Mis toimub Türgis?

@ckrabat
Ööl vastu 16.juulit, kui suur osa Eestimaast magas õiglast und keset sumedat suvepuhkuselõhnalist juulikuud, pandi Türgis toime sõjaväelise riigipöörde katse. Kui Türgi poliitikamaastikul elu keeruliseks läheb, siis on sõjaväelased mitmel korral võimu üle võtnud ning üritanud korda majja luua. Sõjaväe mõju riigi poliitilisele kultuurile võib Türgis võrrelda Ladina-Ameerika riikidega ja seda juba sõjaväelise taustaga ilmaliku Türgi rajaja Mustafa Kemal Atatürgi aegadest peale. Viimasest edukast riigipöördekatsest oli küll juba palju vett merre voolanud, kui sõjaväelased 36 aastat tagasi taas võimu haarasid. Aasta tagasi suri Ankaras kõrges eas, 97-aastasena, erukindral Ahmet Kenan Evren (1917-2015), kes juhtis 1980. aasta edukat riigipööret ja tegutses üheksa aastast 1980-1989 Türgi presidendina ja laskis ennast 1982. aastal ka presidendiks valida, seejuures 90% toetusega. Evreni mõttemaailma iseloomustab tema reaktsioon 17-aastase Erdal Ereni hukkamisele: „Kas me peaksime teda toitma selle asemel, et üles puua?“ Enne sõjaväelist riigipööret valitses Türgi poliitikas segaduste aeg, kui riiki valitsesid peaministrina vaheldumisi kaks ajastu prominentset poliitikut, parempoolse Õiglusepartei (moodustati 1961 Adnan Menderesi pooldajate baasil) juht Süleyman Demirel (1924-2015) ja vasakpoolse Vabariikliku Rahvapartei (loodi 1919 Mustafa Kemal Atatürgi poolt) juht Bülent Ecevit (1925-2006). Kohus 1980.a. riigipöörde juhtide Kenan Evreni ja tolleaegse Türgi õhuväe ülema Tahsin Şahinkaya (1925-2015) üle algas alles 2012. aastal ning veidi aega enne mõlema surma mõisteti nad eluks ajaks vangi ning alandati sõjaväelises auastmes reameheks. Varem, 1960. Aastal, olid sõjaväelased kindral Cemal Gürseli ja Küproselt pärit kolonel Alparslan Türkeşi (hiljem Türgi asepeaminister) juhtimisel kukutanud peaminister Adnan Menderesi valitsuse. Menderes ja kaks tema ministrit mõisteti kohtus süüdi kreeklaste vastase pogrommi organiseerimises 1955. aastal ja hukati. Nad rehabiliteeriti 1990. aastal.

Viimati sekkusid sõjaväelased oluliselt riigi poliitilisse ellu 1997. aastal, nn “postmodernne  riigipööre“, kui sõjaväe juhtkonna poolt esitatud memorandum nõudis 1996. aastal valimised võitnud ja valitsuse moodustanud islamistliku Heaolupartei liidri Necmettin Erbakani tagasiastumist. Sõjaväelased süüdistasid teda Atatürki poolt kehtestatud sekulaarse riigi põhimõtete eiramises. Erbakan sunniti tagasi astuma ning Türgi Konstitutsioonikohtu otsusega keelati tal edaspidi poliitikas osaleda ning tema Heaolupartei saadeti laiali. Erbakani poolehoidja Istanbuli linnapea Recep Tayyip Erdoğan mõisteti kohtus süüdi ja tal keelati viieks aastaks osalus poliitikas, kui ta luges avalikul üritusel ette islamistlikke tekste. Keelustatud Heaolupartei asemel rajati Voorusepartei, mis omakorda keelati 2001. aastal. Peale seda rajasid mõõdukamad ja reformistlikumad Voorusepartei juhid eesotsas Recep Tayyip Erdoğaniga Õigluse ja Arengupartei, samal ajal kui fundamentalistid eesotsas Erbakani ja tema lähimate mõttekaaslastega kogunesid konservatiivsemasse Õnnelikkuseparteisse. Türgi islamistlike erakondade kreedo põhineb poliitilisel manifestil Millî Görüş’il (Rahvuslik vaade), mille 1969.a. esitas Necmettin Erbakan. Manifest rõhutas islami moraali ja hariduse tähtsust, hoiatas Lääne tsivilisatsiooni ja sekulaarse ilmavaate laastava mõju eest, kuid pööras tähelepanu ka majanduslikule ja tehnoloogilisele moderniseerimisele, industrialiseerimisele, arengule ja majanduslikule sõltumatusele. Euroopa ühinemist nimetas Erbakan juutide ja katoliiklaste salaplaaniks islamimaailma vastu.

Õigluse ja Arengupartei võitis valimised 2002. aastal, kuid Erdoğan ise valiti parlamenti alles täiendavatel valimistel aasta hiljem, kui tema poliitikas osalemise keeld oli lõppenud. Sinnamaani tegutses riigi peaministrina tema lähim mõttekaaslane Abdullah Gül, kes oli 2007-2014 Türgi president. 2014. aastal presidendiks valitud kauaaegne peaminister (2003-2014) Recep Tayyip Erdoğan on riiki üritanud juhtida autoritaarsete meetoditega, mis on võrreldavad Venemaa presidendi Vladimir Putini võimuga. Tema diktaatorlikud maneerid riigi juhtimisel on põhjustanud mitmeid rahutusi, kuid siiamaani on tal õnnestunud võimupositsioone säilitada. Erdoğani suguvõsa on pärit Adžaariast, islamiusuliste grusiinide seast, kes emigreerusid Batumist Rize piirkonda Musta mere lõunarannikul. Recep mängis nooruses heal tasemel jalgpalli ning vaid perekonna vastuseisu tõttu jäi ära tema liitumine kuulsa Istanbuli Fenerbachega. Erdoğan on sufistliku Naqshbandi ordu liige. Õigluse ja Arengupartei võimuletulek tõi kaasa ideoloogilise murrangu Türgi välispoliitilises strateegias, kus traditsiooniline Euroopaga lõimumisele orienteerunud sekulaarne kemalism asendus uue strateegia neo-ottomanismiga, mis on lähedalt seotud pan-islamistliku ideoloogiaga. Neo-ottomanismi peamiseks ideoloogiks peetakse endist välisministrit (2009-2014) ja peaministrit (2014-2016) Ahmet Davutoğlut, kes hiljuti asendati valitsusjuhi kohal Binali Yıldırımiga. Neo-ottomanism nägi strateegiliste sihtpunktidena ette suhete arendamist Lähis-Ida, Kaukaasia ja Kesk-Aasia riikidega ning kahes viimases põrkusid Türgi huvid kindlasti ka Venemaa sooviga neid riike oma mõjusfääris hoida. Türgi toetus palestiinlastele Gaza kriiside ajal 2008-2010 pingestas suhteid Iisraeliga. Türgi kodusõjas on Türgi toetanud sunniitliku opositsiooni ning on olnud teravalt president Assadi vastu, mis on omakorda lisanud õli tulle suhetes Venemaaga, eriti pärast Venemaa sõjalennuki allatulistamist Süüria piiri lähedal 2015.a. novembris. Tasub äramärkimist, et hiljuti, 27.juunil 2016, saatis president Erdoğan vabanduskirja president Putinile ning samal päeval otsustasid Türgi ja Iisrael normaliseerida kahe riigi vahelised suhted.

Käesoleva riigipöördekatse kohta on teada niipalju, et seda on seostatud praegu Ameerika Ühendriikides vabatahtlikus eksiilis elava opositsioonilise vaimuliku 75-aastase Fethullah Güleniga, kes on ise oma seotust eitanud ning riigipöördekatse hukka mõistnud. Güleni liikumine on tekkinud Said Nuri loodud Nuri liikumise baasil, kes nimetas Koraani elavaks dokumendiks, mille põhimõtted võivad aja jooksul muutuda. Samal ajal erinevad Güleni liikumise ja Nuri liikumise põhimõtted mõnevõrra teineteisest. Gülen on suurem Türgi rahvuslane kui Nursi , mõneti rohkem riigikeskne ja toetab vabaturumajandust ning neoliberaalset majanduspoliitikat. Samal ajal nõuab ta riigibürokraatia vähendamist ning korruptsiooni piiramist. Güleni liikumist (Hizmet) on peetud mõõdukaks islamiliikumiseks, mis toetab islami kohandumist kaasaegsete arengutega, seda eriti tehnoloogia ja kommunikatsiooni valdkonnas. Gülen toetab teadust, kultuuridevahelist dialoogi ja mitmeparteilist demokraatiat. Ta on rajanud ainuüksi Ameerika Ühendriikides üle 160 kooli. Güleni ja Erdoğani suhted olid varem väga head, kuuid must kass jooksis nende vahelt läbi 2013.a., kui Gülen toetas korruptsioonijuhtumite uurimist, mis Erdoğani ja tema valitsuse liikmete vastu tõstatusid. Reaktsioonina pani Erdoğan Güleni tagaotsitavate terroristide nimekirja ja nõudis Ühendriikidelt tema väljaandmist. Riigipöörajate seotus Güleniga pole siiski kinnitust leidnud, kuigi Güleni vaated võisid neid inspireerida. Riigipöördekatse tulemusena on vahistatud 2839 sõjaväelast, kuigi esialgsed teated rääkisid sajakonnast riigipöördes osalenust. Kõrgematest vahistatud sõjaväelastest on nimetatud kontradmiral Nejat Atilla Demirhani ja Egeuse piirkonna staabiülema kindral Memduh Hakbileni nimesid. Türgi relvajõudude juhataja kindral Hulusi Akar langes riigipöörajate kätte vangi, kuid vabastati. Kreeka luure andmetel langes pantvangi ka Türgi mereväe ülem, kui mässulised vallutasid fregati Gölcüki mereväebaasis. Tema asemele nimetati brigaadikindral Umit Dundar, kes teatas 104 tapetud riigipöörajast. Lisaks on saanud surma veel 90, neist 47 tsiviilisikut. Teatatud on 1184 vigastatust. Riigipöörajad üritasid vallutada presidendipaleed Ankaras, sõjaväepolitsei peakorterit ja pommitatud on parlamendihoonet. Üle võtta üritati ka riiklikku uudistekanalit TRT. Olukord Istanbulis on valitsuse kontrolli all. Siin-seal Ankaras jätkuvad veel relvastatud kokkupõrked.

Türgi on vastuoluline maa, mis on viimasel ajal olnud majanduslikult edukas ja see on tõstnud Erdoğani populaarsust. Samal ajal on ta käitunud karmilt opositsiooniga, mistõttu on palju selliseid, kellele riigi rohkem islami identiteedi tugevdamisele suunatud kurss ei ole vastuvõetav. Erdoğaniga on rahulolematud liberaalsed ja sekulaarsed ringkonnad, aga ka mõõdukamad islamistid eesotsas Güleniga. Sõjavägi on Türgis traditsiooniliselt olnud kemalismi kants ning läänele orienteeritud sekulaarsete traditsioonide hoidja. Näiteks naiste pearättide kandmist lubati Türgi ülikoolides alles mõned aastad tagasi. Tänaval võib kohata niqaabe ja hidžaabe kõrvuti miniseelikutega, eriti Lääne-Türgis. Suurem  osa islamistliku  radikaliseerumise juhtumeid Euroopas on seotud Põhja-Aafrikast pärit kontingendiga. Türgi noorsoo radikaliseerumisest Läänes pole märke olnud. Sõjaväe poliitikasse sekkumise traditsioon on Türgis tugev ja tsiviilkontroll sõjaväe üle minimaalne. Süüria kodusõda koos kasvanud pagulasrändega, riigis on 2,7 miljonit Süüria põgenikku, ja Islamiriigi tegevusega Türgi lõunapiiri vahetus läheduses ning nende sagenenud terrorirünnakutega, millest viimane toimus alles hiljuti Istanbuli rahvusvahelises lennujaamas, on muutnud riigi ebastabiilsemaks. Lisaks jätkuvad vastuolud kurdide etnilise vähemusega eriti riigi kaguosas. Erdoğanil on õnnestunud normaliseerida suhteid Kreekaga, kuid Küprose jagunemine on siiani lahendamata ning Türgi toetab jätkuvalt Põhja-Küprose Türgi Vabariiki. Persona in fieri hoiab sõrme Türgis toimuva pulsil ning informatsiooni täiendatakse jooksvalt. Prantsusmaal toimunud terrorirünnaku kohta saab lugeda siit.

Siin on kõrvuti istuma sattunud süüdistatav Fethullah Gülen (vasakul) ja süüdistaja Recep Tayyip Erdoğan (paremal). Foto: http://erkansaka.net/wp-content/uploads/2013/12/Fethullah-Erdogan1.jpg

32 kommentaari (+add yours?)

 1. ckrabat
  juuli 16, 2016 @ 12:25:47

  Praegu tundub, et mässajate käes on veel relvajõudude peakorter ning nad on palunud läbirääkimisi alistumiseks võimudele.

  Vasta

 2. ckrabat
  juuli 16, 2016 @ 12:29:46

  Veiko Spolitis otseTürgist: “Järgmised paar päeva saavad kindlasti olema kriitilised.”
  http://www.ohtuleht.ee/748558/veiko-spolitis-otseturgist-jargmised-paar-paeva-saavad-kindlasti-olema-kriitilised-
  Spolitise sõnul oli riigipöörde oht tegelikult juba mõnda aega õhus, ootamatu oli ainult see, et see just nüüd juhtus. Diktatuuriline president Erdogan on muutmas Türgit presidentaalseks vabariigiks, mis paljudele ei meeldi, kuid samas ei saa eitada Erdogani suurt populaarsust, mida kinnitas ka see, et kui Erdogan kutsus rahvast tänavatele, siis nad tulid.

  “See on juba viies riigipööre Türgis pärast Teist maailmasõda, nii et midagi väga erilist siin ei ole. Inimesed arutavad – ühelt poolt on need, kellele meeldib president, teiselt poolt need, kellele ei meeldi. Mina arvan, et sellega on Erdoganil võimalus armee reform teha ja haldusreform teha, aga ma kardan, et selle asemel, et reformide asemel hakkab ta kruvisid kinni keerama. Probleemid, mille pärast riigipööre sündis, ei ole lahendatud.“

  Vasta

 3. ckrabat
  juuli 16, 2016 @ 12:41:41

  Vasta

 4. ckrabat
  juuli 16, 2016 @ 12:49:27

  Riigipöörde juhiks peetakse märtsis vallandatud kolonel Albay Muharrem Köse’t. Kodanikud seostavad teda juba alaviidi päritoluga.


  Köset on seotud ka Güleni liikumisega.
  http://sputniknews.com/news/20160716/1043093391/erdogan-kose-military-coup-gulen.html

  Vasta

 5. ckrabat
  juuli 16, 2016 @ 13:18:01

  Üldiselt tundub, et Erdoganil õnnestus võim säilitada ning ordnung majas hoida, mida ta võib nüüd kasutada “korra nimel” mandaadi nõutamiseks opositsiooni vastasteks sammudeks ja igasuguste piirangute sisseviimiseks.
  Ei maksa unustada, et nagu Putin Venemaal, nii on ka Erdogan Türgis päris populaarne, sest riik on paks, ordnung on majas ja naabri-mustafa ei mölise.
  Helikopter kaheksa isikuga pardal oli maandunud Kreekas ja palunud sealt poliitilist varjupaika. Peaminister Yildirim on lubanud taastada surmanuhtluse. Erdogan on ametist vabastanud 2745 kohtunikku ja 140 on vahistatud. Erdogan on süüdistanud, et kohtusüsteemis on palju Güleni pooldajaid.
  Twitteris on levitatud pilte rahva õiglase viha alla sattunud maharaiutud peaga ülestõusnud Türgi sõdurist.

  ?ref_src=twsrc%5Etfw

  Vasta

 6. ckrabat
  juuli 16, 2016 @ 13:41:03

  Ülestõusnutest:
  The Turkish military group called itself the “Peace at Home Council”.
  http://www.dailytelegraph.com.au/news/chaos-in-turkey-as-military-launches-coup/news-story/e1da7c92841f3b120ee6875a59e41efc
  “The power in the country has been seized in its entirety,” said a military statement read on NTV television earlier in the evening, without giving further details. The military’s website was not immediately accessible. It said the move had been made “in order to ensure and restore constitutional order, democracy, human rights and freedoms and let the supremacy law in the country prevail, to restore order which was disrupted”. “All our international agreements and commitments retain their validity. We hope our good relations will continue with all countries in the world.”

  Vasta

 7. ckrabat
  juuli 16, 2016 @ 18:19:41

  John Kerry ja Sergei Lavrovi ühine pressikonverents Moskvas
  http://www.state.gov/secretary/remarks/2016/07/260134.htm
  Mõned väljavõtted:
  John Kerry
  1. On the first hand, the Assad regime has relentlessly continued indiscriminate attacks contrary to the agreements of the ISSG and the UN Security Council. But on the other side, the terrorist group Jabhat al-Nusrah, the al-Qaida branch in Syria, has also launched its own offensives, sometimes with members of different oppositions joining with them.
  2. Russia and the United States have come together with the belief, as Sergey expressed, that when Russia and the United States put their mind to it and try deliberately and with purpose to have an impact on an issue – as we did on chemical weapons in Syria, as we did with respect to the Joint Plan of Action for Iran, as we did in passing a monumental initiative in Paris on climate change – when we come together with that purpose, we have an ability to make a difference.
  3. We discussed almost every other issue of concern, from bilateral relationship to Ukraine, implementation of Minsk; Yemen, Middle East peace, as Sergey described; Libya, and so forth. And we talked specifically further about Nagorno-Karabakh, where we have both been involved as members of the Minsk – as the co-chairs of Minsk. Together with our French counterpart Jean-Marc Ayrault we are working on that issue, and I appreciate President Putin’s leadership and I appreciate Sergey’s initiative in visiting the capitals and working with the presidents. I had the privilege of meeting with both presidents in Warsaw just the other day, and we are deeply encouraging – all of us – of an effort to move away from war and move towards the potential of peace for a long, long-frozen conflict.
  4. And when we first came to the table in Vienna and I proposed a ceasefire, put it on the table, it was not Russia or Iran that said no. Both of them said yes, we should have a ceasefire. But there were others at the table who opposed proceeding forward with a ceasefire, and some of them, unfortunately, I think, may regret that today. But the point is simply that we have consistently been working towards the full implementation of a ceasefire.
  Lavrov
  1. We also have the more recent example in Libya, where countries that were determined to overthrow Qadhafi did not shy away from cooperating with certain terrorist groups, and we all see what’s – where this has gotten us. Today Libya is a den of terrorism. It is a country which is in the hands of radicals and the weapons supplied to anti-Qadhafi groups have spread out all across the region and now we are all doing our best to keep this country together and keep it from falling apart and becoming a festering pit for terrorists.
  2. As for the Syrian issue, we could go on and on discussing who is to blame. We have our roadmap laid out in numerous documents starting from the Geneva communique of June 2012 plus the UN Security Council resolutions plus the decisions by the ISSG, and all of those documents clearly state that the Syrian people, the people of Syria, are the only one entitled to decide the future of Syria. This means that what we need is to finally implement the agreements that we already have and put all those groups in Syria at the bargaining table, the negotiating table, including the Syrian Government and all of Syria’s political group.
  3. The roadmap requires a direct negotiation between the warring parties. It is the same drill in all other countries, with Libya or other countries of the world: A direct negotiation between the warring parties is needed for a settlement, for a peaceful settlement; and no international stakeholders, including Russia or the United States, is entitled to substitute this process.
  4. As for the second part of your question, we have agreed that ISIS and the al-Nusrah Front are terrorist groups and they are exempt from any ceasefire arrangements. They are supposed to be eliminated. They are our common enemies, and the ISSG has clearly decided and has clearly agreed that the opposition groups in Syria that do not want to be associated with terrorists and that are willing to join the ceasefire and become parties to the ceasefire, they must separate themselves from ISIS and the al-Nusrah Front, including geographic separation – they must physically separate themselves and geographically separate themselves from the terrorists so that nobody would be able to speculate that in some – in certain areas in Syria, the terrorists are mixed and intertwined with the moderate opposition.

  Vasta

 8. ckrabat
  juuli 16, 2016 @ 18:42:34

  Peaminister Yildirim nimetas iga riigi, mis teeb tegemist Fethullah Güleniga, Türgi riigi vaenlaseks. USA välisminister John Kerry teatas, et Türgi pole Güleni väljaandmist nõudnud.
  http://www.express.co.uk/news/world/690106/Turkey-threatens-war-America-cleric-Gulen-military-coup

  Vasta

 9. ckrabat
  juuli 16, 2016 @ 20:35:32

  Türgi-ekspert Witold Szablowski: Erdogan kasutab võimalust ja saab Türgi Putiniks
  http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/turgi-ekspert-witold-szablowski-erdogan-kasutab-voimalust-ja-saab-turgi-putiniks?id=75080777
  Tänapäeva Türgist rääkiva non-fiction raamatu “Mõrtsukas aprikooside linnast” autor Witold Szablowski ütles Eesti Päevalehele ja Delfile antud intervjuus, et öine riigipöördekatse jättis kohutavalt imeliku mulje ning ehkki tal ei ole ühtegi tõendit, ei välistaks ta, et selle kutsus esile Erdogan ise. Ükskõik, kas tegemist oli tõelise riigipöördekatsega või kunstlikult esile kutsuga, mõlemal juhul kasutab Erdogan seda väga tõenäoliselt oma võimu suurendamiseks. “Tean, et see kõlab imelikult, sest Erdoganil on kõik ju juba justkui olemas. Ent ta tahab muuta konstitutsiooni Putini stiilis. Ta tahab olla Türgi president igaveseks ja et Türgi oleks presidentaalne riik. Ka praegu saab Erdogan vabalt liigutada peaministreid, aga alati kui sa pead arvestama otsuste tegemisel kellegi teisega, on see temasuguse mehe jaoks draama. Ta lihtsalt armastab võimu nii tohutult.”

  Vasta

 10. ckrabat
  juuli 16, 2016 @ 21:09:44

  Türgi blokeeris juurdepääsu USA Incirliki õhuväebaasile Adana äärelinnas Lõuna-Türgis, kust viidi läbi rahvusvahelise koalitsiooni rünnakuid Islamiriigi positsioonidele ning katkestas selle elektriga varustamise. Incirlikis hoitakse teadaolevalt ka taktikalisi tuumarelvi.
  http://www.dw.com/en/us-turkeys-incirlik-air-base-used-to-fight-is-is-sealed-off-power-cut/a-19404844
  Mõningate teadete järgi on õhuruum Incirlikis taas avatud, kuid see uudis vajab veel kinnitust
  http://www.zerohedge.com/news/2016-07-16/turkey-suspends-all-us-operations-against-isis-incirlik-airbase-which-vaults-us-b61-

  Vasta

 11. ckrabat
  juuli 16, 2016 @ 21:46:52

  Mõningaid alternatiivseid vaatepunkte:
  FoxNews Ralph Peters on väga kriitiline lääneriikide reaktsiooni üle Türgis toimuvale, mis avab tema meelest värava riigi edasisele islamiseerimisele ja ühiskonna allakäigule, võimalik aga et uutele sõdadele Lähis-Idas.
  Turkey’s last hope dies
  http://www.foxnews.com/opinion/2016/07/16/turkeys-last-hope-dies.html
  “Friday night’s failed coup was Turkey’s last hope to stop the Islamization of its government and the degradation of its society. Reflexively, Western leaders rushed to condemn a coup attempt they refused to understand. Their reward will be a toxic Islamist regime at the gates of Europe. Our leaders no longer do their basic homework.The media relies on experts-by-Wikipedia. Except for PC platitudes, our schools ignore the world beyond our shores. Deluged with unreliable information, citizens succumb to the new superstitions of the digital age.”

  Vasta

  • ckrabat
   juuli 16, 2016 @ 23:26:57

   Erukolonelleitnant Peters on olnud USA sõjalise sekkumise äge toetaja Lähis-Idas ja on pooldanud riigipiiride ümberkujundamist vastavalt etnilistele, religioossetele ja kultuurilistele piiridele (“)verepiiridele”). Petersi nägemus Lähis-Idast, avaldatud Armed Forces Journal, June 2006.

   Peters on muuhulgas üles kutsunud ka Julian Assange’i tapmisele vastuseks Wikileaksile.

   Vasta

 12. ckrabat
  juuli 17, 2016 @ 08:42:28

  Hukkunute arv on tõusnud 265-ni. Erdogan nõudis USAlt Pennsylvanias elava Güleni väljaandmist, kuid Gülen ise süüdistas Erdogani riigipöördekatse korraldamises.
  https://www.theguardian.com/world/2016/jul/16/fethullah-gulen-turkey-coup-erdogan
  Andrew Finkel kirjutab, et Türgis oli juba toimumas vaikne riigipööre, mis pidi tugevdama Erdogani autoritaarset võimu.
  https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jul/16/turkey-coup-army-erdogan

  Vasta

 13. ckrabat
  juuli 17, 2016 @ 09:46:08

  USA ja Türgi suhetes on märgata pingeid. Türgi tööminister Sulyman Soilu süüdistas ameeriklasi riigipöörde organiseerimises. Incirliki õhuväebaasi blokeerimine näitab samuti pingete olemasolu. Türgi nõuab USA-s elava Güleni tingimusteta väljaandmist.
  https://www.yahoo.com/news/obama-parties-turkey-support-erdogan-govt-074352507–politics.html?ref=gs
  Ma pakun välja teooria, kui Vladimir Putini suureks eeskujuks rahvusvahelises poliitikas oli George W. Bush, siis Putin ise on Recep Tayyip Erdogani eeskuju. Vastandudes Ameerika Ühendriikidele üritab Erdogan oma siseriiklikku ja rahvusvahelist prestiiži tõsta nagu seda edukalt viis läbi Putin. Väärtuspõhisest välispoliitikast rääkimine on nagunii viimasel ajal olnud bullshit. Establishment on alati müüdav. Kasvõi Eesti poliitikute seas on selliseid, kes sõnades kritiseerivad Putinit, kuid samal ajal fännavad Erdogani ja Hitlerit.

  Vasta

  • js
   juuli 17, 2016 @ 10:51:55

   Mina pakun välja teooria, milles tuleks võrrelda Erdogani ja Türgit Ukraina ja Janukovõtšiga. Gezi park oli Erdogani Maidan.

   Ukrainas olid eriteenistused vist pea täielikult lääne kontrolli all.

   Õigussüsteemi asjus võiks lisaks vaadata hiljutisi sündmusi Brasiilias ja Argentiinas.

   Vasta

   • ckrabat
    juuli 17, 2016 @ 11:29:03

    Erdogan mängib suuremate kaartidega. Janukowicz (päritolult Valgevene poolakas) oli pisitegija, kelle polnud suuremaid ambitsioone, kui oma riigis võimul püsida. Putini ideaal on Vene impeerium (Nõukogude Liit oli Putini jaoks lihtsalt selle taaskehastus, kuid erinevalt internatsionalistlikest sovettidest, on Putin bloodline nationalist). Erdogani ideaal on Ottomani impeerium. Nemad peavad olema võrdsel aujärjel.
    Leidsin artikli aastast 2013, mis mõneti ennustas tänaseid sündmusi ette.
    https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jun/19/erdogan-turkey-shakespearean-tragedy

    But Erdoğan’s greatest achievement – greater still than a decade-long boom that bucked global depression – was his breaking of the power of the military that had shackled Turkish democracy for so long. In pre-Erdoğan Turkey, we would have had a coup by now.

   • js
    juuli 17, 2016 @ 13:00:27

    Ma arvan päriselt, et nii Putin kui Erdogan üritavad ennekõike oma riike valitseda. Sest, parafraseerides BLi: “… kui lääs nikub mu riiki ta ei kasuta kondoomi.”

    Ja ma ei oleta midagi ei Putini ega Erdogani visioonide osas. Nii Venemaa kui Türgi on niisamagi mini-impeeriumid. Ma näen pigem, et nad paistavad olevat nende väheste isepäisete hulgas, kes arvavad, et mingisugune suveräänsus on tänapäeva maailmas võimalik või vajalik.

    Gezi park vaibus kuidagi, ma mõtlen, et Erdogan läks mingile kompromissile läänega. Võibolla oli see seotud loobumisega “ei-tee-naabritele-peavalu” hoiakust välispoliitikas?

   • ckrabat
    juuli 17, 2016 @ 14:05:08

    Erdogan ja Putin on mõlemad bloodline nationalist’id nagu nt Trump, nende ideoloogiline ühisosa on täitsa olemas, sest neo-ottomanism on russkii mir’i türgi variant. Vene-Türgi vastuolud Kaukaasias ja Kesk-Aasias on ajaloolised. Mõlemad võitlevad mõjusfääride säilitamise/laiendamise eest. Süüria on omaette keiss, kus mõlemad toetavad erinevaid osapooli ning USA toetab seal Türgit (või isegi rohkem Saudi Araabiat) kui et vastupidi, mille tulemus ongi äärmusislamistide tugevnemine. Viimasel ajal üritavad ameeriklased aga senisest väga strict policy’st taganeda – mida näitas ka Kerry visiit Moskvasse, esmakordselt tunnistati, et osa opositsioonist teeb koostööd Jabhat al-Nusraga ning suhtumist neisse võidakse ümber hinnata. Kui ameeriklased ja venelased omavahel kokku lepivad, siis võib juhtuda nii, et sunniidi islamistid ei tulegi Süürias võimule ja loomulikult teeb see Erdogani närviliseks. Nagunii suhtuvad nad erinevalt kurdidesse. Ameeriklased toetavad neid, kuid Erdogan võitleb nendega.
    http://maailm.postimees.ee/3767669/putin-erdo-anile-riigipoordekatse-on-vastuvoetamatu?-anile-riigipoordekatse-on-vastuvoetamatu=
    “Vene president Vladimir Putin nimetas täna telefonivestluses Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga nurjunud riigipöördekatset vastuvõetamatuks ja avaldas lootust stabiilsuse kiirele taastamisele Türgis.”

   • ckrabat
    juuli 17, 2016 @ 14:45:50

    Türgis on riigipöördekatse eest vahi alla võetud mitukümmend kindralit, kohtunikku ja prokuröri, vahendas Türgi meedia täna.
    http://maailm.postimees.ee/3767585/turgis-on-vahi-alla-voetud-mitukummend-kindralit
    Ankara sõnul on praeguse seisuga kinni peetud umbes 3000 sõdurit, keda süüdistatakse president Recep Tayyip Erdoğani kukutamise katses, mis algas reede öösel, kuid pöörati tagasi juba eile hommikuks. Kokku on vahi alla võetud 34 erineva auastmega kindralit, nende seas ka Türgi 3. armee komandör Erdal Öztürk ning Türgi 2. armee komandör Adem Huduti.
    Samuti on vahistamismäärus välja antud 2745 kohtuniku ja prokuröri suhtes üle terve Türgi. Pole selge, kui paljud on täpselt praeguseks vahi alla võetud, kuid ööl vastu tänast vahistati Konya linnas 44 kohtunikku ning süüdistajat ja Gaziantepis 92, teatas Türgi uudisteagentuur Dogan.

    Tundub, et Erdogan kasutab riigipööret ära puhastuste läbiviimiseks sõjaväes ja kohtusüsteemis.

 14. ckrabat
  juuli 17, 2016 @ 15:02:02

  Avastasin Postimehest väga hea näite kirjutisest, mis tõestab, et igast lollist võib saada leheneeger. Midagi nii erakordselt lolli ei saa just sageli lugeda. Ma üldiselt väldin hinnangute andmist konkreetsete persoonide kohta, aga see kirjutis on väga illustratiivne, kus autoril puudub vähimgi arusaamine, mis Süürias toimub ning ta vaatab sündmustele läbi Hollywoodi prisma, kus head kangelased võitlevad pahade antikangelastega. Igal juhul on teda tähele pandud. 🙂
  Selliste “arvamuslugude” kohta ütles Ralph Peters: “Our leaders no longer do their basic homework. The media relies on experts-by-Wikipedia. Except for PC platitudes, our schools ignore the world beyond our shores. Deluged with unreliable information, citizens succumb to the new superstitions of the digital age.” No ja nüüd on elav näide expert-by-Wikipedia kohta olemas. 😀
  Loomulikult esindab Yana Toom teist äärmust ja rumala artikli ilmumine ei õigusta kuidagi venemeelsete eurosaadikute visiiti, mille eesmärk ei olnud rahuprotsessi toetamine, vaid toetuse avaldamine valitsevale režiimile.
  Taavi Minnik: Yana Toom imedemaal
  http://arvamus.postimees.ee/3767461/taavi-minnik-yana-toom-imedemaal
  Mõned kommentaarid olgu ka välja toodud:
  “Kuna ajalehete ei tehta selleks, et inimesi harida, vaid selleks, et teenida kasumit, siis kõrbavad Minni sugused sinna hästi. Lehe omanikele pole vaja inimest, kes jagaks teistele teadmisi, sest teadmised maksavad raha! Ajude loputamiseks pole aga alati vaja mitte teadmisi vaid järjekindlust. 500 a e.kr. kirjutas hiinlane Sun Tsu “Poliitilis- psühholoogilise subversiooni reeglid”. e teiste sõnadega — kuidas teha propagandat. Üks reeglitest on kordamisreegel ja printsiip, et propaganda peab rääkima tõtt ja ainult tõtt, mitte mingil juhtumil aga kogu tõde. Kui poolikut tõde intelligentselt ja maitsekalt serveerida ning ka parajal määral (mitte alati ja lõputult) korrata, siis muutub see kindlasti laiade rahvahulkade “avalikuks arvamuseks”.”
  “Lollimaja. Sellisel kõrgel kohal olev isik võib kohtuda kellega iganes. Ei ole vaja otsida mingit tagamõtet igast kohtumisest ega anda eetilisi hinnanguid. Jana Toom ei ole nii mõjuvõimas poliitik, et iga kohtumine või avaldus sunniks muutma europarlamendi üldisi poliitilisi seisukohti. Eestlane mõtleb ikka sellest mida elevant temast arvab. IRW.”
  “Assad kontrollib vaid viiendikku Süüriast? Ütleme siis otse välja, et toetan Püha Sõda, džihadiste ja šaria seadusi. miks kõndida nagu kass ümber palava pudru. Allah Akbar! Nii nagu Tšetšeenia sõjas sirgusid tänased terroristid – meie toetus nendele kõrilõikajatele on palav ja ühemõtteline. Postimees pole mitte ainult desorienteeriv ja desinformeeriv, ta käsitleb oma lugejat kui mõtlemisvõimetut lumpenit.”
  Yana Toomi avaldus
  http://www.postimees.ee/3767617/yana-toom-ma-ei-ole-hezbollah-esindajatega-kohtunud?_ga=1.130548879.1080883084.1457339902
  «Mina temaga (Hezbollah’ ühe liidri Mohammad Raadiga) ei kohtunud, kui ma oleksin kohtunud, siis ma oleksin sellest rääkinud. Ma loetlesin oma pressiteates kõik kohtumised, Hezbollah’ga ma kohtunud ei ole,» ütles Yana Toom Postimehele. «Pildi peal on ju kaks inimest, nemad kohtusid. Kui ma oleks kohtunud, oleksin ma pildi peal,» viitas Toom fotole, kus temaga reisil käinud europarlamendi liikmed poseerivad koos Raadiga.

  Vasta

 15. ckrabat
  juuli 17, 2016 @ 22:45:10

  THE PURGE BEGINS IN TURKEY
  http://www.newyorker.com/news/news-desk/the-purge-begins-in-turkey
  Erdoğan, who was elected Turkey’s president in 2014, has taken a page from Vladimir Putin’s playbook, using democratic institutions to legitimize his rule while crushing his opponents, with an eye to ultimately smothering democracy itself. Over the past decade, Erdoğan has silenced, marginalized, or crushed nearly anyone in the country who might oppose him, including newspaper editors, university professors, aid workers, and dissident politicians. (What an irony that Erdoğan, who has imprisoned so many journalists, and gone to great lengths to censor Twitter, Facebook and YouTube, may have saved his Presidency by using FaceTime to make an early Saturday appearance on a Turkish television news channel.) President Obama and other Western leaders, seeing Erdoğan as a bulwark against chaos, largely gave him a pass. In his most recent grab for authoritarian powers, Erdoğan pushed through a law that stripped members of parliament of immunity from prosecution, a measure that his critics fear, with good reason, that he will use to remove the few remaining lawmakers who still oppose him.

  Vasta

 16. ckrabat
  juuli 18, 2016 @ 16:17:25

  Kuigi Erdogan süüdistab riigipöörde läbiviimises güleniste, siis märgid näitavad, et tegemist oli pigem kemalistliku vandenõuga. Sõjaväelaste moodustatud juhtorgan Kodurahu Nõukogu (Yurtta Sulh Konseyi) lähtus Mustafa Kemal Atatürgi loosungist “Rahu kodus, rahu kogu maailmas” (Yurtta sulh, cihanda sulh).
  http://www.bbc.com/news/world-europe-36815476

  Vasta

 17. ckrabat
  juuli 18, 2016 @ 23:17:24

  Military coup was well planned and very nearly succeeded, say Turkish officials
  https://www.theguardian.com/world/2016/jul/18/military-coup-was-well-planned-and-very-nearly-succeeded-say-turkish-officials?CMP=share_btn_tw
  Selles loos väidetakse, et riigipöörajad olid õnnestumisele väga lähedal.

  Vasta

 18. ckrabat
  juuli 18, 2016 @ 23:22:04

  Vasta

 19. ckrabat
  juuli 21, 2016 @ 08:35:39

  Vasta

 20. ckrabat
  juuli 21, 2016 @ 19:29:18

  Vasta

 21. ckrabat
  juuli 23, 2016 @ 10:45:15

  Vasta

 22. ckrabat
  aug. 08, 2016 @ 18:14:33

  Vasta

 23. ckrabat
  sept. 10, 2016 @ 18:29:58

  Urgent Call for Solidarity!

  Members of “Academics for Peace” and Education and Science Workers Union (Eğitim-SEN) have been removed from their positions in public higher education institutions permanently!

  In January 2016, 2,218 scholars from Turkey signed a petition titled “We will not be a party to this crime,” also known as the Peace Petition. Since then the signatories (“Academics for Peace”) have been subject to heavy pressure and persecution. Hundreds of them have faced criminal and disciplinary investigations, custody, imprisonment, or violent threats. Several academics have been dismissed or suspended, some were forced to resign or leave the country.

  Turkey experienced a failed coup attempt on July 15, 2016, and the Turkish government holds the religious group led by the US resident cleric Fethullah Gülen responsible. After the coup attempt, the Government and university administrations have continued targeting the Academics for Peace with the pretext of purging Gülen affiliated individuals from public service.

  The latest mass purge came late at night on Thursday, September 1, 2016 via a cabinet decree within the context of the state of emergency rule. More than 41 Peace Petition signatories were deemed “supporters of terrorism” and banned from public service, alongside more than 40,000 public service employees. Note that many of the signatories have already been under administrative investigations for signing the Peace Petition for months, without a conclusion. The dismissal of the signatories overnight with a fait accompli of a State of Emergency decree is a serious violation of their basic human right to fair trial and due process. Dismissed under the conditions of state of emergency, they will neither be able to appeal the decision nor work in public sector for a lifetime; their passports will also be revoked.

  This latest attempt to purge Academics for Peace by linking them to coup plotters is outrageous and unacceptable. Government of Turkey is taking advantage of the State of Emergency rule to crack down all critical voices, including those who have no relation to the Gülen organization or the coup attempt. We urgently demand that our colleagues get reinstated to their positions and have their employee rights fully restored.

  Please disseminate our call for solidarity in your networks. Ask your college, university, professional organization, or union to publish a statement in support of academics in Turkey, and send it to government and university officials in Turkey.

  Academics for Peace

  http://internationalsolidarity4academic.tumblr.com/

  Vasta

 24. ckrabat
  sept. 12, 2016 @ 23:03:34

  Vasta

 25. ckrabat
  okt. 25, 2016 @ 08:30:28

  Türgis räägitakse üha kõvemal häälel impeeriumiaegsete piiride taastamisest
  http://epl.delfi.ee/news/valismaa/turgis-raagitakse-uha-kovemal-haalel-impeeriumiaegsete-piiride-taastamisest?id=76026147

  Turkey’s New Maps Are Reclaiming the Ottoman Empire
  Erdogan’s aggressive nationalism is now spilling over Turkey’s borders, grabbing land in Greece and Iraq.
  http://foreignpolicy.com/2016/10/23/turkeys-religious-nationalists-want-ottoman-borders-iraq-erdogan/

  Vasta

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

juuli 2016
E T K N R L P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: