Viha vabariik XIV – dopingukatel keeb jälle

@ckrabat
Staarajakirjanik Kärt Anvelt algatas eelmise aasta lõpul meediakampaania, mille kangelaseks kujunes spordiarsti haridusega Vitali Bernatski. Bernatski täiendab totaalse meedia lollidevabrikus kokku monteeritud kangelaste rivi, kus gladiaatorite areenil peetavatele murumängudele astuvad vastu üksteise järel võidukas reas Lihtsa elu-Triin, Dressi-Toivo, Farmi-Gaabriel, Iglesiase-Anett, Nõia-Ints, Anna-Maria Galojan ja paljud teised staarivabriku väljaanded, kes läbi vere, higi ja pisarate totaalsele meedia sulli, feimi ja respekti teenivad. Sellesse silmipimestavasse staaride paraadi on vägisi püüdnud piletit hankida oma tuntud headuses ka Tallinna Pedagoogilise Instituudi 1982.a. kehakultuurlasena lõpetanud, kuid 1990.a. Tartu Ülikoolis bioloogiakandidaadi kraadi kaitsnud Sihtasutuse Eesti Antidoping nõukogu liige Kristjan Port, kes pürib läbi raskuste tähtede poole staardopinguküti tiitli järele. Eesti laiema avalikkuse tähelepanu alla sattus Port Andrus Veerpalu väidetava dopingujuhtumi valguses, kui ta vägisi püüdis Veerpalu juriidilisi protseduure eirates omakohtu korras meedias süüdi tunnistada. Nüüd  valgustasid Kärt Anvelt ning Vitali Bernatski talle taas teerada tõusuks Olümposele.

Nõiajahi meetodi kasutamine dopingupatuste leidmiseks muudab aga “püha ürituse” odavaks farsiks. Hiljuti vaatas Maailma Anti-Dopingu Agentuur WADA üle kasvuhormoonide piirmäärad ning korrigeeris neid vähesel määral. Seniste piirnormide 1,81 ja 1,68 asemel seati sisse uued piirnormid 1,81 ja 1,87. Pole teada, kas muutused puudutavad ka testimist või jätkatakse varasema metoodikaga, aga nii Rahvusvaheline Suusaliit FIS kui WADA on kinnitanud, et piirnormide ülevaatamine ei puuduta Rahvusvahelises Spordiarbitraažis õigeks mõistetud Andrus Veerpalu juhtumit, millise otsuse ümbervaatamist ei kavatseta nõuda. WADA on teada andnud, et uued piirnormid hakkav kestma hetkest, kui sellekohane uurimus avaldatakse mõnes rahvusvahelises väljaandes. Sellepärast on ka uuesti tõstatunud meediakampaania pisut enneaegne, sest pole täpselt teada, mille põhjal piirnorme muudeti ning kas anti vastus kõigile Andrus Veerpalu juhtumi puhul üles kerkinud küsitavustele, millele viitab ka Veerpalu kaitsetiimi kuulunud Sulev Kõks. Küll on aga WADA otsused taas aktiviseerinud Kristjan Pordi, kes plaanib teha avalduse Eesti Olümpiakomitee distsiplinaarkolleegiumile ning esitada prokuratuurile kuriteoteate. Esialgu kogub ta sulli, feimi ja respekti siiski vaid meedias.

Veerpalu juhtumi puhul on kõige suuremaid küsitavusi tekitanud kasvuhormoonide suur varieeruvus samast proovist võetud näitude vahel : A-proov 2,62 ja 3,07 ning B-proov 2,73 ja 2,00. Tähelepanuväärne on just suur erinevus teise näitaja (Kit2) juures (3,07 ja 2,00). Kuigi Port väidab, et seoses WADA piirmäärade ümbervaatamisega on Veerpalu tunnistatud automaatselt süüdi dopingu tarvitamises, siis pole see tegelikult päris nii. Rahvusvahelise Spordiarbitraaži otsusega küll ei välistatud, et Veerpalu võis kasutada dopingut, kuid ei suudetud tõestada ka dopingutarvitamise juhtu. Dopingutarvitamine eeldab, et keelatud aineid manustati sihiteadlikult eesmärgiga tõsta sportlikke saavutusi. Veerpalu puhul ilmnes üksnes, et kasvuhormooni tase oli üle lubatud piirnormide. Kuidas see sinna sattus, jääb selgusetuks. Hämmastaval kombel võib seekord nõustuda samuti meil aurahadele kandideerinud Priit Pulleritsuga, kes tõdeb, et tõsine probleem on nüüdisaja spordis tervikuna, mis hoolimata dopinguküttide poolt läbi viidavast nõiajahist on dopingust läbi imbunud. Sellele viitas oma raportis ka WADA eksjuht kanadalane Dick Pound. Mäng käib lubatu ja lubamatu piiril ning süütuid eristab süüdlastest vaid see, et nemad pole vahele jäänud.

Bernatski juhtum on ülesehituselt tüüpiline meediakampaania, mille eesmärgiks pole mitte tõe jaluleseadmine, vaid verejanulisele publikule odava vaatemängu pakkumine gladiaatorite areenil. Bernatski poolt meediasse paisatud juhtumite avalikustamine sarnaneb meelelahutuslikule ettevõtmisele, millega ergutatakse omakohtu rakendamist areenile sattunud võitlejate vastu. Seni avalikkuse ette toodud endine suusataja Raul Olle ja endine kaugushüppaja Priit Soosaar on millegipärast Bernatskile raha üle kandnud, kuid esialgu on see ka kõik ja me ei tea, kas nad selle vastu ka mõnda keelatud toonust tõstvat tinktuuri või süsti said. Kui Bernatski eesmärgid ei oleks materiaalsed, siis oleks tema poolt õige esitada ettekanne volitatud ametkondadele, eeskätt Eesti Olümpiakomiteele ja prokuratuurile, kuid sulli, feimi ja respekti taotlev endine tolmuimejaärimees pöördus meedia poole, et totaalse meedia poolt suunatud Novgorodi WC abil omakohtu korras vihakampaaniat arendada ja me ehitame jälle kord Viha Vabariiki. Kristjan Porti on mainitud potentsiaalse laureaadina meie väärikale Jaan Tatika aurahale, kuid kuna peale Veerpalu suhtes langetatud õigeksmõistvat otsust ei tundunud see teema enam aktuaalne, siis jäi ta seekord kahjuks aurahast ilma. Port solvus ning asus taas gladiaatorite areenil nõiajahte korraldama. Andrus Veerpalu vastu on Port millegipärast erilist viha tundnud, sest loodetud “suur kala” lipsas dopinguagentuuri võrkudest välja ning kestvad kiiduavaldused koos muu meeleheaga jäid tulemata. 2011.a. täikraed teolt tabades mindi liiga vara õhku täis suurt võitu meediasse kuulutama, selle asemel, et kohusetundlikult WADA poolt kehtestatud protseduure järgida. Nüüd on ta leidnud endale uue võimaluse mineviku varjude taaselustamiseks.

Eesti dopinguküttide tegevus meenutab paiguti Simon Wiesenthali keskuse tuntud natsiküti Efraim Zuroffi meetodeid, kes on varem Eesti võimudele ette heitnud vähest koostöövalmidust natsikurjategijate tabamisel, saamata aru inimese eluea teatavatest iseärasustest, mis kõvasti raskendavad soovitud kurjategijate tabamise võimalusi. Nimelt kõigi loogikareeglite järgi peaksid tõsised natsikurjategijad ammu surnud olema, sest isegi need isikud, kes said sõja lõpus 1945.a. täisealiseks, on täna juba 86-87 aastased. Need isikud, kes aga 70 aastat tagasi toimunud kuritegude eest vastutasid, peaksid tänaseks olema juba üle 100 aasta vanad, mis on tugevasti üle inimeste keskmise eluea. Eitamata tolleaegsete kuritegude aegumatust ja tunnistades Simon Wiesenthali keskuse õilsaid eesmärke, peaksime täna keskenduma kättemaksu asemel rohkem preventsioonile, et need kuriteod enam kunagi ei korduks, sest üleskutsed sallimatusele, vihale ja vaenamisele kõlavad ka täna. Ka spordis ei ole mõtet ajalugu ümber kirjutada, vaid selle asemel võiksime muuta tänapäeva sporti võimalikult puhtamaks. Kunagised Nõukogude Liidu ja Saksa DV staarid jäävad igaveseks sangaritena spordiajalukku, samal ajal kui Lance Armstrong muudetakse dopinguikooniks, sest juba unustatud idabloki staaride asemel tema nimi müüb. Iseloomulik fakt on seegi, et suur osa Armstrongi põlvkonna jalgratturitest on mingil hetkel dopingupatustena vahele jäänud, mis eeldab, et tegemist on märksa laiema ühiskondliku probleemiga kui ühe konkreetse süüdlasega, kelle suunas patuta tohiksid kive heita.

27 kommentaari (+add yours?)

 1. personainfieri
  veebr. 01, 2014 @ 23:32:53

  WADA: Meie jaoks on Veerpalu juhtum suletud
  http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/eesti/wada-meie-jaoks-on-veerpalu-juhtum-suletud.d?id=67724741

  “No. The case is closed (juhtum on suletud – A.S.),” seisis WADA kõneisiku Ben Nicholsi lakoonilises vastuses küsimuse kohta, kas uued piirnormid mõjutavad kuidagi Andrus Veerpalu dopingujuhtumi edasist lahendamist.
  Sisuliselt sama vastuse andis reede päeval Delfile ja Eesti Päevalehele ka maailma suusaliit FIS, mille peasekretär Sarah Lewis ütles, et nemad spordiarbitraažkohtus seda juhtumit enam omal initsiatiivil üles ei tõsta.
  Küll on avaldanud soovi Veerpalu suhtes uue otsuse tegemist taotleda Eesti Antidopingu nõukogu liige Kristjan Port, kes kavatseb teha sellekohase avalduse Eesti Olümpiakomitee distsiplinaarkolleegiumile. Samuti kaalub Port kuriteoteate tegemist prokuratuurile, et välja selgitada muuhulgas ka seda, kas Veerpalu 2011. aasta positiivset dopinguproovi seovad ühised niidid enda sõnul varasematel aastatel Eesti sportlastele dopingut vahendanud Vitali Bernatski väidetega.

  Vasta

 2. personainfieri
  veebr. 02, 2014 @ 13:41:19

  Statistik: Veerpalu dopingutarvitamine ei ole teaduslikult tõestatud
  http://sport.postimees.ee/2682772/statistik-veerpalu-dopingutarvitamine-ei-ole-teaduslikult-toestatud

  «Niipea, kui Andrus Veerpalu proovitulemuste arvväärtused ligemale kahe aasta eest avalikustati, oli statistiku pilgule selge, et proovid ei ole korrektsed. Räägime ainult teisest näitajast – selle väärtus oli A-proovis 3,07 ja B-proovis 2,0. Tegemist on samast katseklaasist võetud aine kahe analüüsiga, mis põhimõtteliselt erinevad üksteisest ainult mõõtmisvea poolest. Kui kahe analüüsi erinevus, st mõõtmisviga on nii suur (näitude erinevus moodustab 35% ühest näidust ja 53% teisest näidust), siis pole statistiliselt võimalik tõestada, et mõõdetav suurus on tegelikult suurem kui lubatud väärtus 1,87. Lubatud väärtus erineb väiksemast proovist vaid 6,5% võrra, mis on mitu korda väiksem kui mõõtmisviga. Selle tõttu ei saa kinnitada, et Andrus Veerpalu dopingutarvitamine on teaduslikult tõestatud.

  Vasta

 3. Jolli
  veebr. 02, 2014 @ 19:42:57

  Klassikast:

  „Ah, see Lible on üks wäga halb inimene. Kas ta sinust sinna jäi?“ „Jah.“ Tüdruk saadeti minema. Köster tuli Lible nime kuuldes uue mõtte peale.

  Pärast selgus, et parve siiski ei lasknud jõepõhja juba ette süüdiolev Paunvere kellamees Lible, kes oli Julk-jüri arvates üks hirmus inimene ja kelle nime kuuldes sai ühelt jalalt teisele keksida ja laulda kui lõokene: “Lible tegi, Lible tegi!”…

  Vasta

 4. huviline
  veebr. 03, 2014 @ 11:27:07

  http://epl.delfi.ee/news/arvamus/rait-maruste-lopetame-lootusetu-dopingujahi.d?id=67731607
  “Dopingu tarvitamine tuleb vabaks lasta, maksumaksja raha aga tippspordist kõrvaldada. Spordis läksid asjad käest, kui amatöörsport ja profisport ühinesid ja spordist sai äri ja meelelahutus. Oli ju aeg, kus amatöörspordil ja profispordil tehti selget vahet. Amatöörsporti peeti aateliseks tervise ja füüsiliste võimete kandjaks, mis oli eemal rahast ja puhas dopingust. Profispordis neid piiranguid ei olnud. Millalgi 25–30 aastat tagasi saadi aru, et vahet pole enam võimalik selgepiiriliselt ja kontrollitavalt teha. Olümpiatasemel oli ühinemise eestkõnelejaks tolleaegne rahvusvahelise olümpiakomitee president Juan Antonio Samaranch.”

  Doping spordis nii nagu me tänapäeval sellest aru saame on pärast teist maailmasõda ülesehitatud tsivilisatsiooni sünnitis, so vältimatu koostisosa koos teiste kõverpeegli piltidega, nagu näiteks vajadus võimu järele (demokraatia sildi all oma arvamuse peale surumine), karjerism (kvoodisüsteem võrdõigusluses), valetamise õigustamine (informatsioonilise enesemääramise sildi all kollektiivne egoism) ja muud sellised pildid.

  Süsteemi osisena tuleb võtta ka Rait Maruste arvamust, sest ratsionaalselt on tema ettepaneku teostamine võimatu. Dopingu faktituumaks on karjerism, mis deklareerib võrdseid võistlustingimusi, suutmata stardijoonel tagada võrdseid võimalusi. Võrdsetest on alati keegi võrdsem, tema võimalusi on tuunitud keemiliselt. Kuna molekulaarsel tasandil jäävad võimu käed lühikeseks, siis teebki R.Maruste oma lokaalse ettepaneku, mis globaalselt ja sisuliselt jääb lühikeseks.

  Dopinguline on laiemas tähenduses kogu tsivilisatsioon, mis sisuliselt õigustab valetamist ja karjerismi, formaalselt õiglust ja au. Liiga sügavale on doping ajanud oma sõrad. Kui tehnika innovatsioonist tulenevad impulsid kord otsa saavad ja majanduslik areng asendub seisakuga, küll siis dopingul põhinev süsteem ükskord ka pilbasteks laguneb.

  Vasta

 5. huviline
  veebr. 03, 2014 @ 11:55:14

  Vaimse dopinguna, lisaks keemilisele on käsiteldav ka olukord, kus keegi võtab kelleltki elu andmata vastu oma elu. Võtja on võidumees. Ta on antud olukorras teistest võrdsem, võib edasi elada. Ta elab edasi koos kõigi elu poolt pakutavate võimalustega, hoolimata sellest, et kellegi teise võimalused on ahenenud nulli-lähedaseks. Hiljem saadakse küll aru, et võidumees oli dopingut tarvitanud, kui võidumees võtab ka teise võidu.

  Elu on võitlus ja võistlustingimused on kõigile võrdsed. Käsiteldavas olukorras elab võidumees edasi ja kaotaja on kaotanud kõik oma võimalused. Selline vaimne doping on meie tsivilisatsioonis tolereeritav.

  Vasta

 6. huviline
  veebr. 03, 2014 @ 16:52:41

  Üks lausekild, mis A.Veerpalu dopinguskandaaliks puhutud sündmuse varasemast kajastamisest meelde on jäänud, kandis endas hämarat mõtet, nagu oleks keelatud ainete tarvitamist võimatu tõestada sellepärast, et ükskõik millised piirmäärad WADA määraks, need ei päde, sest iga inimorganism on unikaalne. Võimalik järeldus: iga subjekti organism võib olla unikaalne ega allu objektiivsetele kriteeriumidele.

  Võimumeestele oleks selline järeldus reaalseks ohuks, sest võib selguda, et paljudel kehtivatel dogmadel polegi ratsionaalset sisu.

  Vasta

 7. ckrabat
  veebr. 03, 2014 @ 17:19:54

  kandis endas hämarat mõtet, nagu oleks keelatud ainete tarvitamist võimatu tõestada sellepärast, et ükskõik millised piirmäärad WADA määraks, need ei päde, sest iga inimorganism on unikaalne.

  No küsimus oli vist selles, et kasvuhormooni toodab teatud ulatuses ka iga inimese ja looma keha ning keelata saab vaid kunstlikult manustatud hormoone. Seepärast tuleks kõigepealt tõestada kunstlik manustamine. Praegune testimise metoodika opereerib piirmääradega ja eeldab, et kui mingid normid ületatakse, siis on automaatselt tegemist reeglite rikkumisega.

  Vasta

 8. ckrabat
  veebr. 03, 2014 @ 17:22:52

  Teine oluline nüanss kasvuhormooni juures on see, et ta ei paranda otseselt sporlikku sooritust (nagu EPO, anaboolsed steroidid jms), vaid kiirendab taastumist.

  Vasta

 9. ckrabat
  veebr. 03, 2014 @ 17:31:42

  Mis Maruste ideesse puutub, siis pole siin midagi uut päikese all. Dopingu vabaksandmisest on räägitud varemgi. Tippspordis käib mäng lubatu ja lubamatu piiril, sõltuvalt missugused ained on tunnistatud koššeriks ja millised mitte. See annab teatava eelise suurtele spordilaboratooriumitele, kes on dopinguküttidest alati sammu võrra ees. Kui nüüd tulemusi vaadata, siis ega väga suuri erinevusi “puhaste” ja “patuste” sportlaste vahel polegi. Ei ole nii, et patustanud sportlased võidavad puhtaid igal ajal ning igal võistlusel. Seepärast on kahtlane rääkida mingitest suurtest eelistest, mida keelatud ainete tarvitamine annab, vaid sportlane kas jääb vahele ning kuulutatakse süüdlaseks või ei jää ning pälvib kangelase oreooli.
  Õiglane oleks kontrollida sportlasi nagu varem, suurte spordivõistluste ajal, ning lõpetada vahepealne nõiajaht. Kui selgub, et võistluse ajal oli sinu kehas keelatud aineid, siis oled süüdi. Mis sa vahepeal teed, see jääb sinu isiklikuks riskiks.

  Vasta

 10. ckrabat
  veebr. 03, 2014 @ 19:00:05

  Mingi seakisa on Novgorodi WC-s lahti läinud Ansipi osalusega olümpial.
  http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/anvar-samosti-petitsioon-ansip-peaks-tegema-oige-otsuse-ja-jatma-minemata-putini-tegevuse-ilustamiseks-korraldatud-sotsi-mangudele.d?id=67730577
  vs
  http://infopartisan.blogspot.com/2014/02/jargmine-president-voiks-samosti-ja.html
  Point on hoopis siin: “Peaministri büroo kinnitusel on Ansip neil alati osalenud puhkuse ajast ning katnud sõiduga seotud kulud ise.”
  Kus sa oma puhkuse ajal oma raha eest käid, see pole kellegi asi. Kui tegemist oleks maksumaksja rahaga, siis oleks teine asi.

  Vasta

 11. K_V
  veebr. 04, 2014 @ 07:09:51

  “Mingi seakisa on Novgorodi WC-s lahti läinud Ansipi osalusega olümpial.”

  Poliitika on peenike asi.
  Kui Ansip olümpiale ei sõidaks, tõuseks WC-s kisa russofoobia vastu.
  Rein Raud võiks teatada, et maailma sportlased ja inimkonna progressiivsem osa kuuluvad Ansipi suhtes teise kultuuriruumi.
  Praegu aga räägib WC Moskva võimu ja Putini pahelisusest. (Mida oligi tarvis saavutada?)

  Vasta

 12. Jolli
  veebr. 04, 2014 @ 07:15:59

  Mitte poliitika ei ole peenike asi, vaid lehepruunlastel pole millesti enam kirjutada ja üritatakse padjasõda käima tõmmata, kus pada sõimaks katelt, aga ajakirjanik saaks mängida mingit issandast seatud kõrgemat jõudu, kes siis kiidab või laidab vastava soorituse eest…

  Vasta

 13. ckrabat
  veebr. 04, 2014 @ 08:53:00

  Samost süüdistab Putinit olümpiamängude politiseerimises, aga see on libe tee. Kui Ansip nüüd poliitilistel põhjustel loobuks (mitte sellepärast, et ämma koera tervis halvenes), siis see ju ongi olümpiamängude politiseerimine. Õige käitumine oleks see, kui PM ei teeks mitte ühtegi poliitilist avaldust ja tegeleks üksnes suusatamisega. See, et tal on turvamehed – no Sotši olümpia ja võimalik terrorioht on samuti teema.
  Meedia vahutab Poola peaministrist, aga ta ei teinud ühtegi poliitilist avaldust, mainides vaid, et tal pole tavaks käia olümpiamängudel. See aga juba kisub vaikselt juba omaette teemaks.
  Rein Raud esindab omaette nähtust, mida võiks nimetada meinstriimluseks, seegi vääriks omaette teemat.

  Vasta

 14. ckrabat
  veebr. 04, 2014 @ 10:22:41

  SA Eesti Antidopingu nõukogu esinaise dr. Eve Undi sõnul on meedias viimastel päevadel levinud ennatlikku infot ja järeldusi uute kasvuhormooni piirväärtuste kasutuselevõtu ja Veerpalu juhtumi käsitlemisega seoses. «Tegelik seis on selline, et uued piirmäärad ei ole veel ametlikult kinnitatud – eelnevalt on nõutav vastava artikli aktsepteerimine rahvusvahelises eelretsenseeritavas teadusajakirjas. Seejärel saavad WADA ja testi tellija FIS võtta ametliku seisukoha Veerpalu juhtumi taasavamise või mitteavamise kohta. Kui nad otsustavad juhtumit mitte avada, aktsepteerib ka Eesti Antidoping seda otsust,» ütles dr. Unt.
  http://sport.postimees.ee/2684882/eesti-antidoping-uued-kasvuhormooni-piirvaartused-ei-ole-veel-ametlikult-kinnitatud

  Vasta

 15. Jolli
  veebr. 04, 2014 @ 12:41:20

  üldiselt kasutavad seadusemuudatusel tagasiulatuvat karistamist totalitaarsed riigid, ei teata täna, milles homsete seaduste alusel süüdi ollakse, kui keegi arvab tulevikus heaks “seadust” muuta.
  veel saab totaalses riigis karistada ka teise riigi õigusruumi piires elavaid isikuid ja ka tagasiulatuvalt, näiteks eesti vabariigi riigiteenistujad said punaste troika käest karistada nõukogudevastase tegevuse paragraafi järgi. selle ise määrame piirnormid, ise leiame süüdlased osas on ju tunda täpselt sama käekirja- andke meile inimene, meie leiame paragraafi, nagu olevat öelnud stalin või oli see lavrenti beria?

  Vasta

 16. ckrabat
  veebr. 05, 2014 @ 08:29:20

  Peep PAhv oma tuntud headuses :irw
  Eesti dopinguküttide kaks tõde
  http://sport.postimees.ee/2685964/eesti-dopingukuttide-kaks-tode
  Edasiste sammude ja otsuste juures pole vähetähtsad Eesti väiksusest tulenevad seosed. Seli ja Alaveri ammune sõprus pole uudis. Oma seos on uurimisega ka Undil – ta töötab Kiudmaga ühes asutuses. Vandenõuteoreetikutele annab hoogu ka fakt, et Seli ja Unt said Eesti Antidopingu nõukogu liikmeteks alles sügisel, vahetades seal välja sponsorite esindajana nõukogu juhtinud Valdur Laidi ja endise tippsportlase Toomas Tõnise. Undi valimine tundus paljude jaoks kummalisena, kuna varem pole ta dopingu teemaga tegelenud.
  Neile, kes peavad tähtsaks puhast sporti, võib julgustavalt mõjuda aga Seli eileõhtune lubadus, et mingit mahavaikimist ei tule ning kõik valemängurid ja nendega seotud isikud saavad karistatud. Seejuures ei olevat isiklikel suhetel tähtsust.

  Vasta

 17. ckrabat
  veebr. 05, 2014 @ 08:32:57

  PAhv ei saa aru sellest lihtsast tõsiasjast, et kellegi süüdimõistmiseks ei piisa kui Paunvere turuplatsil kõva häälega karjuda: “Lible tegi! Lible tegi!”, vaid selleks on kindlad protseduurireeglid, mille täitmist järgitakse väga rangelt.

  Vasta

 18. ckrabat
  veebr. 06, 2014 @ 17:20:12

  Dopingunõukogu juht Eve Unt: ma ei tugineks oletustele
  http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/eesti/dopingunoukogu-juht-eve-unt-ma-ei-tugineks-oletustele.d?id=67760341
  Torino proovide võimalikku positiivseks osutumist ei soovinud Unt praegu kommenteerida. „Ametlikult pole ju sellist teadet tulnud. Ma ei tugineks spekulatsioonidele, ootame WADA otsuse ära. See on korrektne. Ma ei saa usaldada mitteametlikke kanaleid.”

  Vasta

 19. ckrabat
  veebr. 06, 2014 @ 20:55:09

  Vene meedia: vähemalt ühe Eesti suusataja Torino olümpia kordusproovid osutusid positiivseks
  http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/murdmaasuusatamine/vene-meedia-vahemalt-uhe-eesti-suusataja-torino-olumpia-kordusproovid-osutusid-positiivseks.d?id=67758631
  vs
  Dopingu kasutamises kahtlustatav Kristina Šmigun-Vähi: ma ei ole kunagi kasutanud ühtegi keelatud ainet
  http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/eesti/dopingu-kasutamises-kahtlustatav-kristina-smigun-vahi-ma-ei-ole-kunagi-kasutanud-uhtegi-keelatud-ainet.d?id=67761935

  Täpselt kaks kuud tagasi sain teate, et kaheksa aastat tagasi, 2006. aasta Torino OMi käigus ajavahemikul 12.–16. veebruar võetud dopinguproovide uuel kontrollimisel A-proovist ei ole leitud keelatud aineid, kuid väidetavalt leidub selles molekule, mille kaudu on tuletatud kahtlustus keelatud aine kasutamisest.

  Vasta

 20. ckrabat
  veebr. 06, 2014 @ 21:14:35

  Üks põhjus võib näiteks tulla sellest, et Veerpalu proov osutus vastu kõiki ootusi puhtaks, siis võeti molekulid käsile.

  Vasta

 21. Jolli
  veebr. 10, 2014 @ 16:02:00

  švejkis oli ka ühel härral kuseuurimise instituut. palus kundel purki kusta ja teatas, et olge lahked, võlgnete mulle kümme krooni.
  🙂

  Vasta

 22. personainfieri
  veebr. 14, 2014 @ 15:49:55

  Suusaliidu büroojuht Šmigun-Vähi juhtumist: võib-olla 20 aasta pärast avastatakse, et tatrapuder on ka doping!
  http://www.ohtuleht.ee/564605/suusaliidu-buroojuht-smigun-vahi-juhtumist-voib-olla-20-aasta-parast-avastatakse-et-tatrapuder-on-ka-doping
  “Kristina arst oli Mihkel Mardna, kes teeb oma tööd väga hästi,” arutleb Viinapuu. “See on välistatud, et nad kasutasid midagi keelatut. Siinkohal toetan treener Anatoli Šmiguni mõttekäiku, et pärast Andrus Veerpalu võitu spordikohtus on WADA-l (Maailma Antidopinguühendus – toim) väikese Eesti vastu vimm.”
  Viinapuu võtab teema kokku nii: “Võib-olla 20 aasta pärast avastatakse, et tatrapuder ja kanakaste on ka doping! Igatahes peab sportlasel jääma õigus end lõpuni kaitsta.”

  Vasta

 23. ckrabat
  märts 03, 2014 @ 23:23:31

  VEREPROOVIDE MÜSTIKA LAHENDATUD: MEIE KIKU ON LIBAHUNT!
  http://avanejad.weebly.com/2/post/2014/03/vereproovide-mstika-lahendatud-meie-kiku-on-libahunt.html
  Avanejad pöördusid spetsialisti ehk nõid Teiba-Ivari jutule. „Oh, mis ma pole teile öelnudki, et Meie Kiku on libahunt või? See on ju kosmilistes föderatsioonides hiiglavana jutt! Sellepärast Meie Kiku ju pikkadel distantsidel nii tubli ongi! Hunt jälitab saaklooma kuni see väsimusest küljeli potsatab. See nõuab hundisoole omast kestvust,“ selgitab kuulus nõid.
  „Muide, suurem osa tippsuusatajatest on libahundid. Hilisõhtuti trenni tehes lööb neil hundinääre tuksuma ja nii nad moonduvadki. Treenerid on neile lausa spetsiaalsed rakmed teinud, et kallid suusad hallivatimehe-naisena lidudes ära ei kaoks,“ teeb ta jahmatama paneva avalduse.

  Vasta

 24. personainfieri
  apr. 11, 2014 @ 19:02:48

  Lessing peab dopingusüüdistusi alusetuteks: kahju on tehtud, oma nime heastada pole enam võimalik
  http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/laskesuusatamine/lessing-peab-dopingusuudistusi-alusetuteks-kahju-on-tehtud-oma-nime-heastada-pole-enam-voimalik.d?id=68425577
  “Kahju on tehtud ja mu nimi on rikutud igaveseks. Seda heastada pole enam võimalik. Loetud tundidega pannakse selline asi lehte, kusjuures kaitsta pole end võimalik,” sõnas Lessing täna Delfile ja Eesti Päevalehele.
  Enda sõnul sai ta ajakirjanikult kõne eile ning kuna tol hetkel tal rääkida polnud võimalik, jäi ka temapoolne kommentaar loos ilmumata.
  Lessing eitas täielikult igasugust kontakti Bernatskiga ning lisas: “Need, kes mind teavad ja tunnevad, jäävad mind uskuma ka pärast seda lugu.”

  Totaalne meedia ründab ja inimesed peavad end kaitsma, kui nad tahavad liigina säilida. Mõnel teisel ajal oleks Bernatski hullumajja pandud ning Kärt Anvelt kividega surnuks loobitud.

  Vasta

 25. personainfieri
  apr. 11, 2014 @ 23:28:49

  ARVAMUS: WADA peab lõpetama avaliku dopinguvastase võitluse
  http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/eesti/arvamus-wada-peab-lopetama-avaliku-dopinguvastase-voitluse.d?id=68202799
  “Doping on intrigeeriv, aga igasugune antidopingualane tegevus ei saa olle spekuleeriva iseloomuga. Tulemusi ei saa avaldada enne, kui B-proov pole selge. Ei saa kasutada meetodeid, mis pole teaduslikult tõestatud ja mida piisavalt pädevad teadlased saavad kohtus ümber lükata. Ja ei saa kasutada spekuleeriva iseloomuga kommunikatiivseid võtteid. Dopinguvastane tegevus peab olema konkreetne ja mitte liialt esile tükkima. Eesmärk peaks olema avastada dopinguga patustajaid, mitte dopingut propageerida. Paraku tundub, et praegu on eesmärk just viimane.”

  Vasta

 26. ckrabat
  sept. 18, 2014 @ 17:45:27

  Kergejõustikuliidu president: Bernatski protsessi retoorika eksis õigusriigi põhimõtete vastu
  http://sport.postimees.ee/2924905/kergejoustikuliidu-president-bernatski-protsessi-retoorika-eksis-oigusriigi-pohimotete-vastu
  Mõned asjad jäävad komisjoni töö ja järeldustega seoses kahjuks kripeldama. Esiteks tõsiasi, et kogu protsessi läbiv retoorika eksis elementaarsete õigusriigi põhimõtete vastu – ei ole õige nõuda süütuse tõestamist, kui tegelikult tuleb tõestada süüd. Samuti ei tohi kedagi ilma reaalsete tõenditeta süüdi mõista – ei otseselt ega kaudselt.

  Vasta

 27. Trackback: Jaan Tatika ja Saalomon Vesipruuli aurahade nominendid V | Persona in fieri

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

veebruar 2014
E T K N R L P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
%d bloggers like this: