Vestlused geneetilise mutantrobotiga I

@ckrabat
Teatavasti programmeerisid nibirulased Maal geneetilised mutantrobotid, keda hiljem hakati inimesteks kutsuma. Nad pidid valitsevaid reptiloide majapidamistöödes abistama: kulda kaevandama, püramiide ehitama ning nibirulaste käsklustest aru saama, nagu robotid ikka. Selleks varustati nad ka elementaarsete teadmistega, millega nad eristusid metslastest. Skeptikute foorumis palus geneetiline mutantrobot O cookievaba Kameelion reptiloidil endale seletada, mis elu on.

Reptiloid: Reptiloidide loodud püramiidikujuline võimuhierarhia õilmitseb aga täies hiilguses: võimupüramiidi tipus on sortsid, reptiloidide käepikendused ehk inimesed, kes õpetavad püramiidi madalamatel  astmetel paiknevaid inimesi õigesti mõtlema. Sortsidest madalamal astmel on libainimesed, kelle juures võib täheldada teatavaid mõistuse algeid ning nad viivad ellu sortside tahet. Sellesse kategooriasse kuuluvad kolumnistid, arvamusliidrid, poliitikud ja muud inimeste tahte mõjutamisega tegelevad institutsioonid. Leheneegrid (uuskeeles lehepruunlased) on hierarhia eelviimasel astmel ning selle seisundi ühiskondlikku saatust võib võrrelda kiltrite, kubjaste ja aidameestega ehk need on madalamast kategooriast esile tõstetud lollid, kes peavad tagama kõrgemate klasside sideme rahvaga ning nemad peavad sundima rahvast süsteemile alluma. Hierarhia kõige alumisemal astmel on lollid.

Geneetiline mutantrobot: Vereliinide teooria on jabur ja ei saa tõele vastata lihtsal põhjusel: mütoloogia järgi olid jumalate lapsed pooljumalad, jumalannade lapsed ¾ jumalikud. See info pärineb eeposest Gilgamesh. Mütoloogilisel ajal anti võimu edasi naisliini pidi. Praegused nn. “siniverelised” on pärinud oma võimu meesliini pidi. Seega on see teooria pullikaka! Icke väljamõeldud reptiilidest kujumuutjaid pole kunagi olemas olnud, need on erakordselt haige fantaasia sünnitised. Jesse Ventura paljastas reptiilide vale (ja näitas Icke’le koha kätte): Jesse Ventura’s Conspiracy Theory – The Reptilian Elite.

Ei tasu igasuguseid nn “teaduslikke” lähenemisi ka tõe pähe võtta. Õige Sumeri ajalugu on näiteks siin.

Järjest enam tundub, et Icke oma valeinfoga on selle nn. Eliidi teenistuses, et rahvast hirmu abil vaos hoida. Kes julgeks vastu hakata mingitele ebainimlikke võimeid ja teadmisi omavatele mutantidele? Keegi ei julgeks. Muide Eliidi teadmised on olnud vabalt kättesaadavad kõigile juba 100 aastat – Sumeri, Egiptuse, Indo-Euroopa ning Ida usundid ja mütoloogiad (judaism, kristlus ja islam on neist hulga kehvemad infoallikad). Mingit muud infot Eliidil ei ole. Meid valitsevad Eliidi nime all kõige tavalisemad, mitte eriti targad, aga see-eest võimuahned karjeristid. Paistab, et inimestele on kerge valedega kotti pähe tõmmata. Irw, irw, irw. Aga, laiemalt võttes on meie kõigi sees madu-uss, mis aga ei tee inimesi kohe kindlasti reptiilideks. Pigem võiks öelda, et pikka aega on lihtsaid sümboleid valesti selgitatud. Kas seda tehti meelega, ma ei tea.

Nojah, aga siin sa lähtud juba ise nn eliiditeooriast, arvestades Icke nende hulka. Pole võimatu, et ka Icke on reptiloid, äkki ongi.

Ei, ei ja veelkord ei! Icke ei kuulu eliidi hulka, kuid pole võimatu, et “Eliit” finantseerib tema haigeid fantaasiaid ja kasutab teda enda huvides.

Nagu pole võimatu ka see, et võim on vahepeal reptiilidelt lollide kätte üle läinud, kes lihtsalt reptiilide loodud masinavärki enda huvides kasutavad 🙂

Reptiilid ei ole mingit masinavärki loonud, seda on ikka inimesed teinud. Mütoloogia järgi jätsid jumalad planeedi Maa maha peale veeuputust. Viimasena pühkis Maa tolmu jalgadelt Kreeka õigluse jumalanna Astraea. Miks peaksid UFO-lased suhtlema valetavate mõrvarlike kujudega, nagu meid uskuma püütakse panna?

Loomulikult on seda inimesed teinud, kes veel, aga võttes eeskuju reptiilidelt pärandatud süsteemist.

Sorry, aga mis on väidetavalt kristlikule alusele rajatud tsivilisatsioonil pistmist paganausuga (sealt on ju reptiilide algidee pärit) ja selle loodud süsteemidega? Kristlased hävitasid oma konkurendid üpris põhjalikult.

Mis seal vahet on, kuidas teadmine edasi antakse, kas läbi kristluse või paganluse? Kristlus muutus agressiivseks küll alles peale seda, kui ta omandati poliitikute ja võimurite poolt, aga seda on kõik usud praktiseerinud.

Aga milliseid teadmisi on jagatud läbi kristluse? Katoliiklased leidsid, et orjadele on parim kirjaoskamatus. Ka ametlik luterlus ei soosinud haridust. Kas Te mõtlete orjalikkust? Et inimesed peavad allaheitlikud olema oma jumalast seatud valitsejate suhtes.

Ka Skeptics Society tegevust koordineerib reptiloid Dinesh D’Souza, kes jagab korraldusi sorts Michael Shermerile.

Kahjuks või õnneks ei ole mul aega tutvuda selle lehega ja selle eestvedajate reptiloidse taustaga. Irw, irw, irw.

Jätame need vereliinide kehtimised hetkeks sinnapaika ja võtame kätte erinevate rahvaste pärimusmüüdid, millel põhineb ka Gilgameš. Sarnasusi on väga palju ja kui me neid omavahel kõrvutame, siis saame teatud sündmused kenasti ühele ajajoonele paigutada. Pärimusmüütide hindamisel tuleb loomulikult arvesse võtta inimkonna evolutsioonilist arengut. Ei saa nõuda sarnast perspektiivi tsiviliseerimata Austraalia aborigeenilt, Uus-Guinea metsinimeselt, neandertallaselt ja täna päeva lääne tsivilisatsioonis üles kasvanud inimeselt. Iga liik vaatab sündmustele vastavalt oma tsivilisatsiooni astmele ja seal kehtivale märgisüsteemile. Gilgamešis, Piiblis, aga ka asteekide ja maiade pärimustes on väga palju sarnaseid asju, mis on tulevastele põlvedele pärandunud läbi primitiivse loodusrahva märgilise süsteemi.

Teil on õigus. Erinevad mütoloogiad tunduvad olevat ühe müüdi erinevad tõlgendused, mis tekkisid hõimude lahku kolimisel, rännakutel lisandus uusi detaile, kuni müüdid seoti oma uue kodumaaga. Jaan Puhvel raamatus “Võrdlev mütoloogia” anna hea ülevaate indo-euroopa mütoloogiast, mis paistab olevat enamiku mütoloogiate aluspõhjaks. Tulnukate külaskäik on võimalik (ise hakkan UFOnautidesse uskuma, kui neid katsuda saan, ennem mitte), kuid mütoloogia järgi toimus see enne veeuputust, mis pidi toimuma kusagil 10 000 – 12 000 aastat tagasi. Need tulnukate ja inimeste ühised järglased hävitati, seega ei saa kaasaegse isehakanud eliidi järeltulijad neist pärineda. Tuntud “jumala pojad” on Egiptuse 5 dünastia vaaraod, Aleksander Suur, järgijate poolt muudeti selleks olematu Jeesus.

Jeesus polnud kindlasti olematu, seda väidab küll dogmaatiline neukkuteadus, aga müüdid ei tekki tühjale kohale. Andmed on suuresti pärimuslikud, sest tegemist oli meie mõistes ääremaaga, kus ajalehtede ja internetiga oli kehvasti ning omas ajas ei olnud tegemist väljapaistva ühiskonnategelasea. Ametlikku ajalukku kirjutati põhiliselt valitsejad. Küll võib tegemist olla segaverelise tulnukaga.

Kui ta selline suur imetegija oli, miks vaikisid siis kroonikakirjutajad? Miks on need üksikud katkendid, kus Jeesusest juttu, võltsinguteks osutunud?

Missugused kroonikud on temast vaikinud? Missugused katkendid on võltsinguks osutunud? Allikaid on vähe, kuid neid on olemas. Jeesus oli perifeerse piirkonna kohaliku tähtsusega avaliku elu tegelane põhivoolu meedia selliseid tavaliselt ignoreerib. Isegi selline autoriteet nagu Titus Flavius Josephus mainib.

See on üks võltsingutest, seega viiteid Jeesuse kohta kaasaegsete sulest pole. The Jesus Forgery: Josephus Untangled “The arguments of the ‘Christian Ajax,’ even Lardner himself, against it are these: ‘It was never quoted by any of our Christian ancestors before Eusebius. …” Väidetavalt olid jumalate järeltulijad blondid (Eenoki järgi), piiblis pole selle kohta küll midagi. Blondina oleks tema eriline välimus kindlasti tähelepanu äratanud, kas pole nii.

See blondi jutt on vale, bullshit, igasugust värvi reptiloide on on olemas. Kusagil pole Jeesust blondina kujutatud.

Loomulikult tuleb originaalallikatele vesi peale tõmmata ja peldikupotist alla lasta! 10) THE BOOK OF METHUSELAH
“106.1 And after those days my son Methuselah chose a wife for his son Lamech and she became pregnant by him and bore a son.
106.2 And his body was white like snow, and red like the flower of a rose, and the hair of his head was white like wool. And his eyes were beautiful and when he opened his eyes he made the whole house bright, like the Sun, so that the whole house was exceptionally bright.”

Vot siin avaldubki vahe reptiloidide ja geneetiliselt muundatud robotite, inimeste ja lollide vahel – lollid on inimeste Nibirul aretatud primitiivsem, kuid töökindlam mudel, hiljem on nad omavahel segunenud. Reptiloidid on võimelised erinevate allikate põhjal protsesse sünteesima ja analüüsima. Mutantrobotid ajavad tekstist näpuga tõde taga. Puhastverd reptiloide pole enam ammu, seepärast on reptiloid pigem sotsiaalne staatus.

Selle jutu peale paluks selgitust, mida Teie reptiloidi all silmas peate. Kuidas aru saada kes on reptiloid, kui see on sotsiaalne staatus? Reptiloidid olid Icke haige fantaasia järgi kujumuutjad. Kas tänapäevased reptiloidid enam kuju ei muuda?

Ma ei ole selle Icke töödega eriti tuttav. Mul on üks tema raamat, aga ei ole viitsinud seda läbi lugeda. Seetõttu ma ei tea, kuidas tema seda reptiilindust käsitleb, aga kindlasti ei ole tema selle teooria looja. Kujumuutjatest ma ei tea samuti suurt midagi ja eriti sellesse ei usu. Nagu ma ütlesin, puhastverd reptiloide ei ole arvatavasti üldse enam järele jäänud, seetõttu ei saa me enam rääkida bioloogilisest reptiloidsusest, vaid geneetilisest reptiloidsusest, mis võib avalduda isikute sotsiaalse staatuse läbi. Ühel või teisel isendil avalduvad reptiloidsed jooned tugevamini ja seda saab testi abil kindlaks teha. See test, millele ma  viitasin, on muidu kehtiv ning töökindel primitiivne test, aga ta on selle nimetähtede osaga absurdiks keeratud ja pole seetõttu usutav. On muidugi keerulisemaid ja töökindlamaid teste. Pealegi ei ole reptiloidinimel kodanikunimega suurt midagi pistmist. Samuti ei mängi vereliinide teooria siin suurt rolli, sest reptiloidid kasutavad järglaste üleskasvatamiseks sageli surrogaatvanemaid. Vt näiteks Maarja, Joosepi ja Jeesuse lugu, eemalda sealt müüt ning siis hakkab kõik klappima.

Minu jaoks on vastuvõetamatu vastutustundetus levitada New Age jura (antud juhul reptiilidega seonduvat!). Ka naljategemine antud teemaga võiks olla moraalselt taunitav, kuna meid ümbritsevate inimesetaoliste mõtlemisvõimetute olendite hulgas on palju kergeusklikke, kes usuvad ka loodusseadustega vastuolus olevad utoopilisi teooriaid pimesi.

Nonii. Miks me räägime tulnukate ühest külaskäigust? Samuti on võimalik, et siia jäid mingid kolooniad, kes aja jooksul inimestusid jne. Sellesse vereliinide teooria katkematusesse võib tänapäeval suhtuda teatava skepsisega, niikaua kui otseseid tõendeid pole. Mingid vereliinid hävinesid, mingid liinid kestsid edasi, aga praeguseks ajaks ei saa me kindlasti rääkida enam puhastest vereliinidest. Lihtsalt mõnes lööb reptiloidne päritolu rohkem välja kui teises ja liigilises kontekstis on ka reptiloidid tänapäeval inimesed 🙂 Jällegi ei maksa eirata ajalist distantsi, sest ajavahed on hilisemas ajas ikka tohutult kokku surutud. Võib ju vaadata, missugused arengud toimusid 2014.a. eKr. Milline oli maailm siis?

Aga palun tutvuge siis: piibli-ajastu ühiskonna väärtused.

Meie siin tavateadvuses opereerime enamasti mõnesaja aasta piires, kui teadmine on suhteliselt värske. Kõik need pärimused aastatuhandete jooksul moonduvad. Tulnukate külaskäikude juuri võib otsida tsivilisatsioonide tekkest. Miks mõnes kohas toimusid plahvatuslikud murrangud, aga mujal ei toimunud mingit arengut? Jällegi tasub otsida seaduspärasusi, mitte üksikuid fakte, alles siis saab mingeid üldistusi teha. Miks tulnukad ei ole tulnud mõnel sellisel ajastul, kui inimtsivilisatsioon on arenenud piisavalt kaugele, sellele ei oska mina vastata, aga see tähesüsteemide vaheline sõitmine ei ole lihtne ja vabalt võib 10 000 aastat olla mõnes teises süsteemis samasugune mõõde kui 10 aastat inimestel.

Millal tekkis tsivilisatsioon? Ehk annate mõne viite.

Tsivilisatsiooni tekkimine erinevates kohtades – Sumeris, Hiinas, Induse orus, Kesk-Ameerikas jne. Miks just seal? Pärimusmüüdid jumalatest võivad vabalt olla tulnukad teistelt planeetidelt, vähemasti ei saa me seda välistada ning rändplaneet Nibiru võib vabalt olla kosmoselaev, sest kuidas said harimata metslased planeeti kosmoselaevast eristada?

Te räägite endale vastu. Te viitasite “langenud inglitele” kes inimkonda õpetama tulid – nad õpetasid ka matemaatikat ja astronoomiat, seega millised harimata metslased. Ma panen seekord lingi.. Miks peab uskuma New Age jura, kui originaalmaterjalid on kättesaadavad? Müstiline element puudub – on planeet Jupiter või ka Merkuur. Kas fantaasiad kaaluvad üles tõe?

Või võtame Piiblis esineva pärimuse langenud inglitest, kes inimestele kõiksuguseid teadusi õpetasid. Mida näitavad need pooljumalad ja muud tegelased? Näiteks seda, et tulnukad said järglasi maal asuvate inimestega. Liikidevahelise paljunemise võimalus on olemas, eksisteerivad muulad, liigrid, tigonid ja tegelikult väga palju erinevate liikide järglasi. See on ju täiesti “teaduslik” seletus 🙂

Huvitav, huvitav! Piibel on usaldusväärne allikas? Ma ei usu oma silmi. Peaaegu kõik seal kirja pandud usutõed on kokku varastatud oma naabritelt.

Piibel ei ole mitte vähem usaldusväärne kui Gilgameš, Läti Henrik või Bartholomäus Hoeneke. Olenemata sellest, kust need tõed kokku on kraabitud, on need ikkagi tõed, mis ühtivad teiste selle piirkonna pärimustega. Islam on veelgi rohkem usutõdesid laenanud, aga ta on lihtsalt noorem usk. Kristluses on uue testamendi osa üsna originaalne, aga ärgem unustagem, et Jeesus ise oli usutunnistuselt judaist.

Pauluse luulutused uues testamendis ei haaku mingite kohalike tõdede ja pärimustega. Tegu on VT ennustustest valesti aru saamisega ja sisu poolest täieliku umbluuga. Seega ei midagi originaalset.

No Pauluse tekstide eesmärk ei olnud enam sündmuste kirjeldamine, vaid neile rajatud ideoloogia ehk sõnumi edasiandmine.

Kui see saladus pole, siis ehk valgustaksite mind pimedat nendest mitmetest “inglite langemistest”?

Selle kohta võib lugeda erinevatest allikatest. Isegi Piiblis räägitakse inglite mitmest langemisest.

Tundsin huvi Teie poolt mainitud mitme langemise kohta. Kas nende mässudega on samamoodi nagu Messia tulekuga? Iga ususektikene ootab oma personaalset Messiat? Igal sektil on oma inglite langemine? Irw, irw, irw.

Need võivad olla sündmuste erinevad tõlgendused. Kas need muistsed liinid on säilinud tänapäevani või on vahepeal katkenud, seda me täpselt ei tea, aga see meesliini/naisliini argument pole tõsiseltvõetav, sest igasugused asjad sh reeglid võivad ajaloo käigus muutuda. Nii on inimestel eriti varasemal perioodil esinenud matriarhaalseid ühiskondi, kuigi tänapäeval on (veel) domineerivad patriarhaadid. Samas liigub maailm Robert Merle “Kaitstud mehed” kirjeldatud ühiskonna suunas.

Patriarhaat on mõned tuhanded aastad vana, emajärgne põlvnemine vähemalt 100 000 aastat vana. Reeglid? Te mõtlete keskaegseid sugupuude muutmisi selle väidetava eliidi poolt, et eellaste hulka mõni jumalik kuju sebida? Midagi püha pole kuninglikes isikutes kunagi olnud, nende esivanemad tapsid lihtsalt kiiremini ja jäid ellu. Lisaks on kõik heledanahalised inimesed “siniverelised”, mitte ainult eliit, kuna veenid paistavad läbi naha sinistena.

Mõnel pool väidetakse, et planeet Nibiruks kutsutud kosmoselaev sai hukka koos reptiloididega. Võimalik, et selle hävitasid lollid, inimestele sarnased geneetiliselt muundatud robotid, kes võtsid Nibirul võimu üle ja jõid laeva pidurivedeliku varud ära. Pärast seda ei suutnud nad enam laeva otse juhtida ja põrutasid mõnele suvalisele planeedile otsa. Reptiilide loodud süsteem toimib ja pole võimatu, et nii mõned reptiloididki resideeruvad planeedil edasi ja ootavad omade saabumist.

Eh, oh, ah! New Age gurusid ei jõua ära siunata. Kui palju valeinfot on nad inimestele ette söötnud, mille inimesed õhinaga omaks on võtnud. Jube hakkab. Alustame teaduslikult! Babyloonia astronoomias kutsuti Nibiruks (Neberu, Nebiru) Jupiteri, ühes kirjutises ka Merkuuri. Müstilise planeediga/kosmoselaevaga on seega natuke kehvad lood. Mida põle, seda põle.

Jah noh, teeme vahet ikka nimetustel ja sündmustel. Küsimus ei ole ju selles, kas planeedi/kosmoselaeva nimi oli ikka Nibiru või midagi muud, vaid kas see kohtumine ka tegelikult aset leidis. Muide kuupäev 21.12.2012 ei saa kehtida juba sellepärast, et ajaarvestus on vahepeal mitmeid kordi muutunud ja meil pole teada kuidasmoodi nemad seal Nibirul üldse aega arvestavad. Aga kui me lähtume hüpoteesist, et Nibiru oli tegelikult kosmoselaev, võis sellega igasuguseid asju juhtuda.

Pöördume tagasi “eliidi”poolt mingi salajase, ainult valitutele mõeldud info varjamise juurde. Seda kurdate Teie ja ka erinevad esoteerikahuvilised. Kust pärineb Teie info, et eliidil on erilised teadmised? Ajakirjanduses ilmunud nupukeste põhjal, mis paljastavad vabamüürlust? Aga vabamüürlus ei ole juba pikka aega mingite salateadmiste hoidja ja edasikandja. Oma võimalikud saladused viskasid nad üle parda juba pikka aega tagasi – 19 sajandil. Vanad vabamüürluse materjalid on samuti leitavad. Templirüütlid raiusid oma saladused kirikutesse ja pühapaikadesse, samuti pani põhilised saladused kirja Wolfram von Eschenbach oma Parzival’is. Millised olid Graali kandja Repanse de Schoye iseloomulikud jooned?  “235. … Kel õige meel, aus mõtteviis, kes valest vaba …” Kuidas valib Graal omale väljavalituid? Mitte sõnagagi pole juttu mingitest suguvõsadest, salaseltsidest jne. “470. Graali (Lapsit exilis – see on kivi, mitte karikas!) peale ilmub selle isiku nimi, kes on väljavalitud, peale lugemist see kaob.”

Kus ma olen maininud vabamüürlasi jt? Suur osa sellest vabamüürlusest on liivakastimängud. Jõujooned lähevad kusagilt mujalt ja reptiloidid enamasti avalikkuse ees ei tegutse. Avalikkuse tähelepanu taotlevad ikka mutantrobotid jms seltskond, et oma sotsiaalselt staatuselt kõrgemana paista. 🙂

Kuidas on varjatud infoga lood tegelikult? Enamus tähtsamaid religioosseid tekste on kättesaadavad inglise keeles. Alustuseks selline kaev nagu Sacred text; kättesaadavad on enamus esoteerilistest tekstidest, ka alkeemiat puudutavad . Sellest arusaamiseks tuleb alustada lihtsamast indo-euroopa mütoloogiast. Nii lihtne see ongi. Jutu võib kokku võtta nii: Te räägite reptiloididest (kujumuutjad), kuid täpselt ei tea, mis need on. Icke (reptiilinduse issi) teooria on Teile tundmatu ja Te olete arendanud oma reptiilinduse teooria. Järele mõeldes olen ma ennemini tark “mutantrobot”, kui võõra infoga täidetud reptiloid.

Ma tean väga hästi, kes on reptiloidid, aga see ei tähenda, et ma olen ilusti pähe õppinud selle, mida Icke on nende kohta kirjutanud ja usun pimesi. Mida on Icke kirjutanud kujumuutjate kohta? Kas seda, et reptiilid on omandanud inimese väljanägemise? Või siis seda, et reptiilid tegutsevad, kui parasiitorganismid, kes võivad suvalise inimese keha üle võtta? Õige on pigem see teine eksistentsivorm. Üks test, mis võimaldab lihtsasti eristada inimesi ja reptiloide, ongi näiteks nende võime näha puude taga metsa ehk protsessuaalne mõtlemine. Mutantrobotid on tavaliselt ühemõõtmelised, sest nad on programmeeritud käskude täitmiseks, kulla kaevamiseks ning püramiidide ehitamiseks. Nende tegevust juhivad materiaalsed instinktid. Segaverelised ehk valdav osa inimkonnast on kahe- ja kolmemõõtmelised. Reptiloidid on vähemalt nelja- või viiemõõtmelised.

8 kommentaari (+add yours?)

 1. Jolli
  juuli 06, 2013 @ 22:34:28

  Tuubis:
  Erich von Däniken ~ Chariots of the Gods
  või mingi teine: Iidsed Tulnukad
  Ei hakka siia linkama.

  Kas on Däniken head müügitööd teinud (usutav) või hakkab teadlaste loodud võltsajalugu murenema, (veel usutavam) igatahes sellel sajandil tundub kunagine ulme üha usutavam. Vähemalt selgitaks valgeid laike ajaloos, millega teadlased tegeleda ei taha.

  Vasta

 2. Jolli
  juuli 07, 2013 @ 00:14:54

  http://novaator.ee/ET/inimene/pardikute_valimus_on_petlik/

  “Ahvid, kelle geenide hulgas oli enam-vähem võrdselt kahe liigi DNAd, polnud välimuse poolest sugugi mitte kahe liigi vahepealsed.
  Seega ei saa ainult kehamõõtmete põhjal otsustada, kas Mehhikos elutsev möiraahv on kahe liigi ristand. See nähtus võib olla iseloomulik ka inimlastele
  /……./
  Tema hinnangul ei saa fossiilide abil otsustada, kas leitud luud kuuluvad inimesele, neandertallasele või hoopis nende hübriidile. Inimese ja teiste liikide hübridiseerumine võis seetõttu olla tavalisem kui seni arvatud.”

  ———–

  samamoodi ei saa eristada nibirult toodud puhtaverelist lolli hübridiseerunud ristandist. 🙂

  Vasta

 3. Jolli
  juuli 07, 2013 @ 10:52:15

  106.2 And his body was white like snow, and red like the flower of a rose, and the hair of his head was white like wool. And his eyes were beautiful and when he opened his eyes he made the whole house bright, like the Sun, so that the whole house was exceptionally bright.”

  täitsa tavalise eestlase kirjeldus. 🙂 muidugi ei suudeta enam silmadega maja valgustada, seda teeb tänapäeval elektrivalgus.
  teatavasti peitsid aga reptiloidid nikolai tesla ja tema odava elektri inimkonna eest ära ja andsid vastu eesti energia ja kõrged elektriarved. vanasti, lembitu ajal, valgustas iga normaalne eestlane silmadega suitsutare. :)) suitsutares tehti muuseas suitsu ja vaadati tähti.

  Vasta

 4. ckrabat
  juuli 07, 2013 @ 13:03:03

  Sellest ajast peale on eesti kultuuris olulised suitsutare, suitsusaun, neukkukultuuris aga orienteeruti suitsuvorsti peale 🙂

  Vasta

 5. personainfieri
  aug. 19, 2013 @ 23:22:13

  Sitchini lingid:
  Maailma loomine: mis on kirjas sumerite savitahvlitel?
  http://www.telegram.ee/maavaline/maailma-loomine-mis-on-kirjas-sumerite-savitahvlitel-1-osa#.UhJ9cJIwd-W
  http://www.telegram.ee/maavaline/maailma-loomine-mis-on-kirjas-sumerite-savitahvlitel-2-osa#.UhJ9ipIwd-W
  TAGASI TEKKELOO JUURDE. KAS TÄNAPÄEVA TEADUS ON IIDSETELE TEADMISTELE JÄRELE JÕUDMAS?

  Click to access Zecharia%20Sitchin.pdf


  koduleht
  http://www.sitchin.com/
  The lost book of Enki

  Click to access LBoE.pdf

  Vasta

 6. Trackback: Mina, reptiloid II | Persona in fieri
 7. Trackback: Jaan Tatika ja Saalomon Vesipruuli aurahade nominendid IV | Persona in fieri
 8. Trackback: Tsivilisatsiooni teke | Stultoloogia

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

juuli 2013
E T K N R L P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: