Eesti ja Ida-Virumaa

@ckrabat
Meedia vahendusel saime hiljuti teada, et Valitsuse julgeolekukomisjoni hinnangul on Ida-Virumaa konflikti lävel ja riskistsenaariumite kohaselt võivad seal peagi korduda Ida-Ukraina või Põhja-Iirimaa sündmused. Nagu me ringkonnaülemaga juba korduvalt maininud oleme, siis nii nagu tänapäeva stultoloogilises maailmas võib igaüks endale vabalt lolli toanurgas valmis teha, siis või igaüks juba ka enda jaoks sobiva maailma valmis ehitada ja sinna elama kolida. Sellest polekski suurt lugu, aga tihtipeale soovivad nad ka teisi vägivaldselt oma maailma elama viia ja sellest on alguse saanud nii mitmedki revolutsioonid, nii mitmedki inimvihkajalikud režiimid. Lollidele (liigist stultus primitivus) kui võõrliigile on kõik see inimlik üdini võõras ja nad üritavad inimest kui oma bioloogilist konkurenti välja suretada nagu mink euroopa naaritsat. Kiitke lolli, loll on kuningas! Ma üldse ei imesta, kui mõnede meediasõltuvuses stultoloogiliste objektide poolt järgnev reaktsioon päriselulistele sündmustele saab kohe olema: „Tähelepanu, lolle rünnatakse! Ma kordan, lolle rünnatakse!“ Loll ehitab enda jaoks sobiva maailma valmis, kolib sinna sisse ja siis saab vihaseks, kui mõni teda päris maailma tagasi tahab tuua. Kõikvõimalikke raporteid, mis üritavad oma lugejaid uskuma panna nagu algaks Läänemere kallastel kohe-kohe sõda, kerkib nagu seeni peale vihma. Ilmselt on seda kellelegi vaja, teadagi kellele? Alles hiljuti kuulsime rootslaste raportist, mis väitis, et Baltikumi ründamine saab alguse Rootsist. Totaalne meedia mõjub telefonimänguna … Loodetavasti mäletate veel, kuidas neukkulapsed mängisid. Klassitäis lapsi oli reas, esimene mõtles lause välja ja sosistas selle naabrile kõrva ja see edasi … Viimane ehk kahekümne seitsmes ütles lõpuks kõva häälega, mida ta kuulis. Mõnikord sai isegi nalja. Meedias on nali muutunud aga igapäevaseks tarbekaubaks, mida tema ühemõõtmelised tarbijad võtavad täiesti tõsiselt. Tavaliselt on maailmadevahelise rände organiseerimiseks kolm sobivat meetodit: 1) joomine, 2) suitsetamine, 3) süstimine.

Tagasi Ida-Virumaa juurde. Totaalne meedia kordab päevast päeva, ööst öösse lakkamatu voona – kas Narva on järgmine? Kui panni taotakse ja see valjusti kõlab, siis võibki tarbijaskond millalgi ise konfliktiideed uskuma hakata, mida nad on kergeusklikule meediatarbijale üritanud lootusrikkalt maha müüa. Veelgi enam, ta hakkab ka ise tegutsema selles suunas, et tema poolt välja käidud idee teoks saaks. Selles mõttes meenutab tänane Eesti maailma Dino Buzzati tähtteosest „Tatarlaste kõrb“, kus kõik ootasid kannatamatult tatarlaste saabumist kõrbe tagant – millal nad ometi tulevad ja ründavad, selle asemel, et midagi ette võtta võimaliku ründe ärahoidmiseks. Pidev sõjaootus on totaalse meedia poolt ehitatud kõrkvõimalikele hirmudele rajatud maailmas valdav. Või nagu Kivisildnik ütleb – lõbus sõda Baltikumis coming soon. Väidetavalt koostas umbes aasta tagasi valitsuse strateegilise kommunikatsiooni nõunik Ilmar Raag, kes praegu on pintsaklipslase ülikonna vahetanud taas sõdurimundri vastu ja võitleb tatarlaste rünnaku vastu kaugel Aafrikas memo, milles väidetakse, et „Ida-Virumaa venestub jätkuvalt ja meil ei ole märke, mis näitaksid selle trendi tagasipöördumist. Kui me ei tee midagi, siis me oleme seda maakonda kaotamas ja riskime sellega, et konflikti korral Venemaaga ei suuda me kontrollida olukorda Ida-Virumaa linnades.“ (Allikas Eesti Ekspress 14.09.2016). Ega siin polegi kõik päris valesti öeldud, aga ma kahtlustan, et skisofreenia ravimine pimesoole eemaldamisega ei pruugi tänapäeval päris hästi õnnestuda. Nagu Kaarel Tarandi artiklist „Õpetajate lehes“ lugeda võisime, on valetamine, eriti poliitikute valetamine, tänapäeval muutumas laiatarbekaubaks. Novgorodi WC tarbeks segab meedia oskuslikult tõed ja pooltõed valedega, mis lõpuks esitavad kogu probleemi massitarbija jaoks hoopis teistsuguses kastmes. Ilmarile oskan ma kohe soovitada kolme progressiivset ravimeetodit: vähem juua, vähem suitsetada, vähem süstida! See on nagu neukkuikoon Lenin olevat öelnud: õppida! õppida! õppida!, kuid väidetavalt olevat niiviisi lahendatud ka Taani printsi Hamleti eksistentsiaalsed mured, kas olla või mitte olla!

Nad ei suuda hallata isegi Ida-Virumaad, kuigi nõuavad järjekindlalt Petserit tagasi, et seda valitseda? Kelle huvides? Kas see pole mitte neukkumentaliteedi vohamine? Loomulikult seisab Ida-Virumaa vastamisi terve hulga tõsiste eelkõige sotsiaalsete probleemidega, kuid tõmmata paralleele olukorraga Ida-Ukrainas on ehk mõnevõrra vastutustundetu. Ükski kriis ei alga üleöö ning kriisi eskaleerumiseks on kindlasti vajalik ka poliitiline aktiviseerumine. Esialgu pole Ida-Virumaal isegi märke sotsiaalsest rahulolematusest, mis võiksid areneda vägivallapuhanguteks nagu oleme seda nii mitmelgi korral näinud Lääne-Euroopas. Meedia pakub tarbijaskonnale lihtsaid lahendusi, sest see on oma mälumahu ammendanud ja pole valmis süvaanalüüsi vastu võtma. Loosungite keel on palju lihtsam ja selline masin, kes kasutab igapäevasuhtluses põhiliselt sõimu, kipub sageli ka muude liikide kõnet sõimuna identifitseerima, sest nagu koer näeb inimeses teist koera, siis võtab ka loll võtta inimest või reptiloidi teise lollina, kes lihtsalt kasutab mingeid teistsuguseid imelikke käemärke ja  ei kallagi ennast jääveega üle  või ei näita perset nagu ühele tõelisele lollile  on kohane. Pigem võib olukorda Ida-Virumaal võrrelda teataval määral olukorraga Lääne-Euroopas mõned aastakümned tagasi ja selle võimetusega ning ilmselt ka soovimatusega teisekultuurilisi ühiskonda võrdväärsete kodanikena integreerida. Lääne-Euroopa terrorismilaine taga ei ole Süüria sõjapõgenikud nagu seda väidab meedia poolt võimendatud populaarne narratiiv, vaid kunagi Euroopast paremat elu otsima läinud endiste koloniaalterritooriumite elanike mitmenda põlvkonna järeltulijad, keda nende uus kodumaa ei ole soovinud omaks tunnistada ning nad on sunnitud vastamisi seisma terve rea sotsiaalsete probleemiga. Nad on jäetud omas mahlas virelema. See on lootuse kaotanud põlvkond, kes näeb esivanemate kultuuris pääseteed taevasse sellest põrgust, mida see maa, kus nad on sageli sündinud ja üles kasvanud, on nende jaoks valmis ehitanud. Pikemas perspektiivis võivad Ida-Virumaa migrantide järglased leida end samasuguse lõhkise küna ees nagu nende araablastest või aafriklastest saatusekaaslased Lääne-Euroopas, sest nad tunnevad võõrana nende endi kodumaal ja võivad abikäe ootuses vaadata ida poole. See võib tõepoolest osutuda toitvaks pinnaseks mõnele destabiliseerivale jõule, kuid praegu on veel aega ja sellise pinnase likvideerimiseks ei piisa meedia poolt pakutavatest lihtsatest lahendustest. Lääne-Euroopa kogemus näitab ka, et kohaliku keele õpetamisest võib palju olulisemaks osutuda kohaliku meele omandamine, sest vastupidiselt populaarsele arusaamale sõltub keel meelest, mitte vastupidi.

Donbassi kriis ei tekkinud siiski mitte roheliste mehikeste sisseimbumisest idapiiri tagant, vaid nad külvati juba valmis küntud pinnasele, mis oli täidetud erinevate sotsiaalsete, majanduslike ja identiteediliste probleemidega. Eestis, erinevalt Ukrainast, ei ole toimunud vähemusgruppide poliitilist aktiviseerumist. Muidugi, keegi ei saa välista, et probleemide süvenemisel võib see ühel ilusal päeval tekkida, kuid praegu on Donbassi kriisi projitseerimine Narva tingimustesse selgelt üle pingutatud. Ukraina puhul ja see pääses eriti maksvusele Krimmis, mille identiteediline side muu Ukrainaga oli selgelt nõrgem, avaldasid olulist mõju ka korruptiivse Ukraina selgelt kehvem sotsiaalne ja majanduslik olukord, mis teisel pool idapiiri oli parem ja see on oluline mõjutaja. Narva inimene teab väga hästi, missugune on elu teiselpool jõge ja see ei pruugi olla väga atraktiivne isegi juhul kui ta on mitmete kohalike arengutega rahulolematu. Pikemas perspektiivis võib sotsiaalne tõrjutus ja pidev surve valitseva kogukonna poolt oma mõju avaldada, kuid siiani on siinne rahvuspoliitika olnud pigem leebe. Kindlasti tasub parandada eesti keele õpetamist teiste rahvaste seas, kuid ainult sellest on vähe. Keeleõppest palju olulisem on Eesti meele õpetamine ja seda tuleks neile võimaldada juba nende emakeeles, sest emakeeles on laps mõjudele palju vastuvõtlikum. Kindlasti tuleb välistada olukorda, kus teiserahvuselised tunnevad end sotsiaalselt tõrjutuna, tekib getostumine ning erinevad grupid üksteisega ei suhtle ja selle tulemusena ei saa ka üksteisest aru. Vastandumine ja hirmukultuuri edendamine võib ju esialgu tuua väga kerget poliitilist profiiti, sest juhib tähelepanu eemale tegelikelt probleemidelt ja võimaldab populistlikel erakondadel valimisi kergesti kinni panna, aga pikemas perspektiivis võib see valusalt kätte maksta. Seetõttu teenib Raagi raport ilmselt kas totaalse meedia ja/või teadagi kelle huve, selle asemel, et tegeleda Ida-Virumaa päriseluliste probleemidega. Ma kordan – Vähem juua! Vähem suitsetada! Vähem süstida! Ja vähem tarbida lollidele suunatud tibukollast tarbemeediat! Peale seda kaovad mitmed hirmud iseenesest.

Eesti ühiskonnas domineerib ja totaalse meedia abil on seda võimendatud romantiline narratiiv sõjast, mis on tekkinud nõukogude sõjafilmide ja Hollywoodi märulite põhjal ja käsitleb sõda iga rahva ülima eesmärgi ja unistusena. Mitmed meediasõltuvuses kodanikud kogevad sõjavaimustust ja on valmis toetama igaüht, kes kutsub rahvast üles sõjahüsteeriale. See, lapsed, on stultoloogia, mille varju jäävad kõikide sõdade poliitilised niiditõmbajad! Mäletame ju mõnedest teistestki võimalikest arengustsenaariumitest, kuidas „rahvast kutsuti peatse sõja ootuses üles relvastuma ning sõjast pidi saama üldrahvalik üritus. Jaan-Saalomon lubas patriootidele, kes vabatahtlikult sõtta lähevad, kolm pudelit õlut ja pussnoa tasuta välja anda. Kümned tuhanded mehed ja naised võtsid presidendi pakkumise vastu, jõid õlle, võtsid noa hambusse ning asusid tantsusammul idapiiri poole teele, et anda oma elu võitluses ajaloolise Tõe ja Õiguse eest. Vabatahtlikest sõdalastest moodustati piiriäärsetes regioonides maakaitseväe malevad. Teisele poole piiri kogunesid „Novgorodi WC“ üleskutsel vene vabatahtlikud. Mõlema poole piiri kogunenud rahvahulk viitis lõbusasti aega. Nad treenisid sõjaks, lasksid püssi, harjutasid rivisammu, jõid odavat õlut ja viina ning vabadel hetkedel käisid piirijoone ääres vastaspoolt sõimamas ning mõnitamas.“ Kui ikka väga tahta, võibki selline stsenaarium ühel ilusal päeval teoks saada. Igapäevast leiba ja tsirkust anna meile totaalne meedia!

51 kommentaari (+add yours?)

 1. ckrabat
  sept. 17, 2016 @ 11:26:53

  Õpetus lollide valmistamisest toanurgas – kuidas teha neukkut?

  Vasta

 2. ckrabat
  sept. 17, 2016 @ 12:10:02

  Vasta

 3. ckrabat
  sept. 17, 2016 @ 12:13:07

  Praamiäri ja suured tissid
  http://epl.delfi.ee/news/lp/praamiari-ja-suured-tissid?id=75630849
  Seekord oli päris hea 🙂

  Vasta

 4. ckrabat
  sept. 17, 2016 @ 14:11:16

  Mina olen kahe käega selle poolt, et lollide eneseuhkust tuleks tõsta ja nad saaksid teada oma rikkalikust identiteedist, mille juured ulatuvad lendavate taldrikute lastiruumini välja, millega alglollid kunagi Nibirult Maale toodi. Loll peaks olema oma päritolu üle uhke – juba tema vanaisa oli loll, isa oli loll ja ka tema ise on loll, mitte Põltsamaalt. Loomulikult on lollid inimestena sageli läbi kukkunud, sest nagu kassi ei saa haukuma ja lammast hiiri püüdma panna, ei saa ka lollile peale suruda talle võõraid identiteeditunnuseid. Lollile on väga tähtis kollektiivitunne ja võime teist lolli ära tunda, sest lollide jõud peitub nende paljususes. Lõpuks ei maksa ära unustada, et liberaalse demokraatia tingimustes on ka igal lollil tema võõrandamatu õigus öelda: “Joppenbuhh!”
  Üldiselt võib juhtuda, et mingi geneetilise mutatsiooni tõttu võib lolliperekonda sündida inimene või reptiloid … kindlasti on aegade jooksul toimunud liikde segunemist, sest ka Harry Potter oli kõigest pooleldi reptiloid ja pooleldi mugu (ehk loll?) ja siis võib mingi geneetiline pärand alles kusagil mitme põlve jooksul välja tulla, kuigi tavaliselt treib loll toanurgas ikka teise lolli valmis. Harry Potteri tädi perekond oli aga mäletatavasti oma lollidest põlvneva päritolu üle uhke.
  Ühe stultoloogi kommentaar: “Reptiilidel oli vanasti ka raske inimesi endale preestriteks hankida. Tuli teha teste, et teri sõkaldest ehk inimesi lollidest eristada. Tavaliselt anti katsejänesele kena lollitar ette ja vaadati, et kas hakkab temaga kohe nurgas uut lolli valmis treima. Kui ei hakanud, siis oli suur tõenäosus, et tegemist on inimesega.”

  Vasta

 5. ckrabat
  sept. 17, 2016 @ 15:58:45

  Vasta

 6. ckrabat
  sept. 17, 2016 @ 16:21:02

  Sünnitusmasin ja põllutöömasin. Rahva elujõust
  http://mihkelkunnus.blogspot.com.ee/2016/09/sunnitusmasin-ja-pollutoomasin-rahva.html
  Eesti rahvaarvul pole häda midagi. Praeguse arvukuseni – kopik üle 1,3 miljoni – jõuti siinse maalapi ajaloos esmakordselt alles väga hiljuti, XX sajandi kuuekümnendate lõpus. See tähendas toona absoluutset rekordit. Mis muidugi ei tähenda, et asjad oleks hästi. Rahvaarv pole nimelt kuigi hea rahva elujõu indikaator. Juba palju informatiivsem on rahvastiku püramiid, skeem, mis näitab rahvastiku soolist ja vanuselist jaotust. Sellega on aga see häda, et ta kipub olema loosungilikuks rahvavalgustuseks liiga keeruline ja samuti mõningate hetkel kehtivate suurväärtustega vähemasti potentsiaalselt konflikti

  Vasta

 7. Jolli
  sept. 17, 2016 @ 16:57:38

  Tähelepanekuid elust enesest…
  Kui seltskonnas on meedik, siis ei ole haigemaid inimesi ümber sünnipäevalaua: “kuule mul siit pistab, sealt valutab, eitea mis see on?” Või on jurist seltskonnas, siis kõik, et: “mul siin üks lahutus pooleli…” või vaja mingi leping üle vaadata, et kas saaks?
  Aga kui istub õpetaja sünnipäeval, keegi ei tule jutuga juurde, et: “õu, ma olen loll, õpeta mind targaks!”
  :D:D

  Vasta

  • ckrabat
   sept. 17, 2016 @ 17:12:06

   Mina olen tähele pannud hoopis, et kui seltskonnas on õpetaja, siis tüübid palju positiivsemad ja õnneks ei palu abi, vaid räägivad, et kuigi neil jäid koolid pooleli, on neil ikkagi rohkem raha, võimsam bemm, suurem maja ja ilusam tibi kui üleharitud õpetajal :D.

   Vasta

 8. huviline
  sept. 18, 2016 @ 05:29:44

  Kui jätta kõrvale julgesti kolmandik antud artiklist, kus tegeletakse sõimamisega, nimetades mängu stsenaariumit lollidele suunatud lolluseks, siis artikli lõppjäreldusega tuleb nõustuda. Tähtsam kui Eesti keel on meel. Paraku pole Eesti identiteedi ehk meele sõnastamine veel valmis ja mittevalmis asjale poliitikat ehitada oleks sama kui ehitada maja mõttelisele vundamendile.

  Eesti meel on mõjutatud põhiliselt kohalikust keskkonnast ja naabrite tegevusest või tegevusetusest. Nõukaajal siia komandeeritud immigrandid ja sisserännanud pärinesid ida poolt ja olid venekeelsed, mida selajal nimetati venestamiseks.

  Suurim erinevus tänapäeval toimuva kontrollitud sisserännuga, mida võib nimetada euroopastamiseks, seisneb töötegemise või mittetegemise võimaluste pakkumises või mittepakkumises, sest Töötukassa ei tegele komandeeringurahadega.

  Seetõttu on võimalik, et Süüriast pärit arst jääb tööta, kui puuduvad tugiisikute võrgustik ja riigi rahaline tugi, mitte ainult Ida-Virumaal vaid igalpool Eestis. Vastav majanduslik ja poliitiline võrgustik on Euroopa rahadega moodustatud ja toimib, sisseränd on kontrollitud.

  Paraku on majanduslikul ja poliitilisel survel toimuv sundeuroopastamine Eesti meelele võõrastav ka seetõttu, et nt Ida-Virumaale (Kohtla-Järve, Sillamäe, Narva) paigutatav Süüria arst peaks seal esmajärjekorras ära õppima vene keele, et oma praksist saada.

  Sarnaseid “filmistsenaariumeid”, nagu kirjutas Ilmar Raag, võib igaüks kirjutada, nende lugemisest ei muutu maailma selgemaks ega paremaks. Ida-Virumaa ei pea sattuma kriisi ja kui sattub, siis on see unikaalne, sest kõik kriisid on kordumatud.

  Eesti meel Ida-Virumaal on teistsugune kui Harjumaal või Toompeal piiri lähedusest tingituna, sellisena sadu aastaid karastunud. Surve piirile on alatine, see ei pea olema sõjaline, vaid võib olla nt kultuuriline. Muumeelsuse vältimiseks sisaldagu Kohtla-Järvele paigutatava Süüria arsti kultuurieksam “Libahundi” valitud lõikude peast teadmist ja soravat ettekandmist nii eesti kui vene publikule, kes ooteruumis istuvad. 🙂

  Vasta

  • ckrabat
   sept. 18, 2016 @ 07:41:19

   Jättes kõrvale tavapärase sõimu teistsuguste ehk eurooplaste vastu, kus väidetakse, et kõiges halvas on süüdi sundeuroopastumine, tuleb tunnustada huvilise järjekindlat soovi lolle kaitsta, sest nagu mainis Raul Rebane kusagil: “Loll on meie leib!” Sellega meenub mulle kohe lollide tuline kaitsja Kameelion ühest teisest foorumist (vt vestlused geneetilise mutantrobotiga), kes väitis samuti, et kõiges halvas on süüdi juudid, ameeriklased, rahvusvaheline imperialism ja neli aastaaega, aga mitte kunagi ei olnud nii, et Ise tegi ning ta oli alati valmis emalõvina lollide kaitseks dzoti ette viskuma. Ma tuletan meelde, et liberaalse demokraatia tingimustes on igaühel õigus olla loll, ennast lollina identifitseerida ja võõrandamatu õigus öelda alati ja kõikjal “Joppenbuhh!” 😀

   Ida-Virumaa probleem ei ole siiski mitte joomise abil ettemanatav võimalik Süüria arst, kes peab praksise avama vene keeles, vaid viiekümne aasta jooksul sinna kolinud neukkurahvas, kes tuli sinna paremat elu otsima, kuid jäeti seal saatuse hooleks. Samal ajal ja samamoodi saabusid Prantsusmaale, Belgiasse ja Saksamaale samasugused migrandid Marokost, Alžeeriast ja Senegalist, mis ongi tegelik probleem, mitte sõjapagulased. Kui neukkurahvas tuli siia Nõukogude Liidu viljastavates tingimustes ja oli vennastunud nõukogude armees, siis lõunast Lääne-Euroopasse saabunud migrandid olid Briti, Prantsusmaa, Belgia, Hollandi, Portugali jt koloniaalimpeeriumite pärand. Nad olid kunagiste koloniaalperemeeste poolt ära kodustatud nagu koduloomad, kuid siis nende poolt paljaks röövitud ning maha jäetud. Kuna nad olid harjunud peremeeste käest süüa saama, siis tulid nad neile järele peale seda kui nad maha jäeti. Nende lapsed on üles kasvanud juba teistsugustes oludes, kuid seal võõrandunud ja saatuse hooleks jäetud. Sama lugu on neukkurahva lastega Ida-Virumaal. Nemad võivad muutuda probleemiks, kui nende hinge eest hoolt ei kanta, mitte hüpoteetilised Süüria sõjapagulased või üle piiri imbuda võivad rohelised mehikesed Ida-Virumaal.

   Vasta

   • huviline
    sept. 18, 2016 @ 10:24:18

    Keegi ei kaitse rumalust või lolle, lihtsalt sõnal on sõimav alatoon ja selle mõõdutundetu kasutamine jätab sõimamise mulje. Peale muu pole kellegil õigust ennast teistest targemaks pidada. Naeruvääristada tuleb nähtusi, mitte isikuid. Kas kõigil on õigus öelda joptvajumat, võib-olla, aga mina seda ei kasuta alaliselt ja avalikult. Inimühiskonnas on oma aeg ja koht nii avalikusel kui privaatsusel. Privaatne mõjutamine ilma vägivallata mõjub paremini kui avalik meediapeks.

    Ida-Virumaa probleem täna venekeelsetega ja võimalik tekkiv probleem homme ekvaatorile lähemal elavate elanikega tuleneb inimestest ning võib tähendada rasside segamist, mis on loodusereostus ja antropotsentristlik egoism. Keskkonda tuleb säästa, mitte vana humanismi kohaselt inimest keskele asetada.

    Isegi kui semiidid https://et.wikipedia.org/wiki/Europiidne_rass kõrvale jätta, siis erinevad looduslikult lõuna ja põhi, soe ja külm. Lõuna rahvad põhjas, nt Süüria arstid Eestis, getostuvad tõenäoliselt kiiremini, kriitilise massi olemasolul, seevastu venelased Eestis tõenäoliselt lisavad geneetiliselt midagi positiivset, sest kannavad ise endas soome-ugri koodi.

   • ckrabat
    sept. 18, 2016 @ 10:27:25

    Täpselt samuti väidavad neegrid, et nende nimetamine neegriks on sõimava alatooniga. Eesmärk on iidse traditsioonilise sõna väljajuurimine. Muide läti keeles on loll “mulkis”, aga keegi ei taotle mulkide keelustamist.
    Muide, kui keegi tajub lolli sõimusõnana, siis võib tegemist olla ka positiivse äratundmishetkega ja see on juba märk tärkavast identiteeditundest. Enam ei üritata päritolu varjata ja ei väideta, et tullakse hoopis Põltsamaalt 😀
    Rumaluse ja lollide vahele võrdusmärgi panemine aga on kindlasti diskrimineeriv ja näiteb soovi näidata end targemana kui tegelikult ollakse ja soovi teisi alavääristada.

   • huviline
    sept. 18, 2016 @ 10:41:52

    Eesti keeles on sõnal loll halvustav ja sõimav alatoon, mida kõik teavad ja mille tähendus ei sõltu kelleg arvamusest, veel vähem aafriklaste või lätlaste arvamusest.

   • ckrabat
    sept. 18, 2016 @ 10:48:07

    Praegu räägib ETV-s Viktoria Ladõnskaja lõimumisest Ida-Virumaal, samal ajal kui mõned panevad teleka kinni ja lähevad keldrisse viina ajama. Mulle tundub, et teema ülekandmisega lollidele tahab kommentaator huviline fookust teemalt kõrvale juhtida ja kasutada meelelahutust tõsise probleemi ehk rahvusgruppide vaheliste suhete varjutamiseks, tekitades probleemi sinna, kus seda tegelikult ei ole ja sellega ühtlasi kinni katta tegelik probleem. 😀

   • js
    sept. 18, 2016 @ 10:50:42

    “Keskkonda tuleb säästa, mitte vana humanismi kohaselt inimest keskele asetada.”

    Inimese jaoks ei ole muud võimalust kui iseennast keskele asetada. Juba sellest asjast saadik, kui üks reptiil kahele nudistile toitumisalast nõu jagas (Jon Stewart).

    Mis on mõõt? See, mida on tehtud väiksemale vennale. Kas tal on lastud lagunevate hammastega toidu sarnast toitu süüa, hingata õhu sarnast õhku, elada elu sarnast elu – tõelise igapäevase leiva asemel.

    Enamuse jaoks meist pole olemas loodust, me oleme inimmüürist ümbritsetud ja selle kärast lõpuni saadetud.

    Tõesti. Mõned kukuvad välja nagu Viidging. Ja siis paistab midagi.

   • huviline
    sept. 18, 2016 @ 10:55:53

    See on resignatsioon, millega mina kui avaras tähenduses liberaalse maailmavaate pooldaja ei saa nõustuda. Tänapäeval on tüüpiline liberaalse demokraatliku maailmavaate pooldaja läänemaailma eesti osas jõudnud lähedale konservatiivsele, selle halvimas tähenduses ehk resignatsioonina, sest liberaalsust mõistetakse kitsalt. Liberaalsus ei pea tähendama inimõigusi ja väljendusvabadust, eriti eestis levinud korporatiivses demokraatias, aga samuti kogu muus maailmas, kust eesti eeskuju ammutab.

    Inimõigused ja väljendusvabadus on üksikisiku õigused riigi vastu. Riik oli siis koloniaalsete eesmärkidega, tänapäeval infovalduslikega. Indiviidid ei pea võitlema riigiga täna, eriti olukorras kus riiki juhitakse oma tegevuse eest vastutamata, sest see on võitlus sooja õhuga rahvaesindajate suust. Kui kellegagi on vaja võidelda, siis teise füüsilise või juriidiilise isikuga, kes esindab minevikulist maailmavaadet, sh sotsialistlikku või möödunud aegade liberaal demokraatliku maailmavaadet.

    Iga isiksus vajab uut humanismi, kus keegi pole keskkonnas keskne, vaid keda ümbriteb puhas keskond, mida ta saab säästa, seega mitte ainult võtta, nagu vanas humanismis kombeks. Uus humanism näeb loodust kohana, mida tuleb säästa.

    Vana humanism – “ära tee teisele seda, mida sa ei soovi, et teine sulle teeks” – on praktikas hakanud tähendama antropotsentrismi tõusu. Seal hulgas toetab inimesekeskne mõtteviis automatiseeritud egoistliku tööstuse arengut, nt ITK ja robotitööstuse valdkond. Kogu aine saadakse küll loodusest, aga ennast peetakse ikka loojateks.

    Mõned aga võtavad endale õiguse teisi sõimata, nimetada teis lollideks või peavad teise sordi liigiks, ennast ilmselgelt jumalaks. Mõned nimetavad oma kaubamärgi Jumalaks, kuigi kogu kunagine iroonia on ammu teemast hajunud. Inimesekeskne humanism, mis tugineb läänemaailma liberaalsetele traditsioonidele on hakanud ennast sööma.

    Tulemus muutab aina puudulikumaks ja loodust saastavamaks.

   • js
    sept. 18, 2016 @ 14:07:52

    Inimlaps ei sünni emakese looduse rinnale. Pärast rääkima ja käima õppimist viib iga samm teda sellest eemale. Ja hoolimine ja hoolitsus algab perekonnast.

    Kui ta kunagi loodust märkab, siis on ta kas õige erakordne inimene või elab erakordses kultuuris.

 9. K_V
  sept. 18, 2016 @ 08:10:14

  Eks ajakirjanduse mõte olegi oma tarbijate maailma mõtestamine. Ühelt poolt peaks müüdav maailmapilt olema piisavalt (lollakalt?) lihtne kerge ja mõnusa taasesituse eesmärgil, teiselt poolt jälle panema rõhu sellele, mis tarbijat erutab. Ja kui tarbija miskipärast tõrgub, siis käratatakse et kui ei usu, peate ise omale maailmapildi kokku panema. Suurem osa tõrkujatest on siis jälle murust madalam.
  PS
  Liiginimetusena sõna loll siiski ei klapi, sest on sotsiaalse võimekuse eripära kirjeldamiseks juba kasutusel. Teadus aga kasutab tihti üsna veidra päritolu ja kõlaga sõnu, oma mõistetes selguse hoidmiseks.

  Vasta

  • ckrabat
   sept. 18, 2016 @ 10:24:44

   Nojah, seda nimetatakse poliitkorrektsuseks – kas neeger on mingit nähtust kirjeldav sõna või väljendab suhtumist? Täpselt samuti on näiteks liiginimi siga negatiivse väljundiga, katsu sa kedagi seaks kutsuda. Aga lõviks? Poliitkorrektsuse huvides olengi ma viimasel ajal kasutanud ladinakeelset nimetust stultus või rääkinud stultoloogilistest objektidest. Väga sageli on lolle võrdsustatud inimestega, aga see on ju eksitav?

   Vasta

   • K_V
    sept. 18, 2016 @ 22:09:27

    “– kas neeger on mingit nähtust kirjeldav sõna või väljendab suhtumist?”

    Tõelisel imedemaal, mida kaasaegseks ühiskonnaks nimetatakse, on nahavärvist tuletatud rassinime sõimusõnaks kuulutamine täitsa loomulik. Samamoodi kipub sõna “abielu” traditsioonilises tähenduses kasutamine kohati kriminaalseks muutuma. Mis ühelt poolt vaadates rikastav erinevus, see teiselt poolt vaadates kuritegu.
    Kõiksugu looma(liigi)nimede sõimunimedena kasutamise jätaks vast burksiputka vms kanti, akadeemilised ringkonnad võiks ikka oma rida ajada.
    Sõna “loll” eriti karm kriminaliseerimine traditsioonilises tähenduses võiks ta liiginime tarvis muidugi vabastada, aga aega kulub ja jama on enne palju.

  • huviline
   sept. 18, 2016 @ 10:36:06

   Mulle tundub, et avalikus ei saa mõtestada üksikisiku maailma, mistõttu meedia võib parimal kujul olla prognoos, klaaskuuli ennnustus, mitte midagi enam. Veebi või tele meedia puhul on alati võimalik kasutada pildil väljalülitamise nuppu, kirjanduse puhul tuleb osata lugeda ridade vahelt ja noppida teri, kui neid esineb. Lõpuks vajab igaüks ka meelelahutust, mida nt Anu ERRis hästi teeb.

   Lähengi nüüd ja lülitan teleka välja, aitab küll, päeva lõpuks on keldris vaja riiul valmis ehitada, kuhu salvestan kolmeliitristesse purkidess villitud õunamahla, mida hakkan järgmisel nädalavahetusel pressima. See on tegelik elu. 🙂

   Vasta

  • ckrabat
   sept. 18, 2016 @ 16:19:08

   Stultoloogiasse tasub suhtuda täiesti rahulikult. Minu tähelepanekute kohaselt suhtub üks osa sellesse täiesti rahulikult ja muheleb kaasa – ilmselt on tegemist inimeste ja reptiloididega. Teine osa hakkavad jälle hüppama, ühe koha peal ringe tegema ja sinist suitsu välja ajama nagu elektrijänesed – ilmselt saabus nende jaoks rõõmus äratundmishetk ja nagu me stultoloogia algkursusest teame, on lollide jaoks üksteise äratundmine äärmiselt tähtis, eks samavõrra negatiivselt mõjub neile võõrliikide kohtamine. Seega, las koerad hauguvad, karavan läheb ikka edasi 😀

   Vasta

 10. ckrabat
  sept. 18, 2016 @ 11:20:25

  Vasta

 11. huviline
  sept. 18, 2016 @ 11:53:28

  “Eesti välispoliitika ajamisest oli saanud lihtsalt Ilvese isiklik egotripp. Ilvese eneseupitamise tipp saabus, kui ta hakkas sel kevadel avalikult vastu vaidlema kõigile ülejäänud välispoliitika tegijatele, kes tahtsid taotleda ÜRO julgeolekunõukogu ajutist liikmestaatust. Mõistagi ei hoidnud Ilvest oma arvamust enda jaoks, vaid pani ülejäänud välispoliitika tegijate eesmärgi avalikult kahtluse alla.”

  http://epl.delfi.ee/news/arvamus/vahur-koorits-ilvese-kumme-pettumustvalmistavat-aastat?id=75354005

  Vana egoistlik humanism.

  Vasta

  • ckrabat
   sept. 18, 2016 @ 12:03:06

   Kooritsaga ei saa nõustuda tema väites nagu poleks Ilves olnud Eesti rahvast ühendav president, vastupidi ta tõusiski Kadriorgu rahvast ühendava presidendina, vastukaaluks neukkuikoon Arnold Rüütlile, kes sümboliseeris ülepahteldatud Eesti NSV-d.
   Ma mäletan, et kandsin neil päevil särki kirjaga: “Karl Vaino valis Rüütli. Kas sina ka?”

   Vasta

 12. Jolli
  sept. 19, 2016 @ 08:41:00

  “Keegi ei kaitse rumalust või lolle, lihtsalt sõnal on sõimav alatoon ja selle mõõdutundetu kasutamine jätab sõimamise mulje. Peale muu pole kellegil õigust ennast teistest targemaks pidada. Naeruvääristada tuleb nähtusi, mitte isikuid.”

  Siin foorumis on juba piisavalt selgitatud, et loll (stultus) on kasutusel liigilise, mitte vaimse võimekuse hindamise terminina. 🙂
  Aga jah, kui ikka kohale ei jõua, äkki ollakse Põltsamaalt?

  Vasta

  • huviline
   sept. 19, 2016 @ 17:37:03

   “Siin foorumis on juba piisavalt selgitatud, et loll (stultus) on kasutusel liigilise, mitte vaimse võimekuse hindamise terminina.”

   Siin foorumis kasutatakse sõna nii nagu igalpool ja mingit erinevust selles suhtes ei tehta. Sõna eritähendused jäägu hälbefoorumitesse ja tähendused, millest keegi midagi aru ei saa, kasutaja südametunnistusele. Eriliselt haigete jaoks aga on Palat nr IV.

   Vasta

 13. ckrabat
  sept. 19, 2016 @ 09:08:44

  “Peale muu pole kellegil õigust ennast teistest targemaks pidada.”

  Absoluutselt. Sellist bioloogilist liiki nagu targad pole olemas. Tark on omadussõna, mille vastandväärtus on rumal ja mina pole kusagil väitnud, et lollid on a priori rumalamad kui inimesed või reptiloidid, vaid siin tuleb mängu juba individuaalne vastutus. Näiteks, kui järjekindlalt eiratakse teise poole seletusi ning aetakse oma joru edasi nagu rikkiläinud grammofon, siis tekib juba kahtlus. Samamoodi puudub lollidel alus end inimestest või reptiloididest targemaks pidada, kuigi nad seda sageli teevad, näiteks ilmselgete faktide eitamisega. Sest isegi kui järjekindlalt eitada, et Juku pea on kandiline, siis ega pea ise sellest ümaramaks ei lähe. Eelneva põhjal on äärmiselt oluline, et põhikooli bioloogiaprogrammidesse lülitatakse kiiresti stultoloogiakursus, sest näib, et hariduses on siin suured puudujäägid. Nagu KV täpselt märkis, siis “kõiksugu looma(liigi)nimede (sh lollid) sõimunimedena kasutamise jätaks vast burksiputka vms kanti ja akadeemilised ringkonnad võiks ikka oma rida ajada”.

  Vasta

  • huviline
   sept. 19, 2016 @ 17:53:24

   “Tark on omadussõna, mille vastandväärtus on rumal ja mina pole kusagil väitnud, et lollid on a priori rumalamad kui inimesed või reptiloidid, vaid siin tuleb mängu juba individuaalne vastutus. ”

   Nii ongi, väita pole midagi vaja, tähendused tulenevad sellest kuidas sõna kasutatakse. Kuna kasutad sõna erinevalt tavapärasest, siis ei tulene sellest, et samamoodi võiksid või peaksid sõna kasutama teised. Jätkuvalt sõna eritähenduse kasutamine viitab isetegevusele. Isetegevuses pole muidugi midagi halba. Igaühel on õigus avada konservikarp ilma konservikarbiavajata. Kui konservikarpi kuidagi lahti ei saa, siis tuleb appi tegelane Jorupill Jonn. Kui palju teda ka sirtsusohu oleme püüdnud ajada, ikka tuleb ta tagasi. Järelikult sobib konservikarbiavajaks.

   Vasta

   • ckrabat
    sept. 20, 2016 @ 16:32:09

    Kuidas kiirelt lolli inimest tuvastada
    https://lastejutud.wordpress.com/2015/09/19/kuidas-kiirelt-lolli-inimest-tuvastada/
    See on juba stultoloogiliselt vigane väide – ei saa olla lolli inimest, saab olla loll või inimene!

   • ckrabat
    sept. 20, 2016 @ 16:53:40

    Teadlased: lolli naisega ei ole võimalik tarku lapsi saada!
    http://www.ohtuleht.ee/760070/teadlased-lolli-naisega-ei-ole-voimalik-tarku-lapsi-saada
    Teadlased kinnitavad, et naise IQ mõjutab väga tugevalt seda, kas tema järeltulijad on intelligentsed või mitte. Mis puudutab lapse IQ, siis väljend “Ma pärisin selle oma emalt!” on vägagi asjakohane. Nimelt avaldati hiljaaegu uuring, kus selgus, et intelligentsusgeenid päritakse emalt.
    Kuigi vanasti usutu, et need geenid on nii isalt kui emalt, siis nüüd on selge, et taiplikuse geenid asuvad X kromosoomis ning kuna naistel on neid kaks, siis tähendab see seda, et lastel on kaks korda suurem tõenäosus pärida oma intelligentsus just emalt.
    Ja isegi kui laps saab mõned isa intelligentsusgeenid, siis suure tõenäosusega ei mõjuta need lapse aju kuna need toimivad ainult siis, kui need pärinevad emalt. See tähendab seda, et kui laps pärib isalt intelligentsusgeeni, siis see deaktiveeritakse.

 14. ckrabat
  sept. 19, 2016 @ 22:38:42

  Nii, nüüd kui stultoloogia põhitõed on selgeks tehtud, võiks uuesti kolida Ida-Virumaale

  Vaikiv suurvene šovinism Ida-Virumaal
  http://epl.delfi.ee/news/arvamus/vaikiv-suurvene-sovinism-ida-virumaal?id=75619983
  Piirkonnale löödi käega, kui kaotati oluline keelenõue.
  Eesti Ekspressini jõudnud valitsuse salamemo kirjeldab üsna hästi olukorda, kus meie, Ida-Virumaa inimesed, iga päev elame. Võin ma siis öelda, et Ida-Virumaa on järgmine Donbass?
  Niimoodi lihtsustada muidugi ei tohi. Viibisin paar nädalat tagasi pikemalt Siberis. Rääkisin üle saja lihtsa inimesega. Kui Ida-Viru inimestel, kes siin muudkui kurdavad ja võimaluse korral Putinit valivad, õnnestuks kohtuda sealsete vene inimestega, saaksid nad aru, et elavad paradiisis.
  Mõned kommentaarid:
  häh 15.09.2016 09:19
  Mis juttu. Ida-Virumaal elavad venekeelsed noroed näiteks valdavad millegipärast eesti keelt hästi, õpivad hästi ja on euroopa lähenemisega asjadele. Kui inimene ei tea, jutleb vaid lõkke ääres mingi inimrühmaga , see ei näita üldiselt ju midagi. Vanakesed, need sovjetiaegsed on nii vanad juba, et nende aeg ja unistus on läbi. Igal juhul on Narva nagu iga teinegi piirilinn, kus osatakse ja räägitakse kui vaja mitut keelt ja ollakse teadlik, kus maal elavad.
  Vasta 28 9
  minu nägemus kohalikest venelastest 15.09.2016 09:24
  Kujutavad väga hästi ette mis on sealsamas jõe taga ja olgem ausad,nad ei soovi selles osaleda.Need kes lõugavad ja puutinit kummardavad-neid on vaid käputäis ja oma lõugamisega paistavad ka hästi silma. Aga reaalselt Venemaaga ennast siduda-tänan ei!

  Vasta

  • huviline
   sept. 20, 2016 @ 02:36:01

   Minu ettepanek kasutada oma stultoloogilisi uuringuid edaspidi poliitiliste lolluste naeruvääristamiseks ja muus osas lõpetada debatitapp, mis on võrdväärne meediapeksuga. Sõna tähendusest saame ikka ühtemoodi aru.

   Tagasi Ida-Viru separatistide juurde. Vaadates ETV+ saadet Rahvale Tähtis, jäi mulje, et mingit separatismi pole. Olles paar aastat tagasi Ida-Virus (Narva, Narva-Jõesuu, Jõhvi, Toila) “ringreisil” käinud, suheldes tänavatüdrukute ja kabinetiametnikega, võin öelda, et Ida-Viru hoiab Eesti küljes kaks asja: parem elukord kui teiselpool piiri ja eesti vaim, mis lehvib ladina tähestikus kohanimede ümber. Peamine on hoida kirillitsa Ida-Virust eemal. Iseenesest saab Ida-Virus vene keelega lahedasti hakkama. Kahju, et I.Raagist tundub olevat saanud tüüpiline tsinovnik.

   Kuna valgus tuleb idast, siis võiks Ida-Virust saada muu anomaalsuse valgustaja Eestis, sest anomaalia on käia tikke laenamas üle ookeani ja seljapööramine naabrile. Vastastikune surve piiril ei lõppe kunagi ega peagi. Soovitan ka teistele teha pööripäeva väljasõit Ida-Virusse. PS sügisene pööripäev on ülehomme.
   https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B6%C3%B6rip%C3%A4ev

   Vasta

   • ckrabat
    sept. 20, 2016 @ 14:17:57

    “Minu ettepanek kasutada oma stultoloogilisi uuringuid edaspidi poliitiliste lolluste naeruvääristamiseks ja muus osas lõpetada debatitapp, mis on võrdväärne meediapeksuga. Sõna tähendusest saame ikka ühtemoodi aru.”

    Teaduse sh stultoloogia naeruvääristamine on selle viimine burksiputka tasemele, millele juba KV tähelepanu juhtis. Seega kasutame liiginimetusi (lollid, inimesed, sead, lõvid) ikka nende vanas traditsioonilises tähenduses ja väldime igasugust hinnangulisust. Stultoloog ei tohi tema poolt uuritavat objekti kuidagi naeruvääristada, vaid peab teda uurima. Uuringute keelamine viitab juba autoritaarsusele. Samuti on lollide a priori rumalaks nimetamine neile alandav. Vanasõna ütleb, et loll on loooduskaitse all, see oli veel siis kui Nibiru valitses. Nüüd on lolle paraku palju saaanud ning nad hakkavad teistele liikidele dikteerima, kuidas neid nimetada tohib. Sellise poliitkorrektsuse kampaaniaga kaasaminek on kohatu ja poliitikute sõimamisel lollideks või sigadeks puudub igasugune alus. Poliitikud saavad olla kas targad või rumalad, sõltumata sellest, kas nad tulevad Ida-Virumaalt või Põltsamaalt.

   • huviline
    sept. 20, 2016 @ 20:51:20

    “Sellise poliitkorrektsuse kampaaniaga kaasaminek on kohatu ja poliitikute sõimamisel lollideks või sigadeks puudub igasugune alus. Poliitikud saavad olla kas targad või rumalad, sõltumata sellest, kas nad tulevad Ida-Virumaalt või Põltsamaalt.”

    Mõistlik jutt.

    “Stultoloog ei tohi tema poolt uuritavat objekti kuidagi naeruvääristada, vaid peab teda uurima.”

    Loll jutt. Iga uuring peab lõppastmes andma vastuse küsimusele, kas nähtus, mida objekt endaga kannab, on olemas või mitte. Ka füüsikanähtused on inimese silmade läbi antud. Metafüüsilised nähtused vajavad sellepärast objektiivseid aluseid. Antud teema puhul pole uurimisaluseid ega probleemi olemas, sest ka uurija ise võib olla objekt. Ta peakski kõigepealt ennast uurima.

    Samuti, lühinägelik jutt, sest antud teema puhul on uuringust sõimamiseni ainult väike samm.

   • K_V
    sept. 21, 2016 @ 07:24:19

    Tegelt on väga raske kindlaks teha, kes keda verbaalselt ründab või kaitseb, kui sõnadel igaühele erinev tähendus on.
    LHV foorumis rekordeid lööv majandusteoreetiline (vist ainus majandusteoreetiline arutelu eestikeelses avalikus internetis üldse?) on selle kohta väga sobiv näide.
    Kalev Jaigil oleks vast Nobeli preemia ammu käes, kui sealsed arutelus osalejad sõnade tähendusi ühtemoodi mõistaksid. Sama jama on ka stultoloogiaga – terminid tekitavad segadust ja arusaamatusi.
    Jaigi jaoks tähendavad terminid midagi muud kui teiste jaoks, Jaigi teooria sisu paistab aga olevat selles, et kui vaid sõnade tähendust temaga ühtemoodi mõistetaks, olekski majanduse suur mõistatus lahendatud. Täna olemasolevate majandusteooriate tekst ise võiks seejuures muutmata jääda.
    Usun, et ka stultoloogia populariseerimise huvides oleks mõni kõrge teaduspreemia ja asi seisab vaid selle taga, et ei suudeta terminoloogilistest raskustest läbi närida.

   • ckrabat
    sept. 21, 2016 @ 07:51:18

    Igaks juhuks panen siia ka lingi Jaigi teemale
    http://lhv.delfi.ee/forum/free/121915
    Nojah, stultoloogia probleem on selles, et paljud inimesed ja reptiloidid peavad seda ilmselt hoopis naljaks ja tõsiselt võtavad kõige rohkem seda uuritavad ehk lollid ise. Mina tean ainult kahte tulihingelist lolliõiguslast – stultisti (nagu naisõiguslane – feminist), kes selle vastu aktiivselt ja valjuhäälselt võitlevad: kameelion ja huviline. Samas tekitab see jällegi Novgorodi WC efekti, sest kui kõvasti karjutakse, siis loob see heliefekti, et neid on palju. Stultoloogia koha pealt võib see aga osutuda hoopis positiivseks – sest kui sinust ei räägita, pole sind olemas ja see on tänase meediakeelse maailma põhireegleid. Ka negatiivne tähelepanu on tähelepanu ning sellega osutavad stultistid vastu nende oma soovidele stultoloogiale hoopis teene, kuigi nad tegelikult soovivad seda üldse ära keelata, sest nende arvates lollide uurimisega hoopis mõnitatakse lolle ja loomulikult nad kardavad, et kui tõde liikidevahelisest võitlusest avalikkuse ette jõuab, võivad nad ilma jääda nt inimõigustest. Paljud saavad teadlikuks, et selline teadusharu on üldse olemas.

   • huviline
    sept. 21, 2016 @ 08:54:06

    Pean ütlema, et tean ainult ühte, kes järjekindlalt kasutab sõna loll ideoloogilistel eesmärkidel, väljamõeldud eritähendusega, arvestamata sõna üldtähendust. See on ckrabat.

    Ta teeb sellega oma elu lihtsamaks. Aga miks peaks metafüüsilistes, sotsiaalteaduslikes debattides kellegi elu olema lihtne. Eesmärk on ju väljaselgitada tõde ja see ei pea kerge olema.

    Iga sõna tähendusel on oma aeg ja koht. Füüsikas tuntakse aegruumi mõistet. Mitte ilmaasjata ei nimetata sama nähtust sageli erinevate terminitega. Oma mõte ja eesmärk on samuti tabudel ja tabusõnadel.

    Filosoofias on kasutusel objektkeele ja metakeele mõiste. Kui vaidlejad teavad seda vahetegu ja võtavad arvesse, siis laheneksid vaidlused mingi sõna erineva tähenduse üle. Kalev Jaik ilmselt pole filosoofiasse eriti süvenenud. Paraku on isikud erinevalt erudeeritud, tegelikult teebki see elu huvitavamaks. Mõtle, kui kõik kasutaksid termineid ühtemoodi. See oleks mandumine.

 15. ckrabat
  sept. 20, 2016 @ 08:35:58

  Ida-Virumaa kuvand Eesti avalikus arvamuses sisaldab järgmisi märksõnu:
  1. Venemaa
  2. vene keel
  3. Keskerakond
  4. korruptsioon
  5. narkomaania
  6. alkoholism
  7. tööpuudus
  8. kuritegevus
  9. HIV/AIDS
  10. prostitutsioon
  11. põlevkivi
  12. Alutaguse metsad
  13. Kuremäe klooster
  “Iseenesest saab Ida-Virus vene keelega lahedasti hakkama.”
  Ida-Virumaal nagu igal pool mujalgi peab saama lahedasti eesti keelega hakkama, siis on võimalik ka kirillitsa likvideerimine. Esimese asjana tuleb Ida-Virumaa muulaskond panna rääkima saksa tähtedega “joppenbuhh!”, mis on neist igaühe konstitutsiooniline õigus, selle asemel, et öelda kirillitsas “jopptvojumatt”.
  Võib-olla peaks muu Eesti hoopis lõpetama vene keele rääkimise, mis peaks stimuleerima muukeelsetel eesti keele õppimist. Õpetama peaks neid siiski nende enda keeles. Praegu on häda selles, et eestlased on väga varmad nendega vene keeles suhtlema ja see on vale. Suhtlemine on aga erinev õpetamisest. Suhelda tuleb nendega eesti keeles, aga õpetama peaks neid vene keeles.
  Samas on see piirkond selline laboratoorium, mis aitab mõista seda, mis toimub Lääne-Euroopas. Kui Eesti jätab vene majandusmigrandid samamoodi hooletusse ja näitab üles soovimatust tegeleda eelnimetatud probleemidega nagu Lääne-Euroopas jäeti tegelemata Aafrikast ja Lähis-Idast saabunud migrantidega, siis seisame peagi vastamisi nende sotsiaalse ja poliitilise aktiviseerumisega ning Keskerakond ei suuda neid enam ära kodustada. Järgnevad generatsioonid on tõenäoliselt radikaalsemad.

  Vasta

 16. js
  sept. 20, 2016 @ 09:54:30

  “Kahju, et I.Raagist tundub olevat saanud tüüpiline tsinovnik.”

  Midagi muud tundub veel olevat. Ott Karulin Sirbi peatoimetajana “sõdib” sulega ühtaegu nii Taavi Aasa kui Jürgen Ligi vastu ja paneb isegi Linnar Priimäe imestama oma hiljutise juhtkirjaga. Keit RP on Twitteri järgi ennekõike kauni kodumaa patrioot.

  Eesti – kui nii üldse saab öelda ja mõelda – suurim viga on julgematus seista Uue Euroopa eest. Selle Euroopa eest, mis kehtestaks ennast sõltumatuna pärast külma sõja alandust. Ühendriigid paistavad soovivat selle alanduse jätkumist, ja sellessamas Euroopaski pole usku iseenesesse üleliia. Rändekriis on veel üks alanduse vorm.

  Euroopa peaks Vene sanktsioonid lõpetama niipea kui võimalik. Kõik suurte ettevõtete hiigelinvesteeringud Venemaale peaksid aga saama seotud piirideäärse või -ülese vähema ettevõtluse turvalisuse tagamisega aastakümneteks.

  Eesti eliit – ons see olemas? – on sõnaaher või visioonivõimetu. Kas ma liialdan? Lähim maailmalinn on ikkagi Peterburg, olgugi südames Huntingtoni nutumüür või valge mehe Armageddon.

  Vasta

  • ckrabat
   sept. 20, 2016 @ 14:29:57

   Kasvõi Iraani näitel võime öelda, et sanktsioonid avaldavad mõju küll, kuid seda pikema aja jooksul. Venemaa puhul võivad nad mõjuma hakata, aga millalgi aastakümnete pärast, võimalik, et siis kerkib seal esile ka uus generatsioon poliitikuid, kes on valmis läänega koostööd tegema. Eesti jääb suurte poiste mängudes paratamatult “taustakeppijaks”, kui kasutada Peeter Ristsoo väljendit, kes kõnnib teistest mõnikümmend meetrit maas ja vaatab, kuidas suured ees teevad.
   Vähemalt küsitlused näitavad, et nooremas põlvkonnas on seda potentsiaali, mis võib midagi muuta. UK-s toetasid nad EL, USAs anti-establishment kandidaate nagu Sanders või Gary Johnson. Praegune vanemapoolne keskiga, kes on üles kasvanud külma sõja lõpus, on selle tagurliku laine kandev jõud, nemad toetasid Brexitit, nemad toetavad Trumpi ja on väga vastuvõtlikud meedia survele. See on mingi 10-20 aasta küsimus, kui jälle normaliseeruma hakkab.

   Vasta

  • Jolli
   sept. 20, 2016 @ 19:56:51

   “Euroopa peaks Vene sanktsioonid lõpetama niipea kui võimalik. Kõik suurte ettevõtete hiigelinvesteeringud Venemaale peaksid aga saama seotud piirideäärse või -ülese vähema ettevõtluse turvalisuse tagamisega aastakümneteks.”

   Äkki peaks siis Venemaa Euroopale karistuseks ka Krimmi tagasi andma. :=)
   Kas lugupeetav suudab seda tagada?

   Vasta

   • ckrabat
    sept. 20, 2016 @ 21:26:22

    Arvestades, et Krimm on paksult neukkusid täis, võibki see Euroopale karistuseks tulla 😀

   • js
    sept. 21, 2016 @ 11:15:54

    On raske endale aru anda, millisel määral maailm on illusioon, samsara, ja sama raske on tunnistada, et on inimesi (reptiile?), kelle huvides on seda sellisena hoida. Miraažina janusele kõrbes.

    Unistused, unenäod ja mõistatused aitavad seda natuke murendada. Naljasoon on samuti hindamatu, aga mina jäin kahjuks hiljaks, et kui sellele teed juhatati. Muidu kirjutaks nii:

    “the bbc now reporting on this tragic affair with crystal clarity for a change which is nice.
    the world service has stated that brad pitts is very sad over his coming divorce from his husband major un actress and satanist angelina jolly.

    4th down the headline bbc reported that the usa is now stating the russians bombed the innocent white hats convoy.
    as things escalate more celebrities will have to die or be involved in scandal to provide cover for real news actuality.

    did the new york cops not find that bin bomber mastermind asleep in an alleyway the other day hardly a jason bourne takedown.”

    http://www.moonofalabama.org/2016/09/deir-ezzor-attack-enables-the-salafist-principality-forseen-in-the-2012-dia-analysis.html#c6a00d8341c640e53ef01bb0938d664970d

  • huviline
   sept. 20, 2016 @ 21:03:32

   “Eesti – kui nii üldse saab öelda ja mõelda – suurim viga on julgematus seista Uue Euroopa eest. Selle Euroopa eest, mis kehtestaks ennast sõltumatuna pärast külma sõja alandust. Ühendriigid paistavad soovivat selle alanduse jätkumist, ja sellessamas Euroopaski pole usku iseenesesse üleliia. Rändekriis on veel üks alanduse vorm.”

   Hästi öeldud, minu arvates, sest liiga paljud elavad minevikus. Mulle tundub, et uue ja parema Euroopa võimalus on keskkonna säästmisele suurema tähelepanu pööramises. See annab tohutu majandusliku impulsi Euroopa ja Venemaa kõrvuti eksisteerimise käibe võimalusele, sest kõrvuti eksisteerivad tohutult erinevad maastikud.

   Vasta

 17. ckrabat
  sept. 20, 2016 @ 20:54:20

  Provokatsioon? Või siis hoopis…
  http://epl.delfi.ee/news/arvamus/provokatsioon-voi-siis-hoopis?id=75655695
  Ilmar Raagi memo Ida-Virumaa kohta tegi torke sinna, kus kohalikud ootavad abikätt.
  Mõni päev tagasi kihutasid NATO hävitajad mitu korda madalalt üle Kohtla-Järve linna. Miks ometi kulgeb sõjalennukite koridor elurajoonide kohalt? Kas selleks et hirmutada Ida-Virumaa venekeelset „lambakarja”, keda Eesti kardab Kirde-Eesti jätkuva venestumise tõttu kaotada – kui võtta aluseks valitsuse endise psühholoogilise kaitse nõuniku Ilmar Raagi 2014. aastal koostatud, kuid nüüd avalikkuse ette jõudnud memo? Või on see mõeldud neile venelastele, kes elavad teisel pool Narva jõge?
  Aga võib-olla mõlemat korraga? Ühtedele manitsuseks: ei maksa siin silmanurgast Venemaa poole piiluda ja unistada, et Narvast saab järgmine Donbass. Teistele aga jõudemonstratsioonina, et nad teaksid: NATO meid hätta ei jäta.

  Vasta

 18. Jolli
  sept. 20, 2016 @ 21:21:29

  Äkki see Sveta näeb Nato lennukeid nagu Ivar tanke? 😀

  Vasta

 19. ckrabat
  sept. 20, 2016 @ 21:45:38

  Eile oli juubel armastatud lauljal

  Vasta

 20. Jolli
  sept. 21, 2016 @ 08:46:42

  EPL on oli kunagi tuntud kui Noorte Hääl… 🙂 Ega see neukkuvaim pole sealt kuhugile kadunud…

  Vasta

 21. ckrabat
  sept. 28, 2016 @ 21:19:26

  Kuna muudel rinnetel on olnud nalja nabani, avastasin alles nüüd, et ilmunud on ka Ilmar Raagi vastulause.

  Millest Ida-Viru memo tegelikult rääkis?
  http://ilmarraag.blogspot.com.ee/2016/09/koik-jargnev-peegeldab-isiklikult-minu.html
  Selles saab Raagiga kahtlemata vaid nõustuda, et võimaliku Ida-Virumaa kriisi põhjused saavad olema eelkõige sotsiaalmajanduslikud. Samas näitab see totaalse meedia võimet näidata igat paberit sellisena nagu see on kellelegi kasulik. See, lapsed, on tarbijaühiskond.

  Vasta

 22. Trackback: Persona in fieri edekabel TOP-500 aastatest 2010-2016 | Persona in fieri

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

september 2016
E T K N R L P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: