Femmar fatale ehk saatuslik femmar

@jolli
Üks tont käib ringi mööda Euroopat ja see ei ole mitte kommunismitont, vaid nimetatu noorem vend, feminismitont. Nimetet tont sobib suurepäraselt asendama ka igaühe isiklikku Tonti nr. 5, sest kohustuslikus korras enesetsensuuri kehtestamine tähendab ühtlasi ka tondihirmu. Inimene võib vales kohas valel ajal poetatud mõttepojukese eest saada karistatud või isegi represseeritud, sest talle tehakse selgeks, et sõnavabadus ei tähenda sõna vabadust, vaid kohustust mõelda etteantud kasti piires. “Out of box” mõtlemine ei ole Tont nr. 5-te puhul tolereeritud, sest kes raisk sinul, paks-valge-tööl-käiv-keskklassi-mees, lubas mõtlemisega tegeleda? Mida, kuidas ja kuipalju mõelda, seda otsustame Meie! See “meie” on muidugi igal konkreetsel juhul erinev survegrupp, aga kunagiste neukkulehtede päises oleva slõugani uuendamisel oleks teema piires püsides selleks “kõigi maade ühinenud feminism”.

Ma ei tea, kui suurt eeskuju avaldab tulevase feministi kasvamisele lapsena loetud ilukirjandus. Kas maailma tugevaim tüdruk Pipi Pikksukk, kes tõstab oma tugevatel kätel õhku ja seljatab maadlusringis mängleva kergusega “maailma tugevaima mehe”, tsirkuseartist Kange-Adolfi, tekitab feminist-lugejas rollimudeli? Kas sotsiaalseid norme põlgav, (pane nüüd tähele!) meespolitseinike eest mööda katuseid põgenev, ilmselt steroide tarvitav (sõi kõik apteegist ostetud arstimid korraga ära) ja koristamist vihkav (elas Segasumma suvilas) naisatleet, kes muskleid kasvatades hobust verandale ja tagasi tõstab, ikka sobib korraliku tütarlapse öökapiraamatuks? Kuid see ei ole hetkel teema nagu ka naeruväärsed, aga täiesti tõsised katsed Pipi-raamatut tänapäevases poliitkorrektses roosamannavõtmes ümber kirjutada. Kirjaniku tekst on püha, käed eemale originaalloomingust! Kui keelustada, siis täiega, kui lubada, siis reservatsioonideta. Pealekirjutaja on loomulikult on selle viimase poolt!

Poliitiliste nõudmiste kattevarjus avalikku korda rikkuvast retsidiivsest käitumisest välja kasvanud feministlik liikumine, mis tegevuse algaastatel kehtestas ennast kaaskodanike vara hävitades, ei saa ju ometi olla aluseks ühiskonna paremaks, õiglasemaks ja sallivamaks muutmisel? Läbi kriiside areneb ühiskond mõistma, et homne on tänasest parem, kuna me teadvustame, mis teeb selle homse inimväärtuslikumaks, aga kui sulle, maskuliinile, feminiinse jõuga “pasunasse antakse”, võib see küll sõnumi paremini adressaadini toimetada, aga paneb selle sisusse kriitilimalt suhtuma. Vaimne vägivald ei lahenda probleemi, vaid tõstatab kohe mitu uut.

Pealekirjutanu on kaugel sellest, et nõuda naistele sama tööpanuse eest väiksemat tasu või võtta naistelt ära valimisõigus. Sellisena ümbersõnastatult kõlaksid väited ju absurdselt? Kõik õigused, mis ühiskonna toimimiseks vaja, on ju ometigi viimase kahesaja aasta jooksul kehtestunud. Nende õiguste nimeks on inimõigused, jagamata neid eraldi mees- või naissoo õigusteks. Koos ühiskonna arenguga on inimõigused edasi arenenud. Ei ole enam kauged Nibiru valitsemise ajad, kui lollkond pidi reptiilidele püramiide ehitama ja nende ainukeseks õiguseks oli suu pidada ja edasi teenida. Rääkides naisõigustest, komistamegi kavalalt peidetud lõksude otsa. Kas feministid seisavad naiste õiguste eest või esindavad nad pigem oma isiklikke ärihuve, just nagu mingi ameti- või äriühing oma liikmeid esindades juhtkonna omi? Paraku on jäänud mulje, et häälekas vähemus on järjekordselt võtnud enesele õiguse esindada vaikivat enamust, kuigi viimane ei ole seda neilt kuidagi palunud või neid selleks delegeerinud, volitanud.

Seda näeme kasvõi meie valimistulemustest. “Miks on võimu ligi lubatud nii vähe naisi?” küsivad feministid, näpp süüdistavalt mehele suunatud nagu oleks see kuidagipidi meeste süü! Oh ei, meil ei ole ju valimiskastide juures mehi ega naisi, meil on valijad! Valija aga tundub oma valikutes olema täiesti viisakalt soopime, sest kuidas muidu seletada, et ka naised valivad mehi ja mehed naisi, mitte ei avalda oma poliitilisi eelistusi soopõhiselt? Kui valik toimuks soopõhiselt, oleks ehk pealtnäha kõik korras: naised valivad naisi ja mehed valivad mehi. Kas me sellist Eestit tahaksimegi? Valimisi, kus “rindejoon” valitavate vahel kulgeks soopõhiselt? Kus tippu ei pääse inimene oma isikuomaduste ja võimete alusel, vaid teda upitavad üles mingisugused sookvoodid? Nii, et me ei saaks poliitikut vaadata, kui oma valijaid esindavat professionaali, vaid kui kvoodimeest või kvoodinaist, kes tõusis tippu soodsa pärituule – sookvoodi paitusel? Tule soovolinik appi! Just selline mõtlemine olekski tipppoliitikas tegutsevaid naisi rämedalt alavääristav! Nemad on ju saavutanud oma positsiooni ilma abivahenditeta, sest valija on neid usaldanud, mitte sellepärast, et ta on “õigest soost” või mõnest teisest survegrupist.

Süüvides feministide enimkõlanud eesmärki saavutada naiste võrdsus meestega Euroopas, aastal 2015, mis oleks nagu a priori ka veel tänapäeval ebavõrdne ja vajaks kohest ja häälekat muutmist, siis kas siin on tuua vettpidavaid (miite propagandistlikke) näiteid sugudevahelisest ebavõrdsusest? Ikka see sooline palgalõhe? Palun näidata selle väite tõestuseks ette seadus, kus on kirjas, et naisele tulebki sama töö eest mehest vähem palka maksta? Pole sellist, seadus keelab sellise tegevuse vägagi üheseltmõistetavalt! Pigem ongi just nimelt naissoost töövõtja kaitseks kehtestatud mitmeid naisi kaitsvaid töökaitsealaseid lisaseadusepügalaid. Aga siin ei ole võrdõiguslikkusega midagi pistmist, eesmärgiks on kaitsta bioloogilisest baasist tulenevalt nõrgemat, sest on ju ütlematagi selge, et keskmise naise organism ei pruugi taluda keskmise mehega omaga võrreldavaid koormusi mõnel füüsiliselt raskel tööpostil, mistõttu vajame siin naisi kaitsvaid regulatsioone.

Lepime kokku, et naine ja mees on erinevad. OK? Ja sellest tulenevalt on loodus ette näinud ka erinevad soorollid. Võtta ja taguda kõik need erinevused ühe laia lauaga siledaks, ei ole mõistlik ega ratsionaalne soov, küll aga annab võimaluse isiklikel motiividel Novgorodi WC-l teostatavateks manipulatsioonideks. Kuidas saab naine teada, kuidas peaks üks naine välja nägema, käituma ja mõtlema? Eks ta uurib erinevaid allikaid – moe- ja sisustusajakirju, etiketti, käitumisnõuandeid, stiiliabi, seltskonnakajastusi, popkultuuri nähtusi, kokaraamatuid ja mida iganes, et olla harmooniline inimene. Kui ta aga peaks kuskil internetiavarustes komistama femmar fatalede otsa, kes sarnaselt neukkudele, ei salli individualismi ja kogunevad hulgiti, näeb ta järsku, et kõik see, mida ta on senini heaks pidanud, ei olegi õige. Ta ei ole enam ainus ja eriline naine, vaid osa massist. Ei ole õige ennast ehtida, sest kas sa tõesti tahad meestele meeldida? Oi kui patriarhaalne, seksistlik, sinu olemust allasuruv ja soorolle põlistav mõte! Kust sa sellise idee said, sina, moodne naine? Õppisid häid kombeid? Aga kes ütles sulle, mis on head kombed? Sa ei tea jah? Mehed ütlesid! Needsamad mehed, kes kasvatasid sinust naise…

Sa ei lase sellel ju ometi juhtuda? Tagane, saatan, tagane mees! Miks on meestele rohkem lubatud, kui naistele? Miks ei tohi naised ennast kooma juua, ropendada ja rõvedalt käituda? Kes keelab? Teadagi kes – meeste poolt peale surutud patriarhaalsete šovinistisigade juhitud maailm! Tahavad kõik hea enesele hoida, aga sinule, naine, jätta vaid head kombed ja vagura käitumise. Sa ei märganudki varem, et nii sind orjastatigi, jah? Mehed on kavalad, seda nad oskavad! Pidas meeles sinu sünnipäeva, tõi sulle lilli? Oi kui vana ja läbinähtav trikk! Tegelikult tahtis ta sind orjastada, sinu üle domineerida, sest lilli toovad ju orjapidajad! Pista need lilled talle sinnasamusesse! Sinu eest võideldes oleme meie, feministid, sulle välja toonud õiguse käia tööl. Nüüd on sul omal raha, et endale ise lilli osta. Aga sa ei lange ju ometi sellisele väikekodanlikule tasemele, et sulle meeldiksid, seda sõna on rõve isegi välja öelda, lilled? Ära ole nõrk, talla oma tanksaabastega mehe roosipeenras ja näita, mis on üks tõeline naine, kes enesega manipuleerida ei lase! Kulista alla pudel õlut, lase häälekalt oma parim peer ja näita mehele, kes, türa, on majas peremees! Näedsa, isegi keele on nad ära rikkunud! Peremees, meremees, reamees, esimees, postimees, remondimees, torumees, seltsimees… Nagu naine ei saakski selle kõigega ise hakkama? Orjapidajad!

Ah et tuli üks, kes väitis, et sa oled kauneim kõigist? Et tema on Shrek, aga sina oled Fiona? Tema on sookoll, sina aga printsess? Et ta toob sulle taevast tähetolmu, laotusest kätte kuldse kuu? Asetab Päikese sinu jalgade ette? Kas sa ei vaadanud täpsemalt, kes seda kõike lubas? Mees! Mees lubas seda! Haaa! Sinule, naisele, ei ole vaja, et sind pjedestaalile tõstetakse ja jumalannana austatakse, sest sina oled ju võrdne, võrdsem, kõige võrdsem! Hurraaa, edasi barrikaadidele, uued amatsoonid! Tampigem tagasi porri sookoll, sinna kust ta tuli, vastik haisev ebard! Ja nii saabki arglikust Tiiu Talutütrekesest julge hunt, feminist nagu sina, kes sa täiendad feministide faalanksi okkalisi ridu võitluses ülemaailmse meeslusega. Ideed ei sure! Edasi, naised! Mõni murdus, lahkus mehele… Aga siin me seisame, võimsalt kui müür, sinu eest, naine!

Mees ohkas, räntsatas diivanile, avas õllepudeli ja võttis telekapuldi kätte. Kas naine on mehega võrdne? Oh ei, kaugel sellest. Naine on mehest parem, palju parem! Ja iga normaalne mees teab seda niigi. Teleka peegelpildilt aga vaatas talle vastu sookoll Shrek, paks mees oma parimates aastates.

Stseen Federico Felllini filmist “Amacord” – “Voglio una donna!” (“Tahan naist!”)

Advertisements

21 kommentaari (+add yours?)

 1. ckrabat
  sept. 25, 2015 @ 20:17:11

  Vasta

 2. ckrabat
  sept. 25, 2015 @ 20:21:23

  Vasta

 3. ckrabat
  sept. 25, 2015 @ 20:31:12

  Vasta

 4. Jolli
  sept. 25, 2015 @ 21:55:12


  No just, kes siis ei tahaks olla mees? 😀

  Vasta

 5. Jolli
  sept. 25, 2015 @ 22:16:14

  Vasta

 6. klm
  sept. 26, 2015 @ 00:11:55

  Lisaks ka oma hiljutise tagasihoidliku kommentaari sellele teemale: http://trakyllmaolenjubaj2llekonvekal.blogspot.com.ee/2015/08/metsamajand-clvi-25-august-2015.html

  Vasta

  • ckrabat
   sept. 26, 2015 @ 10:37:42

   Kirjutasin sellele järgmise kommentaari:
   Jah, nii see on. Erinevus ongi selles, kas käsitleme soorolli bioloogilisena või sotsiaalsena, aga see viimane on alati konstruktsioon.
   Üldiselt ei imesta, et nad seda avaldada ei tahtnud (julgenud) 🙂 See ongi kohustus mõelda etteantud kasti raames. Feminismi põhiline probleem on selles, et saavutanud algselt püstitatud eesmärgi – meeste ja naiste võrdsed kodanikuõigused, siis ei tahtnud ta mitte välja surra, vaid pidi leidma eneseõigustuse, miks teda üldse vaja on. Teatud mõttes meenutab see Simon Wiesenthali keskust, kelle tegevusele (mitte et tema algsed eesmärgid üldse valed olid) paneb piirid inimeste piiratud eluiga ja väga raske on leida põhjust tegevuse arendamiseks. Sm. Moi arusaam võrdsusest pärineb prantsuse kirjaniku Robert Merle romaanist “Kaitstud mehed”, mis on kindlasti üks ühiskonna konstrueerimise võimalusi, aga küsimus taandub jällegi sellele, kes on konstruktor 🙂

   Vasta

  • Jolli
   sept. 26, 2015 @ 14:10:00

   Ega see niilihtsalt ei käi, et muutkui aga kirjutad kodus valmis ja saadad mingile väljaandele /olgu või veebiomale/ avaldamiseks. Kommertskanalitel on mingi oma asi ajada. Kui nad on parasjagu otsustanud teenida kahe soo omavahelise tülliajamise pealt (kellele see küll kasulik on?) siis sinu mingi ülimalt ratsionaalne seletus on neile nagu pardi selga vesi. Seda lihtsalt ei avaldata või avaldatakse osaliselt, mis võib ka mõtet 90 kraadi muuta, kui boldiks tõsta mõni lause, mis moodustab rõhutatult hoopis uue aktsendi. Sinu ja avaliku ruumi vahel on veel terve toimetus, peatoimetaja, omanikud ja nende antud käsud, rahastajad, kellele omanikud alluvad jne. 🙂 Mis ja kelle asju nad parasjagu ajavad, saavad nad ehk ise kõige paremini aru. Parem on kodus patja või blogisse nutta. 😀

   Vasta

  • Jolli
   sept. 26, 2015 @ 14:22:12

   @klm
   Seda ka veel, et kas sulle on omistatud mõni pressisõbra ruupor või muu tiitel, et võid ennast arvamusliidriks kutsuda? Ei ole jah? No näed, kes sul paks-valge-mees lubas midagi arvata? 🙂 Aga kui oleksid tavalisest netikommentaatorist arvamusliidriks edutatud, võiksid vahel isegi oma arvamusele lisaks toimetuse arvamusest, mis kattub alati sinu oma arvamusega, erineva seisukohaga välja tulla. See elavdaks diskussiooni, koondaks Novgorodi WC õiglase viha sinu pihta ja lollid saaksid kinnitust, et neid on rohkem kui sind. 🙂 Jälle rahu maapeal ja peatoimetajal inimstest hea meel.

   Vasta

 7. Jolli
  sept. 26, 2015 @ 10:23:45

  Vasta

 8. Jolli
  sept. 26, 2015 @ 10:37:00

  @klm “Feminismi lõppeesmärgiks on tema jaoks: „ühiskond, milles nii naised kui ka mehed naudivad täielikku vabadust, võrdsust ja õigusi“ ja kus feminism ise muutub tarbetuks. Järeldades viimaks: „Mitte miski, mida võime öelda sooliste erinevuste päritolu kohta, ei aita meil vastata küsimusele: kuidas luua ühiskond, milles nii naised kui ka mehed naudivad täielikku vabadust, võrdsust ja õigusi?“”

  Ega vist keegi polegi kunagi olnud nii “võrdne” kui nõukogude naine? Sulatas maagist malmi, valas betooni, hiljem lendas kosmosesse… Tegi meestetöid ühesõnaga. Ja pani ka viina koos seltsimeestega võrdselt. 🙂 Paraku olid paljud naiseksolemise võimalused pärsitud. Eestis võis veel “Siluetist” lõikelehtedelt moodsamaid riideid isetegemiseks (!) leida, sest valmisriietest valitses põud. 80-ndatel hakkasid ka piiri tagant toodud Burdad ja Neckermanni kataloogid levima, kust nägi, milline näeb välja naine “roiskuvas kapitalismis”. (nõukaaegne halvustav väljend lääne kohta.
  🙂 Millegipärast meeldis nõukogude naisele see lääne naisekuvand palju rohkem. Kui sai, viskas vatjofka ja kuvalda nurka, riietus sitskleiti ja läks peegli ette ennast meikima. Niisiis ei ole nõukogude taustaga inimesele eriti selle võrdõiguslikkusega vaja kärbest kõrva ajada. Seilasime, teame! (repliik nõukamultikast)

  Vasta

 9. Jolli
  sept. 26, 2015 @ 10:45:53

  😀 neukkud vs. burks

  Vasta

 10. klm
  sept. 26, 2015 @ 21:48:44

  Nojah, eks kõik need sotsiaalsed konstruktsioonid põrkavad mingi hetk bioloogiliste või kasvõi keemiliste-füüsikaliste paratamatuste vastu ja sealt edasi juba kultuuriga ei lähe. Võimalik on üksnes jokk-lahendus, st et juriidiliselt on kõik võrdsed, aga paari minnakse ikkagi näolapi, pepu ja jalgade koosmõju laines.

  Seda olukorda võiks võrrelda pokkeriga – et kultuuri osa on kogu see bluffimine ja poker face´i ette manamine. Aga reaalne tulemus sõltub enamasti ikkagi kaartidest, mis on sulle kätte tulnud (elik bioloogia). Mõnikord juhtub küll, et blufid end võiduni, aga see on pigem erand ja pikka aega samade kaartidega edukalt bluffida ei anna…

  Vasta

 11. Jolli
  sept. 28, 2015 @ 08:02:54

  kui kõigile normaalseid naisi ei jätku… 🙂

  – Isa, ma olen lesbi!
  – Kurat võtaks!
  Teine tütar köögist. – Mina ka!
  – Bljääd, kes siis mehe majja toob???
  Poeg teisest toast. – Mina, Isa !!! 😂😂😂😂🙈

  Vasta

 12. Jolli
  sept. 28, 2015 @ 11:29:48

  Mida rohkem ma teemasse sisse elan, seda rohkem tundub, et kui naine peab ennast identifitseerima, siis ta on kindlasti “ka feminist”. 🙂
  Samas on seda feminismust ju päris radikaalidest /pange mehed koonduslaagrisse/ kuni pehmete vormideni /üks mees pani keegi käe pepu peale, kuhu helistada?/ 😀

  Vasta

 13. Jolli
  sept. 29, 2015 @ 17:27:18

  Vasta

 14. Jolli
  okt. 02, 2015 @ 08:47:25

  Femini-SM-i jõudnud ühiskondi tuleb paljunema meelitada nagu pandasid. Tee seda riigi eest. Aga jalgpall on parem. Irww

  Vasta

 15. Jolli
  okt. 02, 2015 @ 08:56:05

  Patriarhaadi asendumisel punasotsialistliku feminiS+Miga riikides tuleb kodanikke paljunema meelitada, nagu viimaseid pandasid. 😀
  Tee seda oma riigi heaks!
  Kaugel on siit üleüldine sünnituskohustus, mis võrdõiguse raames laieneks ka meestele? 🙂

  http://publik.delfi.ee/news/mitmesugust/video-taanlased-leiutasid-nipi-kuidas-noored-seksima-saada-ja-riigi-iivet-tosta?id=72596607

  Vasta

 16. Ivar N. armeest
  okt. 02, 2015 @ 09:09:59

  See reklaamidega paljunema meelitamine on väga õige! Tegelikult tuleks mitte meelitada, vaid käskida subordinatsiooni korras. Kui meil kehtiks kohustuslik sünnituskohustus naistele, nagu meil kehtib kohustuslik ajateenistus, siis ei oleks meil täna iibega muret.
  Kui mina laevastikus aega teenisin, oli meie ümber ilus loodus ja soe kliima. Naisi, tõsi oli nagu alati, vähe. Aga millise kapitalistide keeles paueri see noortele meestele sisse andis – olid koguaeg valmis meile uusi maid juurde vallutama! Oma tulevast naist, Anfissat kohtasingi aega teenides. Minu naine oli kaheksakordne meister sambos nii naiste kui ka meeste arvestuses, lisaks meie laeva kokk, mis ei ole üldse kerge töö. Täna on meil kaks last – Liisi ja Laena ja nendelgi oma meeste Halduri ja Teituriga mitu last- selle nimi lapsed, on demograafia!
  Pikk jutt, halb jutt. Lühidalt kokku võttes – kõik poisid mereväkke, kõik naised sünnitama!

  Vasta

 17. Trackback: Persona in fieri edekabel TOP-500 aastatest 2010-2016 | Persona in fieri

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

september 2015
E T K N R L P
« aug.   okt. »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: