Tuhala karstiala, Rail Baltic ja Saaremaa püsiühendus

@ckrabat
MTÜ Skeptiku 2014. aasta Umbluu preemia otsustati anda Tuhala looduskeskuse juhatajale Ants Taliojale maa-aluse jõe avastamise eest Nabala-Tuhala karstialal. Tuhala on üks salapärane koht Maarjamaa pinnal, kus on hästi palju kaitset vajavaid objekte, näiteks hinnaline nõiakaev, mille pärast ei saa ehitada raudteed Berliini, neljarealist turvalist maanteed Tallinnast Tartusse ja silda üle Suure väina mandrilt Saaremaale. Raudtee möödajuhtimine Nabala kaitsealast teeb Rail Balticu umbes 30 miljoni euro võrra kallimaks. Nabala kaitseala loomise järel jäävad kasutamata sealsed paevarud, mida on umbes 40 miljonit kuupmeetrit ja annaksid teedeehituse tarvis märkimisväärse koguse vajalikku killustikku. Olemasolevad paevarud ammenduvad Eestis juba 19 aasta pärast ning teedeehituse tarvis on vaja ekspluatatsiooni võtta uusi leiukohti. Eestis on progressiivsed ideed tihtipeale muutunud vihase vastupanu objektiks. Mihkel Mutt kurdab neljarealise Tallinn-Tartu väljasuretamise kohta: “Tallinna ja Tartu maantee jääbki taasiseseisvunud Eestis naerukohaks, saamatuse sümboliks, luhtunud unistuste verstapostiks.” Ja mitte ainult maantee, vaid ka Saaremaa püsiühendus, tuumajaam ning sinna suunas võib liikuda ka kavandatav raudteeühendus Euroopaga.

Kas nõiakaev ja maaalused jõed ikka on piisavateks põhjusteks teel progressile, transpordivõrgu arengu tõkestamisele või võivad siin foonil olla hoopis tõsisemad ja palju fundamentaalsema mõjuga põhjused? Postituse autor käib välja uskumatuna tunduva hüpoteesi, et Nabala looduskaitsealal võib paikneda reptiilide salabaas, mille tõttu on paljud riigi elukvaliteeti tõstvad arendusprojektid seisma pandud. Nabala kaitseala võib osutuda reptiilide ja/või nende poolt loodud robotite hallide (või lollide) kaitsealaks, mis takistab oluliselt suurprojektide arendamist Eestis. Nibirult saabusid reptiilide kõrval Maale alglollid (mainstream reptiilkirjanduses tuntud ka kui hallid), kes elavad paljude allikate järgi maa-alustes pesitsuspaikades ja Nabala karstiala pakub neile soodsat elukeskkonda. Alglollid on Nibirul ehitatud robotid, kelle eeskujul hakati ka Maal kokku panema inimesetaolisi geneetilisi mutantroboteid. Alex Collieri järgi elavad reptiilsed tulnukad 160-320 km sügavusel maa all, kuhu nad on ehitanud tunnelite süsteemi. Collier väidab, et mõned neist on olnud siin juba pikka aega. Reptiilide eluiga ulatub tuhandetesse aastatesse ja nad on lihasööjad, kelle kohta arvatakse, et nad söövad inimesi, aga nad ei söö surnud inimest. Kõik see klapib üldjoontes kokku ka Zecharia Sitchini teooriatega. Üldlevinud on arvamus, et reptiilid ei ole sõbralikud inimkonna vastu, vähemalt need, kes siin alaliselt pesitsevad. Palju on räägitud reptiilide salabaasidest, neist tuntuim on Ameerika Ühendriikides New Mexico osariigis Archuleta mäe all.

Millised tunnused võiksid viidata reptiilide salabaasile Nabala kaitsealal? Kui tutvuda olemasoleva kirjandusega reptiilide potentsiaalsete elupaikade kohta sellel planeedil, siis on Nabala kaitsealal igati soodsad tingimused reptiilide kaitseala loomiseks. Maa-alused jõed võivad olla reptiilide kavandatud ja hallide ehitatud tunnelid, mis varjavad neile eluks tarvilikku taristut. Transpordivõrgu arendamise kohta on räägitud, et see on kallis. Üle jõu käivale maksumusele viidates on püütud paljusid projekte suretada. Saaremaa püsiühenduseks rajatava silla ehituskulud moodustavad suurusjärgus ligikaudu 100 miljonit eurot. Eesti riigieelarve aasta tulud on samas kaheksa miljardit eurot. Tunneli rajamise kulud võivad olla isegi väiksemad, kui pinnas osutub küllalt sobivaks. Kuna saartel elab alaliselt ligikaudu 40 000 elanikku, siis läheks investeeringuteks umbes 2 500 eurot elaniku kohta. Nii lihtne see ongi. Meedias on suurprojektide maksumust kõvasti paisutatud, kuid meil on ka alternatiivseid võimalusi projektide elluviimiseks. Suurprojektide rahastamiseks on võimalik küsida toetust näiteks Euroopa Liidust. Kuna tegemist on pikaajaliste projektidega, mille kulud jagunevad aastate peale, pole tegemist enam sugugi nii ulmeliste projektidega, vaid ressursside optimaalse planeerimisega täiesti saavutatavate eesmärkidega. Kui räägitakse Saaremaa püsiühenduse maksumusest, siis luuakse foon ilma laiema taustata, kuid kui riigi rahakotis sobrada, kas pole võimalik ressursside sobiva ümberpaigutusega leida vajalikke ressursse, mis pikas perspektiivis muudaksid oluliselt siinset elukvaliteeti?

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul on parvlaevaühendus võrreldes sillaga märksa kallim ja ressursimahukam ettevõtmine kui sillavariandid. Parvlaevade ekspluatatsioonikulud kasvavad kiiremini kui piletimüügist saadavad tulud, mis eeldab riikliku dotatsiooni jätkumist kasvavas progressioonis. Silla ehitust on aga 50% ulatuses võimalik rahastada Euroopa Liidu struktuurifondide toetusega. Seetõttu peaksid nii majanduslikud prognoosid kui ka elukvaliteedi oodatav tõus toetama progressiivseid lahendusi püsiühenduse näol, kuid millegipärast on progressiivsetele lahendustele tõke ette ehitatud ning suurprojektide käivitamisel lähtutakse hoopis lühiajalistest hetkekasudest. Ilma püsiühenduseta Saaremaa ja mandri vahel muutub väga küsitavaks Saaremaa süvasadama idee. Rootsis 1972.a. rajatud sild Ölandi ja mandri vahel elavdas märgatavalt saare majanduselu. See eeldab mingite muude tegurite mõju erinevate lahenduste eelistamisel. Üks võimalik ja objektiivselt põhjendatav ajend suurprojektide nurjamiseks olekski Eestis asuvad reptiilide kaitsealad ja neid võib leiduda ka Saaremaal. Võrdluseks, Rail Baltica maksumuseks on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul pakutud 3,67 miljardit eurot, millest Eesti osa oleks 1,08 miljardit. Tallinn-Tartu neljarealise maantee kogumaksumuse prognoos ulatus kümme aastat tagasi miljardi euro (15 miljardit krooni) kanti. Järjekindel tendents kõiki suurprojekte nurjata võib viidata aga hoopis maavälistele põhjustele. Maavälised põhjused võivad aidata selgitada, miks kõik see inimlik võib elu kvaliteedi üle otsustajatele nii mõnigi kord osutuda võõraks ning regresseeruvale taandarengule otsitakse Novgorodi WC emotsionaalset toetust.

Kuigi looduskaitsjad pelgavad, et Tuhala nõiakaevu (pildil) naabrusse kavandatav lubjakivikarjäär võib loodusnähtuse hävitada, väidavad maardlat rajada soovivad Riverito esindajad vastupidist.

Tuhala nõiakaev seisab kindlalt tee peal ees nii Tallinn-Tartu maantee laiendamisele kui Euroopasse viivale Rail Balticale. Miks?

Pilt: http://f.postimees.ee/f/2013/11/27/2651576t44hab39.jpg

27 kommentaari (+add yours?)

 1. Jolli
  juuni 04, 2014 @ 14:19:24

  Neukkud tahavad äkki, et Eesti oleks ka kupli* all, siis ei oleks mingeid sildu ja teid üldse vaja, nagunii tuleb kuppel ette. 🙂
  ——
  * Viide ulmeseriaalile “Kupli all”.

  Vasta

 2. ckrabat
  juuni 04, 2014 @ 14:21:38

  ERIK PUURA: Tuhala maa-aluste jõgede mõistatus
  http://erikpuura.wordpress.com/2010/03/10/tuhala-maa-aluste-jogede-moistatus/
  Missugune on siis tegelik olukord? Ka Martin Vällik pisut üledramatiseerib, väites, et 11 kilomeetrit pikk maa-alune jõgi oleks teaduslik sensatsioon mitte ainult Eestis, vaid kogu maailma mastaabis. Kes soovib, võib kasvõi lugeda artiklit 153 km pikkusest maa-alusest jõest Mehhikos – ja antud juhul on tõesti tegemist jõega, mida speleoloogid jälgivad ise maa all kogu pikkuses, mitte georadarite või vitsade abil. Eks kõik algabki sellest, mida me nimetame jõeks. Meil puudub kokkulepe, kui suur peaks olema karstikoobas ja kui suur veevool, et me võiksime öelda – tegemist on maa-aluse jõega. Et aga maailmas mingitki muljet avaldada, peaksid meie koopauurijad ja akvalangistid neid jõgesid füüsiliselt läbima ja alles siis võiksime rääkida pisutki mingisugusest sensatsioonist. Maailmas on nii palju fantastilisi karstikoopaid, et meie ükskõik mis vahendite abil teoreetiliselt määratud jõed ei paku maailmas erilist huvi. Küll on Nõiakaev maapinnal tõepoolest omapärane.

  Vasta

 3. ckrabat
  juuni 04, 2014 @ 14:39:54

  Kus voolavad Tuhala-Nabala piirkonna salajõed?
  http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel2278_2270.html
  Seni on Ants Talioja ja Rein Hanstein Tuhala-Nabala piirkonnas välja selgitanud kaheksa salajõe ligilähedase asukoha, need on Kirdalu, Kurtna, Kassaru, Kurevere, Lutsa, Nõmme, Tammiku ja Übina karstijõgi. Lutsa, Nõmme, Tammiku ja Übina algavad Tuhala jõe ülemjooksu kurisutest, koobastest või võrendikest ning lõpevad Tammiku looduskaitseala allikasoodes. Neist nelja – Kirdalu, Lutsa ja Tammiku (tervikuna) ning Kassaru (osaliselt) karstijõe voolusängide maa-aluse teekonna kandsid nad kaardile 2007. aasta välitööde käigus (vt. # 2).
  Kirdalu salajõe voolusäng ühendab Paek

  Vasta

 4. ckrabat
  juuni 04, 2014 @ 20:11:20

  Vasta

 5. ckrabat
  juuni 04, 2014 @ 20:14:37

  Nüüd on teadlased kinnitanud üht teist Icke’i ulmelist teooriat – nimelt on ta juba pikalt rääkinud võimalusest, et meie füüsiline reaalsus on illusioon ja kogu universum on hologramm ja nn superarvuti loodud simulatsioon.
  http://www.telegram.ee/maavaline/teadlased-kinnitavad-david-ickei-ulmelist-teooriat#.U49THvmSxCg

  Vasta

 6. ckrabat
  juuni 04, 2014 @ 21:15:20

  Bilderbergi grupi 2014. aasta kohtumine algab 29. mail Kopenhaagenis
  http://www.telegram.ee/maailm/bilderbergi-grupi-2014-aasta-kohtumine-algab-29-mail-kopenhaagenis#.U49hzfmSxCg
  2014. aasta Bilderbergi grupi kohtumise võtmeteemadeks on teise hulgas:
  – Kas majanduse taastumine on jätkusuutlik?
  – Kes kannab demograafia kulud?
  – Kas privaatsus eksisteerib?
  – Millised suhted valitsevad luureandmete vahetamisel?
  – Suured muutused tehnoloogias ja tööturul
  – Demokraatia tulevik ja keskklassi lõks
  – Hiina poliitilised ja majanduslikud väljavaated
  – Lähis-Ida uus arhitektuur
  – Ukraina
  – Mis ootab Euroopat järgmisena?
  – Päevakajalised sündmused

  Vasta

 7. huviline
  juuni 04, 2014 @ 23:54:49

  Eks see reptiilindus on tore ajaviide või ka väiksest viisi homerose stiilis belletristika, mida on huvitav lugeda, mis sest, et kükloope pole olemas. Paigutub sarnaselt ettekujutuse või kujutlusvõime heade viljade alla, nagu kogu popkultuur:

  “California osariigis tegutseva SETI instituudi vanemteadur Shostak alustas vastamist diplomaatilisel toonil. “Üldsuse jaoks on kütkestav mõte, et meid võivad külastada praegu või olla minevikus külastanud niinimetatud UFO-nähtused,” möönis ta. “Isiklikult ei jaga ma aga veendumust, et meil keegi külas käib,” rõhutas spetsialist seejärel. “Ma ei usu, et kõigil maailma valitsustel oleks olnud võimalik midagi sellist kinni mätsida — midagi sellist varjata.”

  Shostak märkis, et usub, et näiteks püramiidide rajajateks olid tõenäoliselt egiptlased. “Ma tean, et mõnede inimeste arust on selline arvamus radikaalne,” lisas ta, “aga muistsed egiptlased olid väga nutikad ning võisid püramiidide ehitamisega kahtlemata hakkama saada.”

  California Berkeley ülikooli juures tegutseva SETI teadustöö osakonna juhataja Werthimer oli oma vastuses veelgi otsekohesem. “UFO-del pole maavälise eluga mitte vähematki pistmist,” avaldas ta arvamust. “Osa UFO-nähtustest on seletatavad inimeste kujutlusvõimega. Me teame, et see on nii, kuna need nähtused haakuvad väga tihedalt popkultuuriga,” selgitas Wertheimer.”

  http://forte.delfi.ee/news/kosmos/seti-teadlased-ufo-del-pole-maavalise-eluga-vahimatki-pistmist.d?id=68811437

  Vasta

 8. ckrabat
  juuni 04, 2014 @ 23:56:54

  See Ants Talioja võib olla nagu kivivalvur Ropka, kes on palgatud Tuhala karstiala reptiilide saladust kiivalt hoidma 🙂
  http://etv2.err.ee/videod/lastesaade/43115850-d319-4637-8521-738c4d6b9155

  Vasta

 9. huviline
  juuni 05, 2014 @ 00:07:15

  Tõenäoliselt on ka tänapäeva inimesed üsna nutikad, sarnaselt muistsetega, ja mõistuslik elu paikneb üksnes maal, ükskõik kui palju ressursse ka SETI otsingutele kulutab. Vähemalt seni pole ühtegi tõendit, et kuskil veel eksisteerib mõistuslikku elu.

  Iseenesest on see väga tore ja isegi uhke, kui mõelda, et oleme kogu maailmas ainukesed mõistusliku elu esindajad. Samas on näha, et kogu inimkonnas pole ühtegi identset leitud, isegi ühemunakaksikud erinevad nii palju oma mõtlemisjärgnevuste poolest, et neid identseks pidada pole kuidagi võimalik, nt vennad Puisid.

  See universaalsus ja unikaalsus on inimese iseloomulik joon, millest tulenevad kõik head ja vead. Eksima ehk vigu tegema on võimaline üksnes inimene. Seni kuni pole leitud teisi sarnaseid võib öelda, et kükloobid on lihtsalt mõtlemise viga. Väga sarmantne ja laia silmaringiga mõtlemise viga, mis lubab ühesilmalisi endale ettekujutada. Võib-olla lähevad ka reptiilid ajalukku, kui neist üks korralik odysseia kokku saaks.

  Vasta

 10. huviline
  juuni 05, 2014 @ 00:14:56

  Ventiilid on tänapäeval mehhaaniliselt automatiseeritud, robotiseeritud, väike vedru lükkab õhuava ette metalltila. Vanasti olid ventiilid kummist. Ma räägin jalgrattaventiilidest. Mul poisil läks jälgrattakumm tühjaks ja kui tahtsin kummi vahetama hakata, siis ei saanud robotventiili kuidagi keermestatud ventiilihoidjast kätte, kuna vastav tähtvõti oli kuhugi kadunud.

  Eks nende ventiilide ja reptiilidega ole sarnane lugu. Kummist olid lollikindlam ja keermestatud ventiilihoidja kork oligi vajalik võti.

  Vasta

 11. ckrabat
  juuni 05, 2014 @ 07:42:02

  Ancient Contacts with the Sky People
  http://trswartz.hubpages.com/hub/skypeople

  Clay tablets inscribed around 2,600 BC by the ancient Sumerians detail a 400,000-year history that included visits by creatures called Annunaki, who flew in vehicles called Shems. These celestial craft were described as being tall, rocket-like “rocks” which emitted fire. The Sumerians never called the Anunnaki gods but rather dingir, meaning “righteous ones of the bright pointed objects.”
  The visitors stayed in human-built temples where they were waited on hand and foot. The detailed descriptions of everything from who could shake hands with the gods first to what food was served and how the gods were transported to their Shems, implied that the Sumerians were not speaking of spiritual visitors, but actual physical beings who traveled to the earth from outer space.
  Ancient Egyptian legends tell of the “First Time,” which is described as an age when sky gods came down to Earth and raised the land from the mud and water. They supposedly traveled through the air in flying boats and brought laws and wisdom to man through a royal line of pharaohs.
  In Tibet, the Bka’-’gyur or Kanjyur (“the translated word of Buddha”), completed in 1411, tells of flying “pearls in the sky” and of transparent spheres carrying gods to visit man. The Kanjyur also describes how we are reborn time and time again not just to Earth, but to other planets in the universe. In fact, the Royal Pedigrees of Tibetan Kings states that the first seven Tibetan kings came from the stars.
  For instance, 29,000-year-old cave paintings in Tanzania depict several disc-shaped objects that appear to be hovering over the landscape. Another painting shows four humanoid entities surrounding a woman while another looks down from the sky from inside some sort of box. Likewise, inside the French cave of Pech Merle near Le Cabrerets are paintings from around 16,000 BC that show a number of saucer-shaped objects. One painting even depicts the figure of a man looking up at one of the saucers.
  In northern Australia, there are a number of 5,000-year-old cave paintings that show strange beings with large heads and eyes, wearing spacesuit-like garments. The Aborigines said that these creatures, called Wandjina, came down from the Milky Way during the Dreamtime and created the Earth and all its inhabitants.

  Vasta

  • ckrabat
   juuni 05, 2014 @ 07:48:12

   Tulnukate eitamine on umbes sama loogikaga nagu holokausti eitamine, mis põhineb soovmõtlemisel. Kui sulle emotsionaalselt tundub Hitler vahva vunts, siis hakkad sa automaatselt eitama kõike seda negatiivset, mis talle on omistatud. Samamoodi on tulnukatega, kui sa tahad end kujutada erilaadse ja ainukordsena, siis loomulikult eitad kõike seda, mis siia ei sobi. Samuti on mõned inimesed juba loomult riigitruud, kes omastavad kriitikavabalt kõike seda, mida “kõrgemalt poolt” teada antakse. Loogika on sama.:)

   Vasta

   • huviline
    juuni 05, 2014 @ 08:22:13

    Mingi soovmõtlemine läheb varem või hiljem vastuollu tegelikusega ja eksib loogika esimese reegli vastu. Loogika esimene reegel on nö aususe reegel: räägi seda, mida oled näinud ja tead. Teadmisest üksi on vähe, nägemisest üksi on vähe.

    Miinusmärkide liitmisel saame plussi. Matemaatikaga pole mõtet vastuollu minna. Belletristika pole eitamine, meelelahutus ja ajaviimine pole eitamine. Kaheldamatult kuuluvad reptiilid belletristika alla ja lugudena mimekesistavad maailma.

    Saabumisel isikuga, keda kunagi pole tulnud, on teine asi. Saabumisel isikut pole olemas, aga kuna ta võib tulla, me ei saa seda välistada, siis tehkem täna midagi, mida võiks talle pärandada. Reptiilide tulekuks pole midagi võimalik teha, sest nad on juba ammust ajast siin olnud. 🙂

 12. Jolli
  juuni 05, 2014 @ 13:28:26

  Tulnukate eitamisega on nagu Tallinna tänavaaukude eitamisega. 😀
  Näha on, aga rääkida ei tohi. Ei ole ette nähtud.

  ——–

  “Kui Jules Verne lendavatest taldrikutest kirjutas, hakkasid kõik järsku lendavaid taldrikuid nägema. Enne seda nägid inimesed hoopis ingleid. Kui inimesed vaatavad teatud filme, laekub meile hiljem ohtralt teateid asjade kohta, mis seonduvad neis filmides nähtuga,” rääkis teadlane. “Mõnikord on tegemist tahtlike tüssamistega, teinekord üritab keegi sellega raha teenida.”

  ——
  Ivar N. armeest näeb lisaks lendavatele taldrikutele, mida Anfissa palgapäeva järel tema suunas loobib, ka ingleid ja isegi väikesi rohelisi mehikesi. 🙂 oleneb, mida ja palju joonud on.

  Vasta

 13. ckrabat
  juuni 05, 2014 @ 18:06:19

  Teaduste akadeemia soovitab peatada Nabala looduskaitseala loomise
  http://www.postimees.ee/2818426/teaduste-akadeemia-soovitab-peatada-nabala-looduskaitseala-loomise

  Eesti Teaduste Akadeemia juhatus soovitab valitsusel peatada Nabala looduskaitseala loomine praegu taotletud piirides ja seada eesmärgiks saavutada kompromiss maardla kasutamise ja reaalselt kaitset vajavate loodusobjektide vahel.
  Teaduste akadeemia juhatus tõdes, et seoses teedeehituse ja Rail Balticu projektiga on vajadus ehituslubjakivi kasutamiseks lähitulevikus väga oluliselt kasvamas momh selle vajaduse katteks on taotletud Nabala maardlas kaevandamisluba neljal mäeeraldisel. Keskkonnaministeerium on taotluste menetlemise peatanud ja selle vaidlustamist ei võtnud riigikohus menetlusse.
  Keskkonnaministri algatatud Nabala looduskaitseala loomine territooriumil, mis hõlmab kõik neli taotletavat mäeeraldist ja ühe Rail Balticu trassivariandi, ähvardab tühistada võimaluse kasutada 52 miljonit kuupmeetrit ehituslubjakivi.

  TA hinnangul puudub nõiakaevule ning kaitsealale igasugune oht. Seepärast peab kaitseala loomise taga olema midagi enamat, mingi saladus, mida Ants Talioja kivivalvur Ropkana hoolsalt valvab – reptiilid ja nende asurkonna kaitse!

  Vasta

  • K_V
   juuni 06, 2014 @ 18:55:12

   Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse soovituse põhjendus on kõige selgesõnalisem soovitus Nabala kaitseala loomiseks ja laiendamiseks.
   Sest suurimas ohus on need alad, mille kaitsmiseks puudub igasugune arukas põhjendus.
   Ja looduskaitse eesmärk on kaitsta ohus olevat loodust.
   Ei mingit müstikat.

   Vasta

 14. ckrabat
  juuni 05, 2014 @ 20:01:04

  http://www.godlikeproductions.com/forum1/message113044/pg1
  The fact that a reptilian race of beings has interfered with human society since the beginning of modern history (modern meaning past 6,000 years), and probably far beyond that, is also extremely evidenced (every major culture on Earth speaks of them, from the Sarpa who, according to Hindu history, founded Earth-human civilisation, to the Uktena of the Cherokee, to the Sheti of the Hopi, to the Riu and Long of Japan annd China, etc.)
  The Iguana-People (Itzamna) of the Mayans, the Dragons (Long) of China and Japan (Riu), the Naga and Sarpa of India, the Anunnaki (a Reptilian race, but not the Draco) and Dragon-Gods (Draco Reptilians) of Sumeria and Babylon, the Chitahuri and Imanugela of Africa, the Serpent-People of the Zuni, Hopi, Anasazi and Blood Indians (among many others), the Uktena and Tlanuhwa of the Cherokee, the Dragons of Europe, etc.
  The original royal families of Europe claimed descendence from Dragons. Ambrosius (Merlin) was actually Natanleod, a British king who was said to shapeshift into a dragon. Charlemagne was called “Le Chameleon”, because of his combined Hebrew and ´Dragon´ descent, and his reputed ability to shapeshift into a ´demon´ or ´dracula´ (dragon-devil). The later Emperors of Rome used dragon-symbolism and were said to shapeshift into ´Dracul´ (dragon-demons), especially the Byzantine Emperors.
  The early European peoples said that humans were made when a humanoid race (sometimes referred to as ´Elves´ or ´Alfheim´) was combined with the race of Dragons (Dracula in Latin), and this hybridisation of a humanoid race with dragons to create the Adam is a recurring theme in worldwide mythology. In India, the Naga were depicted symbolically as having the heads or upper bodies of humans and the bodies of serpents. The sages of the time often referred to this as meaning ´Above is the human, Below is the dragon (Sarpa)´, and a ´mingling of seeds´. This symbolically seems to refer to a reptilian DNA base with human DNA implanted. This is exactly what the human genome looks like, with reptilian DNA ´below´ and human DNA ´above´.
  And of course the Reptilians are not the only alien race to have interacted with this planet.
  In Egypt they speak extensively of the ´Gods´ who brought them knowledge from the stars, and of the Lion-People who came with them (The Kilroti). They speak of them as emanating from Sirius, the Dog-Star, which in Egypt was called Isis, named for their symbolic Mother Goddess.
  In Africa, the Zulu shamans bear extensive esoteric knowledge of a race of reptilians who they say control the Earth–called the Chitahuri.
  In Sumeria ten thousand tablets have been found and translated which refer to an alien race which created a race of humans to work as slaves in their mines in Africa (the exact same story appears in Africa, and there are goldmines in Africa estimated by the Anglo-American company to be over 60,000 years old).

  Vasta

 15. Jolli
  juuni 06, 2014 @ 01:20:05

  Vasta

 16. Jolli
  juuni 06, 2014 @ 01:29:36

  “Mõned neist on võimelised kõndima sama sujuvalt nagu inimesed, väljendama emotsioone kasutades miimikat ja erinevaid žeste, identifitseerima inimesi, reageerima ja vastama inimkõnele nii suuliselt kui ka kirjalikult, kasutama jäsemeid asjade haaramiseks, lükkamiseks, kandmiseks, avamiseks, keeramiseks ja purustamiseks. Kui robotid on tänapäeval võimelised kõigeks selleks, siis milleks on nad võimelised tulevikus?”

  http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/20-aasta-parast-teevad-pooli-praeguseid-toid-robotid-kodanikupalgata-voime-langeda-tagasi-keskaega.d?id=68349473

  —-

  nibiru pani lollid enda heaks tööle, aga lollid tegid selleks hoopis robotid. 😀
  jääb vaid oodata, kuni robotid õpetavad kellegi enda heaks tööd tegema ja saavad ise rahulikult juua.

  Vasta

 17. Jolli
  juuni 06, 2014 @ 01:32:30

  Uudis “Sumeri Teatajast”, 40 000 aastat tagasi:

  “Mõned neist on võimelised kõndima sama sujuvalt nagu inimesed, väljendama emotsioone kasutades miimikat ja erinevaid žeste, identifitseerima inimesi, reageerima ja vastama inimkõnele nii suuliselt kui ka kirjalikult, kasutama jäsemeid asjade haaramiseks, lükkamiseks, kandmiseks, avamiseks, keeramiseks ja purustamiseks. Kui lollid on tänapäeval võimelised kõigeks selleks, siis milleks on nad võimelised tulevikus?”

  😀

  Vasta

 18. ckrabat
  juuni 10, 2014 @ 06:49:17

  Palo: riik võiks kaaluda Tallinn-Tartu maantee neljarajaliseks ehitamiseks laenu võtmist
  http://majandus24.postimees.ee/2822220/palo-riik-voiks-kaaluda-tallinn-tartu-maantee-neljarajaliseks-ehitamiseks-laenu-votmist

  Palo kirjeldas, et Tallinnast Paideni on liikluskoormus suurem ning pärast Paidet juba langeb. «Ma ei taha öelda, et ka edasi ei peaks tegema, aga see esimene samm peaks olema Paideni. Kokku maksaks see teelõik, mis on tegemata, 200 miljonit eurot, sellest umbes 70 eurot on võimalik saada struktuurivahendeid Euroopa Liidust, nii et me peaksime omalt poolt panema 130 miljonit, ma räägin ümmargustest summadest,» rääkis ta.

  Summadest, Eesti riigieelarve tulud on kaheksa miljardit:

  Vasta

 19. Trackback: Reptiilide kaitseala | Persona in fieri
 20. Joh Bull
  aug. 28, 2015 @ 15:19:45

  Kellele see unituste raudtee mis läheb otse üle põldude ja karjamaade Brüsseli poole? Kaevandame tuhala tühjaks, müüme ülejäägid maha väljamaale, mõne aasta pärast on uut kohta vaja kust kaevata, metsa moodi eesti metsad on maha müüdud, turvas välja viidud….mis meie lastelastele jääb….??? Kas peale seda kõike ootab meid ääretu progress (mööda raudteed saab siit põgeneda otse Brüsselisse sest siin pole eriti midagi teha!

  Vasta

 21. K_V
  aug. 28, 2015 @ 17:52:48

  “Kaevandame tuhala tühjaks, müüme ülejäägid maha väljamaale…”

  Seal tuhalas peab üks igavesti hinnaline kraam peituma, kui ainuüksi ülejääkide pärast tasub kiirraudtee ehitada, vedude puuduses vaevlevale olemasolevale raudteele lisaks.
  Rootsi on rikas riik, aga kaevandamisest ikka loobuda ei raatsi. Ometi pole seal suurt saaki miskit. Meie aga võiksime oma rikkusi kaevandama asudes Rootsist ehk rikkamakski saada ja Rootsi arstid siis siia tööle meelitada, omadest rääkimata. Nii et tasuks mõelda.

  Vasta

 22. ckrabat
  aug. 28, 2015 @ 21:03:20

  Selle mittekaevandamisega on ka nii, et kõigepealt tuleb silme ette pilt kullakoti otsas magavast tüübist, kes on ise näljas ja räbalais, kuid tal on varandus 🙂
  Kui selle olemasoleva raudteega eriti kaugele üldse sõita ei saagi, mis siis imestada, et ta on vedude puududes. 🙂
  Üldiselt jah, hirm muu maailma ees on nii suur, et ega vist midagi ei jää üle, tuleb see maatükk vahetada Axel Heibergi saare vastu ning ehitada sinna raudbetoonist ja jääkarudest siseturukaitse. Sinna vaevalt et mõni murjan tuleb, isegi väiksema tõenäosusega kui siia. 🙂

  Vasta

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

juuni 2014
E T K N R L P
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: