka metallide sisalduse uurimine. Chicago ülikooli teadlane Zhang analüüsis titaani koostist Kuul ja Maal ning leidis, et ka titaani isotoopide vahekord on sarnane. Alternatiivse teooriana on välja pakutud, et Kuu võis tekkida Maalt eraldunud tükist, kuid selle matemaatiliselt täpne asetumine orbiidile loodusliku kaaslasena tundub enam kui kahtlane.

Knight ja Butler jõuavad järeldusele, et Kuu disainiti 4,6 miljardit aastat tagasi kellegi tundmatu intellekti poolt, kes jättis tulevastele põlvedele mõistatuse, mille tsiviliseeritud olendid peaksid olema võimelised ära lahendama. Kui me räägime reptiilide saabumisest Maale umbes 14 000 aastat tagasi, siis panid nad aluse viimasele täna toimivasse, võib-olla isegi oma loojangule lähenevale humanoidsele tsivilisatsioonile, kuid see ei välista varasemate tsivilisatsioonide võimalikkust planeedil, mis on aegade hämaruses jälgi jätmata hääbunud. Kuu loomine on kooskõlas ka intelligentse disaini teooriale, kui universumi näol on tegemist arvutisimulatsiooniga, mille on loonud ühes teises tsivilisatsioonis resideeriv arvutifriik. Inimloom tahab end paraku tunnetada tähtsamana, kui ta tegelikult on ning valitsev evolutsiooniteooria laseb tal paista looduse kroonina. Kõik need teadmised, mis ei haaku valitseva teooriaga tuleb aga kuulutada ebapädevateks ning nende esitajaid karistada. Täpselt samuti annab põhjendada Kuu olemasolu – teda pole lihtsalt olemas, vaid ta on välja mõeldud.

Omaette huvitav, kuid seletamatu nähtus on NASA Kuu-ekspeditsioonide lõpetamine rohkem kui 40 aastat tagasi. Kokku saatsid Ameerika Ühendriigid aastatel 1969-72 Apollo programmi raames välja seitse missiooni, millest kuus maabus Kuul ning vaid Apollo 13 jäi tehniliste probleemide tõttu Kuule laskumata. Kui USA astronaut Neil Armstrong (1930-2012) astus esimese inimesena 20.juulil 1969.a. Kuu pinnale, siis põhjustas seegi ajalooline hetk lugematu hulga vandenõuteooriaid. Mõned vandenõuteoreetikud väidavad, et Apollo-programmi näol on tegemist simulatsiooniga ning tegelikku maabumist ei toimunudki. 2009.a. avastati, et salvestused Apollo 11 Kuu külastamisest on mingitel põhjustel hävinenud. Kui Armstrong omandas Ühendriides rahvuskangelase staatuse, siis tema järel teise inimesena Kuule astunud Edwin Aldrini saatus on märksa huvitavam. Aldrinil jätkus nimelt julgust ja nahaalsust ametliku liiniga vastuollu minna ja see on inimtsivilisatsioonis piisav põhjus inimeste vaenamiseks ning tagakiusamiseks. Muuhulgas on Aldrin väitnud, et nende lendu jälgis tundmatu lendav objekt. Lollidele edastatavad teadmised peavad olema kontrolli all! Ka Armstrong on süüdistanud USA Kosmoseagentuuri NASA süüdistanud poliitilistes murumängudes, mis on mõjutanud organisatsiooni teaduslikke eesmärke. Millegipärast leitakse palju kergemini ressursse sõdimiseks Maa peal kui maavälisteks ekspeditsioonideks ning eks seegi peegeldab nibirulaste poolt maale jäetud geneetiliste mutantrobotite arengutaset.

1950.-tel aastatel Enrico Fermi ja Michael Harti poolt formuleeritud Fermi paradoks näeb vastuolu maaväliste tsivilisatsioonide olemasolu tõenäosuse ning tõendite puudumise kohta kohtumistest teiste tsivilisatsioonidega, jõudes järeldusele, et kui taolised tsivilisatsioonid eksisteeriksid, siis oleksid nendevahelised kontaktid vägagi tõenäolised. Seda argumenti dogmatiseerides kuulutavad skeptikud maavälise elu võimalikkuse tunnistamise ketserlikuks ebateaduseks, mille eest veel mõni sajand tagasi oleks ees oodanud tuleriidale saatmine. Fermi paradoks lähtub neljast eeldusest: 1) Päike on väga noor täht galaktikas paiknevate miljonite tähtede hulgas; 2) mitmed nendest tähtedest omavad kindlasti Maale sarnaste oludega planeete, kus võiks areneda tsivilisatsioon; 3) eeldatavalt suudaksid mitmed tsivilisatsioonid neist areneda tasemele, mis võimaldaksid tähesüsteemide vahelist rännet; 4) kui sellised ränded toimuksid, oleks galaktika koloniseeritav kümnete miljonite aastatega. Kõige tugevamaks vastuargumendiks Fermi paradoksile võib pidada asjaolu, et Fermi ja Hart “eeldasid automaatselt kõikide tulnukate puhul sama mõtlemise ja arengutaset nagu neil. ” Inimene on harjunud kõike oma mätta otsast vaatama. Inimloogika kohaselt peaksid tulnukaid meid kohe koloniseerima, ekspluateerima, misjoneerima jne, kuigi kõike seda Nibiru reptiilid algselt ka tegid, enne kui nad planeedi maha jätsid.

Kuust laulsid Pierangelo Bertoli (1942-2002) ja Sardiinia ansambel Tazenda (Andrea Parodi 1955-2006, Gigi Camedda, Gino Marielli) San Remo laulufestivalil 1991.a. Laul on itaalia ja sardi keeles.

Vestlused geneetilise mutantrobotiga III: inimese loomisest

@ckrabat
Jätkame eelmisel suvel alustatud sarja, kus reptiloid vestleb geneetilise mutantrobotiga. Täna on teemaks inimese loomine ning reptiloidide olemasolu. 14 000 aastat tagasi elasid maa peal metsinimesed, põhiliselt kromanjoonid, sest neandertaalid olid mõned aastatuhanded tagasi kadunud. Siis saabusid planeedile külalised kosmosest – reptiilsed tulnukad planeedilt Nibiru, kes otsisid kulda. Kullakaevandamise tõhustamiseks hakkasid nad geneetiliste mutatsioonide abil tootma roboteid (lolle), kelle abil pandi alus inimtsivilisatsioonile. Inimesed ja reptiilid andsid ka järglaseid (reptiloide), kes pidid tsivilisatsiooni ohjes hoidma.

Reptiloid: Teaduslikud uuringud räägivad inimese päritolust ja kadunud tsivilisatsioonidest. Nende tulemused kinnitavad täielikult lollide siirdeteooria paikapidavust: “Pye ja Foerster arutlevad iidsete anomaalsete pealuude leidude põhjal geneetiliste uuringute üle, mis näitavad, et inimesed ei saa kuidagi primaatide järeltulijad olla. Wills räägib oma intensiivsest kogemusest Amaru Muru portaaliga Peruus, mida kohalikud kutsuvad kuradi ukseavaks. Minu arvates on kindel, et me ei arenenud ahvidest, vaid oleme geneetiliselt muundatud, sest inimesel ja primaadil on kakskümmend viis suurt erinevust. Ma ei hakka neid kõiki loetlema, kuid esiteks on karvamuster erinev ja isegi karvkatte paksus. Kui primaatidel on kõhul õhem ja seljal paksem karvkate, siis inimesel on vastupidi. Meil on karvad ja küüned, mis aina kasvavad ja kasvavad, kuid mis on selle eelis?”
David Icke räägib raamatus “Matrixi lapsed”: “Ameerika Ühendriikide Temple ülikooli ajalooprofessor dr David Jacobs kinnitab, et tulnukate tegevuskava näeb ette inimeste ja võõrolendite geneetilise materjali alusel hübriidide aretamist ning inimühiskonna väljavahetamist sääraste nende kontrolli all tegutsevate ristanditega.”
No mis ma räägin siis? Loe inimühiskonna väljavahetamist lollide ühiskonnaga. 😀 Ennemuistsel ajal, kui nibirulased veel Maal elasid, siis kaevandasid nad kulda ja ehitasid püramiide. Täpsemalt väljendades tegid vastavaid töid küll selleks geneetiliselt aretatud töölised, lihtsakoelised mutantrobotid, keda me tänapäeval kutsume inimesteks.

Geneetiline mutantrobot: Esimene lause oli OK, aga teises lauses juba selline põhimõtteline viga???? Ai, ai, ai, ai, ai! Millal ja kuidas loodi inimene? The Epic of Atrahasis.

Aga seda see lugu ju räägibki. Nibirult toodud lollid ei pidanud koormusele vastu, nende ekspluatatsiooniaeg vähenes ja siis otsustati hakata kohapeal lolle tootma. 🙂 Mutantrobotid on äratuntavad. Kahtlustäratav soov tugineda varasemate autoriteetide tekstidele näitab selgelt, et tegemist on biorobotiga. Biorobot järgib programmi, mis on temasse sisestatud ja ei suuda ise seda uuendada või ainult sellel tasemel, et peaga vastu seina ei jookseks. Kui robot hakkaks ise programme looma, siis võib tegemist olla evolutsiooni või tavalise viirusega. Kui ta aga ennast kuskile nurka manööverdab, siis ajab sinist suitsu välja, teeb ühe koha peal ringe ja uriseb kurjalt.:)

Mega, mega, megairw! Enne mutantrobot, nüüd biorobot. Kas mu sotsiaalne staatus langes või tõusis? Irw, irw, irw.

Üks ei välista ju teist. Biorobot võrdluses tööstusliku robotiga, hoopis teise struktuuriga. Mutantrobot selles mõttes, et liik on aretatud geneetilise mutatsiooni tulemusena. Mutantrobotid ongi samaaegselt biorobotid.

Miks arvate Te, et Lower Gods elik madalamad jumalad lollid olid? Nende ekspluatatsiooniaeg?????? Paluks Teie keniaaalseid väiteid kinnitavat allikat! Ametiühingust olete midagi kuulnud? Vikipeediast: “Ametiühing on isikute ühendus, mille eesmärgiks on töötajate õiguste ja huvide esindamine ja kaitsmine suhtluses tööandjaga või ka laiemate poliitiliste ja seadusandlike eesmärkide saavutamiseks.” Võibolla juhtis selline ühing ka jumalate tegevust? Robin Hoodi filmis oli selline asi igatahes olemas, ise nägin!

Kui me lähtume teooriast, et jumalad tulid Maale Nibirult, siis on kõik loogiline: kõrgemad jumalad – reptiloidid, madalamad jumalad – lollid, mõlemad Nibiru kodakondsusega. Tuleb savitahvleid lihtsalt õigetpidi lugeda. Lollide ametiühing kõlab ka väga loogiliselt. Miks lollidel ei või oma ametiühing olla? Ilmselt lollid olidki ametiühingu maaletoojad. :irw Ma sain nüüd ka seletuse vereliinide teooriale, mis läheb lollide siirdeteooriaga väga hästi kokku. Kui “Terminaator III-s” öeldi Terminaatorile, et sa oled ju robot, siis ta parandas sapiselt, et on hoopis küborg. küberneetiline organism, mitte mingi tavaline rauakolakas. 😀 Ilmselt on ka lollidel midagi sellist nagu oma hierarhia ja ametiuhkus. Nibirult pärit alglollid on tähtsamad kui hiljem Maal tehtud lollid – siit ka maa ja linna erinevus – linnast pärit inimesed peavad end maakatest tähtsamaks ja paremateks, sellel arusaamal on iidsed juured. Sealt pärinevadki vereliinid – kes suudavad oma päritolu Nibiruni välja viia, neid nimetatakse illuminaatideks.

Välja mõtlesin Teie reptiloidide tagapõhja: sõbrad vabamüürlased levitavad juba aastaid valeinfot. See ju lausa teaduse sildi all tehtav ajupesu. Sitchin – suur sumeri keele ekspert, kes levitas nõmedusi reptiloididest pärinevate väljavalitud vereliinide olemasolust? Külvame aga hirmu … Sitchin Ancient Alien Work Is Illuminati Psy-Op Tied To Rothschild. Oksele ajab!

Oot-oot, midagi on siin nüüd segamini. Kas see polnud mitte David Icke, kes vereliinidest rääkis? Sitchin oli rohkem Nibiru-spetsialist ja kirjutas taevastest asjadest.

Tuli välja, et Icke virutas oma reptiloidide suguvõsad ja vereliinid Sitchinilt, kes vabamüürlasena loomulikult tõstis enda ja oma kaasvendade saba, haakides ennast langenud inglite olematu sugupuu külge nigu puuk. Vereliinid katkesid tuhandeid aastaid tagasi, kellest või millest Teie räägite? Kes on reptiloidid? Et Teid vaidluskõlbulikuks tunnistada, tuleb teil lisaks Icke luulutustele (tunnen Teile kaasa, see on jube!) läbi lugeda ka Sitchin (ise lugenud ei ole, jama!!!) ja seda võrdluses originaalkäsikirjadega (aktsepteerin inglise- või saksakeelseid tõlkeid). Võibolla jõuab siis Teile kohale, et reptiloide ja vereliine pole olemas, need jumalad ei tulnud ei Nibirult ega Nibiruga. Kõik praegused nn. maailmavalitsejad on isehakanud! Kõik sidemed on loodud ajupesuga valesid pidevalt üle korrates!

Sitchin ja vabamüürlane? No sel juhul oli ta mingi alama astme reptiilori. Vabamüürlusega jms mängivad geneetilised mutantrobotid reptiloidide mänge. Ma arvan, et reptiloidlik identiteet ei avaldu kusagil vereliinides jms, vaid rohkem liigilises kuuluvuses. Soov suguvõsasid tähtsustada, see on jälle mutantrobotite rida, kes on Nibirult pärit algloll, kes on maise päritoluga. Esimene vabamüürlane oli Kellumees. Teil on õigus vaid ühes ehk praegused nn maailmavalitsejad on isehakanud, õigemini lollide poolt sinna aujärjele tõstetud, sest jumalaid pole kodus olnud.

Kas te panite tähele, et igasugused maailmavalitsejad aktiviseerusid peale 1999 aastat. Nostradamuse “Sadakondade” katrään X.72 räägib samast ajast:
“In the year 1999 and seven months,
From the sky will come a great King of terror.
The great king of the Mongols will be resuscitated, (tegelikult King of Angolmois)
Before and after Mars reigns by good fortune.”

Ei ole pannud. Ajaarvestusel pole mingit tähtsust. Juhtus nii, et rünnak kaksiktornidele toimus 2001, aga ettevalmistused selleks algasid palju varem. Kõigepealt esimene katse neid õhkida oli vist 1993 või 94, siis rünnakud USA saatkondadele Aafrikas olid vist 1998, Iraak oli ka hambus Lahesõjast saadik. 21.sajandi alguses viidi varem kavandatu lihtsalt ellu.

Ai, ai, ai, ai, ai, ai! Sõbrad maailmavalitsejad on küünte ja hammastega kinni erinevates ennustustes. Üheks tähtsamaks on nende jaoks Nostradamuse omad. Seal ennustatakse tegeliku maailmavalitseja tulekut. Kuidas reptiloid sellist lihtsat asja ei tea? Rünnak kaksiktornidele toimus 2001, aga ettevalmistused selleks algasid palju varem. Teil on õigus, see sündmus raiuti mõni aasta varem kivisse Sinister Sites – St. John The Divine Cathedral http://vigilantcitizen.com/sin…..cathedral/ “The Apocalyptic Pillar. On the western facade of the building, stonemasons have sculpted numerous scenes that seem oddly out of place for a Cathedral. The most striking one is the chilling depiction of the destruction of New York city and its landmarks. Twin towers collapsing. The scene above was done in 1997, four years before the destruction of the Twin Towers. Other recognizable skyscrapers are the Chrysler Building and the Citigroup center.” … ja loomulikult ei maksa unustada illuminaatide mängukaarte, kus samuti tulevikku ette ennustati.

Icke raamat (“Matrixi lapsed”) hakkab mul varsti läbi saama. Suur osa on selline odav lollidele mõeldud jama, millest ma kiiresti üle lähen, aga mingid osad on põnevad. Minu arust ta ikka bluffib ka väheke, kuigi mõned tähelepanekud on üsna terased. See põhjarassi jutt on suht jama. Need on puhtad biorobotid ehk siis Nibirult kaasa toodud madalamad jumalad. Kas te Olaf Andvaraforsi mäletate? Vot tema oli ka üks sellistest. Mina eitan reptiloidide kuulumist vereliini. Reptiloidid tegutsevad varjus, pimedas ja maa all. Avalikkuse ees esinevad ikka geneetilised mutantrobotid ja muu selline seltskond. Need vereliinid eristavad ikka Nibirult pärinevaid alglolle Maal valmistatud lollidest. Vereliinidest on juttu siin:
“Need, keda sa tead nimepidi, ei ole tõelised vereliinid, nagu teoreetikud on seda teile õpetanud. Need ei ole need, kes kirjutavad sümfoonia ja nemad ka ei dirigeeri selle esitust. Need, keda sa mainisid, ja teised tuntud nimed mängivad pelgalt viiulit või tšellot, kui neil kästakse seda teha… Et see asi ükskord lõplikult selgeks teha: Bushid ei ole vereliin. Tegelikult on nad teiesugused, kes tahtsid olla kummardatud teiesuguste poolt. Ma võtan selle asja lühidalt kokku. Need, kellel on tuntud näod ja nimed, ei ole otseselt vereliinid. Need ei ole heliloojad/dirigendid, nad lihtsalt mängivad vilepilli nii, nagu neile öeldakse. Bushid, Clintonid, Sharonid, Arafatid, Hitlerid, dalai-laamad, Mandelad, Blairid, Gore’id, Chavezid, Gandhid, Kennedyd, Lennonid, Dylanid, Einsteinid, Michelangelod, Pope’id, Caesarid, Aristotelesed, Herodotused, Akhenatonid. Kõik nad mängivad või mängisid oma osa nii, nagu neile öeldi. Nendel inimestel, kes armastavad tunnustust ja teiesuguste aupaistet, ei lubata olla koos ühes ruumis minuga seotud mõningate inimestega.”

Teie poolt viidatud “Revelations of an Elite family Insider” on pullikaka. Mõttetult ennast ja oma vereliine tähtsustav, ülbe tegelane. Muide Wolframi “Parzival” räägib teist juttu, mis on rohkem tõesem.
Q: What commonalities do the bloodlines share? And have you ever fucked a child?
A: Understand that “bloodlines” have been chosen to rule, it didn´t just appear out of air.The souls which incarnate into these bloodlines who rule are picked by Divine Law. Other things don´t have to be mentioned……
Q: Where do you elites store your mentally ill relatives caused by centuries of inbreeding?
A: It is a myth that inbreeding always causes problems. If the 2 persons who procreate carry genes which are of better quality than the rest….
Mida see tähendussõna küll tähendama peaks? Matteuse 20:1-16: “Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed jäävad viimasteks. Sest paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud.”

Parzivali tasub muidugi lugeda, aga teda tuleb õiget pidi lugeda.:D Probleem ongi selles, et teadlased, kellest paljud pärinevad vanast ja võimsast Lollide Kojast, panevad saviplaadid plaadimasinasse valesti sisse :irw
Vereliinid on niipalju relevantsed, et need lollid, kes Maale Nibirult toodi, peavad end paremateks ja tähtsamateks kui maise päritoluga lollid. Need on aga mingid robotite murumängud, mis reptiloididesse ei puutu. Ma eeldan, et minu eelmises postituses viidatud allikas kuulub alglollide hulka. Ta tähtsustab vereliine ja eitab reptiloide. Ilmselt mingi sorts, keda oluliste asjade juurde ei lasta. Ega te ometi arva, et nt Bilderbergi kohtumisel toimub mingi sisuline arutelu maailma asjade üle? Loomulikult mitte. Reptiloidid ütlevad sortsidele, kuidas asjad on. Inimliku päritoluga sortsid kuulavad, panevad tähele ja viivad selle teadmise tavalollideni. Nii on. Icke kujutab reptiloide väga negatiivselt, kuid ei maksa arvata, et reptiloidid on ilmtingimata halvad, vaid nad on hoopis teisest liigist. Reptiloidid on Maa sõbrad, aga planeet Maa ja inimkond on erinevad asjad. See, mida inimesed kujutavad enda huvides olema, ei ole seda ilmtingimata planeedi huvides. Sellepärast peavad reptiloidid inimestele ütlema, kuidas elu on, sest kui inimesed oma peaga mõtlema hakkavad, läheb Maa hukka 🙂

Soovitavalt tasub Parzivali lugeda nii nagu seal kirja pandud on. Liiga palju on seda teksti vägistatud omale sobivas suunas. Kõnts tuleb kaugelt ära tunda, selleks ei ole vaja autoriteete, kes ütleksid, et mõni raamat on kõnts!

Kannan ette, et David Icke “Matrixi lapsed” on läbi töötatud. 🙂 See oli sama raske nagu miskist kommunistlikust ajalookirjandusest tõe välja filtreerimine, aga see ongi huvitav. Seal on väga palju tõeseid fakte, kuid ka samapalju vääraid hinnanguid. Raamatu kõige suurem viga on, et ta on kirjutatud inimese, mitte reptiloidi positsioonilt. Inimestele on vereliinid olulised, et siduda oma päritolu reptiloididega. Miks peaks see reptiloide kottima? Loomulikult on need olulised ka Nibirult pärit nn madalama taseme jumalatele ehk alglollidele, kes tahavad reptiloididega sarnaneda. Aga loomulikult on reptiloidid olemas ja nad on siia tulnud ühelt teiselt planeedilt, mida inimesed Nibiruks kutsuvad. Seda ei maksa kahtluse alla seada. Sest kuidas inimesed tekkisid? Ahvist arenesid. Aga kellest ahv arenes? Mää! See on näide ideoloogiliselt mõjutatud seisukohast, kui midagi on hakatud pimesi uskuma. Kujumuutjad. Ütleme siis nii, et eksisteerivad reptiilse algupäraga parasiitorganismid. Reptiilsed geenid võivad mingis olukorras välja lüüa, aga see ei pruugi tähendada füüsilist muutumist. Miljonite aastate jooksul on reptiloidid loomulikult kohastunud nende elukeskkonnaga. See, mida Icke räägib inimteadvusega manipuleerimisest, on kindlasti protsessuaalselt õige. Muidugi kujundatakse inimest soovitud suunas nagu inimene teeb seda ju tööstusrobotitega. Ta paneb mööda hinnangutes arvates, et reptiloidid on kindlasti pahatahtlikud ja halvad, aga see pole päris nii. Reptiloididel ja inimestel on lihtsalt erinevad eesmärgid. Suur osa kurja on inimese toodang. Kes tegi? Ise tegi – nagu rahvamuistendis räägitakse. Tuleb vahet teha kolmel kategoorial: 1) reptiloidid; 2) lollid; 3) inimesed.

Seal ennustatakse tegeliku maailmavalitseja tulekut. Kuidas reptiloid sellist lihtsat asja ei tea?

Et kosmoselaev Nibirult pöördub kord tagasi? See on võimalik. Samuti võib võim Maa peal reptiloidide käest lollide kätte minna. Ka see on võimalik nagu ka see, et see on juba toimunud. Mõned mõtteterad David Icke’lt (“Matrixi lapsed”): “Viimasel ajal on tema põhitegevuseks olnud reptiloidide teooria uurimine, sest ta sai aru, et tema abikaasa, kellega ta rohkem kui 12 aastat abielus oli olnud, on tegelikult reptiloid… Ühel õhtul läksime tülli. Minu naine ei saanud, mida ta oli tahtnud ning vihastas väga. Läksin talle tänavale järele. Väljas oli juba pime. Nägin, kuidas ta läks oma auto juurde, haaras ukselingi pihku ning siis see juhtuski. Mu naise pilk süttis, silmist väljusid valgusekiired. Ta istus autosse, aga ta silmad valgustasid kapotti ja koguni maapinda auto ees. Jälgisin seda kõike hämmeldunult, kuid miskipärast ei olnud see minu jaoks šokk. Pigem see kinnitas midagi niisugust, mida olin teadnud juba varem… Minu naisel oli probleeme nahaga, aga fotomodellide jaoks on nahk äärmiselt tähtis. Fotograafid vaatavad esmalt just nahka. Tema nahale tekkisid punased laigud, mis hiljem muutusid sarvjateks liistakateks. Mitte keegi ei mõistnud seda seletada.”

“Jumala poega” peab ju kummardama, iga sõna tema suust on puhas kuld. Irw, irw, irw. Kas Te polegi kokku puutunud koduste “lendavate taldrikutega”? Pole näinud põlevate silmadega fuuriat, kes on valmis Teie kõri läbi närima?

Niisuguseid asju nimetavad geneetilised mutantrobotid vist eelarvamusteks. Näiteks see et Icke oma hinnangutes mõne asjaga puusse paneb, ei tee teda allikana väärtusetuks. Mitte ühtegi allikat ei tasu pimesi uskuda. Kõik allikad sisaldavad fakte ja spekulatsioone. Kooli ajalooõpikut ei tasu ka uskuda sellepärast, et ta on haridusministeeriumis kinnitatud ja reptiloidide poolt inimeste jaoks usaldusväärseks muudetud :irw.
Maailma ja geneetilise mutantroboti loomisest: mis on kirjas sumerite savitahvlitel? 1.osa ja 2.osa.:
“Olukorra päästmiseks Maal pakkus Enki välja muundatud geneetilise koodiga tööjõu, kes kõndis kahel jalal ja rääkis omas keeles. Tööjõu aretamiseks oli vaja segada tema enda geneetiline kood nibirulase omaga, et tekiks midagi vahepealset. See tekitas vaidlusi, sest kunagi oli olnud Nibirul orjapidamise ajastu, mis lõpetati ära ebakõlbelisuse tõttu. Enki aga väitis vastu, et tegu ei ole inimesega ega kohaliku loomaga, vaid inimloomaga, kes teeks nende eest töö ära. Lõpuks andis kuningas loa luua primitiivne tööline, selleks ühendati inimese eellase munarakk tema enda muudetud genoomiga ning siirdati see Maal elanud emase üsasse. Sündis olevus, kes oli välimuselt peaaegu nibirulane, aga kasvades ja arenedes tekkis tal hääl nagu loomal. Anu tütar Nimma mõtles, et äkki tuleks inimese ja maalase eluessentsid siirdada hoopis nibirulase üsasse. Tekkis küsimus, kes võiks olla see katseloom. Nimma ei kahelnud selles hetkekski ning soovis, et see temasse siirdataks. Inimene, kes sündis, oli välimuselt nagu nibirulane ja tal oli piisavalt palju taipu, et aru saada, mis temast tahetakse. Tema nimeks sai Adamu – segatud.”
Ma ei teagi nüüd, tegelikult need igigid peaksid vist lollid olema. “Teenindavat personali kutsuti Marsil igigideks ja Maal olevaid kangelasi anunnakideks – need, kes tulevad taevast Maa peale.”

Kas Te vaeseke usute, et maailm on 6000 aastat vana? Me oleme jälle alguses tagasi – kes on reptiloidid? Kuidas neid ära tunda? Te ajate evolutsiooniteooria religiooniga segamini. Kas Te vaeseke usute, et maailm on 6000 aastat vana? 200 000 aasta jooksul jõudis ahvipärdik inimeseks areneda küll. Pealegi on osa inimeselaadsete olendite käitumine väga kahtlaselt sarnane ahvide käitumisele. Ei näe neil erilist vahet.

Ei. Kuigi loomulikult on võimalik evolutsiooniteooriast endale religioon teha. Reptiloide polegi võimalik tunda, kui ei tea, mille järgi tunda. Icke ju kirjutas, et naise silmad hakkasid pimeduses põlema nagu laternad. 🙂
Ma kusagile panin ka selle reptiilitesti. Üldiselt polegi vaja reptiloide ära tunda. Inimesed ajagu oma asja.

Kokkuvõtlikult: reptiloide ei ole olemas???? “Jumala poega” peab ju kummardama, iga sõna tema suust on puhas kuld. Mis on nende kohta originaalis kirjas?

Jah, looda sa, et pole olemas. Kui vaime silmaga näha ja käega katsuda ei ole, kas neid ei ole siis olema? Lihtsalt suurema osa robotite jaoks on see teadmine kasutu. Täpselt samuti pole pingviinidel vaja teada jääkarude olemasolust. Kõik need allikad eraldi võetuna on väärtusetud. Praegu ma panin tähele, et Sitchini teooria klapib päris hästi lollide siirdeteooriaga. Selleks, et Kalevipoega lugeda, on soovitav alustada kokkuvõttest, enne kui päris eepose kallale asuda. Küll ma selle Sitchiniga tutvun veel. 😛

Mina, reptiloid II

@ckrabat
Lõpuks on teadus jõudnud niikaugele, et on saadud vääramatud tõendid homo sapiensi põlvnemise kohta reptiilidest! Igaüks võib oma reptiilsust ka testida, jättes välja hämavad lisad nimetähtede jms kohta, mille eesmärk on inimkonna algeid naeruvääristada. Kõik need, kellel reptiilidele iseloomulikud tunnused puuduvad, on arvatavalt lihtsalt lollid ehk lihtsamat sorti töörobotid. Inimeste reptiilsele algele viitab, et inimloodet varustab toitainetega lootekott nagu munemise läbi paljunemisele orienteeritud roomajatel. Võimalik, et reptiilimune kasutasid nibirulastest reptiloidid inimeste tegemisel, kui reptiile ristati Lähis-Ida aladel asunud kromanjoonidega. Kromanjoonide kasutamisega geneetilistes muundamisprotsessides võib seletada neandertaali geneetilise pärandi vähesust tänapäeva inimeses, sest kromanjoonide asualad olid nibirulaste kolooniate lähedal, kuid europiidse rassi genoomis on neandertaali alge märgatavam kui teiste rasside puhul. Samuti pole lõplikult selge, kas inimese loomine hõlmas ainult kromanjoone või üritati järglasi toota neandertaalide ja Denissova inimesega, sest rassilised erinevused on teataval määral seotud ka geneetiliste erinevustega. Nii puudub aafriklastel neandertaalide geneetiline pärand üldse, kuid teistel rasside genoomis on neandertaalset pärandit säilinud 1-4%.

Inimestel on reptiilidele sarnane kihiline nahasüsteem, aga ka tavalisest suurema mahuga aju. Reptiilse päritoluga EDA geenid aitasid läbi geenimutatsioonide kujundada inimest selliseks nagu me tunneme teda tänapäeval. EDA on geen, mis kontrollib mitu hammast meil kasvab, millised need välja näevad, kui karvased me oleme ning meie nahka pehmus ja higistamisvõimet. Kuidas jõudsid reptiilsed tunnused tänapäeva inimeseni? Vaevalt usutav, et see juhtus tänu Darwini kirjeldatud evolutsiooniprotsessi. Hoopis tõenäolisem on nende sattumine läbi maavälise päritoluga reptiilse tsivilisatsiooni, mille kohta on inimtsivilisatsiooni mütoloogias mitmeid vihjeid. Teadlased peavad reptiilühiskondade olemasolu usutavaks. Müüt inimese loomisest on korduvalt kasutatud sõltumata geograafilisest asukohast ning reptiilsed kujundisd esinevad mütoloogias päris suure sagedusega. Juhin tähelepanu Arko Oleski arvamusartiklis esinevale tõdemusele: “Rääkimata sellest, et sugulaste rivi on tänu muistse DNA lugemisele täienenud veel Denissova inimese ning võimalik et veel kellegi võrra.” Seega pole küsimus ainuüksi kromanjoonides, neandertaalides ega isegi mitte Denissova inimeses, vaid kellegi salapärase “neljanda sugulasega”.

Iraagist leitud savitahvlite põhjal võib kokku panna pärimuse, kuidas maavälise päritoluga reptiilne annunakide rass saabus Maale ja pani aluse inimtsivilisatsioonile. Inimese loomine reptiilide ja Maal eksisteerinud inimahviliste kromanjoonide ühendamise läbi on leidnud tõestusmaterjali Aafrikast avastatud muistsete kullakaevanduste kaudu, sest inimesi vajati kulla kaevandamiseks ning püramiidide ehitamiseks. Dogmatiseeritud maailmavaade pole suutnud leida usutavaid põhjendusi püramiidide ehitamiseks, mis tolleaegsete tehnoloogiliste võimaluste juures tunduvad mõistuseülesed. Samuti pole suudetud põhjendada, miks just kuld kujunes planeedil tekkinud tsivilisatsioonide väärtussüsteemide aluseks. Ühiskonnad, mis olid vähem tsiviliseeritud, kasutasid väärtuse ekvivalendina muid vahendeist teokarpidest pärliteni, kuid miks kerkis inimtsivilisatsiooni hällides esile just kuld? Miks loeti kulda väärtuslikumaks kui hõbedat või vaske? Kas pole se mitte reptiilse vere kutse? Kuna geneetilise mutantrobotiga on side katkenud, sest liiga palju reptiloidide salateadmisi tuli vestluse käigus päevavalgele, siis olgu siinkohal esitatud uus teooria, kuidas Maale tekkisid klassiühiskonnad.

Ziguratid olid püramiidi meenutavad templid, mida võib leida iidse Mesopotaamia ja Lääne-Iraani aladelt. Algselt elasid zigurattides nibirulased (uuskeeles jumalad), kuid neil olid maalastest teenijad. Tavalisi lolle ja inimesi nibirulaste juurde ei lastud. Kui nibirulased Maalt lahkusid, siis andsid nad teenijatele käsu kätte, et kõik oleks ordnungis, kui isandad ükskord tagasi jõuavad. Teenijatest kujunesid välja preestrid, kes pidid maalasi vaos hoidma. Isandaid aga ei tulnud ega tulnud. Kaua sa neid ikka tuumatalve ja veeuputusega ähvardad, lisaks hakkas mälu aja jooksul hägustuma ning igapäevased tegevused nagu tuumasõda või kosmoselend omandasid üleloomuliku tähenduse. Nii sündisid muinasjutud ja legendid, kuni lõpuks jõuti hauataguse elu, põrgu ja paradiisi juurde. Lisaks tekkis kõige selle juurde ka aadelkond. Nagu teada, pidasid Nibirult pärit alglollid end paremateks kui kohapeal valmistatud lollid ning kaunistasid end aadlitiitlitega. Alglolle oli aga vähe ja maised lollid tahtsid samuti tiitleid saada ning üritasid siduda oma vereliine alglollide omadega. Nibiru-aegseid töökäske, millise partiiga milline loll saabus, ei jäänud alles, sest sõja ajal läksid savitahvlid katki. Nii tulid preestrid mõttele hakata aadlimatrikleid müüma 🙂 Kes siis ei tahaks, et tema esiisa ei oleks mitte tavaline Maal kokku monteeritud loll, vaid sõitis Maale lendava taldriku lastiruumis kastis, mille peale oli kirjutatud – Ettevaatust, alglollid! Mitte ärritada! Söötmine rangelt keelatud!

Zigurat Mesopotaamias Uris umbes 2100 eKr. Ülemises sinises osas paiknesid algul Nibirult tulnud reptiilid, hiljem asusid sinna preestrid.

Malaisia lennuki saladus

@ckrabat
Kui inimkonna progressiivsem osa eesotsas Ivariga nõukogude armeest ja Anfissa Fjodorovnaga tähistas 8.märtsil rahvusvahelist naistepäeva ning maailma avalikkuse tähelepanu oli haaranud kiiresti progresseeruvad Ukraina sündmused, startis Malaisiast Kuala Lumpuri lennuväljalt lennuk Boeing 777 Malaysia Airlines lennul MH370 ja võttis suuna Pekingi poole, pardal 227 reisijat ja 12 meeskonnaliiget. Reis startis kohaliku aja järgi kl. 00.41 (Eestis oli veel 7.märts ja kell 18.41). Lennuk pidi maanduma Pekingis kuue tunni pärast kl. 06.30 (Eestis kl. 00.30). Viimane kontakt lennukiga toimus 38 minutit peale lendu, kui 27-aastane esimene piloot Farid Abdul Hamid (kui see ikka oli tema) lausus sõnad “Good night, Malaysian three seven zero” ning viimane radarikontakt leidis aset 40 minutit peale lendu. Kl. 01.22 kohaliku aja järgi kadus side lennuki transponderi ja automaatse jälgimissüsteemiga. Kusjuures esialgse teadeande järgi olid piloodi viimased sõnad “Alright, good night”, kuid sõnumit hiljem korrigeeriti. Uurimist läbiviivate institutsioonide, esmajoones Malaisia valitsuse, segased ja vastukäivad avaldused on tihendanud saladuseloori salapärase kadumise ümber ja põhjustanud lennul osalenud reisijate omaste proteste.

Lennukite müstilisi kadumisi on toimunud harva ning mitte kunagi varem suurte liinilennukitega. Varem või hiljem on kadumaläinud lennukid avastatud. Nimetada võib vaid kahte müstilist kadumist: 1953.a. novembris läks USA ja Kanada piiril Ülemjärve kohal kaduma Ameerika Ühendriikide õhujõudude hävituslennuk Northrop F-89 kahe piloodiga pardal, mis saadeti välja seoses tundmatu objekti sisenemisega õhuruumi. Ametliku informatsiooni järgi olevat lennuk plahvatanud, kuid mingeid jälgi lennukist ei leitud. 1978.a. oktoobris läks Austraalia ja Tasmaania vahel kaduma 20-aastase Frederick Valentichi juhitud eralennuk Cessna-182. Valentich oli enne kadumist ühenduses Melbourne’i lennujuhtimiskeskusega ning andis teada teda 1300m kõrgusel jälitavast tundmatust objektist, mis ei olevat lennuk ning lendas temast 300m kõrguselt üle. Enne kadumist andis Valentich teada: “Melbourne, see läheneb minu poole idast, ta nagu mängiks minuga, ma ei oska hinnata tema kiirust. Ta lendab minust korduvalt mööda, ta on pikk ja ma ei oska täpsemat seda kirjeldada. … Hetkel hõljub ta täpselt minu kohal. Tal on rohelised ja metalsed tulukesed.“

Liinilennuki MH370 puhul on meediasse paisatud väga palju üksteisele vastukäivaid teateid. Täiesti müstilisel kombel suutis lennuk kurssi muuta ning mööduda märkamatult isegi militaarradaritest. Kuigi Malaisia peaminister Najib Razak on ametlikult teatanud, et lennuk hukkus India ookeani lõunaosas ning avalikkusele on teatatud seal satelliidipildi abil tuvastatud objektidest, mis võiksid osutuda lennukirusudeks, pole ühtegi reaalset leidu tuvastatud. Küsimuste küsimus algab ikkagi sellest, miks Pekingisse suundunud reisilennuk ootamatult kurssi muutis ning liikus hoopis sõidusuunale vastupidises suunas Lennuki reisijate hulgas olid 15 riigi kodanikud, neist 152 Hiina ja 50 Malaisia kodanikku. Tähelepanu on tekitanud Texases asuva tehnoloogiafirma Freescale Semiconductor Ltd 20 töötajat, 12 malaislast ja 8 hiinlast, mille omanike ringis on David Icke järgi tuntuks saanud reptiilperekonna liige Jacob Rothschild. Rothschildi perekond on tugevasti sees Malaisia majanduses, kontrollides muuhulgas Malaisia keskpanka ja lennufirmat Malaysia Airlines.

Õhku on paisatud igasuguseid teooriaid, kuid ükski neist pole suutnud anda ammendavaid vastuseid müsteeriumile. Palju kära tekitati lennuki kapteni, 53-aastase kogenud piloodi Zaharie Ahmad Shahi ümber, alates tema nurjunud perekonnaelust ja lõpetades tema poliitiliste vaadetega. Lennuki kapten olevat olnud nimelt Malaisia endise asepeaministri Anwar Ibrahimi toetaja, kellele mõisteti 5-aastane vanglakaristus seksuaalse kõlvatuse ja homoseksualismi eest. Kindlasti ei saa sotsiaalliberaalsete vaadetega Anwar Ibrahimi nimetada mõne äärmusliikumise esindajaks, mis oleks õigustanud tema pooldaja äärmuslikku reaktsiooni. Vettpidavaid tõendeid, et lennuki kadumisel võiks olla tegemist mingisuguse poliitiliselt, usuliselt või ideoloogiliselt motiveeritud tegevusega pole siiski leida õnnestunud. Informatsioon, mida Malaisia valitsus on edastanud, on olnud lünklik, vastuoluline ja mõjunud ebausaldusväärsena. Kolm nädalat peale õnnetuse toimumist ja väidetava õnnetuspiirkonna identifitseerimist pole ühtki tõendit leitud. Rahvusvahelised otsingud pole tulemusi andnud, kuigi umbkaudne asukoht, kuhu lennuk seitsmetunnise reisi järel (nii kauaks jätkus kütust) maanduma oleks pidanud, on välja arvutatav. Lennuki must kast peaks signaale edastama veel umbes 30 päeva peale õnnetust, kuid seda pole leitud.

Lennundusekspert Tõnis Lepp väidab, et lennukiga juhtus midagi sellist mida varem pole teadaolevalt juhtunud. Palju on räägitud lennuki transponderi väljalülitumisest – seadme, mis võtab keskusest vastu kindlaksmääratud sagedustel kodeeritud signaali ja saadab vastusignaali. Transponderi välja lülitumine tähendab, et see ei suhtle lennujuhtidega. Reisilennukil on piloodil võimalik seda ise välja lülitada, kuid ka siis on olemas mitmeid teisi süsteeme, mis siiski peaksid tööd jätkama. Kui midagi oleks juhtunud pilootidega või isegi kõik lennukis olevad inimesed oleksid korraga kaotanud teadvuse, siis lendab lennuk autopiloodil edasi kuni kütust jätkub. Lepa sõnul jääksid tööle lennuki automaatseadmed, mis edastaksid hädasignaali. Kõige huvitavam osa puudutab aga väikest raadiosaatjat, mis saadab välja signaali musta kasti otsimiseks. Signaali olevat väidetavalt on kuuldud, mille põhjal järeldab Lepp, et lennuk ei saa olla vee all.

Malaisia politsei on teada andnud, et MH370 saladus võibki jääda lahendamata. Lennuki saladusteloor võib olla kaetud järgmiste loitsudega: 1) Ametlikult heakskiidetud teadmised ei võimalda sellele sündmusele adekvaatset selgitust leida; 2) Lennuki kadumise põhjused on teada, kuid mingitel põhjustel ei soovita informatsiooni laekumist avalikkusesse. Kõige vähem tõenäolisem tundub, et tegemist on mõne tavapärase põhjusega, sh avarii, terroriakti või inimliku eksitusega. Paranormaalsed põhjused on ju ametlikult keelatud, kui mitte tõepärased ning nende üle vähemalt avalikest diskussioonides sõna ei võeta. Inimeste suurim probleem näib olevat robotlikkus, sest looduna reptiloidide poolt kindlaks määratud ülesandeid täitma – kulda kaevandama ja püramiide ehitama, ei taha ega julge nad piiluda silmapiiri taha. Sellepärast lepivad nad pigem teadmatusega kui teadmisega. Valitsusringkonnad töötavad hetkel PR-lahenduse kallal, mis pakuks inimestele arusaadava ning seetõttu ka vastuvõetava lahenduse, millega on seletatavad muudatused väljastatava informatsiooni vormis, k.a. piloodi viimased sõnad.

Kõik see viitab sellele, et Malaisia lennuki saladus võib olla seotud maaväliste jõududega, mis tänaste teadmiste põhjal automaatselt välistatakse, kuid mis ei pruugi olla väiksema tõenäosuse võimalusega, kui ükskõik milline praktiline lahendus. Seitse tundi lendu sihtpunktile vastupidises suunas ning täielikus vaikuses, kui kõikvõimalikud signaalid on välja lülitatud või ei tööta, ei kõla just usutavalt. Maldiivide lõunaosas asuva Dhaalau atolli Kuda Huvadhoo küla elanikud olevat näinud saarest üle lendavat tundmatut lennukit. Mõningatel andmetel olevat lennuki viimane kurss suunatud India ookeanis asuvale Diego Garcia saarele. Miks? Kuuldavasti asub saarel ka üks CIA salavanglatest. Kas seal hoitakse terroristide kõrval ka tulnukaid? Täna ei saa me kindlalt väita, et MH370 saladus viib meid tänaste teadmiste piiridest väljapoole ning avab ukse mõnesse seni tundmatusse või varjatud dimensiooni, kuid samahästi me seda ei saa välistada. Võib-olla tasuks piiluda horisondi taha? Vastasel korral oleks see elu pimendatud toas, silmad tihedasti klappidega suletud, et me ei näeks seda, mida me näha ei taha.

Teadlased on hoiatanud, et globaalne tsivilisatsioon võib jõuda katastroofi äärele väga kiiresti, kõigest mõnekümne aastaga. Ei tundu väga usutav, et allakäik on tõkestatav inimeste endi poolt, sest neid on saanud palju. Maaväline sekkumine oleks väga tervitatav, sest ainult nii võib loota revolutsiooniliste muutuste sünnile inimtsivilisatsiooni arengus, kes on asunud allakäigu teele. Säilib õrn lootus , et lend MH370 viib meid pioneerina tulevikku.

Kohtumine Maal

Pilt aadressilt: http://www.aliens-everything-you-want-to-know.com/image-files/jetufon.jpg

14 000 aastat hiljem

@ckrabat
Mis juhtus planeedil Maa täna 14 000 aastat tagasi? Kosmoseavaruste ääremaal, kaugel kõikidest kosmilistest ohtudest, lebas planeet Maa väliselt rahulikult unne suikununa. Kuidas selline planeet kosmoseavarustesse tekkis, on juba omaette küsimus, kuid see planeet erines paljudest omasugustest, sest vähehaaval tekkis siia elu. Elu on haigus, millesse nakatunud vormid võivad hakata omapäi tegutsema ning arenema. Mitmed eluvormid levisid planeedil Maa. Planeeti asustasid mitmed loomaliigid, teiste seas ahvilised kromanjoonid ja neandertaalid. Kromanjoonide ja neandertaalide eellane Heidelbergi inimene kadus umbes 200 000 aastat tagasi. Kromanjoonid tekkisid Ida-Aafrikas 100-200 000 aastat tagasi, kuid mingil hetkel hakkasid nad sealt edasi liikuma. 60 000 aastat tagasi jõudsid nad Araabia poolsaare kaudu Euraasiasse, liikudes sealt edasi India ookeani kallastele ja Kesk-Aasiasse. Umbes 40 000 aastat tagasi jõudsid nad Musta mere äärest mööda Doonau koridori Euroopasse ning 20 000 aastat tagasi Atlandi ookeani kallastele.

Euroopat asustasid sel ajal nende kauged hõimlased neandertaalid, kes olid sinna tekkinud juba 350-600 000 aastat tagasi. Neandertaalide aju oli suurem kui kromanjoonidel, kuigi kehaehituselt olid kromanjoonid muidu suuremad. Arvatakse, et lisaks Euroopale ulatusid neandertaalide asualad Uraalideni, aga võimalik, et kuni Altai mägedeni välja, hõlmates veel Lähis-Ida, Kaukaasia ja Kesk-Aasia. Umbes 80 000 aasta tagasi puutusid kaks liiki esmakordselt omavahel kokku ning mingil määral ka segunesid. Kokkuvõttes aga tõrjusid suuremad ja agressiivsemad kromanjoonid neandertaalid välja. Tänapäeva inimesel arvatakse olevat keskmiselt 1-4% neandertaali geene. Neandertaalid võisid kaduda umbes 24-30 000 aastat tagasi, kui kliima Euroopas muutus erakordselt külmaks ning millest alates pole neist säilinud enam ühtegi leidu. Nende viimased teadaolevad asualad paiknesid Ibeeria poolsaarel ning Kaug-Põhjas. Viimane neandertaal võis elada tänapäeva Gibraltaris.

Täna 14 000 aastat tagasi saabus planeedi Maa orbiidile Nibiru. Nii sattusid meie ajalukku uued tegelased – reptiilid ja lollid. Lollid olid reptiilide teenimiseks loodud geneetilised robotid. Pärimused kujutavad Nibirut ellipsikujuliselt liikuva planeedina, kuid tegelikult oli tegemist hoopis kosmoselaevaga, mis Maad asustavatele kromanjoonidele võis näida planeedina. Tänapäeva mütoloogia on planeedi kontseptsiooni võimendanud, et inimtsivilisatsiooni maavälise päritolu usutavust vähendada. Teekond nende koduplaneedilt Maale võttis aega 3600 aastat ning pika teekonna võtsid nad ette selleks, et leida nende atmosfääri tihendamiseks vajalikku kulda, mida nad Maalt ka leidsid. Nimelt hakkas neid vulkaanide kustumise ning nende põhjustatud kasvuhooneefekti kadumise tagajärjel ähvardama kliima jahenemine, mistõttu võis planeet muutuda elamiskõlbmatuks. Hiljem võtsid nad ette veel mitmeid külaskäike, kuid teekond Maalt Nibirule oli pikk. Olgu mainitud, et reptiilide eluiga on inimestest märgatavalt pikem, mistõttu 3600 aastat vältavad kosmoselennud pole nende jaoks eriline probleem. See kosmoselaev, kes saabub Maa orbiidile täna, on Nibirult välja lennanud 1600.a. eKr. Omapoolse stsenaariumi on välja pakkunud harrastusassürioloog Zecharia Sitchin. Teadlased on külvanud Sitchini teooriate suhtes umbusku, kuid jättes kõrvale faktoloogia tõlgendamise, kõlab kontseptsioon ise hämmastavalt loogilisena.

14 000 aastat tagasi maandus tulnukate laev eeldatavalt Mesopotaamias, kuid ilmselt sattusid nad ka tänasesse Boliiviasse Tiahuanacosse ning tõenäoliselt rajasid nad Maale mitmeid  nibirulaste kolooniaid. Traditsiooniliselt käsitletakse püramiide ülikute hauakambritena, kuid tegemist võib algselt olla hoopis reptiilide eluhoonetega. Umbes 7500 aastat tagasi panid tulnukad Nibirult aluse sumerite kultuurile, mida võib nimetada esimeseks inimtsivilisatsiooni koldeks. Inimeste pärimused (sh Eenoki raamat) räägivad taevast saabunud langenud inglitest, kes õpetasid inimestele mitmeid kunste, tehnoloogiaid ja teadmisi. Plahvatuslik neoliitiline revolutsioon pani aluse inimtsivilisatsiooni tekkele, kuid mis selle plahvatuse tekitas? Neoliitilise revolutsiooni keskpunkt paiknes Viljaka Poolkuu aladel Egiptusest Mesopotaamiani, kuid tsivilisatsioonikoldeid võis kohata mujalgi: Melaneesias (Kuki soo Uus-Ginea saarel), Hiinas, Induse orus, Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas. Kindlasti võib leida märke reptiilide ja kromanjoonide segunemist, kui tekkisid reptiloidid – reptiilide ja inimeste järeltulijad. Inimkond jagunebki päritolu järgi kolme klassi: reptiloidid, inimesed (puhtaverelised kromanjoonid) ja lollid (geneetiliselt muundatud robotid). Reptiloidid on kogu aeg olnud vähemuses, kuid tänu vereliinidele säilitasid nad pikaks ajaks valitseva positsiooni ühiskonnas.

Nibiru tsivilisatsiooni valitsesid reptiilid (annunakid), kuid neil kehtis orjanduslik kord, milles kogu töö tegid ära spetsiaalselt aretatud geneetilised robotid – lollid (igigid). Algul tõid nad lolle Nibirult kaasa ning panid nad vajalikke töid tegema – kulda kaevandama ja püramiide ehitama. Siis aga selgus, et Nibirult toodud alglolle jääb väheks ning nende ekspluatatsiooniiga Maa karmides tingimustes vähenes oluliselt, kuid uute lollide transpordikulud Nibirult Maale toimetamiseks kujunevad üle mõistuse kõrgeks. Selle peale otsustasid reptiilid kohapeal lolle tootma hakata ning ristasid Nibirult toodud alglolle kohalike kromanjoonidega, mis võimaldas orjade arvu mitmekordistada ning vähendas lollide ekspluatatsioonikulusid. Kui võrrelda reptiloidide ja inimestega, siis lollide arv kasvas plahvatuslikult ning tänu geneetiliste robotite laiendatud tootmisele on inimkonna arv ühelt miljardilt Napoleoni sõdade aegu 19.saj. ning kahelt miljardilt kahe maailmasõja vahel väga kiiresti kasvanud seitsmele miljardile. Paljuski tuleb see olukorrast, et lollide tootmine, mis Nibirul oli range kontrolli all, lasti vabaks ning nad hakkasid vabavarane eriti kiiresti ja jõuliselt levima. Nüüd võis igaüks toanurgas lolli valmis teha, kuid see viis toote kvaliteedi alla. Inimkonna jõuline juurdekasv viimase sajandi jooksul on tulnud teaduslik-tehnilisest revolutsioonist ja selle tagajärjel hoogustunud lollide toodangu suurenemise arvelt.

Viimane teadaolev nibirulaste külaskäik Maale võis toimuda umbes 5000 aastat tagasi (+/-1000 aastat), mille järel nad likvideerisid siinsed kolooniad ning lendasid kodumaale tagasi. Zecharia Sitchin viib viimase külaskäigu aastasse 556 e.kr. (2500 aastat tagasi), mis tähendab, et kui see tõepoolest aset leidis, siis nad on praegu alles tagasiteel Nibirule. Võimalik, et väiksemaid kontakte on toimunud ka hiljem. Maale jäid mõned üksikud reptiilid, kuid siia jäid ka alglollid, kelle järeltulijad on ajaloo käigus segunenud inimestega, nii et väliselt pole neid üksteisest kergesti võimalik eristada. Kas nibirulastel õnnestus planeedi atmosfääri parandada ning muuta see elamiskõlbulikuks, et nad võivad maadeavastusretked universumi ääremaadele edaspidi jätta ajaloolaste pärusmaaks või näevad meie silmad Nibiru kosmoselaeva saabumist, seda näitab tulevik. Nibiru on pärandanud meile tsivilisatsiooni, mille mitmed osised on meieni kandunud kaugest minevikust, näiteks kulla väärtustamine. Kui geneetilised mutantrobotid nägid, et kuld on Nibiru reptiilidele oluline, siis hakkasid nad seda koguma. Aja jooksul muutus kuld väärtuseks, mille ümber tekkis rahandussüsteem. Selle süsteemi haardes elab inimkond tänapäevani. Väga paljud meie tänapäeva ühiskonna alustalad, millel pole loogilist seletust, on inimühiskonda edasi kandunud Nibiru reptiilidelt, kuid lollide poolt omaks võetuna on nad saanud hoopis teistsuguse tõlgenduse. Viimasest külaskäigust on aga palju aega mööda läinud, lollide seeme on Maa peal vohama läinud, neid on palju saanud ja nad ihaldavad võimu. Pärimus inimtsivilisatsiooni maavälisest päritolust seab aga lollide võimu kahtluse alla.

 

 

Vestlused geneetilise mutantrobotiga II

@ckrabat

Jätkuvad vestlused geneetilise mutantroboti ehk inimesega O cookievaba Kameelioni isikus. Teises osas hakkab jutt kalduma päevapoiliitilistele teemadele, sündmustele Lähis-Idas ning Snowdenijahi sidumisele võimaliku invasiooniga Süürias kuni Kolmanda maailmasõja ohuni välja.

Reptiloid: Meediakampaaniate kasutamine Wikileaksi looja Julian Assange’i ja Ühendriikide jälgimissüsteemi paljastanud Edward Snowdeni vastu meenutavad pigem Hollywoodi filmistsenaariume kui normaalset elukorraldust. Näiteks Assange on kindlasti reptiloid. Snowdenis ma kahtlen, aga ma ei tunne tema tausta. Ma arvan, et ta on pigem süsteemiga vastuollu läinud leheneeger.

Geneetiline mutantrobot: Kõik ei ole kuld, mis hiilgab!

Ega see eriti ei hiilgagi, kui vaadata sisulise külje pealt, mida need nn paljastused kaasa on toonud. Nagu ma mainisin, siis ka antikangelane on tegelikult kangelane. Kurat ei ole mitte väiksem kangelane kui Jumal jne, lihtsalt päris elus ei lõpe kõik headuse võiduga nagu Sõrmuste isandas, vaid kehtib teatud tasakaal. Meeleheitlik jaht Assange’i (kes on arvatavalt reptiloid ja seetõttu ootab teda eriti karm saatus) ja Snowdeni vastu tundub naeruväärne, sest hoolimata meediakampaanias abil loodud negatiivsest kangelaseoreoolist a la Osama bin Laden, ei ole nende tegevuse tagajärjel juhtunud suurt mitte midagi ja seda näeb igaüks, kes vaid seda näha tahab.

Bin Laden oli aastaid ameeriklaste kangelane ja koostööpartner (NL sõda Afganistanis). Vihavaen tekkis kui USA väed Saudi Araabiasse oma sõjaväebaasi said. Enne surma 2001.a. oli ta ravil USA sõjaväehaiglas. Ta oli Afganistani sõja kangelane nii USA kui kogu islamimaailma jaoks.

Osama bin Laden löödi ametliku versiooni järgi 2011.a. lihtsalt maha. Küsitav on minu jaoks lihtsalt tema võrdlemine kurja geeniuse professor Moriartyga, see on meediaefekt. Tegelik bin Laden võis olla ja oligi ühe väikese terrorirühmituse juht, aga tema mõju islami kogukonnale oli märgatavalt väiksem, kui meediamulli abil ette kujutatakse.

Ametlik versioon? Surnul on vist raske oma nime mustamise vastu võidelda ja protestida. Originaal bin Laden mõistis rünnaku WTC-le hukka. Seega ei ole ta seoses surmaga 2001.a. lõpus saanud neid jaburaid avaldusi teha, mida tema nimel tehti. Selle väidetavalt tapetud tüübi kosmeetiline operatsioon oli perfektne, aga inimese silmi sarnaseks opereerida pole võimalik. Võrrelge silmi ja Te veendute, et tegu 2 erineva isikuga. Seda jahti võis võtta kui ullikeste lollitamist.

Al-Qaeda on meedia poolt muudetud samasuguseks sissetöötatud kaubamärgiks, mida kasutavad need, kellel pole sellega vähimatki pistmist. Täpselt samuti nagu miskid mehed müüvad odavalt tänaval Rolexi kelli.

Al-Qaeda: Loodan, et Teid veenab kõrge USA riigiametniku ülestunnistus: Hillary Clinton We created Al Qaeda . “In this video Hilary Clinton admits that the US government created and funded Al-Qaeda in order to fight the Soviet Union.”

Jou-jou. Miks ma ei peaks uskuma ametlikku versiooni, aga samas tulnukaid uskuda ei tohi 😀 Kusjuures ma ei usugi, aga oskan mõningaid protsesse sünteesida. Väga palju asju on tuletatavad ning loomulikult võib midagi valesti minna, aga sellepärast ei pea veel mingit ideoloogiat pimedalt uskuma.

Einoh, uskuda võib ju kõike, keegi seda keelata ei saa. Ajupesu tehnikad on tõhusad, midagi pole öelda. Irw, irw, irw.

Bin Ladeni hukkamine 2011 kõlab väga tõepäraselt. Seda enam, et ta oli loodud hilisemate vaenlaste poolt. Teisele poole sattunud reptiloididega käiakse väga julmalt ümber 🙂

No, noh!

Meie sõber Osama bin Laden ei olnud mitte usuliider, vaid puhtavereline poliitik, sotsiaalselt staatuselt reptiloid, mille tõttu ta on enam tähelepanu pälvinud.

Kuidas selle ammu surnud kurjuse kehastuse bin Ladeni tapmisega 2011 oli? Kas ikka tõepärane? Raisata hiiglasummad ajades taga surnud mehe vaimu …. Kes vastutab nende sõjaohvrite surma pärast? Demokraatia/timukakraatia sildi all kaose tekitamise ja riikide keskaega tagasi pommitamise eest.

Müüt bin Ladenist oli loomulikult üle võimendatud ja mul on raske uskuda, et tegemist oli ülemaailmse terrorivõrgustiku tunnustatud juhiga. Lihtsalt ta oli tänapäeva meedia võimalusi kasutades selleks loodud. See, et paljusid tulevasi terroriste kasutati Afganistanis, on ju üldteada fakt, milles mind veenda pole tarvis 🙂 Aga mingeid jutte variisikutest ja erinevatest silmadest ei maksa mulle ajada, vaid parem tuua vettpidavad tõendid, et asjad olid just nii 🙂

Alustuseks võiks olla see lõiguke: Report: Bin Laden Already Dead Published December 26, 2001 FoxNews.com. Kust pärineb nende info? Kes täpselt selle info neile ette söötis? Kes sellisest infolekkest kasu saavad? Vastuseta küsimusi on hulgi. Ühe kuulujutu järgi pidi juunis algama sõjaline sekkumine Süürias, Snowden oleks sobinud ideaalselt nendelt sündmustelt tähelepanu eemale juhtijaks. Kas pole nii?

Ma vaatasin just kalendrisse, käes on juba juulikuu, aga sissetungist Süüriasse ei miskit 🙂 Kui keegi oleks tõepoolest Süüriasse sekkunud, siis oleks Snowden peagi unustatud ja ta oleks võinud rahulikult sõita kuhu tahes. 🙂

Kui väidetavalt relvi vedanud laevukene pooleks murdus ja relvi täis konteinerid pooliku laeva pardal merele hulpima jäid, siis oli relvastuseta keeruline sõjalist operatsiooni alustada. Kinnitust sellele kuulujutule (relvade kohta) veel tulnud ei ole. Lisaks võttis hulpiv tagaosa kätte ja uppus ära …

Muidugi mitte pole kinnitust tulnud, sest see on täielik jama. Ükski sõjaline operatsioon ei jää ära sellepärast, et relvi vedav laevuke läks põhja. Ilmselt juhtisid seda laeva vanemabi Puškin ja mitšman Volkov, kes ühel tormisel ööl hirmsa pohmakaga gürokompassi tühjaks jõid. Admiral Nelsoni ajal võis niimoodi juhtuda, praegu enam mitte.

Tormi nagu ei olnud, nähtavat põhjust murdumiseks ka mitte, järsku oli põhjus nähtamatu: lasti vale paigutus laeval. Keskel olid liiga rasked konteinerid? Mida need küll võisid sisaldada?

Sisaldada võisid mida iganes, teoreetiliselt ka relvi, aga kuna mitte kogu last põhja ei läinud, siis leiab hoolsa guugeldamisega ehk ka lasti sisu üles. Sõjalise operatsiooni läbiviimiseks pole tarvis kasutada venelastest ja filipiinodest meeskonnaga Jaapani eralaeva. Näiteks võeti juba 20.sajandi alguses kasutusele lennukid.

Laevaga vedades tuleb ehk odavam? Meeskonna palgad võivad olla ka kordades väiksemad, kui kohalikele maksta tuleks. Suurte sõjalennukite kasutamine ärataks tähelepanu.

Mis on sõjapidamise eesmärk? Kas sõda on tänapäeval üldse võimalik “odavalt” pidada? Vastupidi, sõjapidamise eesmärk ongi mingeid rahasid ümber kantida, et nad lõppkokkuvõttes õigesse kohta jõuaksid, sest isikute ring, kes sellest teenida tahab, on päris suur. Nii et see odavus pole kindlasti argument. Odavalt ajavad asju salakaubavedajad, et väheste vahenditega rohkem kasumit saada, aga mitte riigid.

Juuni keskel toimus vaikne sõjaks ettevalmistumine, seda viidi läbi saladusekatte all, kuna rahvas on väsinud sõdadest, millest koalitsioon suudab väljuda ainult kaotajana.

Mulle tundub, et lollid on tõepoolest reptiloididelt juba võimu üle võtnud 🙂 Kui me räägime välisriikide suuremahulisest operatsioonist nagu Lahesõda või Iraak 2003, siis sinna ei viia varustus kohale eralaevadega. Ja operatsiooni ei jäeta ära, sest üks laev murdus juhtumisi pooleks. Samuti ületaks Süüria interventsiooni uudistekünnis iga kell Snowdeni afääri oma. Sõda lihtsalt müüb paremini. Süüria interventsiooni oleks saanud varjutada mõne teise sõjaga 🙂

Hävitamisele kuuluvaid riike kahjuks rohkem ei ole – Süüria ja Iraan on jäänud.

Oi, ei, see ei ole üldse mitte muutumatu nimekiri, sinna võib igaüks sattuda, kui selleks tuleb sotsiaalne tellimus. Aga sõjapidamine on kohutavalt kallis tänapäeval, sellepärast valitakse hoolikalt, kelle vastu ja missuguste jõududega tegelikult sõtta minnakse.

Hihaha! Hea plaan Snowdeni kattevarjuna kasutamiseks läks vett vedama. Mis põhjusel siis Süüria naabrid invasiooniks valmistuvad? 1000 Yemeni Troops to Take Part in Liberation of Syria  “The Republic of Yemen is preparing, along with 17 other Arab and western countries including all GCC countries except Oman, to go to war against Bashar Al-Assad to liberate Syria. Troops of various countries are maneuvering and exercising along the border between Jordan and Syria.”

Süürias kodusõda juba käib ning loomulikult peab opositsioon kusagilt relvi saama, mistõttu ma ei välista, et seal võis mingi kogus neid isegi olla.

Huvitav suhtumine! Loomulikult tuleb relvastada islamistlikke mõrtsukatest salafiste/wahabiste, et regioonis stabiilsus lõplikult likvideerida. Irw, irw, irw.

Samuti pole mingi üllatus see, et vabatahtlikud regiooni riikidest käivad naabrite juures sõdimas. Kas on seal usulised, ideoloogilised või lihtsalt rahalised põhjused.

Minu antud lingis ei olnud juttu vabatahtlike sõtta minekust.

Süüriast ja vabatahtlikest – kuna ametlikult ükski riik selles konfliktis ei osale, siis on igal juhul tegemist vabatahtlikega, mis ei ole maailmas haruldane nähtus. Maailmas liigub ringi hulgaliselt sõjardeid, kes müüvad oma teeneid ja teenivad elatist sõjast sõtta liikudes.

Juttu oli riikide sissetungist Süüriasse, vabatahtlikud ei puutu asjasse! Järelikult hakkavad riigid Süüria konfliktis osalema …

Riikide sissetungist Süüriasse saame rääkida sel juhul, kui üks või teine riik on tunnistanud, et tema regulaarväed võitlevad seal või on selle kohta olemas tõendid. Minul selliseid tõendeid ei ole. Araabia Liiga on tunnustanud küll Süüria opositsiooni seadusliku esindajana ja mõned riigid on neid relvastanud, kuigi mitteametlikult. Mustal turul liigub piisavalt relvi, et nüüd sellepärast küll ükski sõda pidamata ei jää. Ma soovitan igasugustesse vandenõuteooriatesse skeptiliselt suhtuda, sest enamasti need ei pea vett, igat sorti leheneegrite poolt välja mõeldud, kellel puudub protsessuaalne mõtlemine 🙂

Kas te tõesti ei tea “terrorismivastase sõja” tagamaid? Te pole tähele pannud, kuidas hävitatakse islami pühamuid, tapetakse traditsioonilise islami vaimulikke????

Sellel sõjal pole usuga suurt midagi pistmist. See usuteema on mõeldud rohkem mõtlemisvõimetutele mutantrobotitele, kes kannavad väikese hulga äärmuslaste tegevuse üle tervele usule ja muidugi viib see lõppkokkuvõttes konflikti laienemisele, kui hakatakse üldistama ning mingite väliste tunnuste järgi õigeteks ja valedeks jagama.

Ai, ai, ai. Nii kehvakesed need üliaustusväärse reptiloidi teadmised siis on.

Terrorismivastasel sõjal pole loomulikult usuga suurt midagi pistmist, sest ei võidelda ju ühe või teise usu vastu. Osama bin Laden pole kunagi olnud usuliider, vaid avaliku elu tegelane, kes kasutab religiooni oma poliitilise tegevuse õigustamiseks kasutatavas retoorikas.

Minu antud lingis 1000 Yemeni Troops to Take Part in Liberation of Syria oli juttu täiemõõdulise sõja alustamisest Süüria vastu, õigemini selle ettevalmistamisest, aga vastuseks tuli blä-blä-blä.

Millele see link viitas – keegi anonüümne Jeemeni diplomaat (võib-olla reptiloid :irw) väitis, et Jeemen valmistub Süüriasse vägesid saatma. Kas sellele infole on tulnud kinnitust – ei ole. Kas Jeemeni väed on Süürias – ei ole. Järelikult oli kellelgi tarvis tekitada tahte manipuleerimisega soovmõtlemine, et valmistutakse Süüriat vallutama. 🙂

Isegi mina, kuigi olen naine, olen tähele pannud, et soovitakse võimuvahetust Süürias ja Iraanis. Viimases vahetus president, pole teada tema välispoliitilised eelistused! Kas Teil on meelest läinud Iraak – massihävitusrelvad, mida ei olnud, Süüria võimudele määritakse kaela keemiarelva kasutamist, kuigi on teada, et seda kasutasid mässulised. See on otsitud põhjus sekkuda riikide tasemel nn. Süüria kodusõtta. Kuidas on sõjahüsteeriaga? Sorry, unustasin Süüria sõja ettevalmistuste lingi panna: Setting the Stage for War: US Troops Deployed to Jordan, Preparations to Invade Syria? Global Research, April 19, 2013. “In testimony before the US Senate Armed Forces Committee on Wednesday, top US defense officials announced that they are deploying 200 troops of the 1st Armored Division to Jordan. They will establish headquarters near the Syrian-Jordanian border and plan for a rapid build-up, involving 20,000 or more US troops, awaiting orders from the White House to invade Syria.”

Ok, isegi mina, kuigi olen reptiloid, tean, et välispidist sekkumist Süüria kodusõtta ei tule, vähemalt tänase päeva seisuga mitte. Täpselt samuti võin suure saladuskatte all öelda, et lähitulevikus ei ründa Venemaa Eestit ja tulnukad planeeti Maa. Loodetavasti ei nüli teised reptiloidid mind nüüd salateadmiste avaldamise pärast elusalt. Mis seis on mõne aja pärast, seda küll ei tea. Küll osalevad juba täna mõlema poole peal välismaised vabatahtlikud, põhiliselt teistest islamiriikidest. Keemiarelvade kasutamise kohta minul küll nii täpset inffi pole, kas keegi on üldse kasutanud ja kes. Iraani presidendi välispoliitilised eelistused on avalikult kättesaadavad.

Kas tõesti? Ilusaid sõnu oskavad kõik poliitikud teha, aga tegelikult tõmmatakse rahvale kott pähe. Mind huvitavad pigem tema koolikaaslased, sidemed, ühingud kuhu kuulub. Selline info ütleb, milliseks kujuneb Iraani tulevik. Praegu tundub tõenäoline, et Iraani hakatakse lõhkuma seestpoolt, ilma välisriikide sõjalise sekkumiseta. Iraani puhul on häirivad vabamüürlaslikud sümbolid, mida Iraan täis on. Reptiloidile on loomulikult teada ka kõik salasidemed, salakokkulepped, tulevikuplaanid … Kuidas on inetu minevikuga? See tuletab kangesti “Araabia kevadet” meelde … Huvitavaid faktikesi … The British And U.S. Governments Installed Khomeini Into Power In 1979.  The first clue that caught my eye was the Shah’s own words. “If you lift up Khomeini’s beard,” he said, “you will find Made In England written under his chin.” Need kirjutised lollidest võiksid olla isegi naljakad, näiteks mõned aastad tagasi. Me oleme vaikselt jõudnud olukorda, kus see tekitab nördimust, kuna rumalate inimeste hulk ruutmeetri kohta hakkab ületama taluvuse piiri. Nibiru ja vereliinide teooria on üheks selliseks päästikuks mil ma hakkan tuld ja tõrva suust välja pritsima. Nii et ettevaatust …

Geneetilise mutantroboti jutust joonistub ju välja puhtakujuline vandenõuteoreetik… 😀 Salasidemed, salasümbolid, sala…. misiganes.Ja siis teadmine, kuidas asjad tegelikult on. 😀

Kahju, et mõningad pimedad on. Jutust joonistub välja ainult hirm III Maailmasõja ees. Naised ja lapsed on need õnnelikud, keda vägistatakse ja tapetakse halastust tundmata. Mida teha, see ju meeste maailm …

No see kolmas maailmasõda käib juba ammu 😀 Seda tehakse lihtsalt teistmoodi kui sajand tagasi, sest see on hoopis üks teine maailm praegu. Tegelik sõjategevus toimub virtuaalmaailmas ja üha rohkem inimesi kolib sinna elama. Mis aga reptiloididesse ja salasidemetesse puutub, siis kõik on ju avalik, nii nimekiri (need on valdavalt küll sortsid) kui ka suurem osa teemasid, mida reptiloidide ja sortside kohtumisel arutati.

Nüüd vaatan ma Teie peale alt ülesse, niikui pooljumaliku reptiloidi peale peabki vaatama, aga selle infosõjaga on pisikesed probleemikesed: Hillary Clinton admits it: ‘We’re losing the war’ “Clinton promptly volunteered that America is in an “information war and we are losing that war,” and furthermore, that “Al Jazeera is winning”.” Teie väide: Reptiloidid on võimelised erinevate allikate põhjal protsesse sünteesima ja analüüsima ei pea paika, kuna mingit arengut tänu Bilderberglastele toimunud ei ole. Pigem võib rääkida taandarengust. Teie oma supervõimetega näete läbi seinte ja olete kaugkuulja, seega teate Te täpselt, mida tegelikult räägiti ja otsustati … Irw, irw, irw,õ.

Previous Older Entries

märts 2023
E T K N R L P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.