PEGIDA tõusev täht Saksamaa taevas

@ckrabat
Murjanipaanika laineharjal on Saksamaa poliitilisel maastikul üha rohkem nähtavale tõusnud pagulastevastane liikumine PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlande/Patriootlikud Eurooplased Läänemaade Islamiseerimise Vastu) – midagi meie Sihtasutusega Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks sarnanev liikumine, mis tõsi küll, ei sea oma sihtmärgiks niivõrd homoseksuaale, kui et pagulasi. Erinevust kahe liikumise vahel on veel niipalju, et kui SAPTK on poliitiliselt seotud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga, siis PEGIDA üritab esineda iseseisva poliitilise jõuna. PEGIDA kandidaat Tatjana Festerling kandideeris juunis 2015 koalitsioonis neonatsliku Saksamaa Natsionaaldemokraatliku Parteiga liikumise sünnilinna Dresdeni linnapeavalimistel ning kogus esimeses voorus kümnendiku häältest. PEGIDA juhtkond on teatanud valmisolekust osaleda tulevikus ka Saksamaa Liidupäeva (Bundestagi) valimistel. Liikumine tekkis oktoobris 2014 Ida-Saksamaal neukkude protestiliikumisena Saksamaa multikultuursuse ja islamiusulise elanikkonna vastu. Oktoobrist 2014 kuni 2015.a. veebruarini toimusid mitmetes Saksamaa linnades iganädalased PEGIDA demonstratsioonid. Liikumine saavutas peagi märkimisväärse populaarsuse. Nende Facebooki lehekülge külastab nädalas 2,5 miljonit asjahuvilist. Neist pool miljonit laigib või sheerib seda. Ametlikult registreeriti liikumine 19. detsembril 2014 Dresdenis mittetulundusühinguna.

PEGIDA juhtfiguur on Ida-Saksamaa töölisklassist võrsunud 42-aastane kokaharidusega Lutz Bachmann, kes on väidetavalt nooruses mänginud professionaalsel tasemel jalgpalli, kuid rohkem on ta tähelepanu äratanud oma kriminaalse tausta tõttu. Bachmanni arvel on koguni kuusteist karistust murdvarguse, joobes autojuhtimise, kokaiinimüügi ja vägivallatsemise eest. Tal on Dresdenis juba 1992. aastal (19-aastaselt)asutatud avalike suhete ja reklaamifirma, mis on spetsialiseerunud ööklubidele. 1998.a. põgenes ta vanglakaristuse eest Lõuna-Aafrika Vabariiki, kuid peeti seal kinni ja toodi Saksamaale tagasi. Mees nagu muiste, kes tuleb burksiputka eest ja teab, mis elu on. 2015.a. jaanuaris pidi ta mõneks nädalaks PEGIDA juhi kohalt taanduma, kuna ajakirjandus avaldas tema Hitleri stiilis foto. Seal ajal täitis liikumise juhi rolli PEGIDA kaasasutaja 37-aastane ärikonsultant ja kolme lapse ema Dresdeni lähedalt Goswigist Kathrin Oertel, kes varem tegutses PEGIDA laekurina. Bachmanni võimule naasmise järel on kunagiste mõttekaaslaste teed lahku läinud ja Oertel asutas konkureeriva Euroopa Otsedemokraatia (Direkte Demokratie für Europa) liikumise. PEGIDA aseesimees on samuti Dresdenist, 49-aastane René Jahn.

Muidugi on PEGIDA mõneti kontroversiaalne. Bachmann on teatanud, et ta pole immigrantide ja immigratsiooni vastu, kuid ta tahab, et see oleks range kontrolli all ning riiki pääseksid vaid need, kellel seda tõesti vaja on. Aprillis 2015 palus Kathrin Oertel avalikult vabandust kõigilt neilt sisserännanutelt, eriti moslemitelt, kes austavad Saksamaa tavasid ja kultuuri ning soovivad sellesse ühiskonda lõimuda. Sama toimub tegelikult ka meie ekretiinidega, kui juhtkond võib teha intelligentseid avaldusi, siis tema taha koondunud mass märatseb ja vihkab. See on pööbliliikumise saatus. Aasta tagasi pussitati Dresdenis oma koduukse ees surnuks 20-aastane immigrant Eritreast Khaled Idris Bahray. Tema koduuks märgistati haakristiga. Natsionaalsotsialismus on tõusev trend nii Saksamaal, mitte juhuslikult just selle idapoolsemas osas, kui ka Eestis. Neukkud kasvavad natsideks, kommunismusel ja natsionaalsotsialismusel on ühised tähed. Kui Kölni ees korraldatud uusaastatrall võis olla Islamiriigi masterplay, siis on avalik saladus, et kõiksugused paremäärmuslased saavad moraalset ja võimalik, et ka muulaadset abi ennast rahvusliku mõtte kantsiks kuulutanud Putini Venemaalt. Mis neid kõiki ühendab, see on Euroopa ja euroopaliku kultuuri ning laiemalt kogu patsifistliku Lääne tsivilisatsiooni vihkamine. Nende ideaalühiskonnas on riik paks, ordnung majas ja naabrijuhan ei mölise. Mitte juhuslikult ei asu PEGIDA ja teiste paremäärmuslike liikumiste stronghold post-neukku Ida-Saksamaal.

PEGIDA 2014.a. detsembri manifestis avaldatud poliitilised põhimõtted näivad esialgsel vaatlusel tasakaalukatena:
1. Nad tunnistavad sõjapõgenike ning poliitiliselt tagakiusatute õigust asüüli saada.
2. Soovib integratsioonialaste õiguste ja kohustuste lülitamist Saksamaa konstitutsiooni.
3. Soovib põgenikekeskuste asendamist hajutatud vastuvõtuga.
4. Soovitab Euroopa Pagulasagentuuri loomist, mis tegeleks immigrantide õiglasema jaotamisega Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.
5. Soovib asüülitaotlejate ja sotsiaaltöötajate suhtarvu ühtlustamist.
6. Soovitab Saksamaal järgida Hollandi ja Šveitsi immigratsioonipoliitikat, rohkem ressursse migratsiooni ja põgenikega tegelevale föderaalametkonnale ning taotluste läbivaatamise kiirendamist.
7. Soovib politsei suuremat rahastamist.
8. Nõuab kõikide asüülitaotlemisega seotud seaduste rangemat täideviimist, sh väljasaatmine.
9. Nulltolerants kriminaalse taustaga põgenike ja immigrantide suhtes.
10. On vastu maskuliinsetele ja vägivalda ülistavatele poliitilistele ideoloogiatele, kuid toetab neid islamiusulisi, kes on valmis Saksamaa ühiskonda lõimuma.
11. Kiidab heaks Šveitsi, Austraalia, Kanada või Lõuna-Aafrika Vabariigi immigratsioonipoliitika (Vorbild-tüüpi poliitika).
12. Toetab seksuaalset enesemääramisõigust.
13. Toetab traditsioonilise judeo-kristliku kultuuri kaitset Saksamaal.
14. Soovitab Šveitsi eeskujul laiaulatuslikku referendumite kasutuselevõttu.
15. On vastu relvaekspordile radikaalsetele rühmitustele (nagu Kurdistani Töölispartei PKK).
16. On vastu nagu nad nimetavad paralleelühiskondade tekkele riigis (näiteks šariaadil põhinevad islamikogukonnad).
17. On vastu sugudevahelisele võrdsustamisele ning poliitilisele korrektsusele.
18. On vastu igasugusele radikaalsusele, nii poliitilisele kui usulisele.
19. On vastu vihajutlustajatele (Hassprediger) sõltumata religioonist.

See kõik kokku on siiski teooria. Praktikas on PEGIDA meeleavaldustel sageli hõigatud maha neonatslikke loosungeid ja paremäärmuslike erakondadega nagu Saksamaa Natsionaaldemokraatlik Partei või Saksamaa Alternatiiv teevad nad usinasti koostööd. Tasahilju on nad hakanud ka manifestis esitatud punktidest taanduma ja nende nõudmised on läinud radikaalsemaks. 2015. aasta septembris esitasid nad kümnest tingimusest koosneva nõude Saksamaa asüülipoliitika muutmiseks.
1. Asüülitaotluste vastuvõtmise kohene peatamine ning vastava hädaolukorra seaduse vastuvõtmine.
2. Piirikontrolli sisseseadmine kogu piiri ulatuses ning Schengeni kokkulepete peatamine.
3. Turvaala „kaitstud päritolumaa“ laienemine kõigile 47-le Euroopa Nõukogu liikmele.
4. Sõjapõgenikele ajutise asüüliõiguse andmine.
5. Aastase asüülitaotlejate arvmäära piiritlemine ning selle viimine referendumile.
6. Ausust lõimumisdebattidesse ja Aafrika päritolu meespagulaste kuulutamine ebasoovitavateks.
7. Kõik illegaalsed immigrandid tuleb koheselt maalt välja saata.
8. Põgenikeprobleemi lahendamine kultuurikeskselt. Moslemipagulased peaksid suunduma Saudi Araabiasse, Katari ja Araabia Ühendemiraatidesse.
9. Kõik migrandipäritoluga kriminaalid tuleb maalt välja saata.
10. Ei Euroopa Liidule.

Küsitluste järgi avaldab PEGIDA suhtes sümpaatiat ligi kolmandik Saksamaa elanikest. PEGIDA hümn „Together we’re strong“ jõudis isegi muusikaedetabelitesse. Põhiliselt ongi tegemist pööbli- ja neukkkuliikumisega, kuid sarnane sotsiaalne kontingent tõi 80 aastat tagasi võimule Adolf Hitleri. Sotsiaalselt konservatiivsete vaadetega keskklassi, töötute või lumpeni esindajad, kes väidavad, et pagulased tulevad Saksamaale pigem sealset heaoluühiskonda ja sotsiaalabisüsteemi nautima kui et põgenevad sõja eest. Paljud neist toetavad „uue maailmakorra“ konspiratsiooniteooriaid ja seisavad vastu „Ameerika imperialismile“. PEGIDAga seotud tuntud türgi päritoluga saksa kirjanik Akif Pirincci on nimetanud moslemipõgenikke sissetungijateks, hoiatanud, et Euroopa muutub islamiusuliste mädasooks ning süüdistanud Saksamaa võime natsimeelsuses. PEGIDA on kogunud poolehoiuavaldusi ka Putini Venemaalt, kes peab end rahvusluse kantsiks ning on toetanud paremäärmuslikke liikumisi Euroopas. PEGIDA meeleavaldustel võib sageli kohata loosungeid „Saadame Merkeli Siberisse ja toome Putini Berliini!“, „Putin, aita meid!“ ja Venemaa lippe. Liikumine kogub toetust väljaspool Saksamaad, Suurbritannias on loodud PEGIDA UK, liikumisel on toetajaid Skandinaaviamaades ning Facebookist võib leida PEGIDA Eesti kodulehekülje. Kui Saksamaal ja mujal Lääne-Euroopas võis liikumine saada innustust pingetest sisserännanutega, siis Eestisse on murjanipaanika nagu tema eelkäijad suhkru- ja tatrapaanikagi kandunud idatuultega. Nende mõjul on välja kujunemas eripärane „tõelise eestlase“ identiteet, kes on sallimatuse kujundanud väärtuseks. Agressiivsus kaaskodanike vastu on kujunemas normiks. „Tõelise eestlase“ pea pole kunagi kandiline, kuid temal on õigus teiste pea kandilisust hinnata, mida ta rahva ja rahvuse nimel meelsasti teeb, sest rahvas, see on „tõeline eestlane“!

PEGIDA liider Lutz Bachmann. Foto aadressilt: https://i.ytimg.com/vi/VQT64JBV-fQ/hqdefault.jpg

26 kommentaari (+add yours?)

 1. ckrabat
  jaan. 15, 2016 @ 19:26:42

  GEMEINSAM SIND WIR STARK – PEGIDA Hymne

  Vasta

 2. ckrabat
  jaan. 15, 2016 @ 19:51:07

  PEGIDA demonstratsioon Dresdenis 05.01.2015 – Gaspadin Putin hilf uns, rette uns

  Vasta

 3. ckrabat
  jaan. 15, 2016 @ 19:54:02

  Frau Merkel – hier ist das Volk – Tambovskii Volk?

  Vasta

 4. ckrabat
  jaan. 15, 2016 @ 20:04:57

  Vasta

 5. ckrabat
  jaan. 15, 2016 @ 21:54:04

  Vasta

 6. huviline
  jaan. 15, 2016 @ 21:54:29

  https://et.wikipedia.org/wiki/Saksamaa
  Saksamaa rahvaarv on ca 81 miljonit, 2,5 miljonit veel vähe, kes laigivad, aga kui poolehoidjaid on ligi 1/3 ehk ca 27 miljonit, siis võib rääkida juba suunast. Muidugi, miljonitega mäng on midagi muud kui kümnete või sadadega.

  Võib olla kindel, et need suunad ja suundumused määravad meie tuleviku edaspidi, võitlus siin nende vastu oleks mõtetu, sest masside manipulatsiooniks on meedia poolt pinnast kobestatud hästi.

  Hoiatamine ja ohtudele viitamine pole ettevõtlus, mis peaks kasu tooma, sest on vaid tuntud tõdede korrutamine. Uus reaalsus tekkib pigem mitte masside mässust või antimässust, vaid alternatiivsetest moodustest. Küsimus on kas üldse ja kui, siis millises mahus võidelda EKRE/SAPTK vastu, kes ise võitlevad sotsialismuse vastu, sest võitlus tänapäeva käib meedia vahendusel, mitte väljakutel.

  Meediale omane manipuleeritavus tähendab ka PEGIDA manipuleerimise võimalust, liikumise sisemist mandumist mingi aja jooksul, sest ta pole vaba meedias valitsevatest mõjuteguritest: informatsioon kui ühepäeva liblikas, mida on palju, millesse võib uppuda, uppub iseendasse.

  Teine võimalus, poliitilise struktuuri etteotsa tõusevad võimekad manipulaatorid, mis on halvem variant kui Eestis hetkel, kus juhtidel puudub manipulaatori võimekus.

  Vasta

 7. jolli
  jaan. 15, 2016 @ 22:08:54

  “Küsimus on kas üldse ja kui, siis millises mahus võidelda EKRE/SAPTK vastu, kes ise võitlevad sotsialismuse vastu, sest võitlus tänapäeva käib meedia vahendusel, mitte väljakutel”

  vähe usutav, et nad sotsialismi vastu on. 🙂
  natsionaalsotsialism ei olnud ju ka sotsialismi vaid internatsionaalsotsialismi, kui otsese konkurendi vastu, kuna neil olid samad valijad…

  “Põhiliselt ongi tegemist pööbli- ja neukkkuliikumisega, kuid sarnane sotsiaalne kontingent tõi 80 aastat tagasi võimule Adolf Hitleri.”
  protsessid, mis tõid AH võimule, on siiski natuke keerulisemad, kui pööbel ja neukkuliikumine. Anarhia, inflatsioon, tänavakuritegevus, poliitilised rivaliteedid, igatsus kõva käe järgi… see on ka ainult jäämäe tipp…

  Vasta

  • ckrabat
   jaan. 15, 2016 @ 22:22:02

   Nojaa, aga kui poleks mobiliseeritud kari lolle, kes õigel ajal õiget moodi karjusid ja õigeid käemärke tegid, et neid ära tuntakse, ei tunneks täna mitte keegi hitlerit burksiputka ees ära 🙂

   Vasta

 8. jolli
  jaan. 15, 2016 @ 23:16:51

  Seda pegida klouni ilmselt keegi ära ei tunnegi… 😀

  Vasta

 9. huviline
  jaan. 16, 2016 @ 13:08:49

  “protsessid, mis tõid AH võimule, on siiski natuke keerulisemad, kui pööbel ja neukkuliikumine. Anarhia, inflatsioon, tänavakuritegevus, poliitilised rivaliteedid, igatsus kõva käe järgi… see on ka ainult jäämäe tipp…”

  Mida on täna sellele vastu panna: deflatsioon, nafta hinna langus, surmanuhtluse keeld, MTA range kontroll IT vahendeid kasutades, pagulaskriis, islami radikaliseerumine, tühisõnalised inimõigused (ilma kohustusteta), demokraatia türannia, hedonismi ja seksuaalse effektituse pealetung, absoluutsete väärtuste (elu) pealetung …

  Nendel tunnustel väheneb tegelikult igasugune enesemääramise võimalus (vabadus), sh informatsiooniline enesemääramine, seksuaalne enesemääramine jne. Nõus, et AH võimule tõusu protsessid on paljus veel tänagi ajaloolises varjus (jäämägi), selmet siis neid nimetades mõista.

  EU tipus on vana puised näod (Juncker, Kelam), kelle poliitiline loovus on aastakümnete kaugusel, jutuaineks ikka alles II MS ja nö rahugarantii. Nende arusaamine maailmast lihtsalt ühel hetkel söestub, puu peabki söeks saama.

  EU poliitilised mehhanismid sarnanevad NSVL poliitilistele mehhanismidele enne transformatsiooni, erinevuseks demokratism, aga ka demokraatial võib olla erinevaid väljundeid. Impeeriumi toimimiseks demokraatia ei sobi, sest valijate suhe valitavatesse nõrgeneb katkemiseni ahela liigse pikkuse tõttu.

  Vasta

  • Hindrek
   jaan. 16, 2016 @ 13:56:29

   http://m.ohtuleht.ee/712899/mihhail-lotman-pikkade-kate-oo-kolnis-ja-teistes-saksa-linnades-juhtunu-on-tohutult-opetlik

   Ka Lotman tõdeb: “Mis puudutab seadusandlust, siis peaks valitsus andma selge vastuse küsimusele, kuidas talitada näiteks massirahutuste korral (kas ka siis kehtivad kõik inim- ja kodanikuõigused), kuidas deporteerida kriminaalkuritegude sooritajad (kas kõigepealt tuleb oodata kohtuotsust või saab sellistel juhtudel rääkida süütuse presumptsiooni piiramisest)? Nagu me teame, Saksamaal hakatakse alles praegu selle peale mõtlema ja on tõdetud, et nende probleemide lahendamine ei saa demokraatlikus riigis olla lihtne. ”

   Demokraatia ongi pigem rahvusriigile sobiv poliitiline korraldus kui avatud ühiskonnas, millisena ainuüks saab impeeriumit ette kujutada, kui välistada totaalne NSVL. Avatud impeeriumi EU puhul ongi nüüd kõige huvitavam küsimus tsentraliseeritud piirivalve tekkimisest või mitte.

   Avatud ühiskonnad (Saksamaa, Eesti) soovivad tegelikult omada impeeriumile omaseid jooni, selleks mitte kunagi saades aga pooldavad EU laadseid moodustisi. Avatud rahvusriigid aga võivad demokraatia jaoks olla pärisomased moodustised, kui loobuda impeeriumi moodustamise janust, kus demokraatia võiks olla effektiivne.

   EKRE ei pruugi olla valel teel, samuti PEGIDA, kui mõningatest põhitõdedest osata endale õigeid järeldusi teha.

   Vasta

   • ckrabat
    jaan. 16, 2016 @ 21:51:04

    Läänemaailma traagika on selles, et ei õnnestunud Venemaad ega ilmselt ka mitte Ida-Euroopat ära kodustada, sest need on valmis aktsepteerima Lääne tarbekaupu ja sõjalist võimu, aga mitte tema väärtusi, mida eksporditakse endiselt idast. Nii PEGIDA kui EKRE on ludiitlikud neukkuliikumised, suunatud minevikku, millel pole Euroopa ja tema väärtustega midagi pistmist.

    Kasvavast neukkunostalgiast Eestis või ka mujal Ida-Euroopas võib muidugi aru saada, sest minevik oma selgete piirjoontega staatilisuses tundub paljude jaoks turvaline. Paljudel on hirm minna avastama maailma tema ettemääratuses nagu tegid seda paljud meresõitjad Magalhaesi aegadest peale. Rangelt kontrollitud ühiskonnad nagu neukkurežiim, aga samuti natsirežiim, tagavad oma alamatele teatava kindluse, sest seal jääb aeg seisma, nad saavad enam-vähem suure kindlusega ette määrata, missuguseks kujuneb homne päev, sest nemad on allutatud riigile, kes ka vastutab nende eest. Inimeste jaoks tähendab see muutumist riigisõltlasteks, mis on sarnane loomade kodustamisega. Lollide jaoks on see aga ainumõeldav režiim, sest nemad sõltuvad oma peremeesorganismist, kes neile sobiva režiimi programmeerib ja seda haldab.

   • huviline
    jaan. 17, 2016 @ 17:29:22

    Nostalgia meremehi maid avastama ei vii, kes avastusretkel selle jaoks puudub mõiste hirm, ta on teel ja minevik on seljataga.

    Kadunud paremate aegade taganutmine või enesesse elamine on küllalt sage nähtus, aga pole märganud kadunud halvemate aegade tagasi soovijaid.

 10. Hindrek
  jaan. 17, 2016 @ 11:38:02

  “Nii PEGIDA kui EKRE on ludiitlikud neukkuliikumised, suunatud minevikku, millel pole Euroopa ja tema väärtustega midagi pistmist.”

  Euroopa väärtuste teema, mida mõned peavad laialivalguvaks (mis siis on need läänelikud väärtused?), tuginevad laias laastus kolmele sambale ja tulenevad nendest teemadest: kristlik religioon, rooma õigus ja kreeka filosoofia.

  Inimõiguste teema, sõnavabaduse teema, kohtueelse menetluse põhimõtted (süütuse presumptsioon) peaksid kandma läänelikke väärtusi tänapäeval.

  Unustatakse aga ära, et väärtused on ajas muutuvad, ka põhiväärtused, pole olemas absoluutseid väärtusi. Nt kristlikust religioonist tulenes keskajal hoopis süülisusest tulenevate väärtuste kandmine, mis valitses keskaja lõpuni, mille kohaselt kõik inimesed on pärispatused juba sündides. Pärispatu teooria võimaldas väga edukalt ühiskonnal toimida.

  Selle asemel valitseb tänapäeval süütuse presumptsioon, mille kohaselt kedagi ei saa süüdi mõista enne vastavasisulist kohtuotsust.

  PEGIDA ja EKRE ei ole pärispatused juba sündides. Neid ei tohiks tänapäevaste läänelike väärtuste kohaselt sellistena käsitleda, kuigi väga paljud elavad ikka alles keskajas, sest nende tegevused on alles ees.

  Kui mingi väärtus kuulutatakse absoluutseks, nt elu või õiglus, siis saab sellest tulla igal juhul ainult palju pahandust koos raiskamisega. Kui pole absoluutset õigusemõistjat, siis pole ka absoluutseid väärtusi.

  Vasta

  • K_V
   jaan. 18, 2016 @ 09:04:14

   Rooma õigusest.
   Keegi oskab ehk kommenteerida tänapäeval eriti poppi ja noortepärast ideed seaduste muutmiseks juriidiliste terminite tähenduse muutmise kaudu. Näiteks – abielu, perekond. Rooma õiguse seisukohalt.

   Vasta

   • jolli
    jaan. 18, 2016 @ 11:54:15

    “Rooma õigusest.
    Keegi oskab ehk kommenteerida tänapäeval eriti poppi ja noortepärast ideed seaduste muutmiseks juriidiliste terminite tähenduse muutmise kaudu. Näiteks – abielu, perekond. Rooma õiguse seisukohalt.”

    See Rooma õigus on üks väga vana ja väga võõras nimi, see ei lähe mitte… Meil peaks kehtima Romaani-germaani õigusperekond. Arvatavalt ei tahaks päris rooma õigusruumis ka elada, kuna seal oli orjapidamine seadustatud, mitte nagu meil praegu, et käid tööl ja saad isegi palka. Irww

 11. jolli
  jaan. 17, 2016 @ 11:53:07

  menja znajut vse i ja znaju vseh… 🙂

  hea, kui ära tuntakse…

  Vasta

 12. ckrabat
  jaan. 17, 2016 @ 12:57:36

  Lõuna-Eesti poisid, kütab kuumaks, pidu elab 🙂

  Vasta

 13. ckrabat
  jaan. 17, 2016 @ 23:49:13

  Sergei Metlev: Euroopa äärmuslane kui Putini südamesõber
  http://arvamus.postimees.ee/3471695/sergei-metlev-euroopa-aarmuslane-kui-putini-sudamesober
  Külastades mullu sügisel Brüsselis toimunud noortefoorumit, ootasin ausat arutelu pagulaskriisi teemal. Üllatusin, kui ligi kümnest Euroopa riigist pärit noorte esitatud mõistlike küsimuste ja arvamuste peale ja Euroopa Liidu kriisijuhtimise võime kohta vastasid ametnikud ja analüütikud kantseliidi ja lakke suunatud pilkudega.
  Üllatus asendus ehmatusega, kui seminarile tulnud inimõiguslane sõimas korraldajad läbi, sest osalejate hulgas polnud mustanahalisi. Korraldajatel ei jäänud muud üle kui süüd tunnistada.
  Ehmatus asendus nördimusega, kui pidin tunnistama, et Euroopa Liidu südames on poliitkorrektsus omandanud hirmutava kuju. Probleemidest ei räägita seal otse, keerutamisega minnakse lausa absurdini, sest kardetakse paranoiliselt kedagi riivata või ennast kritiseerida. Selle tagajärjel on suured ühiskonnarühmad lükatud avaliku arutelu räpasesse tagahoovi, kus nad osaliselt radikaliseeruvad ning endale suuri juhte ja õpetajaid toodavad.

  Liigse poliitkorrektsuse pinnalt võrsunud äärmuskonservatism on kõigele lisaks ka Putini-sõbralik. Äärmuslased usuvad, et Kremli kotkad lendavad Süüriat pommitama, sest kotkakasvataja Putin tahab päästa traditsioonist kristlikku Euroopat. Ilusast Itaalia pintsakust ja kuldristikesest rinnal selleks ei piisa. Võib-olla pole see mitte niivõrd päästja oreool, mis paremradikaale tema poole tõmbab, vaid hoopis tugeva käe mentaliteet. Igasugune äärmuslus otsib autoriteeti, kelle kätte ennast jäägitult anda. Tugeva käega püüavad poliitikuteks kehastunud äärmuslaste autoriteedid pea alati demokraatlikule süsteemile surmahoopi anda.

  EKRE ja temataoliste propageeritav 19. sajandi maailm, kus mehe koht on sõjaväes ja naise oma sünnitusmajas, kus õiguskorda määrab dogma ja rahvusvahelist elu korraldab ürgne tugevaima seadus, pole Eesti-sugusel demokraatlikul riigil kohta. Sellises maailmas on Eesti provints, mida sulatusahju toppida. Seda on korduvalt püütud teha. Jõhkrate haugaste seltskonnas kahanevad Eesti ellujäämisvõimalused järsult.

  Vasta

 14. jolli
  jaan. 18, 2016 @ 10:34:19

  http://maailm.postimees.ee/3472167/ka-soomes-tekkis-ujulas-meesasuulitaotlejatega-probleem?

  See “hukka mõistma” on kuidagi devalveerunud väljend…. Kõik mõistavad hukka. On see kuidagi seotud nn. euroopalike väärtusetaga?

  Vasta

 15. Mihhail Lotman
  jaan. 18, 2016 @ 22:23:30

  Aitäh, päris hea analüüs.

  Vasta

 16. js
  jaan. 20, 2016 @ 10:31:54

  Murjanipaanika kohta võõrastelt, venelastelt. Need artiklid on lihtsalt liiga huvitavad ja nii erinevad kõigest, mida Eesti meedias arutatakse. Pidin linkima.

  Вторжение беженцев в Европу организовали через Твиттер США и Англия
  http://www.kp.ru/print/26434.4/3305391/

  Who is hunting Angela Merkel?
  http://www.voltairenet.org/article189972.html#nb1

  Who is twitter-luring refugees to Germany?
  http://www.voltairenet.org/article188774.html

  Vasta

  • ckrabat
   jaan. 20, 2016 @ 16:01:14

   Lihtsalt teadmiseks, et see masinavärk lubab läbi lasta ühe lingi korraga. Mitme lingi puhul tuleb varuda kannatust ja oodata.

   Vasta

 17. ckrabat
  jaan. 22, 2016 @ 01:09:45

  Burks 🙂
  http://naistekas.delfi.ee/persoon/lugejakiri/vihane-naine-sina-patritoismi-tais-tagumikupatsutaja-sa-oled-tapselt-sama-rove-kui-su-mustanahaline-mottekaaslane?id=73477729

  Mul on tõsiselt kopp ees rumalatest inimestest ja andke andeks, normaalsed eest mehed, aga teie seas on nii palju lambaid, et neist lihtsalt peab jälle Naistekasse kirjutama. Praegu ajas mul juuksed halliks see Kölnis toimunud seksuaalse ahistamise teema, mille peale meie isamaalised pagulasvihkajatest ossid täiesti marus on ja julgelt sõna võtavad.
  „Mättasse tuleks lüüa need pagulased, neegrid ahju, pigid põlema, neegri koht on Aafrikas“ ja nii edasi ja nii edasi. Et nemad tulevad siia meie naisi ahistama, kujutage ette, milline jõledus, seda ei saa lasta juhtuda! Õudne, milline kisa käib Facebookis, kommentaariumites ja pubides-baarides õlleklaasi taga jaurates. Jah, kallid ossikesed, teil on täiesti õigus. Ühelegi naisele ei meeldi seksuaalne ahistamine. Mitte mingis vormis ega mitte kellegi poolt, olgu see noor või vana, valge või must, eestlane või süürlane.
  Aga needsamad jorsid, kes on omast arust kõige kõvemad naistekaitsjad ja siirast isamaa-armastust pilgeni täis, joovad end igal reedel kuskil odavas urkas täis, tuterdavad siis tantsupõrandale ja siis hakkab pihta. “Õu kleäää, jumala ägedad tissid sul, ma katsun korra!” kukutakse suvalisele tütarlapsele kaela. Tüübi käsi läkski konkreetselt täiesti võhivõõra tüdruku rinna peale, õnneks oli tüdrukul sõbranna kaasas, kes kisa tõstis ja kõrvaltlaua normaalsed mehed tõstsid tolle jorsi minema. Oma silmaga nägin sellist pilti alles hiljuti. Hästi normaalseks peetakse seda, et kui klubis või pubis juttu tullakse ajama, siis juba viie minuti pärast on vaja füüsilist kontakti otsida — istudes põlve kabistada, siivutuid ettepanekuid kõrva sosistada, täiesti häbematult tisse jõllitada või tagumikku patsutada jne. Tantsupõrandal on eriti rõve, kui mingid täiesti suvakad vennad ennast tüdrukutepundi keskele „tantsivad“, sealt kellegi välja valivad ja siis konkreetselt suguaktiliigutustega lähenevad. Paljude vendade tantsustiil on nii seksuaalselt agressiivne, et ajab hirmu nahka. Litsutakse ligi, algul tantsitakse normaalses kauguses, aga nihkutakse kiiresti järjest lähemale ja üritatakse kabistada või suudelda isegi siis, kui naine selgelt vastupanu osutab. Klubis on lähenetud ka selja tagant, ootamatult kinni krahmatud ja enda vastu surutud jne.

  Vasta

 18. ckrabat
  jaan. 24, 2016 @ 09:45:42

  PEGIDA kavandab meeleavaldusi 14 riigis, ka Eestis
  http://maailm.postimees.ee/3479945/pegida-kavandab-meeleavaldusi-14-riigis-ka-eestis
  Liikumine Patriootlikud Eurooplased Lääne Islamiseerumise Vastu (PEGIDA) teatas laupäeval, et kavandab 6. veebruaril meeleavaldusi 14 Euroopa riigis, sealhulgas Eestis, Tšehhis, Soomes, Saksamaal, Poolas, Slovakkias ja Šveitsis.

  Vasta

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

jaanuar 2016
E T K N R L P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: