Maailma vägivald

@huviline
Sotsiaalne elu kaasajal sulgeb silmad tõsiasjade ees ja on loobunud otsimast lahenduskäike probleemidele, millele viitavad tõsiasjad. Probleemid on seejuures iidsed, näiteks vägivald meie elus, aga kuna tegemist on sotsiaalsete probleemidega, siis on lõpliku vastuse leidmine neile keeruline. Ka käesolevas blogis on vägivalla anatoomiat lahatud, nähes põhjusi meedias, neukkurahvas ja väljamõeldud vihavabariigis. Diagnoosivad arstid on igatahes täheldanud empaatia puudulikkuse kasvu Eesti ühiskonnas, nagu ühes Pealtnägijas konstateeriti, kommenteerides noorpaari tegevust, kes oma viiekuuse lapse vigaseks oli peksnud. Seda olukorras, kus eestlaste enamus pole kunagi nii hästi elanud ja elatustase nii kõrge olnud kui praegu. Tundub nagu oleks ka empaatia puudulikus sotsiaalne probleem, mida vahel on rohkem, vahel vähem, sarnaselt tõusude ja mõõnadega majanduses. Samal ajal lõhkevad pommid ja hukkuvad inimesed Pariisis, Süürias, Ukrainas, millest kellegi majanduslik heaolu otseselt ei kasva, kuigi mõnel, nt relvatootjal, kasvab kaudselt.

Sotsiaalsete veendumustega inimesed ei saa aru, mis maailmas toimub- Mihkel Kärmas „kuhu see maailm küll niimoodi läheb“ – a la „noorus on hukas“. Nad on alati usaldanud oma riiki, liitu, ühiskonda, kogukonda, olgu siis tõsimeelselt või väikese irooniakurruga suunurgas. Sotsiaalsete veendumustega inimesed arvavad, et kõik, mida koalitsioonipoliitikud teevad, on põhimõtteliselt hästi tehtud. Mõningane kriitika kuulub asja juurde, aga põhimõtteliselt ei saa keegi Eesti ühiskonnas toimuvat kahtluse alla seada. Euroopa Liidu ideaalid on head, ideaale me muidugi kunagi ei saavuta, aga suund on õige. Ka pommivööga enesetapjad on tingimusteta ajupestud, sunni tõttu tegutsevad paariad. Valmis hüüdlaused ei anna kohta teistsugusele vaateviisile. Torkab silma reporterite ebaprofessionaalsus, erapooletuse nõude eiramine, nt Anna Gavronski reportaaž PPA tegutsemisest merejulgeoleku tagamisel Vahemeres. Meie mees Havannas on hea ja tema sealviibimine õige. Veendununa oma hoiakutes jääb tõde kahe silma vahele. Olulisem kui tõde on maine, töö ja maksud, need euroopalikud sotsiaalsed väärtused. Olles valinud poole, elada on küll siis lihtsam, aga tõde jääb kannatajaks, sest tõde sünnib alati argumendi ja vastuargumendi võitluses.

Vägivald on sotsiaalne, ülemaailmne ja ajatu nähtus. Vägivallaks peetakse ürginimeste omavahelisi arveteklaarimisi, orjanduslikku antiikaega ja valgustusajastut, kui toimus neegrite küüditamine orjadena Uude Maailma, Prantsuse Revolutsiooni terrorit, jõu kasutamist  maailmasõdades või kaasajal populaarset terrorismi. Vägivald on kindlasti sugudevahelised suhted, kus tugevam nõrgemat vägistab. Vägivallana mõistetakse külakaklusi, raha pommimist, ähvardamist. Kas aga vägivald on see kui üks riik teisele majandusembargo või sanktsioonid kohaldab, see on juba küsitav, sest kannatada saavad süütud, kellel pole USAst sooja ega külma. Mida suuremad sotsiaalsed ühendused, alates perekond, kogukond, ühiskond, riik, Euroopa Liit, Ühinenud Rahvad, seda ebaselgemaks muutub vägivalla mõiste ja tähendus. Vägivald on kuulutatud kuriteoks, hoiatades, et teise isiku tervisekahjustuse eest võib saada karistada, aga vastav legaaldefinitsioon Karistusseadustikus puudub. Viimasel ajal on vägivallast saanud poliitilise võitluse vahend. Pariisis elu kaotanud inimesed on sellise poliitilise võitluse hammasrataste vahele juhuslikult jäänud ohvrid. Vägivalda on mõjuvalt lahatud ka kunstiteostes, nt Lars von Trieri „Antichrist“ (pühendatud suurele eurooplasele Andrei Tarkovskile), Francis F.Coppola „Ristiisa“ või Kaljo Kiisa „Hullumeelsus“. Need filmid tuginevad euroopalikele kultuuriväärtustele. Usk, lootus ja armastus, aga suurim neist on armastus.

Mis siis teeb vägivalla mõiste ebaselgeks, igaüks tunneb ometi valu? Tõsi, isikud tunnevad, aga juriidilised isikud ei tunne, samuti, kas valu ja kannatused on vägivalla juures kõige tähtsam. Tõenäoliselt teeb vägivalla mõiste ebaselgeks ja muudab defineerimise keeruliseks üks vahetegu. See vahetegu teeb vägivallast üksnes inimühiskonnale omase nähtuse, mida loomariigis ei esine. Üldjuhul, kuritegu on karistusseadustikus nimetatud tahtlik tegu. Ohvri soov on eelduslikult kannatusi eitav. Hukkamõistuks piisab üksikisiku (kurjategija) tahte tuvastamisest. Soovide konflikti puhul, mis on vägivalla olemus, tuleb otsida vastust lisaküsimusele, mida soovis või ei soovinud ohver. Põhimõtteliselt lahendatav, siiski valesti lahendatud vägistamisjuhtum, mis võiks olla vägivalla tüüpiline näide, saab aset leida isikute vahel, kelle vahel pole nõusolekut. Terrorism on nagu vägistamine ja vajab soovide konflikti tuvastamist. Aga näiteks Eesti okupeerimine Venemaa poolt, samuti ilmselge vägivald, vajab rahvusvaheliseks hukkamõistuks mõlema poole nõusolekut. Mõlema poole nõusolekut vägivalla hukkamõistuks loomariik ei tunne. Seega vägivalla defineerimine eeldab arusaamist, et iga füüsilise tervisekahjustusega kaasneb vaimne vägivald, mis on soovide konflikt või tegevusetus. Tahtlus pole üksnes intellektuaalne, vaid olulisel määral hoopis voluntatiivne ja individuaalne nähtus.

Mida rohkem tõusevad pjedestaalile sotsiaalsed väärtused, sh kultuuriväärtused, seda rohkem nurka surutakse üksikud mehed ja naised. Maailma vägivalda võiks olla vähem, kui võõrväärtustesse suhtutaks arusaamisega, et igal rahval on oma kombed, sarnaselt nagu iga mehe ja naise seksuaalsed suhted on individuaalsed. Seksuaalsus ja traditsioonilised pereväärtused elava tänapäeval üle rasket mõõna. Koalitsioonipoliitikute mahitusel levivad sellised kõrvalekalded empaatiast nagu omasooiharuse tolereerimine, mis on puhas egoism, sugudevahelise erinevuse eitamine ja sellest tulenev naisõiguslus, mis on sooegoism, inimlike väärtuste tahaplaanile jätmine sotsiaalsete väärtuste ees (samaväärset palka samaväärse töö eest töötaja võimekusest hoolimata), samuti perekonna alaväärtustamine sotsiaalsetes suhetes. Maine, töö ja maksud. Igas nimetatud nähtuses sisaldub alati maailma vägivald, soovide konflikt.

Lars von Trier on leidnud mõjuva poeetilis-kunstilise kujundi, käiakivi mehe jala küljes, millest pole võimalik vabaneda, sest mutrivõti on kaotatud. See võib-olla abielu metafoor. Abielu peaks aitama hoida elavana igavest tuld, armastust, isegi siis kui ilmuvad kolm kerjust: lein, valu ja meeleheide. See on valus tee mutrivõtme otsingul, mida teeb igaüks ise endale, sest ta tahab, et oleks valus, purgatoorium, mis puhastab, kolme kerjuse tõrje. Mida rohkem on Eestis puhastunud perekondi, seda vähem on maailmas vägivalda, seda vähem riiki, kes hoiab vägivalla monopoli kiivalt alati oma käes, ja seda rohkem empaatiat.

16

 

24 kommentaari (+add yours?)

 1. personainfieri
  nov. 21, 2015 @ 21:06:58

  Vasta

 2. jolli
  nov. 22, 2015 @ 11:11:02

  “…kommenteerides noorpaari tegevust, kes oma viiekuuse lapse vigaseks oli peksnud. Seda olukorras, kus eestlaste enamus pole kunagi nii hästi elanud ja elatustase nii kõrge olnud kui praegu.”

  Vaevalt, et tegemist oli eestlastega, äkki eesti kõnekeelt kasutavate lollidega? Aga ilmseltgelt sigivad ja saavad lapsi inimesed, kes ei tohiks lapsi saada… Kes ei ole vaimse taseme puudumise tõttu selleks üldse valmis. Mis oleks lahendus? Kas lolle tuleks steriliseerida, nagu seda olevat mingil ajal tehtud? Koerte-kasside arvukust niimoodi piiratakse ja keegi ei köhi.

  Vasta

  • personainfieri
   nov. 22, 2015 @ 13:09:26

   “Aga ilmseltgelt sigivad ja saavad lapsi inimesed, kes ei tohiks lapsi saada… ”
   Jah, aga kas nad on ikka inimesed? Lollid on kavalad, mingil viisil on nad endale hankinud inimõigused ja tee sa siin vahet 🙂

   Järsku tuleks seaduslikult keelata lollidel järglaste saamine ehk vabavarana uute lollide tegemine, mis võimaldaks lollide paljunemise hoida kontrolli all? Edaspidi võib lolle toota ainult tehases, kust tuleksid ainult sertifitseeritud kvaliteedinõetele vastavad lollid 🙂

   Vasta

 3. huviline
  nov. 22, 2015 @ 11:32:59

  https://www.facebook.com/events/516518905169468/

  4.12 -5.12.2015 toimub Tallinnas Robotex

  Vasta

 4. ckrabat
  nov. 22, 2015 @ 13:13:09

  “nähes põhjusi meedias, neukkurahvas ja väljamõeldud vihavabariigis”

  See on sama, kuiu väita, et Juku pea ei ole kandiline 🙂
  St tähendab, kui seame ette subjektiivsed tingimuslikud piirangud, et meedia pole milleski süüdi, neukkusid pole olemas ja vihavabariiki samuti mitte, siis kuidas on võimalik jõuda objektiivse tulemuseni?

  Vasta

 5. jolli
  nov. 22, 2015 @ 13:31:45

  See on iseenesest huvitav, et autojuhtimiseks või töökohale kandideerimiseks tuleb eelnevalt läbida koolitus, sooritada eksam ja esitada vastav tõend.
  Lolli võib aga igaüks omal käel poolte kokkuleppel toanurgas valmis teha ja ühiskonnale üleskasvatamiseks esitada. Miks ei ole see tegevus litsenseeritud? Kõigepealt sooritad eksami ja siis lubatakse linade vahele… 🙂

  Vasta

  • ckrabat
   nov. 22, 2015 @ 14:25:57

   Pigem võiks neile,kes toodavad ebaseaduslikult kvaliteedinõuetele mitte vastavaid lolle, kõvad trahvid peale panna, mitte toetusi maksta. Loll võetakse valmistajatelt ära,, kuid nad peavad riigile lolli ülalpidamiskulud tasuma 🙂

   Vasta

  • K_V
   nov. 23, 2015 @ 20:26:21

   “Loll võetakse valmistajatelt ära,, kuid nad peavad riigile lolli ülalpidamiskulud tasuma”

   Aastaid tagasi olla üks loll oma vanemad loll olemise eest kohtusse kaevanud ja kahjutasu ollagi välja mõistetud. Kuidas summa jagunes ja palju advokaadid lõpuks omale said, sellest väga ei räägitud. Austraalias vist, meedia andmetel…

   Vasta

 6. ckrabat
  nov. 22, 2015 @ 20:49:50

  Vasta

 7. huviline
  nov. 24, 2015 @ 20:59:07

  Kuidas taltsutada maailma vägivalda, võiks olla esimene küsimus, kui ei tekkiks tunnet, et selline küsimus ise on perspektiivitu.

  Sotsiaalsete väärtuste ja ühiskondliku eluviisi toimimist, mida ajaloost on võimalik peamiselt õppida, nähtub ühesugune püüdlus alates esimestest tsivilisatsioonidest tänase päevani. Soov parandada maailma, mitte ennast, ja nende soovide konflikt.

  See tundub masendav, sest põlvkondade viisi peatutakse ühe raskuse ees. Juriidilise isiku võimatuse ees olla moraalne, mis nähtub sellest, et juriidilise isiku esindajad hakkavad üha enam moraali lugema, enesekahjustamist ja purgatooriumi keelates, piirates.

  Keegi ei räägi siin sotsiaalsete suhete vastu, neid eitades või nende tähtsust pisendades. Ühiskond võimaldab palju, mis üksikisikule jääks võimatuks. Maailma vägivalla vastu saab võidelda siiski üksnes ennast parandades, mitte maailma.

  Vasta

 8. jolli
  nov. 25, 2015 @ 10:32:15

  Maailma vägivalla vastu astumiseks tuleks alustada loodusseaduste muutmisest. Näiteks dok- loodusfilmis sööb keegi loom-näitleja mingil hetkel mõne teise loom-statisti ära. Kas see on viisakas või ilus? Kaugel sellest. Ja siis räägib diktori hääl peale, et vat kui tubli loom. Kui loomariigi kogemust vaadata, siis jõuab järeldusele, et ega see inimene palju parem pole. Ja enamikul planeedi kultuuridest pole isegi valgustusajastust olnud, nagu eurooplastel. Elavad mingis feodaal-orjanduslikus ajas.

  Vasta

  • huviline
   nov. 26, 2015 @ 09:14:04

   Sa oled valesti aru saanud. Kokkamine ei kuulu maailma vägivalla koosseisu, kui just ei ole tegemist inimsöömisega. 🙂

   Samuti ei kuulu maailma vägivalla koosseisu samasuunaliste soovidega tervisekahjustamine või valu tekitamine, sest siin puudub soovide konflikt, nt kui isik ise soovib, et teda pekstakse, rahulduse saamise eesmärgil, siis see ei ole vägivald.

   Vägivalla olemuseks on soovide konflikt ja sellepärast on vägivald alati vaimne, mõnikord lisaks füüsiline.

   Samuti ei kuulu maailma vägivalla koosseisu tapmine, mh eutanaasia ja surmanuhtlus, sest maailma tapmine on teine koosseis, siin pole ohvri soovi vaja tuvastada.

   Vasta

 9. huviline
  nov. 26, 2015 @ 10:04:59

  http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ennet-homoseksuaalsus-on-halve?id=20545636

  Kas kooseluseadus või üldse seadused on maailma vägivald? Üldjuhul ei ole, sest stabiilsust soovib igaüks igas ühiskonnas.

  Erijuhtudel, nt inimõiguste konventsioonile tuginev kooseluseadus kui hälbelist gruppi kaitsev norm, mis on konfliktis sooviga ühiskondlikuks jätkusuutlikuseks ja looduslikuks valikuks, sest hälbelise kaitse sooviks on kaitsta hälvet grupis, mis kuulub ühiskonda, võib ka seadus olla maailma vägivalla nähtuseks.

  Vasta

 10. jolli
  nov. 26, 2015 @ 11:16:17

  Vasta

 11. huviline
  nov. 26, 2015 @ 16:27:29

  http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ossinovski-ja-tsahkna-vastasseis-sotsid-ahvardasid-irl-i-partsi-haaletamine-kooseluseaduse-rakendusaktide-poolt-on-kontrollikoja-kandidaadiks-so?id=73050957

  Kas parlamendiliikmed annavad endale aru, mis on vaime maailma vägivald, või on nagu ütles: “Oleme signaliseerinud oma sõnumeid. See ei ole mingi ähvardamine,” vastas Ossinovski.”

  Kas igasugune mõjutamine on vägivald, seda kindlasti mitte seaduse mõistes. Kuna aga ka siin esineb soovide konflikt, siis olemuslikult on igasugune ebasõbralik ja vastandlik mõjutamine, sh sõnumite signaliseerimine vägivald.

  Seaduse mõttes peab ähvardamiseks olema otsesõnu öeldud, millega ähvardarakse, kas tervisekahjustamise või vara hävitamisega. Nendel sõnadel peab olema ka alust. Kui seda pole, siis pole ähvardamisega tegu. Ähvardaja ja ohvri soovide konflikt uuritakse teises järjekorras.

  Vasta

 12. huviline
  nov. 26, 2015 @ 18:52:10

  http://online.le.ee/2015/11/25/juri-saar-puutumatud-kelmid-riigikogus/

  Kas “mandariinistumine” on vaimne vägivald? Kuigi mandariinistumine on ühest küljest väga lai, teisest küljest väga kitsas mõiste (puuduvad liigitunnused), pole tegemist vägivallaga, vaid koalitsiooni poolt “sõnumite signaliseerimisega”, mida riigiaparatuur mõistab, signaliseerides oma sõnumi tagasi.

  Mandariinistumine on seega pigem meedia valdkonna nähtus, signaliseerimine, pigem tõsimeelne kui meelelahutusliku, nagu valdav osa meediast.

  Vasta

  • ckrabat
   nov. 27, 2015 @ 06:05:11

   “Alles hiljuti selgus, et riigikogulase palgata puhkus polevatki võimalik, sest ollakse ametis 24/7. Nüüd saavad riigikogu liikmed lapse koolivaheajal soojale maale sõita ainult siis, kui seal leiab aset kohtumine vennaspartei esindajatega või tutvutakse kohaliku poliitsüsteemiga.”
   Tegelikult on ka 24/7. Tuled töölt koju, loodad, et saad rahulikult külmkapiga konsulteerida ja teleka ees õlle avada, aga ei, algab kohe töö valijatega – naise, ämma ja armukesega, kes kõik on ka väga kulukad (milleks on vaja kuluhüvitisi?) ning esiunevad pidevate arupärimistega. Lastele valimisõiguse andmisega võib valijatering veelgi laieneda ja kuluhüvitiste piirmäära tuleks hoopis tõsta.

   Vasta

 13. jolli
  nov. 27, 2015 @ 10:07:30

  Irww… nojah, ja kui ämm ja naine raffasaadiku maha hääletavad, siis on persekellad- võetakse supilt maha. 😀 ja mida selline siis peale hakkab?
  tööd teha ei osa, lõugu liigutab aga iga mees, see pole mingi oskus. 😀

  Vasta

 14. ckrabat
  nov. 27, 2015 @ 15:56:56

  “Irww… nojah, ja kui ämm ja naine raffasaadiku maha hääletavad, siis on persekellad- võetakse supilt maha.”
  Mitte ainult supilt, vaid ka koduuks lüüakse pauguga kinni, sest milleks pidada kratti, kes midagi sisse ei too. Hea, kui on jõudnud maasturi välja osta, siis on kus ööd veeta, aga kui see ka veel liisitud on, siis … 😀

  Vasta

 15. huviline
  nov. 27, 2015 @ 16:19:45

  http://objektiiv.ee/krister-paris-muidugi-pole-kooseluseadust-vaja-siht-on-sooneutraalne-abielu/

  Tundub, et homoabieludest ei lähe maailm halvemaks ega paremaks või mida saab meile teha sooneutraalne kooselu.

  Millegipärast on inimesed alati pidanud oluliseks loodusest tuleneva loogika järgi elada, jättes endast maha legende, nt soodoma ja gomorra, kui midagi ebaloomulikku saavutab ühiskonnas ülekaalu.

  Kuidas midagi vägivaldset saavutab ülekaalu tänapäeval on jälgitav riigiti, kes homoabieluseaduse vastu võtnud.

  Nende protsesside vastu pole mõtet võidelda, ühiskond teeb mis soovib. Haigused on tervise jaoks vaja läbielada, neid saab ka ennetada, aga üldiselt on hälbel normaalsuse õitselepuhkemisel oma koht.

  Vasta

 16. jolli
  nov. 27, 2015 @ 17:00:08

  Ma ütlen, et selle homoseaduse vastu võtmisest või võtmata jätmisest ei juhtu midagi… Maailm pöörleb edasi. Pigem võiks küsida, et miks seda kisa ja kirge selle ümber nii palju on? Kas kuskil on vaja midagi muud varjata? Irwww.

  Vasta

 17. jolli
  nov. 27, 2015 @ 18:49:31

  “Hea, kui on jõudnud maasturi välja osta, siis on kus ööd veeta, aga kui see ka veel liisitud on, siis … :D”
  @Tulnukas…

  A: Võtsin kuluhüvitisi ja ostsin maasturi.
  B: Ostsid kuluhüvitiste eest sellise maasturi? Aga kuidas sa siis valijaga kohtud?
  A: Hakkad põrkama või? Mis see sinu asi on, kus ja kuidas kohtun? Siin maasturis kohtungi valijaga!

  Vasta

 18. huviline
  nov. 28, 2015 @ 18:59:12

  http://epl.delfi.ee/news/arvamus/eri-klas-end-poliitiliseks-eliidiks-nimetav-seltskond-isegi-ei-puua-enam-varjata-vihkamist-oma-rahva-vastu?id=73067321

  Eri Klas dirigendina, ei saa kooriga kaasa laulda kui noot on vale, harrastus poksijana, tunneb ära maailma vägivalla.

  „Olge sallivad, muidu läheb teil halvasti, tolereerige erinevusi, sest muidu näitame, kuidas sõnakuulmatud korrale kutsutakse!“

  Vasta

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

november 2015
E T K N R L P
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
%d bloggers like this: