Tõejärgne maailm

@ckrabat
Viimasel ajal on palju rääkima hakatud uuest ühiskonnakorraldusest, nn tõejärgsest maailmast. Oxford Dictionaries kuulutasid „post-truth’i“ (tõejärgsuse) möödunud aasta rahvusvaheliseks sõnaks, defineerides tõejärgsust nii: „asjaolude selline seostamine või tähistamine, mille juures faktidele tuginemine on avaliku arvamuse kujundamisel väiksema mõjuga kui toetumine emotsioonidele või isiklikele uskumistele“. Aktuaalsuse omandas tõejärgsus 2016 suvel seoses Donald Trumpi valimiskampaaniaga Ameerika Ühendriikides ja Brexit-kampaaniaga Suurbritannias, mille juures faktide väänamine ning poliitiliste eesmärkide võimendamiseks kasutatav kuvandiehitamine kujunes normaalsuseks. Süüdimatult esitatakse populaarseid massitarbeuskumusi tõe pähe nagu oleks Barack Obama sünnitunnistus võltsitud, Clintonid on mõrvarid, kõik pagulased on terroristid ja vägistajad ning soovivad Läände sotsiaalabi peale elama saada, kliima soojenemise inimfaktorid on kuritahtlik väljamõeldis ja Euroopa Liidu liikmesus maksab brittidele 350 miljonit naelsterlingit nädalas, mida võiks muidu kulutada Briti tervishoiule. Oskuslikult on tõejärgse maailma postulaatidega manipuleerinud Vladimir Putini administratsioon Venemaal ja Recep Tayyip Erdogani administratsioon Türgis. Sõda Süürias ja migratsioonikriis on samuti osutunud täitumatuks allikaks soovitu esitamiseks tõe pähe, sest keegi ei ole enam huvitatud konfliktide lahendamisest, vaid neid kasutatakse julmalt ära soovitud tõdede konstrueerimisel. Siiski on see vaid medali üks külg. Tuntud Ameerika Ühendriikide liberaalne telesaatejuht ja arvamusliiderdaja Anthony Bourdain näeb süüd ka vasakpoolsel eliidil, kes on usinalt üles ehitanud poliitilise korrektsuse mulli, kolinud ise sinna elama ja üritanud teisigi mullistada. Käsuõpetuslik poliitkorrektne maailm oli tõejärgse maailma esimene faas, millele on sillutanud teed vasakpoolse eliidi ignorantsus ja eluvõõrus.

Postmodernne maailm on toetanud mitmekesisuse teesi, kus kindla ja üheselt defineeritud tõe asemel võib samaaegselt eksisteerida mitmeid, teinekord isegi üksteisele vastanduvaid tõdesid nagu see esitati prantsuse filosoofi Jean-Francois Lyotard’i teoses „La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir“ (Postmodernne olukord: teadmise aruanne“1979). 1990-tel aastatel  hakkas levima elektrooniline ajakirjandus, millega totaalne meedia omandas rohkem tööriistu avaliku arvamuse mõjutamiseks, kuid ühes sellega hakkas ajakirjandus taanduma taotluslikust objektiivsusest. Üha enam tungisid ajakirjandusse tarbijaühiskonnale omased müügistrateegiad, millega ostjaskonnale (meedia puhul lugejaskonnale) üritati odavat träni kaela määrida, kandmata selle eest vähimatki vastutust. Peagi muutusid elektrooniliste väljaannete artiklid tasulisteks, kuid nende juurde kujunes välja tasuta kommentaariumiruum, omalaadne sotsiaalmeedia võrgustik, mille juures objektiivne tõe poole püüdlemine ei olnud enam relevantne. Igaüks võis mille iganes kohta arvamust  avaldada, sõltumata sellest, kas tal üldse oligi midagi öelda või väljendas pelgalt emotsioone.  Tõde muudeti odavaks ja selle kvaliteet käis alla. Tarbijaühiskonna laienemine elu erinevatesse valdkondadesse valmistas ette sisenemist tõejärgsesse maailma, mille eesmärkidele see vastas -muuta ühiskond kergemini poliitikute ja meedia poolt manipuleeritavaks.  Meediatööstusesse tungis brändimajandus, mis oli eelduseks ühiskonna hollywoodiseerumisele, kus tõdesid konstrueeriti vastavalt sellele, kui edukalt oli neid võimalik müüa. Müüti eelistati reaalsusele ja müüdi konstrueerimine toimus samade reeglite alusel nagu valmisid Hollywoodi kassahitid. 1990-tel aastatel esindasid tarbepoliitilist brändimajandust poliitikutest kõige stiilipuhtamalt Bill Clinton ja Tony Blair. Briti printsess Diana elu ja surm olid eeltõejärgse maailma üks jõulisemaid kuvandeid, mis laiatarbeturule paisati. Vahe päris meedia ja kollase meedia vahel kadus, sest mõlemad rakendasid  hingede püüdmiseks samasugust massidele suunatud strateegiat.

Uuel sajandil hoogustas liikumist tõejärgsesse maailma George W. Bushi administratsioon ja Iraagi sõda on tõejärgse müüdiloomise üks tuntumaid ning eredamaid näiteid, kui Iraagi karistamine tugines müüdiloomele, võimendatud kuvandile Iraagi massihävitusrelvadest. Sarnast kuvandit kasutatakse edukalt praegu näiteks Iraani puhul, mis peaks ette valmistama võimalikku sõjalist sekkumist, kui olukord seda nõuab. Valmisid uued avalikule arvamusele suunatud laiatarbebrändid Osama bin Laden, Saddam Hussein, Muammar al-Gaddafi, Bashar al-Assad, Vladimir Putin ja teised, kellele omistati deemonlikud võimed, kuid antikangelane  võib alati kellegi jaoks muutuda kangelaseks. Ajastukesksusest sõltuvalt polnud see probleem, sest hollywoodiseeritud kangelasi oli võimalik odavmüügil suurema kasuga maha müüa. Kui eeltõejärgsel ajastul müüdiloome abil tekitatud ja siis laiatarbekaupadena levitatud  brändid sattusid konflikti tõega, siis tekitasid need paratamatult usaldamatust poliitilise establishmendi vastu, mida uue tõejärgse maailma ideoloogid on edukalt ära kasutanud. Eeltõejärgse maailma brändipoliitika edendajad Tony Blair, Bill ja Hillary Clinton, George ja Jeb Bush, Barack Obama, Nicolas Sarkozy ja Francois Hollande ning paljud teised kaotasid usaldatavuse ning poliitiliselt establishmentilt petta saanud tarbijaskond soovis muutusi, ükskõik milliseid need siis ka oleksid. Anthony Bourdainil on nähtavasti õigus, kui ta näeb vasakpoolsel eliidil süüd tõejärgse maailma tekkimisel, sest mullis elav poliitilise korrektsuse maailm on tõde väänanud nii, et vähe pole. Sellise poliitika tulemusena on ekspertarvamused muutunud ebausaldusväärseteks ja Novgorodi WC abil levitatakse „rahva arvamust“, mis on soodustanud „lihtsatele tõdedele“ toetuva populismi vohamist ja äärmuslike meeleolude tõusu.

Adam Curtis on tõejärgse ühiskonna müüdikeskust, ebakindlust ja segadust hästi avanud möödunud aasta lõpus BBC dokumentaalfilmis HyperNormalisation. Stultoloogilise maailma põhjused, kuidas kõik alguse sai, on seal üsna adekvaatselt välja toodud. Vene päritolu Briti ajakirjanik Peter Pomerantsev kirjutab „Probleem pole selles, et me elame maailmas, kus poliitikud ja meedia valetavad – nad on alati valetanud –, vaid selles, et me elame maailmas, kus neil on ükskõik, kas rääkida tõtt või mitte“. Inimühiskonda on harjutatud teistsuguse meediaga, kui arvati, et ajalehest saavad nad lugeda taotluslikku objektiivsust. Isegi, kui teati, et nad valetavad, näiteks nõukogude ajakirjanduse puhul oli see ju ilmne, tegid nad seda ikkagi mingile kindlale narratiivile toetudes. Tõejärgses maailmas võib igaüks oma tõdedest talle sobiva maailma valmis ehitada ja kolidagi sinna elama. Pomerantsev: „Uus meedia oma müriaadi ekraanide ja lõimedega muudab reaalsuse nii killustatuks, et see muutub haaramatuks, ja nii sunnib või laseb meil triivida virtuaalreaalsusesse ja fantaasiatesse. Killustatus, kombineerituna globaliseerumise peataolekuga paneb inimesi igatsema taga olevikust turvalisemat minevikku ja toidab nostalgiat.“ Tõejärgses maailmas omandavad vandenõuteooriad samasuguse kaalu kui uudistereportaažid, piir tegelikkuse ja kujuteldava vahel on imeõhuke. Eriti keeruline on meedia keerdkäikudes orienteeruda „lihtsatel inimestel“, väiksema haridusega või vanematel elanikkonnagruppidel, kes on masstiraažis ja odavmüügitehnoloogiaga levitatavatele laiatarbetõdedele rohkem avatud.

Äsja möödus aasta uusaastaöö sündmustest Kölni raudteejaama ees, mille põhjal ehitas meedia hirmu ja segadust võimendavat kuvandit Euroopasse saabuvatest pagulastest ja paljundas seda massitiraažis. Loodud narratiivi saab lugeda erakordselt edukaks, sest vastas erinevate huvigruppide huvidele. Poliitkorrektse maailma eestvõitlejatele pakuti kuvandit naistevastasest vägivallast. Uuele tõusvale jõule, mida Euroopas tavaliselt identifitseeritakse nimetuse „far right“ (paremäärmuslus) all, pakuti kuvandit pagulasohust ja kõige selle tulemusena valmis erakordselt võimas narratiiv, mille tões ja õiguses pole kellelgi lubatud kahelda. Kui keegi aga kahelda julgeb, siis oleks nagu holokausti eitatud. Ma olen tutvunud uurimismaterjalidega, niipalju kui neid on võimalik kätte saada ja vaadanud läbi videomaterjali ning selle põhjal võib tuvastada, et kindlasti oli tegemist korratustega, kus osales palju mitte-Euroopa päritoluga isikuid, kes tarbisid alkoholi, lärmasid ja mõningal määral isegi huligaanitsesid, kuid midagi ei viita mastaapsele organiseeritud vägivallale, eriti veel massiteabekanalites levitatud paralleelidele taharrush-jamai grupiahistamisega, mis said tuntuks Araabia kevade ajal Kairos Tahriri väljakul. Kuid Kölni sündmuste põhjal tootis meedia järjekordse müügiedule pretendeeriva brändi. Minu esialgsed puhtalt loogikal põhinevad küsimused oleksid olnud, kui tegemist oleks oleks olnud massiliste korratuste ja grupivägivallaga, miks politsei ei sekkunud, vaid  laskis kõigel sellel toimuda? Nad ei olnud informeeritud, mobiiltelefonide ajastul? Miks läks hulgaliselt kohalikke naisterahvaid raudteejaama esisele platsile, kus lärmasid ja laamendasid mitte just väga kained pagulasmehed? Miks ei  suudetud toimuvat jäädvustada filmilindile? Ja kui tegemist oli organiseeritud korratustega, siis kes oli korraldaja? Miks just Köln? Miks just uusaastaööl vastu 2016. aastat?

Kokku esitati Kölni sündmustele 1527 kaebust 1218 väidetava ohvri poolt. Umbes pooled neist (529) olid seksuaalse ahistamise kohta, 185 aga kombineeritud kahtlustused nt ahistamise ja varguse kohta. Kahtlustuse sai 153 isikut, kellest neli olid Saksamaa kodanikud ja 149 välisriikide kodanikud või kodakondsuseta, kõige rohkem (103) Marokost ja Alžeeriast. 68 kahtlusalust taotlesid Saksamaal elamisluba, 18 viibisid seal illegaalselt ja 47 kodaniku legaalne staatus vajas täiendavat kontrolli. Neli isikut olid alaealised. Aprillis 2016 viibis 24 neist vahi all ja 68 isiku vastu alustati riigist väljasaatmise protseduure. Novembriks 2016 oli kohtus süüdi mõistetud kuus isikut, kes said kuni aastase ja üheksa kuu pikkuse vanglakaristuse. Marokost ja Alžeeriast teadaolevalt pole praegu nagu põhjust eriti põgeneda, seega pidid neil mingid muud Euroopasse saabumise motiivid olema. Tõejärgse maailma praktika aga võimaldab pooltõdesid kajastavate faktide võimendamist ja reprodutseerimist. Tõde saab esitada sellisena nagu teda parajasti näha soovitakse – mida kommentaator Jüri nimetas “stereotüüpimiseks” – võetakse mingi suvaline sobiv üksikjuhtum ning laiendatakse see mingi isikute grupi või nähtuse peale, mida soovitakse näidata negatiivse faktorina.

46 kommentaari (+add yours?)

 1. personainfieri
  jaan. 02, 2017 @ 23:04:39

  Mart Helme: meie vaenlasteks pole niivõrd suurkorporatsioonid ega isegi Kreml, vaid meie rahvusriikluse reeturid ja kollaborandid
  http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mart-helme-meie-vaenlasteks-pole-niivord-suurkorporatsioonid-ega-isegi-kreml-vaid-meie-rahvusriikluse-reeturid-ja-kollaborandid?id=76788132
  “Aastal 2017 jätkab Euroopa Liit oma allakäiku ja USA keskendumist Euroopa asemel siseküsimustele ja Vaikse ookeani piirkonnale. Jätkub ka immigratsioonikriis ja Venemaa poolsed katsed oma mõjuvõimu laiendada. Need on globaalsed protsessid, milles me palju kaasa rääkida ei saa. Küll saame ja peame me aga nendest õigel ajal õigeid järeldusi tegema. Praegu Eestis ikka veel võimu omavad kartellierakonnad ja nende teenistuses olev peavoolu meedia keeldub asju õiges valguses nägemast ja ammugi ei ole nad valmis toimuvatest protsessidest õigeid ning meie rahvale juhiseks olevaid järeldusi tegema. Selle asemel valatakse meid järjekindlalt üle ajupesu ja propagandaga. Just see ajupesu ja propaganda on asi, mis peavoolu meedia enda poolt on ristitud “tõejärgseks”. On ju kõige ilmsem tõejärgne agitprop kõik see, mis kaasnes peavoolumeedia väljaannetes Brexitiga, Trumpi presidendiks saamisega, Ungari valitsuse immigratsioonipoliitikaga, Poola valitsuse demokraatiavastasuses süüdistamisega jne.”

  Vasta

 2. personainfieri
  jaan. 02, 2017 @ 23:07:48


  Vaatasin see 2h40min ära, väga midagi sellist, mida poleks ringkonnaülemaga varem rääkinud, ei olnud, aga tasub vaadata küll, eriti kui pilti ees ei ole. Selgemaks saab ka, mis probla selle Assadiga on. Kõik saab alguse 1975.
  Killud:
  Reality is shapeshifting, I liked it, very reptilian!

  Vasta

 3. personainfieri
  jaan. 03, 2017 @ 12:35:20

  Putin’s real long game
  The world order we know is already over, and Russia is moving fast to grab the advantage. Can Trump figure out the new war in time to win it?
  http://www.politico.eu/article/putin-trump-sanctions-news-hacking-analysis/

  Vasta

 4. K_V
  jaan. 03, 2017 @ 18:42:51

  “…kõik pagulased on terroristid ja vägistajad…”

  Kui valdav enamus pagulastest on samasugused “stereotüüpijad” nagu meiegi, siis stereotüüp “uskmatu” on nende jaoks kõige rumala ja kurja kehastus, mis inimeses leiduda võib ja kohtlemine tuleb vastav. Nagu stereotüüp “imperialisti sabarakk&käsilane” stalini ajal stereotüüpitule kannatusi tekitas.
  Palju lootusi oli rajatud sellele, et “heaoluühiskonnaga” kokku puutuvad “teised” võtavad sellest eeskuju ja hakkavad oma kultuuri(ruumi) ka sarnaseks ümber kujundama. Kaasaegse ja heaoluühiskonna eeskuju pidi olema nakkavam mistahes haigusest.
  Paraku võetakse eeskuju tegelikust olukorrast ja tegelikkuses möllab totaalne stereotüüpimine. Igasuguste tunnuste järgi stereotüübitakse ära kõik, kes midagi muud või lausa vastu mögisevad, ükskõik mis stereotüüpi ise esindatakse.
  Ja kuna stereotüüpimine – peeehmelt öeldes – ühelegi kultuurile võõras ei ole, ei ole ka “heaoluühiskonna” tegelikkuse eeskuju järgimine miski pingutus.

  Vasta

  • ckrabat
   jaan. 03, 2017 @ 20:05:31

   Süüria kodusõja põhjuste üle on päris hea mittestereotüüpne ülevaade Üllar Petersonilt viimases Akadeemias http://www.akad.ee/wp/2016/11/28/akadeemia-nr-12-2016/, mis ka järgneb. Vähemalt selle kohta, mis ta islamismi kohta ütleb, tuleb suures osas nõustuda.

   Vasta

  • ckrabat
   jaan. 03, 2017 @ 20:15:20

   “Kaasaegse ja heaoluühiskonna eeskuju pidi olema nakkavam mistahes haigusest.”

   Muide, vastupidiselt stereotüüpsele arvamusele ja hoolimata nende esivanemate päritolust, suur osa neist, kes on Euroopas terrorismusega vahele jäänud, on selles samas heaoluühiskonnas sündinud ja üles kasvanud ja neil tegelikult puudub kogemus, mis toimub seal, kust nende esivanemad on kunagi tulnud.

   Vasta

   • K_V
    jaan. 03, 2017 @ 22:41:25

    Seda minagi.
    Kauneid nägemusi kaasaegsest heaoluühiskonnast saab Hollywoodi jt abiga luua seitsme maa ja mere taga, seal, kust nende esivanemad on kunagi tulnud.
    Sama kauneid nägemusi saab luua esivanemate maast ja kommetest, seal kaugel.
    Kui ikka ninapidi koos elades on üldine võõrandumine ja stereotüüpimine, kaugel need pommidki siis.
    Tehnoloogiaimedega võib vapustada neid, kes ise teises keskkonnas elavad. Üks õige heaoluühiskonna liige teab, et piima annab äpp, kitse seostest piimaga ollakse kuulnud ehk meedia vahendusel.

 5. js
  jaan. 03, 2017 @ 22:54:43

  Libalugemine: “nagu oleks Barack Obama SÜDAMETUNNISTUS võltsitud”

  Ehk on oluline vaadata, mida tüdruk Kadriorust (Linnar Priimäe ütlemise järgi) ja tema ajutrust tõe ehk jumala asemele pakuvad – see on nn “eetiline Eesti”. Rahvas hooligu iseendast ja oma lähedastest. Mis polekski ju nii halb, kui Riik oleks valmis loobuma strateegilisest kommunikatsioonist. Aga nii see pole. Mida tahetakse, on vabad käed ilma igasuguste südametunnistuse piinadeta. Tööjaotus selline, kuid lõpuks jääb lolliks ehk süüdi ikkagi rahvas, kes laseb end ninapidi vedada. Ajaloos on mõnedel sellest kurb kogemus.

  Lisaks, kiusu pärast ja meeldetuletuseks: “Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes Tema nime asjata suhu võtab!”

  See, mis “tõe”ümber praegu toimub, on blasfeemia, tõe teotamine. Ei ole raske näha, mida see endaga kaasa on toonud ja toob edaspidi, kui sellelt teelt ei pöôrata.

  Vasta

 6. js
  jaan. 04, 2017 @ 10:50:04

  Tõejärgses südametunnistuseta maailmas:

  “Even after 14 days of water crisis in Damascus the “western” media are not reporting about the al-Qaeda blockade of water for 5 million Syrians. We can be sure that not a word will be written by them about this illegal hostages taking of millions of civilians in Damascus by their favorite propaganda organization White Helmets.”

  http://www.moonofalabama.org/2017/01/usuk-paid-white-helmets-help-blocking-water-to-5-million-thirsty-syrians.html

  Vasta

 7. ckrabat
  jaan. 04, 2017 @ 20:37:37

  Vasta

 8. ckrabat
  jaan. 05, 2017 @ 17:03:10

  Vasta

 9. ckrabat
  jaan. 08, 2017 @ 10:00:41

  Trump süüdistab lolle suhete halvendamises Venemaaga 🙂
  https://www.yahoo.com/news/report-election-hacking-says-russia-plans-more-071819295–election.html
  President-elect Donald Trump said Saturday that “only ‘stupid’ people or fools” would dismiss closer ties with Russia, and he seemed unswayed after his classified briefing on an intelligence report that accused Moscow of meddling on his behalf in the election that catapulted him to power.

  Vasta

 10. huviline
  jaan. 08, 2017 @ 20:18:18

  http://arvamus.postimees.ee/3971015/margus-paas-ametlikud-allikad-valetavad-aga-mina-tean-et

  “Tõde pole olemas. On ainult erinevad arvamused, seisukohad, huvid, vaatenurgad… Oluline on vaid, milline vaatenurk, seisukoht ja infokild sobib kõige paremini kellegi huvide ja eesmärkidega. Mida autoriteetsemast allikast pärineb sõnum, mida rohkem seda tiražeeritakse, mida paremini sobib see vastuvõtja maailmapildiga ning eelnevalt saadud sõnumitega, seda tõepärasemaks info muutub.”

  “Kusjuures autoriteetsuse kriteeriumiks pole just nimelt mitte usaldusväärsus, vaid populaarsus, levi ja tsiteeritavus.”

  “Autor ei taha siinkohal mõjuda vanamoelisena, aga näen tõepõhjatust kaosest väljatuleku võimalusena ainult uuriva ajakirjanduse ja allikakriitilise uudistelevi taassündi.”

  Sääraseid arvamusi levi eesti meedias teisigi. Kõik nad konstateerivad, et libauudised pole midagi uut. Muidugi pole, Rohke Debelakk tegutseb ammu! Keegi ei oska midagi öelda, millel oleks veidigi asjalikkuse maikku mann.

  Ikka edasi vanamoelisena: uuriv ajakirjandus, allikakriitiline uudistelevi! Tegelikult oleks ammu aeg kõik säärased ajakirjanikud robototega asendada.

  Kõik totaalsed asjad, nt uudised või õigus, peaksid olema tulevikus botide pärusmaa. Asendad valemis aja ja koha ja ongi uus uudis valmis. Õigusega on suuremas osas samamoodi.

  Tõejärgsus või tõepõhjatus on postmodernistlik nähtus ja väga lihtne lahendada. Lihtsalt tuleb ütelda, mina ei valeta kunagi ja sellele kindlaks jääda. Nagu Cato Vanem. Las teised hindavad, palju tahavad, mina räägin ainult tõtt.

  Persona in Fieri räägib ainult tõtt!

  Vasta

  • ckrabat
   jaan. 09, 2017 @ 08:53:25

   Selle kohta räägib vanasõna: “reptiilid teavad, mida räägivad, lollid räägivad, mida teavad”. Inimestega on nii, et nad on ennustamatud, võivad nii ja naa. Õigem oleks öelda küll, et “reptiilid teavad, mida räägivad, lollid räägivad, mida usuvad.” Kui keegi usub, seda, mida ta räägib, siis tähenda see veel seda, et ta valetab nagu ka seda, et ta räägib tõtt.

   Mis teadmisse puutub, siis lollid teavad alati kõike ja sõimavad ka kõik teised läbi, kes ei räägi nii nagu loll teab. Lolli jaoks pole oluline teadmine, vaid süüdlase identifitseerimine, miks ei läinud nii nagu loll teab – sest eksimine on ju inimlik kategooria. See on liigi määratlemisel oluline, täpselt nagu ka huumorimeeele olemasolu. Kui keegi väidab, et ta räägib alati tõtt, siis on tõenäoliselt tegemist masina, mitte inimesega. Samuti ka siis, kui ta naljast aru ei saa või saab aru ainult tordiga näkku naljadest ja võtab kõike tõsiselt – tegemist on masinaga!

   Vasta

   • K_V
    jaan. 09, 2017 @ 09:17:41

    “reptiilid teavad, mida räägivad, lollid räägivad, mida teavad”.

    Praktikas kukub välja, et räägitakse täpselt ühte juttu.
    Kõrvalt vaadates pole aga aru saada, kes mida teadis ja miks rääkis.

   • ckrabat
    jaan. 09, 2017 @ 09:24:28

    Võib ka nii öelda “reptiilid võivad valetada, räägivad mingil põhjusel nii nagu see ei vasta tegelikkusele, loll ei valeta mitte kunagi, vaid usub seda, mida räägib.”
    Omaette küsimus, kas ohtlikumad on need, kes valetavad või need, kes usuvad valesid?

   • K_V
    jaan. 09, 2017 @ 09:40:31

    Omaette küsimus on see ka, et milleks kellegi liigilise kuuluvuse teadmine vajalik on.
    Eriti olukorras, kus reptiloidid püüavad sarnaneda lollidele, need omakorda inimestele ja isegi Icke peab liigi määramiseks vaeva nägema.

   • ckrabat
    jaan. 09, 2017 @ 09:55:12

    Nagu ka see, miks liigilist kuuluvust ilmselgelt varjama peab. Tõe rääkimise osas näiteks, kui on reptiloid, siis võib valetada, aga kui on loll, siis nähtavasti usub ise ka, mida räägib. Kuna lollid moodustavad inimkonna kõige arvukama osa, siis on arusaadav, miks reptiloidid püüavad lollidele sarnaneda, sest kui lolllid avastavad, et tegemist on neile võõra liigiga, võib neil haprasti minna, neist tehakse käekotte ja kasukaid. Niikaua, kui lollid usuvad, et reptiloidid on ka lollid, ei juhtu nendega midagi, isegi kui reptiloidid peavad selle tõestuseks neile võõraid käemärke tegema, end jääveega üle kallama või perset näitama.

   • K_V
    jaan. 09, 2017 @ 10:25:56

    Käekotiks tegemisest on lihtsam hoiduda, kui kedagi juhtida ei taha. Staarblondiin Ojuland ja temast edukamad mõttekaaslased peavad paraku kauboide tarkust järgima, et juhtimiseks peab ikka karja etteotsa saama.

   • huviline
    jaan. 09, 2017 @ 19:04:46

    Miks ei peaks masinad naljast aru saama? Uuemad interneti robotid, botid, saavad naljast aru ja oskavad ka kõdi genereerida.

    “Samuti ka siis, kui ta naljast aru ei saa või saab aru ainult tordiga näkku naljadest ja võtab kõike tõsiselt – tegemist on masinaga!”

    Puritaanlik arvamus. Tegelikult arvamus, nagu kõik teised. Tõenäoliselt Bruxellist pärit, sest sobib hästi Mihkel Muti uue romaani “Eesti ümberlõikaja” proloogi, kus härrased arutavad idaeurooplase kui liigi üle.

    Idaeurooplased on ju eri liik, häbi öelda, aga väga odav ja parim enne möödas. Tõenäoliselt on liigisisene ristusugutis lääneeurooplasega väga pikk protsess, nagu “plutooniumi poolestusaeg”. 🙂

   • huviline
    jaan. 09, 2017 @ 19:08:17

    “Selle kohta räägib vanasõna: “reptiilid teavad, mida räägivad, lollid räägivad, mida teavad”.”

    Selle kohta käib ettepanek ajakirjanikud kiiremini robotitega asendada, võimaldades tööjõukulusid kokkuhoida.

    Tehniliselt on uudised uued üksnes aja ja koha mõttes.

 11. huviline
  jaan. 08, 2017 @ 21:58:48

  Loeng, mis räägib ka otsapidi tõest.

  Vasta

 12. K_V
  jaan. 09, 2017 @ 08:19:36

  “Autor ei taha siinkohal mõjuda vanamoelisena, aga näen tõepõhjatust kaosest väljatuleku võimalusena ainult uuriva ajakirjanduse ja allikakriitilise uudistelevi taassündi.”

  Miks mitte Jeesuse taassündi?
  Mina pole viimastel aastatel muud juttu kuulnudki, kui et ajakirjanduse sisu ja olemuse tingib meediaturg. Või vähemalt – ajakirjanduse müügimeeste arusaamad müüdavast ajakirjandusest.

  Vasta

 13. js
  jaan. 09, 2017 @ 11:35:34

  Oli mees, oli tee, tõde ja elu. Ei tulnud midagi tühistama, hoopis täide viima. Asju, mille üle on ammu juureldud, mis on ühiskonna juure juures. Üks ütles:”Palgest palgesse rääkis Issand teiega mäel tule keskelt. Mina seisin tol korral Issanda ja teie vahel, et teile kuulutada Issanda sõna, sest te kartsite tuld ega läinud üles mäele.” Ei läinud üles. Ja siis tulevad käsud nagu hirmus müristamine. “Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad”. Ühesõnaga – lihtsustades ja “dekonstrueerides” –, ärge arvake, et te üldse midagi teate, kulla inimesed. Show some respect.

  Teine soovitas: “Iga teie “jah” olgu “jah” ja iga “ei” olgu “ei”, aga mis üle selle, see on kurjast.”

  Millest tõejärgses maailmas ei räägita:

  MoA, Jan 3: "blockade of water to Damascus part of organized campaign under U.S. command .. block utilities .. revenge for e-Aleppo" https://t.co/KA1GRaUZHH— Moon of Alabama (@MoonofA) January 9, 2017

  //platform.twitter.com/widgets.js

  Vasta

 14. K_V
  jaan. 09, 2017 @ 21:43:25

  “Millest tõejärgses maailmas ei räägita:”

  Kuidas on üldse võimalik olla allikakriitiline sõjauudiste suhtes?
  Mida enam Vaba Maailm asendub Poliitkorrektse Maailmaga, seda rohkem on kandepinda ka Vastaspoole väidetel, et Vaba Maailm osaleb konfliktides kõige alatumate kavatsustega ja tegudega.
  Praktiline allikakriitilisus näeb kõrvalt vaadates niimoodi välja, et klammerdutakse buldogihaardes mingitesse “oma” allikatesse ja kõik muu kuulutatakse ajuloputuseks.

  Vasta

  • js
   jaan. 10, 2017 @ 00:25:09

   Tõepoolest, mina ei ole praegu valmis loobuma MoonOfAlbama, Sic Semper Tyrannise või Elijah J. Magnieri viitadest, artiklitest või arvamusavaldustest Lähis-Ida sündmuste kohta. Midagi nendega võrreldavat lihtsalt pole.

   Miks ma neist lahti ei lase? Peamiselt sellepärast, et rändetulv on Euroopale nii rängalt mõjunud ja keegi pole seni olnud valmis ilmselgeid põhjusi läbi arutama viisil, mis oleks tavalises harilikus demokraatias ja avatud avalikus ruumis kohane. Järelikult on mängus sellised motiivid ja tegutsemisviisid, millest ei sobi viisakas seltskonnas rääkida.

   Ilma vähimagi kahtluseta on maailma rikkaimad riigid otsustanud Süüriale ja tema liitlastele koha kätte näidata – isegi kui selleks tuleb läänelikud väärtused paaritada vahhabismi või ISISe ideoloogiatega. Muuseas, ckrabati viidatud Üllar Peterson on ikka ka väga hea, ei kujuta ettegi, et kaasaegses Euroopas ringleksid Kolmekümneaastase sõja kihutusmõtted.

   Viimane MoA-st: ISIS, Al-Qaeda And The U.S. Airforce Wage War On Syria’s Public Utilities

   Vasta

   • K_V
    jaan. 10, 2017 @ 20:48:10

    “Järelikult on mängus sellised motiivid ja tegutsemisviisid, millest ei sobi viisakas seltskonnas rääkida.”

    Mulle paistis nn Lääne ühiskond poliitiliseks enesevaatluseks võimetuna juba siis, kui N Liidus möllas glasnost, Läänest kuuldus ainult seda, et “meie” võitsime ja nüüd me alles ehitame heaoluühiskonna. Lisaks kirjeldused Lääne inimestega suhtlemisest, kes poliitika teemadel suutsid ainult meediat transleerida.
    Muidugi on sellist, tõenäoliselt pidevalt süvenenud võimetust võimalik ära kasutada ka kurja tegemiseks.

 15. ckrabat
  jaan. 10, 2017 @ 00:08:23

  Rain Kooli: libauudiste nimetamine alternatiivmeediaks on nagu kutsuks välikäimlat alternatiivrestoraniks
  http://uudised.err.ee/v/arvamus/309e57bc-d8cf-40bb-afd0-4718e2804b65/rain-kooli-libauudiste-nimetamine-alternatiivmeediaks-on-nagu-kutsuks-valikaimlat-alternatiivrestoraniks
  ”Peavoolumeediale” on üha avalikumalt tekkinud ka vastand, mille kohta puudub ühtselt mõistetav väljend. Lõuapoolikud on rääkinud ”vastuvoolumeediast” või ”niremeediast”, selle tegijad ja tarbijad pigem ”alternatiivmeediast”. Tõsi, näiteks Soome libauudiste- ja vihaõhutamislehekülje MV näitel tekib küsimus, kas selle nimetamine alternatiivmeediaks pole mitte sama nagu kutsuks välikäimlat alternatiivrestoraniks. Aga see selleks. Kõiki neid imelikke meedialaadseid tooteid iseloomustab üks ühine tegur – nad presenteerivad ennast kui lõpliku ja vaieldamatu tõe allikaid.

  Ühe moodustavad libauudiseid (see tähendab, et täiesti valelikke ja väljamõeldud uudiseid) ning viha teadlikult levitavad veebilehed või väljaanded. Nood võivad küll deklareerida, et on lõpliku ja vaieldamatu tõe allikad, aga nad ise ka ei usu seda. Kusagil neid treivates töötubades naerdakse omakeskis pihku ja õhutatakse teineteist veel suuremat jampsi kokku kirjutama. Selliste libauudistehaste rolli on täheldatud kogu maailmas Lähis-Ida konfliktidest Ukrainani ja sealt USA valimisvõitluseni. Nende ainuke motivaator on omakasu, suuremalt jaolt raha – tulgu see siis klikkidest ja reklaamirahadest või mõnest propagandistlikust riigistruktuurist.

  Teise allhoovuse moodustavad aga sellised meedialaadsed tooted, mida ma nimetaks veendumusmeediaks. Raha on nende jaoks samuti vajalik, kuid see pole nende tegevuse eesmärk, vaid tegevust käimas hoidev kütus. Veendumusmeedia tegevuse alus on nende loojate ideoloogilise, religioosse või poliitilise maailmapildi levitamine võimalikult paljudeni. Teatud mõttes misjonäritöö.

  Vasta

 16. ckrabat
  jaan. 12, 2017 @ 09:58:53

  Donald Trump: mul ei ole Venemaaga mingit tegemist! Kas me elame Natsi-Saksamaal?
  http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/donald-trump-mul-ei-ole-venemaaga-mingit-tegemist-kas-me-elame-natsi-saksamaal?id=76878054

  Vasta

 17. ckrabat
  jaan. 13, 2017 @ 09:18:37

  More CEOs, Please – Tillerson Hugely Impressive in Confirmation Hearing
  https://pjmedia.com/rogerlsimon/2017/01/11/more-ceos-please-tillerson-hugely-impressive-in-confirmation-hearing/
  Maybe we should be turning more to the private sector than to professional politicians for our high-level government leadership. At least that was what I was thinking Wednesday as I watched Donald Trump’s pick for secretary of State, ExxonMobil CEO Rex Tillerson, quietly school the men and women of the Senate Foreign Relations Committee. During his confirmation hearing, Tillerson looked like the proverbial grown-up in the room — and it wasn’t just his imposing physical presence. It was the calm and ease with which he answered questions, rarely saying too much or too little. I wouldn’t want to take on this man in a poker game.

  Rohkem reptiile valitsusse! Kui vaadata Tillersoni, siis tunneb juba kaugelt ära reptiili, ja kuidas saakski olla teisiti, sest Exxon Mobil Oil eesotsa ei saa ju mõnda lolli panna. Kindlasti on ärieliiti kuuluvad isikud usaldusväärsemad kui wannabe-poliitikud, kes on kas ise liigiliselt kuuluvuselt lollid või sõltuvad lollide häältest. Sellistele oleks vaja hüüdlauseid varrukast pilduvat populisti, kes karjuks: Lets go to war with Russia, lets bomb Iran, lets invade Syria ja kõikidel lollidel läheb selle peale märjaks või tõuseb taevani, sest nad tunnevad ära … justkui keegi oleks Raekoja platsil perset näidanud.

  Vasta

  • ckrabat
   jaan. 13, 2017 @ 09:41:55

   Lollid ongi juba tänavatele jõudnud
   https://www.yahoo.com/news/why-is-tillerson-friends-with-putin-activists-reflect-on-hearing-uproar-174248478.html
   James Burch, 31, of San Francisco, stood up and shouted, “Senators, your duty is clear. You must reject Rex Tillerson!” As Capitol police escorted Burch from the hearing room, he said, “The people do not want an oilman as secretary of state.” Beth Henry, 62, of Charlotte, N.C., said she disrupted the hearing because she is worried about the future of the planet for her three children and two grandchildren. “Why is Rex Tillerson friends with Putin?” she recalled shouting during the hearing. “Because they both want to drill and burn the Arctic. That would ruin the climate and destroy the future for our children and grandchildren. Please don’t put Exxon in charge of the State Department.”

   Vasta

 18. ckrabat
  jaan. 14, 2017 @ 10:00:28

  Rex Tillerson: A Worthy Choice
  http://www.nationalreview.com/article/443827/rex-tillerson-good-choice
  John Kerry was an extremely successful secretary of state in one important sense: He served his president faithfully, and faithfully imposed his president’s policies on the State Department. As for the rest, Kerry ends his career a perfect symbol of Obama’s foreign policy (talk a lot, and carry a small stick) and of the disastrous mess Obama is leaving behind: allies doubtful, enemies emboldened, Russia resurgent, China hostile, terrorist safe havens from one end of the Muslim world to the other, the worst global refugee crisis since World War II, the Middle East in flames, the terrorist empire of Iran all but assured of nuclear weapons and regional hegemony – and this could just be the prelude to much worse on the horizon.

  Vasta

 19. ckrabat
  jaan. 14, 2017 @ 22:53:49

  Sisuturundus ehk raha eest artiklite või saatelõikude ostmine meediaväljaannetes on üha enam hoogu koguv ärimudel. Kui ajakirjanduseetika koodeks nõuab selle selget eraldamist uudislikust sisust, siis TV3 pakub klientidele müüa uudislugusid, ilma neid sisuturunduse märkega eraldamata.
  http://uudised.err.ee/v/majandus/7e70a777-5813-40a4-8b3c-e29eccec768b/tv3-muub-seitsmestesse-uudistesse-hinnakirja-alusel-uudislugusid

  Vasta

 20. ckrabat
  jaan. 14, 2017 @ 22:56:17

  Vasta

 21. ckrabat
  jaan. 14, 2017 @ 23:21:10

  Vasta

 22. ckrabat
  jaan. 15, 2017 @ 08:58:03

  Pity the sad legacy of Barack Obama
  https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/09/barack-obama-legacy-presidency
  Yet the mainstream media and academia failed to highlight these painful truths linked to Obama. Instead, most well-paid pundits on TV and radio celebrated the Obama brand. And most black spokespeople shamelessly defended Obama’s silences and crimes in the name of racial symbolism and their own careerism. How hypocritical to see them now speak truth to white power when most went mute in the face of black power. Their moral authority is weak and their newfound militancy is shallow.

  Vasta

 23. ckrabat
  jaan. 23, 2017 @ 21:16:33

  Toomas Hendrik Ilves: inimesed on unustanud, mis on sõda
  http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/toomas-hendrik-ilves-inimesed-on-unustanud-mis-on-soda?id=76999496
  “Miks on globaalselt toimunud liberaalsusele vastandumine? Sellepärast, et inimesed on unustanud, mis on sõda. Euroopa Liit loodi selleks, et ennetada sõda. 1940ndate lõpus, pärast laastavat Teist maailmasõda olid taas tekkimas pinged Prantsusmaa ja Saksamaa vahel. Neid pingeid tuli maandada. Praegu ei tähenda lause “Euroopa Liit on rahu-projekt” mitte midagi. Neile, kes kasvasid üles sõjajärgses Euroopas, tähendas see lause midagi”.

  “Oleme pärast Teist maailmasõda näinud suuri majanduse tõuse ja langusi Euroopas ja USA-s, aga keegi pole kahelnud liberaalse demokraatia põhimõtetes ja vajaduses seda kaitsvate tugevate institutsioonide järele. Ungari peaminister ütles, et vajame mitteliberaalset demokraatiat. Ma ei tea, mida ta täpselt mõtles, kuid see on muret tekitav. Näeme seda ka Euroopa Liidu riikides, mis täna Euroopa Liitu ei pääseks,” rääkis Ilves. Millised need riigid on, ta ei täpsustanud.

  Vasta

 24. ckrabat
  jaan. 29, 2017 @ 09:41:01

  ‘Looks as if the world is preparing for war,’ says former Soviet president Gorbachev
  https://www.yahoo.com/finance/news/looks-world-preparing-war-says-110643157.html
  Presidents Donald Trump and Vladimir Putin must unite to spearhead a new resolution banning nuclear war, Mikhail Gorbachev , former president of the Soviet Union, has urged. “Politicians and military leaders sound increasingly belligerent and defense doctrines more dangerous. Commentators and TV personalities are joining the bellicose chorus. It all looks as if the world is preparing for war,” Gorbachev stated in an opinion piece in Time magazine on Thursday. He added that the most pressing challenge we face today is reversing the “militarization of politics.”

  Gorbachev criticized governments for their disproportionate allocation of funds away from state essentials and towards weapons, saying: “While state budgets are struggling to fund people’s essential social needs, military spending is growing. Money is easily found for sophisticated weapons whose destructive power is comparable to that of the weapons of mass destruction.”

  Vasta

 25. personainfieri
  jaan. 29, 2017 @ 16:38:58

  Sirbi viimane number: tõe-eri
  http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/

  Vasta

 26. ckrabat
  veebr. 10, 2017 @ 08:25:00

  Selliseid uudiseid pakub õhtaleht tasuta
  http://mehele.ohtuleht.ee/786466/itaalia-modell-lubas-teha-suuseksi-19-miljonile-mehele-aga-
  Itaalia modell lubas teha suuseksi 19 miljonile mehele, aga juba pärast 400 suhuvõttu on tal lõuad kanged.

  Vasta

 27. personainfieri
  veebr. 19, 2017 @ 23:02:21

  Jou-jou

  Rootsi ekspeaminister: mida Trump suitsetanud on?
  http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/rootsi-ekspeaminister-mida-trump-suitsetanud-on?id=77281948
  Rootsi endine peaminister Carl Bildt kommenteeris täna USA president Donald Trumpi väljaütlemist, justkui oleks Rootsis reede õhtul toimunud terrorirünnak.
  „Rootsi? Terrorirünnak? Mida ta suitsetanud on? Küsimusi on rohkesti,“ säutsus ekspeaminister oma Twitteri kontol.

  Trump rääkis laupäeval julgeolekuohtudest, mainides hiljutisi terroriakte Euroopas.
  „Me peame oma riiki kaitsma – see on määrava tähtsusega. Vaadake, mis toimub! Vaadake, mis üle kogu maailma toimub! Vaadake, mis juhtus Saksamaal! Vaadake Nice’i! Vaadake Pariisi!“ kuulutas ta. Ja siis: „vaadake, mis juhtus eile õhtul Rootsis! Rootsis! Kes seda usuks? Rootsis!”

  Vasta

 28. personainfieri
  märts 13, 2017 @ 08:02:39

  Italian Band Jailed, Deported on Their Way to SXSW
  https://www.yahoo.com/music/italian-band-jailed-deported-way-sxsw-210046544.html
  In a statement released Friday, the band described being questioned and jailed while attempting to enter the country on March 8 for the event in Austin, Texas.
  “They confiscated our cellphones and we were denied the possibility of contacting our families and loved ones,” the statement reads. “Around 10:30 p.m., two prison officers frisked us, handcuffed us and brought us to jail in a police car. We spent the night in jail and had been escorted there as though we were three criminals.”

  “The control agents who did a quick check on the concerts we informed them of noticed that two of the venues were asking for entry fees and this was enough to convince them that we needed work visas instead of an ESTA [Electronic System for Travel Authorization],” the statement says.

  Vasta

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

jaanuar 2017
E T K N R L P
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: