Nabala-Tuhala kaitseala reptiilide poliitiline avaldus murjani- ja kooselupaanika kohta

@ckrabat
Meie, Nabala-Tuhala kaitseala koobaslinnade reptiilid, tunneme sügavat muret lollide kasvava aktiviseerumisega meie asurkonna vahetus läheduses ning nende poolt võimendatud murjani- ja kooselupaanika laialdasele levikule Eestis, mis on suureks ohuks teiste liikide turvalisusele. Juhime tähelepanu nakkusohu levikule, sest aktiivne loll on inimesele ja ühiskonnale ohtlik. Reptiilid annavad teada, et need kuradi homod ja pagulased jätavad neid täiesti külmaks ja üldse ei eruta nagu ka „suuremat osa tavalisi ja sugugi mitte nii huvitavaid inimesi, kes tunnevad, et nad on kistud mingisugusesse kummalisse võitlusesse“ (M.Lotman). Kes kurat kaitseb nende huve, raisk, kes pagulasi ei karda ja keda homod ei eruta? Kes kaitseb tavalist normaalset inimest või reptiili? Kui keegi on siinses meie täna väga meediakeskses ühiskonnas diskrimineeritud ja kelle huvide eest ei võitle mitte keegi, siis just seesamune eelmainitud grupp. Meie kõrvad jooksevad Novgorodi WC kaudu võimendatavast mölast juba sitavett, kuigi ükski Novgorodi WC nn ekspert vaevalt, et on elus ühtegi homo näinud, kui ta just ise ei ole, ning veel vähem pagulasi. Kamoon, siia ei taha lätlasedki tulla.

Käesolevaga kuulutame välja jahihooaja ning anname inimestele lollijahi loa. Kui te näete nakkusohtlikku lolli, siis tuleb see kohe viia mehhaaniku juurde või raskematel juhtudel utiliseerida. Esmaabi korras võib lollile lõuga sõita, jõuga, või siis molli väänata, äkki võtab pildi ette. Kuidas ära tunda nakkusohtlikku lolli? Meie tähelepanekute kohaselt levib nakkus eelkõige vabavara põhjal toanurgas ise valmistatud sertifitseerimata lollide hulgas. Kui te näete, et loll teeb nurgas ümber oma telje ringe ja ajab sinist suitsu välja, siis on ta suure tõenäosusega nakatunud. Samuti on kahtlased lollid, kes vahivad tähti ja teevad suitsu, selle asemel, et kulda kaevandada ja püramiide ehitada, mille tarvis oleme nad siia planeedile kunagi toonud! Tervitame ajalehe Postimees anonüümse kommentaariumiruumi sulgemist. Nabala- Tuhala kaitseala reptiilid taunivad leheneegrite kihutustööd lollide hulgas ja mõistavad neile leheneegritele, kes õhutavad murjani- ja kooselupaanikat reptiilide kõrgeima karistuse – elusalt nülgimise!

Reptiilide kaitseala

@ckrabat
Mingil seletamatul põhjusel on Eesti muutunud maailmapoliitika keskmeks, mida ähvardatakse isegi tuumarünnakuga. Eestis käis enne olulist tippkohtumist peareptiil isiklikult ning pärast visiiti võetakse Eesti ja Venemaa piiril kinni politseiametnik. Te arvate, et need sündmused pole omavahel seotud? Eksite! Eesti on väga oluline paik maailmas, mida jahivad miljardid näljased pilgud, sest just siin paikneb universaalse tähtsusega reptiilide kaitseala. Reptiilide asurkond on leidnud statsionaarse pesitsuspaiga Tuhala-Nabala karstiala maaaluses koobaslinnas, mida nüüd ohustab vaenulike elementide poolt viljeldav aktiivne majandustegevus. Kui varem ähvardati rohkem Tallinn-Tartu neljarealise maanteega, siis nüüd tuleb võidelda Rail Balticu raudteetrassiga, mis peaks mõnede arvates kulgema üle reptiilide koobaslinnade ja häirima kosmiliste tulnukate rahu. Maaalused salajõed ei ole tegelikult midagi muud, kui maaaluses koobaslinnas elavate reptiilide ühendusteed. Miks ei ole Eestis käiku läinud ükski suurem infrastruktuuri edendav projekt? Ei ole meil neljarealist Tallinn-Tartu maanteed, Baltic Raili ega Saaremaa silda ega tule. Põhjus on väga lihtne: me peame kaitsma üliolulist kaitseala.

Tuhala-Nabala karstiala hõlmava kaitseala elluviimist takistavad mustad jõud, kes nõuavad kaitseala loomiseks teaduslikke põhjendusi. Maaaluseid jõgesid pole aga tavapäraste uurimismeetoditega võimalik leida, vaid nende kaardistamiseks läheb vaja paranormaalseid nähtuseid paljastavat võlukepikest, pendlit ja nõiavitsa, sest vaid need vahendid suudavad üles leida reptiilide salakäike. Reptiilide võrgustiku kaardistamisega Eestis tegeles kuulus võlurpoiss Harry Potter isiklikult. “H. Potteri, R. Hansteini ja A. Talioja poolt Tuhala – Nabala piirkonnas pendli abil kaardistatud teised salajõed (keskmine laius 4 meetrit, sügavus maapinnast 5 – 8 m ja veesoone laius – 0.3 m) on väga spekulatiivse iseloomuga.” Nagu näete on veesoone keskmine laius kõigest 0,3m, samal ajal kui käikude keskmine laius on tervelt neli meetrit. See viitab, et need käigud ei saa olla veetekkelised, kuigi kindlasti on osa käike mõeldud koobaslinna veevarustuseks. Pendlispetsialistid on loonud müüdi maaalustest jõgedest, et juhtida avalik huvi eemale karstiala tegelikust saladusest, aga nende poolt kasutatavad meetodid pole teadlaste tegevust kureeriva Lollide koja arvates piisavalt “teaduslikud”.

Allikad ja nõiakaevud on kohad, kust salakäigud alguse saavad ning vee sisse peidetud juurdepääsudega kaitsevad reptiilid end juhuslike külaliste eest. Reptiilid on seal juba sajandeid pakkunud kohalikele elanikele kvaliteetset arstiabi. Eesti Loodus kirjutab: “Ants Talioja teada on Nõmme allikasoos (see jääb siiski Tammiku kaitseala piiresse) koduloolise tähtsusega Silmaallikas, mida on teatud ka Terviseallika nime all. Rahvapärimuse kohaselt olevat selle allika veel imepärased raviomadused; siia tuldi silmanägemist ravima nii ümbruskonna taludest kui ka kaugemalt. Nõmme kõrtsi juurest algas ka omaaegne Mahtra meeste talitee, mis lookles üle soode ja läbi metsade otse Tuhala-Nabala maantee ääres asuva Sagri kõrtsini.” Nõmme ja Sagri kõrtsides käisid koobaslinna reptiilid ümberkaudse talurahvaga tutvumas ja õpetasid neile, mis elu on. Maaaluste jõgede varjatud reptiilide salakäigud ühendasid koobaslinna inimasustusega, sealhulgas Ülemiste järvega. Sellest pärineb ka legend Ülemistega vanakesest, kui koobaslinna asukad ähvardasid neile mitte kuuletuvat Tallinna linna üleujutusega.

Inimkond jaguneb teatavasti reptiilsete geenidega reptiloidideks, maise päritoluga ahviliste järeltulijateks ehk inimesteks ja geneetiliselt muundatud robotiteks ehk lollideks. Nii nagu Hollywoodi filmid jutustavad meile vampiiride ja libahuntide põlisest vastasseisust, siis on see kõigest tähelepanu kõrvalejuhtimine reptiilide ja lollide ammuselt rivaliteedilt, ekspluataatorite ning ekspluateeritavate konfliktilt. Reptiilid valitsesid inimkonda veel paar aastatuhandet enne Kristust, kuid siis lahkus suur osa neist teadmata põhjustel Maalt. Inimtsivilisatsiooni jäeti juhtima reptiilide segaverelised järglased reptiloidid. Planeedile jäid küll veel reptiilide salajased maaalused baasid, mis pidid ootama meie tsivilisatsiooni rajanud tulnukrassi teist tulemist. Kaua aega suutsid siinsed reptiilid tsivilisatsiooni arengut reptiloididest preesterkonna abil kontrollida, kuid siis tabas Maad lollide arvukuse plahvatuslik kasv. Lollid olid nibirukate poolt geenimutatsioonidega loodud robotid, kes pidid algselt püramiide ehitama ja kulda kaevandama. Esimesed lollid, nn alglollid, toodi kaasa Nibirult, kuid siis hakati neid kohapeal valmistama. Algul oli nende valmistamine reptiilide range kontrolli all, kuid siis anti litsents vabaks ja igaüks võis endale toanurgas lolli valmis meisterdada. Inimkonna arvukus kasvas lühikese ajaga kahelt miljardilt seitsmele ja kasvab veelgi. Suur osa kasvust tuli lollide arvelt. Lolle sai palju ja nad sirutasid käe võimu järele.

Teadaolevalt andis president Toomas Hendrik Ilves Barack Obamale üle salapärase ümbriku, mis sisaldas Eesti ID-kaarti meenutavat salajast andmekandjat. Tegelikult oli see Tuhala reptiilide palvekiri Ameerika Ühendriikide presidendile kaitsta nende väärtuslikku elukeskkonda. Lollide surve reptiilide planeedilt väljatõrjumiseks on tuntav. Rahva seas levisid kuuldused Baltimaadele suunatud kavandatavatest tuumarünnakutest. Miks just Baltimaad? Miks just Eesti? Aga sellepärast, et just siin paikneb ülioluline reptiilide kaitseala. Lollide juhtriigiks on tõusmas Venemaa, kus lollide mõju ühiskonna arengule on olnud ajalooline. Me kõik oleme kuulnud kangelasmuinasjutte vene rahvuskangelasrest Loll-Ivanist. Pole juhuslik, et Venemaad huvitas teave Eestis paikneva reptiilide asurkonna kohta. Erioperatsiooniga võeti kinni kaitsepolitsei ametnik koos Nabala kaitseala üksikasjaliku kaardiga ja teda ähvardab nüüd Moskvas elusalt nülgimine, mis on teadaolevalt reptiilide kõige rängem karistusviis. Sellega soovitakse, et ametnik räägib neile kogu tõe reptiilide kohta ning räägiks vaenlasele välja koobaslinna täpsed koordinaadid, kuhu nad võiksid seejärel suunata oma tuumaraketid.

Ants Talioja on viimastel aastatel tegutsenud reptiilide kaitseala ustava valvurina, mille eest pälvis ta MTÜ Skeptik maineka Umbluu preemia. Tema eelkäija Ropka Kivivalvur hülgas tuumarünnakut kartes oma sajandeid kestnud ametikohustused ning põgenes teadaolevalt Ameerika Ühendriikidesse, kus andis end sealsete võimude kaitse alla. Teda hoitakse tugeva valve all Pinckeyville’s, Chicagost umbes 100 km läänes, et vaenulikud lollid talle midagi paha ei teeks. Miks sattus Kivivalvur just Ogle maakonda? “Ogle County maastik meenutab Eestit, kuid tundub veelgi lamedam. “Põllumajandus on igaühe leib ja või,” teatab kiri teeäärsel hallil puuhoonel, kuid muidu on see varakevadel rõõmutu piirkond, kus külma ja kahvatusinise taeva all kohtuvad vaid haralised raagus puud, pleekinudkollased mättad ja maapinda kattev väsinud pruunikas kulu. Künkaid, mägesid ja orgusid, mis pakuksid võimalust hinnata silmapiiri kaugust (või annaksid peidupaika pagejale), peaaegu pole; üksnes aeg-ajalt, miili või kahe tagant, voolavad maantee alt läbi väiksed tulvaveest täidetud jõed.” Kirjeldus viitab kangesti reptiilide asurkonnale sobivale pesitsuspaigale, mistõttu võib seal asuda mõni teine turvatud reptiilide maaalune koobaslinn. See omakorda lubab loota, et ookeanitagused suguvennad ei jäta oma liigikaaslasi teiselpool Atlandi ookeani saatuse hoolde.

Tuhala karstiala, Rail Baltic ja Saaremaa püsiühendus

@ckrabat
MTÜ Skeptiku 2014. aasta Umbluu preemia otsustati anda Tuhala looduskeskuse juhatajale Ants Taliojale maa-aluse jõe avastamise eest Nabala-Tuhala karstialal. Tuhala on üks salapärane koht Maarjamaa pinnal, kus on hästi palju kaitset vajavaid objekte, näiteks hinnaline nõiakaev, mille pärast ei saa ehitada raudteed Berliini, neljarealist turvalist maanteed Tallinnast Tartusse ja silda üle Suure väina mandrilt Saaremaale. Raudtee möödajuhtimine Nabala kaitsealast teeb Rail Balticu umbes 30 miljoni euro võrra kallimaks. Nabala kaitseala loomise järel jäävad kasutamata sealsed paevarud, mida on umbes 40 miljonit kuupmeetrit ja annaksid teedeehituse tarvis märkimisväärse koguse vajalikku killustikku. Olemasolevad paevarud ammenduvad Eestis juba 19 aasta pärast ning teedeehituse tarvis on vaja ekspluatatsiooni võtta uusi leiukohti. Eestis on progressiivsed ideed tihtipeale muutunud vihase vastupanu objektiks. Mihkel Mutt kurdab neljarealise Tallinn-Tartu väljasuretamise kohta: “Tallinna ja Tartu maantee jääbki taasiseseisvunud Eestis naerukohaks, saamatuse sümboliks, luhtunud unistuste verstapostiks.” Ja mitte ainult maantee, vaid ka Saaremaa püsiühendus, tuumajaam ning sinna suunas võib liikuda ka kavandatav raudteeühendus Euroopaga.

Kas nõiakaev ja maaalused jõed ikka on piisavateks põhjusteks teel progressile, transpordivõrgu arengu tõkestamisele või võivad siin foonil olla hoopis tõsisemad ja palju fundamentaalsema mõjuga põhjused? Postituse autor käib välja uskumatuna tunduva hüpoteesi, et Nabala looduskaitsealal võib paikneda reptiilide salabaas, mille tõttu on paljud riigi elukvaliteeti tõstvad arendusprojektid seisma pandud. Nabala kaitseala võib osutuda reptiilide ja/või nende poolt loodud robotite hallide (või lollide) kaitsealaks, mis takistab oluliselt suurprojektide arendamist Eestis. Nibirult saabusid reptiilide kõrval Maale alglollid (mainstream reptiilkirjanduses tuntud ka kui hallid), kes elavad paljude allikate järgi maa-alustes pesitsuspaikades ja Nabala karstiala pakub neile soodsat elukeskkonda. Alglollid on Nibirul ehitatud robotid, kelle eeskujul hakati ka Maal kokku panema inimesetaolisi geneetilisi mutantroboteid. Alex Collieri järgi elavad reptiilsed tulnukad 160-320 km sügavusel maa all, kuhu nad on ehitanud tunnelite süsteemi. Collier väidab, et mõned neist on olnud siin juba pikka aega. Reptiilide eluiga ulatub tuhandetesse aastatesse ja nad on lihasööjad, kelle kohta arvatakse, et nad söövad inimesi, aga nad ei söö surnud inimest. Kõik see klapib üldjoontes kokku ka Zecharia Sitchini teooriatega. Üldlevinud on arvamus, et reptiilid ei ole sõbralikud inimkonna vastu, vähemalt need, kes siin alaliselt pesitsevad. Palju on räägitud reptiilide salabaasidest, neist tuntuim on Ameerika Ühendriikides New Mexico osariigis Archuleta mäe all.

Millised tunnused võiksid viidata reptiilide salabaasile Nabala kaitsealal? Kui tutvuda olemasoleva kirjandusega reptiilide potentsiaalsete elupaikade kohta sellel planeedil, siis on Nabala kaitsealal igati soodsad tingimused reptiilide kaitseala loomiseks. Maa-alused jõed võivad olla reptiilide kavandatud ja hallide ehitatud tunnelid, mis varjavad neile eluks tarvilikku taristut. Transpordivõrgu arendamise kohta on räägitud, et see on kallis. Üle jõu käivale maksumusele viidates on püütud paljusid projekte suretada. Saaremaa püsiühenduseks rajatava silla ehituskulud moodustavad suurusjärgus ligikaudu 100 miljonit eurot. Eesti riigieelarve aasta tulud on samas kaheksa miljardit eurot. Tunneli rajamise kulud võivad olla isegi väiksemad, kui pinnas osutub küllalt sobivaks. Kuna saartel elab alaliselt ligikaudu 40 000 elanikku, siis läheks investeeringuteks umbes 2 500 eurot elaniku kohta. Nii lihtne see ongi. Meedias on suurprojektide maksumust kõvasti paisutatud, kuid meil on ka alternatiivseid võimalusi projektide elluviimiseks. Suurprojektide rahastamiseks on võimalik küsida toetust näiteks Euroopa Liidust. Kuna tegemist on pikaajaliste projektidega, mille kulud jagunevad aastate peale, pole tegemist enam sugugi nii ulmeliste projektidega, vaid ressursside optimaalse planeerimisega täiesti saavutatavate eesmärkidega. Kui räägitakse Saaremaa püsiühenduse maksumusest, siis luuakse foon ilma laiema taustata, kuid kui riigi rahakotis sobrada, kas pole võimalik ressursside sobiva ümberpaigutusega leida vajalikke ressursse, mis pikas perspektiivis muudaksid oluliselt siinset elukvaliteeti?

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul on parvlaevaühendus võrreldes sillaga märksa kallim ja ressursimahukam ettevõtmine kui sillavariandid. Parvlaevade ekspluatatsioonikulud kasvavad kiiremini kui piletimüügist saadavad tulud, mis eeldab riikliku dotatsiooni jätkumist kasvavas progressioonis. Silla ehitust on aga 50% ulatuses võimalik rahastada Euroopa Liidu struktuurifondide toetusega. Seetõttu peaksid nii majanduslikud prognoosid kui ka elukvaliteedi oodatav tõus toetama progressiivseid lahendusi püsiühenduse näol, kuid millegipärast on progressiivsetele lahendustele tõke ette ehitatud ning suurprojektide käivitamisel lähtutakse hoopis lühiajalistest hetkekasudest. Ilma püsiühenduseta Saaremaa ja mandri vahel muutub väga küsitavaks Saaremaa süvasadama idee. Rootsis 1972.a. rajatud sild Ölandi ja mandri vahel elavdas märgatavalt saare majanduselu. See eeldab mingite muude tegurite mõju erinevate lahenduste eelistamisel. Üks võimalik ja objektiivselt põhjendatav ajend suurprojektide nurjamiseks olekski Eestis asuvad reptiilide kaitsealad ja neid võib leiduda ka Saaremaal. Võrdluseks, Rail Baltica maksumuseks on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul pakutud 3,67 miljardit eurot, millest Eesti osa oleks 1,08 miljardit. Tallinn-Tartu neljarealise maantee kogumaksumuse prognoos ulatus kümme aastat tagasi miljardi euro (15 miljardit krooni) kanti. Järjekindel tendents kõiki suurprojekte nurjata võib viidata aga hoopis maavälistele põhjustele. Maavälised põhjused võivad aidata selgitada, miks kõik see inimlik võib elu kvaliteedi üle otsustajatele nii mõnigi kord osutuda võõraks ning regresseeruvale taandarengule otsitakse Novgorodi WC emotsionaalset toetust.

Kuigi looduskaitsjad pelgavad, et Tuhala nõiakaevu (pildil) naabrusse kavandatav lubjakivikarjäär võib loodusnähtuse hävitada, väidavad maardlat rajada soovivad Riverito esindajad vastupidist.

Tuhala nõiakaev seisab kindlalt tee peal ees nii Tallinn-Tartu maantee laiendamisele kui Euroopasse viivale Rail Balticale. Miks?

Pilt: http://f.postimees.ee/f/2013/11/27/2651576t44hab39.jpg

märts 2023
E T K N R L P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.