Online maailma piirid ja ökoriigi võimalik tähendus: rohetav-punastav Eesti

@huviline
Traditsioonid, ideoloogia ja organisatsioonid
Maa kliima muutub: Eestis, läänemaailmas, idatsivilisatsioonides ja globaalselt kõikides lokatsioonides. Kuigi ilm teiseneb, tegeletakse ikka traditsioonilise looduskaitsega. Tublid looduskaitsjad, sh Eesti Roheline Liikumine, on positsioneerunud väga kitsalt looduskaitsjatena ega kõneta suuremat ringi. Vaja pole mitte ainult loodust või inimõigusi kaitsta, vaid muuta traditsiooni, seda kuidas inimesed saavad aru maailma asjadest, sh poliitikast, loodusest ja iseendast. Traditsiooni muutmisega saadi hakkama umbes kaks tuhat viis sada aastat tagasi Joonias, Mileetoses, Eleas ja Ateenas, kui rajati kreeka filosoofia, mille uurimisobjektiks kujunes teadmistest arusaamise selgitamine. Selle aja jooksul on tekkinud teadus ja saanud selgeks, et tarkusest arusaamine ei vii meid edasi, ükskõik kui palju armastust sellesse panna. Filosoofiast on jäänud meile ideed ja ideaalid, millest pahatihti saavad iidolid. See on tegelikest asjaoludest teadvalt vale ettekujutuse loomine ehk enesepettus. Poliitilised kokkulepped on sõlmitavad ja lahti raiutavad vastavalt ideoloogilistele vajadustele. Kui iidolid on tugevad, siis kokkulepped kehtivad, nt NATO artikkel 5 või Pariisi kliimakokkulepe. Viimasest traditsioonimuutmisest saadik on Maa kliima püsinud üsna stabiilne ja ette ennustatav, kuid nüüd on näha märke ebastabiilsusest, mis tähendab, et on aeg keskenduda olulisele, poliitikale ja filosoofiale ilma enesepettuseta.

Iga piirkond kujundab elanikke kohalike maastike ja ümbruskonna kaudu. Inimeste peade kohal säravad erinevad tähed, sellepärast antakse sarnastele mõistetele sageli erinevaid tähendusi. Seda lihtsat propositsiooni ignoreeritakse esmalt maailma suurimas organisatsioonis Ühinenud Rahavaste Organisatsioonis, kuivõrd seal tegeletakse kõikide inimeste võrdsuse, inimõiguste, feminismi, kliimakokkulepete, riikide embargode, ja muude globaalsete ideoloogiatega, millest on saanud puised iidolid. Oma tegevusega eirab Ühinenud Rahvaste Organisatsioon individuaalset isikut, kellel on mõtlemisvõime, mis on mõjutatud kodukoha või kodutaeva eripärast ja kes soovib tajuda maailma nii nagu see paistab tema aknast. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ajab ühesugusust ja nivelleerivat poliitikat, signaliseerides seda väiksematele organisatsioonidele ja korporatsioonidele, sh riikidele ning need omakorda isikutele.

Mida rohkem liigutakse maailma avastades seal ringi, seda ilmsemaks muutuvad erinevate inimeste erinevad kombed ja kodud ning seda ilmsemaks saab enesepettus ühesugususest ja nivelleerivast võrdsusest. Riikide kogukonnal on oluline roll tänases maailmakorralduses. ÜRO on ideoloogiline keskus riikidele, sest enamik riike ongi organisatsiooniga liitunud. Riigid ja riigi kõrged ametnikud mõtlevad ühtemoodi, tasalülitades looduslikes raamides mitmekesisust. Kuid isegi ÜRO ei saa kliimapööret pidama ega suuda sundida isikuid taktisammu marssima. Riigid jätkavad traditsiooni, mõistes, et mida rohkem avastatakse maailma, seda rohkem vajatakse võrdset kohtlemist, et vabadusaadet kontrolli all hoida. See võimaldab elu paremini korraldada ja säästlikumalt hallata, allutades erinevad mõtted aparaadi ühesugususele. Taas räägitakse riigi ideoloogiast, riiklikust mitmekesisusest, mis on traditsiooniline riiklik lähenemine, mida meie mälu mäletab eelmisest millenniumist.

Korraldusliku poole pealt polegi riiki võimalik teisiti juhtida kui repressiivsete reeglite abil, mille rikkumine on karistatav ja sanktsioonid täidetavad. See tähendab, et seadusandlus koosneb alati sotsiaalsetest normidest ja on seega antropotsentristlik. Õigusteadus on maailma kõige paremini läbitöötatud teooria, mille seisukohtades pole põhjust kahelda. Tänapäeval on loodusõigus selgema arusaamise eesmärgil õigusteooriast väljalülitatud. Teiste sõnadega öeldes pole sotsiaalsete normide kogumiga võimalik reguleerida midagi muud kui ühiskonna korraldust. Õigus on kaasajal taasesitatav ja positiivne. Looduse omaväärtuse reguleerimine sotsiaalsete normidega, nt sätestamine põhiseaduses, on pigem traditsiooniline riiklik lähenemine. See on teooriat ilmaasjata lõhkuv. See on ka eksitav, sest kõrged ametnikud kui taasesitatava õiguse asjatundjad on tänapäeval omandanud oskuse normide tasalülitamiseks ja ühtlasi kultuuri nivelleerimiseks. See ei aita kaasa uue humanismi sünnile, mis võiks olla ökoriigi kontseptuaalseks aluseks. Loodusliku mitmekesisuse raame pole võimalik samastada taasesitatavate reeglite ja positiivse õigusega.

Poliitikas on üheks põhimõisteks ühiskond ja peab ütlema, et selle mõiste sisu on vaene, maht aga väga rikas. Ühiskonna mõiste all on võimalik mahutada kooslusi töökollektiividest perekonnani. Sageli aga võrdsustatakse ühiskond sõnaga rahvas. Ükskõik kuidas ühiskonna mõiste on kohalikus poliitikas positsioneeritud, ühiskond jääb ühtlasi antropotsentsistliku maailmavaate keskseks mõisteks, sest kõik ühiskonnad koosnevad inimestest. Inimkeskne ja antropotsentristlik on kõikide riikide poliitika, sest poliitika tegeleb ühiskondade toimimise korraldamisega. Poliitika eesmärgiks on inimeste rahulolu. Kõige vaenulikumad, totalitaarsemad, kuritegelikumad riigid või riigitaolised kooslused ajaloos ja tänapäeval on alati pidanud silmas hääletajate rahulolu, lubades elatustaseme tõusu või boonust, sh väljavalitud rahva oreool, tervena elatud eluaastate pikkus, maksutõusu pidurdamine jne.

Uus, vana ja saabuv
Uus humanism on uus vaid ühes tähenduses. Selle maailmavaate keskseks mõisteks on loodus, mitte inimene. Saabuva ökoriigi tähenduses peaksid poliitika ja ideoloogia, majandus ja kultuur, filosoofia ja meedia pidama keskkonda olulisemaks kui inimest. Kui keskkond meie ümber võimaldab elada, siis on võimalik ka kõiki loetletud tegevusalasid viljeleda. Igaüks võib ennast petta, aga loodust ei saa petta. President võib meile rääkida siirusest, kui tema lastetoas polnud kombeks jumalateema üle arutleda, aga ta ei saa väita, et looduse teema, seega ühtlasi ka religiooniteema, mille ajend on looduslik ja inimeseväline, riike või rahvusvahelist õigust ei mõjuta. Siirus on lugupeetav iseloomujoon, harva esinev, aga sünniga meile kaasaantud, mitte kellegi poolt korraldatud. Loodus on selles mõttes tervik, et jumala mõistesse mahuvad looja ja andekuse märgid kui vaimse tervise sümptomid. Vähemalt ühe versiooni kohaselt on jumal teisend sõnast jume, mille olemasolu palgel annab märku tervisest.

Selles mõttes võiks ökoriik ületada online maailma piire ja olla terve. Informatsioon ja teadmised ei tee meid õnnelikumaks kui rõõm rikkusest. Filosoofia tegelemine teadmistest arusaamisega on piiratud mõtlemisega, mida mõistame tegevusena. Poliitika tegelemine ühiskonnaga on piiratud riigiga. Seda mõistame korraldusena, millega soovitakse muuta maailma paremaks ja rahva elu rikkamaks. Meedia tegelemine teavitamisega on piiratud kirjutamisega, mida mõistame inimestega suhtlemisena. Tegelikult janunevad online maailma piirid loodusliku mitmekesisuse raamide järele. Siis ei peaks kultuuriloolane Marek Tamm ennast petma, nagu oleks võimalik ajalooliste tsitaatide toomisega analüüsida rahva iseloomu ja nimetada selle tänapäevast tendentsi tagurlikuks, mida alles tuleb hakata mõtestama. Siis oleks uusreaktsionääridel ja ajaloolastel laiem alus näha ajaloo mõtet tunnetustegevusena, mille objektideks on võrdsel määral nii loodus kui ühiskondlik elu, nii nagu seda on selgitanud Nikolai Konrad (Ajaloo mõttest, lk 249, Tallinn 1987).

Tähtis on kõik, mis mõjutab antud piirkonna elanike mõtlemist, sh taimestik, loomastik, kogu elusaine, mis elab nendel pinnavormidel. Meil on hea võimalus Google Earth alla laadida ja veenduda, et kusagil maailmas pole samasugust piirkonda, isegi mitte samal laiuskraadil. Kohalik lokatsioon annab pinna ühendavale transpordile, kaubandusele teiste piirkondadega, materjali tootjatele, ainet töötlejatele ja kasvatab kliente teenindajatele. Kohalikust lokatsioonist on tingitud arvukate keelte, murrete, isegi slängi tekkimine piirkonnas, kus kas paiksetena või nomaadidena elavad inimkooslused. Arvatakse, et maailmas on üle 6000 erineva keele, aga kui palju on erinevaid maastikke? Ladudes vundamendi ökoriigile, võiks humanismi looduskeskne käsitlus muuta traditsiooni nii nagu Kreekas umbes kaks tuhat viis sada aastat tagasi ja kui Eestist saaks esimene ökoriik maailmas, siis poleks meil kindlasti vaja punastada.

16 kommentaari (+add yours?)

 1. Jolli
  nov. 06, 2016 @ 10:08:58


  Ökoriik Atoll ja tema esimese poliitvangi recycling (ümbertöötlemine)… .:D

  Vasta

 2. Jolli
  nov. 06, 2016 @ 10:23:10

  Eloide ökoriik 🙂

  Vasta

 3. ckrabat
  nov. 06, 2016 @ 12:57:34

  Ökoriigi kuulutas kõige esimesena välja Montenegro parlament juba aastal 1991
  http://www.mgreens.co.me/declaration.htm
  Eesti võiks äkki alustada ökoriigi väljakuulutamisega Mustamäel?
  Montenegro 24 aastat hiljem
  http://www.cdm.me/english/twenty-four-years-since-declaration-of-montenegro-as-an-ecological-state

  Vasta

  • huviline
   nov. 06, 2016 @ 19:35:56

   “Within the declaration a strategic focus of the country was defined on adopting and applying highest standards and norms in environmental protection, preservation of nature and economic development on principles of ecologically sustainable system.

   From NGO “Green Home” they said, in honor of the anniversary, that this determinant of ecological state of Montenegro that is part of two constitutions has no practical sense.”

   Ökoriik Montenegro keskendub looduskaitsele, millega tegeleb valdav osa maailma riike, ja see on kindlasti positiivne. Kuid mõtteviisi muutust traditsiooniline poliitika tuua vaevalt suudab. Eesti Roheline Liikumine on kombeka poliitika musternäide ja tuleb aru saada, et kombekas poliitika pole põhjuseks, mis võiks looduse tuua mõtlevate inimeste epitsentrisse.

   Pole vaja keskenduda renessansile, kas reformide või revolutsioonide kaudu, pigem tuleks nihutada maailmanägemise telge. Kui maailmavaates kõik keerleb inimese ümber, siis jääb loodus kõrvategelaseks. Vaja oleks keskkonda näha toimetegurina, mida tuleb säästa, mitte kaitsta. See on pragmaatiline ja praktiline maailmavaade, mis võimaldab genereerida uusi majanduslikke lahendusi, võib-olla ka sotsiaalseid väljundeid. Eeskätt on selle aluseks humanistlik sisend, milles inimene on tuletis loodusest, mitte loodusseaduste looja.

   Tundub, et Montenegro on läinud lihtsamat teed, deklareerides oma soovi, kuid võtmata ette deklaratsiooni täitmiseks vajaliku teooria tootmist, mille keskmes oleks loodus. Eestil on ikka siin oma võimalus.

   Vasta

   • K_V
    nov. 06, 2016 @ 20:28:29

    Igatahes, kui sääsed, lehetäid jne ökoriigis inimestega õiguslikult võrdseks saavad, peab Prisma siseraadio jõuluajal rääkima juba triljonitest nälgivatest, orjastatud ja kuritegevuse läbi hukkuvatest lastest, keda kodanikualgatuse korras aitama peaks.

 4. ckrabat
  nov. 06, 2016 @ 13:47:38

  Vasta

 5. Jolli
  nov. 06, 2016 @ 14:51:52

  Ökoriigi kodanikke 60ndatest

  Eriti cool on see Jõuluvana. 😀

  Vasta

 6. Jolli
  nov. 06, 2016 @ 16:43:11

  Vasta

 7. ckrabat
  nov. 06, 2016 @ 17:53:14

  Mammi sõidab trolliga … Mustamäelt Balti jaama!
  http://arvamus.postimees.ee/3894379/ene-pajula-veste-mammi-soitis-trolliga?_ga=1.72181459.1744685459.1458830129
  “Kas keegi oskaks talle öelda, mis asi ometi mõne inimese nii vihaseks ajab? Mammi meelest ei saa meil selliseid väga palju olla, aga võib-olla ta eksib. Siis oleks tõeline jama majas. Kas neid saaks kuidagi aidata? Kas on midagi, mis nende meele rõõmsamaks teeks? Või on see pigem meditsiiniline probleem? Või on hoopis mammil endal midagi viga?”

  Vasta

 8. js
  nov. 06, 2016 @ 20:33:37

  Vahesõna Masingult, tema “Mälestusi taimedest”.

  “… viletsaks tänuks nähtud ja unustatud taimedele. Neile täiuslikemaile elusolestele – kuigi mõned rumalad nende hulgast on mõelnud teisiti – kes söönuksaamaks ei tarvitse õgida teist omasugust, kes kuju lõplikkuselt ületavad kõik nõtked ja kauneimate jootega loomad, kes suudavad sööki valmistada valgusest, õhust ja veest, vajades ainult kübekene anorgaanilist ainest oma hoone taladeks. Eriti just selle eest, et nad hoolivad sellest universumi suurimast haruldusest, valgusest, et nad temast oskavad ehitada tõeliselt võimatut, millega mingi loodusekroon ei tuleks toime. Selle eest, et nad on eelkäijad inimese tuleviku teel ja vast ainult nende varal lapsepõlves vaevlev inimkond suudab enne lõplikku kadumist astuda nii palju edasi, et oskab kujutlema hakata inimkonna noorpõlve, milleni ta aga iial ei jõua.”

  Peeter Tammearu etteloetud järjejutuna:
  https://arhiiv.err.ee/vaata/jarjejutt-uku-masing-malestusi-taimedest-01/similar-14238

  Vasta

 9. huviline
  nov. 06, 2016 @ 21:58:48

  “Mälestusi taimedest” sobib suurepäraselt iseloomustamaks humanismi, mis võib õitsele puhkeda, kui tsentrist eemaldada inimene, kellest midagi head kasvanud pole. Ksenofoobia, šovinism, misantroopia eksisteerivad ju maailmas edukalt.

  Muidugi jääb humanism alati tegelema isikutega, mitte putukate või kaladega.

  Vasta

 10. Jolli
  nov. 07, 2016 @ 21:20:17

  Vasta

 11. ckrabat
  nov. 07, 2016 @ 21:23:20

  Tervitame kõiki neukkusid nende suurel pidupäeval!

  Vasta

 12. ckrabat
  nov. 08, 2016 @ 13:24:12

  Ajame Eesti asja. Koos Jedinaja Rossijaga (?)
  http://www.lotman.ee/blogi/ajame-eesti-asja-koos-jedinaja-rossijaga
  Normaalses ühiskonnas ei tohiks sellise erakonna esimehevahetus kedagi eriti erutada ega tekitada tühja koha pealt valitsuskriisi. Paraku aga Jedinaja Rossija noorempartner Eesti Keskerakond on meie riigi üks suuremaid erakondi, Riigikogus on ta saadikute arvuga teisel kohal ning osal lühinägelikel poliitikutel tekkis kihk vastlahutatud olendile kohe kosja minna.
  Veelgi enam, sotside esimees Jevgeni Ossinovski, keda ma ükskord eksikombel nimetasin eeskujulikult eestimeelseks poliitikuks (olgu mul seepärast häbi), näeb
  sotsialistliku revolutsiooni aastapäeva tähistades juba Jüri Ratases järgmist peaministrit. See samm ei ole üksnes lühinägelik, vaid ka ohtlik, relvadega ei mängita.

  Vasta

  • K_V
   nov. 08, 2016 @ 21:43:08

   DELFI VIDEO JA FOTOD: Opositsioonierakonnad, IRL ja sotsid ootavad Rõivaselt riigimehelikkust ise taanduda Vaata pressikonverentsi! (141)
   8. november 2016 13:00

   Äkki keegi teab, mismõttes on isetaandumine riigimehelikum umbusaldushääletuse tulemuste ära ootamisest.

   Vasta

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

november 2016
E T K N R L P
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: