Kama ja kabanoss – primitiivse rahvusluse hingepiinad

@ckrabat
Põhivoolu meedia on juba pikemat aega näinud vaeva meediaprojektiga, mille eesmärk on hirmu ja viha külvamine Eesti ühiskonnas ning primitiivse rahvusluse arendamine. EKRE ehk Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on selle meediakampaania poliitiliselt organiseerunud väljund, mis ühendab endas ideoloogilist segu rahvuslusest, ühiskondlikust konservatismist, militarismist, kristlikust fundamentalismist, marksismist, juhikesksest autoritarismist, natsionaalsotsialismist ja antropotsentrilisest maailmavaatest. Kogu seda kirjut kampa ühendab kollektivistlik hirm säilimise ees ja ksenofoobne viha kõikide teistsuguste vastu, kes Meie-Nemad dihhotoomsel skaalal ei kvalifitseeru mingite iseärasuste tõttu Meie hulka ja julgevad massist eristuda. Isegi kui erakonna liidrid end alati nii äärmuslikult ei väljenda, on nende selja taha koondunud massid, keda inspireerivad äärmuslikud vaated. Meedia tugeval toel on EKRE loonud endale sobiva rahvuskonservatiivse kuvandi ja mõnedele elanikkonna kihtidele müüb selline primitiivne rahvusornamentikasse rüütatud populism, mis püsib sellistel ürgsetel emotsioonidel nagu hirm, viha ja rumalus, kahtlemata väga hästi. Seda on tõestanud primitiivse rahvusluse võidukäigud 1930-te aastate Saksamaal ja tänapäeva Venemaal ning olemuslikult ei erine Eesti primitiivne rahvuslus neist palju.

Mihkel Mutt on nimetanud eestlase vaimuseisundi üldnimetajana ebakindlust, alateadlikku pelgu, et järsku pole eestlust kui sügavamat nähtust üldse olemas. Sellise primitiivrahvusliku kriitilise massi genereerimine on lihtne – ebakindlusega tekitatakse hirmu, hirmuga tekitatakse viha, vihaga tekitatakse rumalus ja nii ongi meedia järjekordse sülemi stultoloogilisi objekte (maakeeli lolle) valmis tootnud. Ebakindlus ja suletus on minu meelest nõrkuse ja vähese elujõu tunnus, mida näitavad haiglane mure madala sündivuse pärast, kvantiteedi eelistamine kvaliteedile ja nooreestlaste loosungi vaimult suureks saamisest asendamine rahvaarvult suureks saamise loosungiga, sest vaimult suureks saamist ei peeta enam oluliseks. Viimasel ajal tugevasti laineid löönud pagulasteema on järjekordne hea näide meediakampaaniast, mille abil totaalne meedia on püüdnud toita primitiivse rahvusluse kuvandit. Meedia on nekromantliku järjekindlusega esile mananud üldrahvalikku arvamust tüüpilisest pagulasest, kes on harimatu ning kuritegeliku soodumusega võõrast keelt ja võõrast usku levitav majanduspõgenik. Näiteks seob meediakuvand Lähis-Idast saabuvad sõjapõgenikud, need, kes on saabunud siia Liibanoni ja Türgi põgenikelaagritest, automaatselt Islamiriigi äärmussõdalastega, kuigi üldiselt lähevad Islamiriigi võitlejad tavaliselt rohkem siit sinna, aga vastupidises suunas tulevad need, kes nende eest põgenevad, mis on ka loogiline. Sellesse kategooriasse kuuluvad näiteks need 326 põgenikku, keda Eesti Euroopa Komisjoni ettepanekul oleks pidanud vastu võtma.

Ajaloolise mälu valikulisust kinnitab veelgi eesti rahva lähiajalugu, kui tuhanded paadipõgenikud suundusid üle Läänemere turvalisemat elukeskkonda otsima. Pool sajandit hiljem siirdusid järjekordsed tuhanded majanduspõgenikud põhja ja lääne poole paremat elu otsima, mida ei saa otse ka hukka mõista, sest ära liiguvadki tavaliselt ettevõtlikumad inimesed. Eestlaste väärtushinnangutest annab hea pildi rahvapidu Soomes. “Neil on tähtis, et mida võimsam BMW, mida suurem kett on kaelas … see on nii tähtis eestlasele,” kirjeldab kaasmaalasi üks Soomes töötav pagulaseestlane. Teine lisab: “Pagulaste peale raisatakse, aga meie enda rahvas elab vaesuses – tal ei ole mitte midagi, ei ole vett. Mõnes kodus ei ole elektrit ega vett, siis andke mulle andeks, millest me räägime.” Peale on kasvanud kama ja kabanossi põlvkond, kes kabanossi järades unistab kamast, tundes end turvalisemalt maailmas, mis on tulvil tootmisliinilt tulnud ühetaolisi ja ühemõõtmelisi olendeid, kelle ühised tunnused on empaatia puudumine ja saamahimu, milles tavaliselt on süüdistatud reptiile. Pagulasteema puhul on kõige häirivamad just tsentraalsed kvoodid, mille järgi nad riikide vahel laiali jaotatakse ning selle asemel oleks tulnud rakendada solidaarsuspõhimõttest lähtuvat vabatahtlikku panustamist. Primitiivse viha õhutamine muudab aga ratsionaalsed argumendid solidaarsusklauslite rakendamiseks väärtusetuteks.

Eesti meedias promotud pagulastädi Itaaliast Mae Merusk süüdistab itaallasi põgenikeprobleemi tekitamises ja näeb kulisside taga salanõud eesti rahva vastu kerkimas. Oot-oot … Kas siin pole midagi valesti? Pagulastädi! Ei ole rahul? Marss-marss lennuki peale ja koju tagasi kõik need Itaaliasse kolinud majanduspõgenikud, pagulastädid ja muud talendid. Alles siis tekib neile õigus klähvida, et meil on kvoot täis ja ühtegi pagulasneegrit me juurde ei võta. Tädi asemele Sitsiiliasse võivad aga mõne Eritrea pagulase võtta. Itaallaste nördimus, kes peavad meid idast ähvardava ohu eest kaitsma, kuigi meie neile appi ei lähe, on arusaadav. Eerik-Niiles Kross kurdab: “Nürimeelselt bürokraatlik lähenemine probleemidele pole üllatus. Et aga oleme võimelised selliseks eelarvamuslikuks hirmuks, alusetuteks põlastavateks üldistusteks, väikluseks, oma naba imetluseks ja iseenese eriliseks uskumiseks, poleks ma tõesti osanud kujutleda.” Sellist Eestit on umbes kümme aastat tagasi käivitatud meediaprojekt tahtnud, kus läänelikke väärtusi kahtluse alla seades hakati edendama primitivistlikku rahvuslust. Kes teab, mis olid selle projekti kaugemad eesmärgid, kinnitada Moskvas toodetud kuvandit “eesti rahva natsimeelsusest” ning viia Eesti kaugemale Euroopa kultuuriruumist, süvendades neid väärtusi, mis koguvad jõudu meist ida pool? Ma ei saa sinna midagi parata, et primitiivse rahvusluse sümbolid kama ja kabanoss mind kuidagi ei kõneta ja ma ei tunneta ühisosa sama keelt rääkiva mõtlemisvõimetu massiga, mida kihutavad edasi labased emotsioonid, mitte ratsionaalsed kaalutlused.

24 kommentaari (+add yours?)

 1. personainfieri
  juuni 17, 2015 @ 17:53:34

  Peeter Kaldre: Konnatiigi hädad
  http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/arvamus/peeter-kaldre-konnatiigi-hadad?id=71650917
  Hüsteeria oli kummaline mitmestki aspektist. Oleme ju aastaid löönud häirekella Vene ohu teemal ja nõudnud, et ameeriklased panustaksid rohkem Eesti kaitsesse. Andke meile tanke ja baase! Ehk siis – teie kohus on meid kaitsta, meie rippumatust ja inimeste privaatsust ei tohi aga näpuotsagagi puutuda.
  Täpselt sama lugu on praegu pagulaste teemaga. Itaalia ja Hispaania lenduritel kõlbab küll meie rahutaevast valvata. Aga kui Lõuna-Euroopa pagulastega hädas on, siis meie muidugi peseme oma käed puhtaks.
  Ma ei räägi kvootidest – need on Eesti jaoks tõepoolest ebaproportsionaalselt kõrged. Ma räägin mentaliteedist kui sellisest. Sellega seoses meenub ka hädaldamine siis, kui oli vaja Kreekat abistada. No mis – vaadake, kui palju Kreeka pensionär raha saab, aga meie, vaesekesed, tuleme ju hädavaevalt ots otsaga kokku, toodi siis põhjuseks. Kõlasid soovitused: hakaku need tõprad parem tööle!

  Vasta

 2. personainfieri
  juuni 17, 2015 @ 17:56:35

  Five things they tell you about refugees that aren’t true
  http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/jun/20/refugee-myths-uganda-economy-research

  Facebookist: Väike grupp on viimastel nädalatel levitanud Eestis palju valesid pagulaste kohta. Eesti ei ole selles suhtes erand – ka mujal Euroopas levitatakse immigrantide ja pagulaste kohta palju väärinformatsiooni, mille kohaselt on tegu inimestega, kes võiksid sõltuda vaid sotsiaalabist. Maailma ühe juhtivaima ülikooli Oxford University teadlased leidsid oma uuringus aga, et pagulased ja põgenikud on tunduvalt osavamad, talendirikkamad ja ambitsioonikamad, kui eelarvamused seda püüavad sisendada. Kui neid oskusi osavalt tööle panna, võidab vastuvõtja riigi majandus ning lõppkokkuvõttes meie kõigi jõukus.

  Vasta

 3. huviline
  juuni 17, 2015 @ 20:09:06

  “Sellist Eestit on umbes kümme aastat tagasi käivitatud meediaprojekt tahtnud, kus läänelikke väärtusi kahtluse alla seades hakati edendama primitivistlikku rahvuslust.”

  Umbes kümme aastat tagasi…, kas siin on silmas peetud mingit konkreetset sündmust, sest meedia on Eestis üsna ühtemoodi alates Eesti Ekspress nr 1 ilmumisest?

  Rahvuslik suunitlus ja kuvand võib kasulik olla hoopis võimaliku situatsiooni puhul, kui Itaalia annab kõikidele rahvaste rändamises osalevale isikule ajutise viisa ja loa EU vabalt ringi liikuda, mis võib olla algus. Juba milleeniumi pöördudes räägiti akdeemilistes ringkondades sellisest võimalikust rahvaste rändamisest, mis võib arvudes miljionitesse ulatuda, mis lihtsalt suretab avatud euroopaliku klutuuri. Mõningane suletus ei tee sellises situatsioonis paha. Ajaloos on midagi sarnast esinenud (Attila), muidugi mitte kaasaegse euroopliku kultuuri mastaabis, kui hirm oli valdav.

  Vasta

 4. K_V
  juuni 17, 2015 @ 20:40:25

  “Meedia on nekromantliku järjekindlusega esile mananud üldrahvalikku arvamust tüüpilisest pagulasest, kes on harimatu ning kuritegeliku soodumusega võõrast keelt ja võõrast usku levitav majanduspõgenik. ”

  Nii on. Räägitakse ainult põgenikelaagritest, aga keegi ei räägi, kus asuvad islamisõdalaste, rändkurjategijate, seikluseotsijate, asumaad otsivate koloniseerimishuviliste jne laagrid. Mõni ime, kui põgenike nime väärkasutust kahtlustama hakatakse.
  Põgeniku nime võtnud inimestele tuleks alati ja mõtlemata varjupaika anda, aga miks neid laiali jaotada ja integreerimist üritada? Põgenike püha unistus on koju naasmine ja selle unistuse täitumisele peaksid kõik pingutused suunatud olema. Eriti siis, kui põgeneti meeltesegadushoos.
  Majanduspõgenikke peaks kindlasti lõimumisel aitama, aga lootus saada uskumatult vähese raha eest kvaliteettööjõudu võib liiva joosta, kui sotsiaaltoetused neile on “valge inimese” väärilised.

  Vasta

 5. personainfieri
  juuni 17, 2015 @ 20:49:18

  Ma pakun, et kuvandimuutus viidi läbi kusagil 2004-2005, kui Lihula monumendiga käivitati monumendisõda, millele järgnesid nurjunud piirileping ja sõja 60 aasta tähistamisega Moskvas seotud sündmused. See periood vajaks kindlasti lähemat uurimist. Enne seda räägiti pigem Venemaa positiivsest hõlvamisest ja Eestis valitsevad hoiakud olid rohkem läänemeelsed, aga siis võeti meedia survel tugev suund rahvuslikule suletusele ning tekitati pingete ja hirmute eskaleerumine, hakati teatud maailmavaadet üles ehitama. 2000-te alguses oli rahvusäärmuslaste mõju ühiskonnas marginaalne. Poliitilise eliidi roll meediakampaanias vajaks samuti põhjalikumat uurimist nagu nt Arnold Rüütli visiit Moskvasse 2005. a. algul ja kuivõrd oli see seotud poliitika muutumisega Venemaa suunal ning piirilepingu nurjamisega. Ühiskondlike hoiakute muutumine toimus 2005. aasta alguses tegelikult kiirelt ja intensiivselt, seepärast usun, et strateegia võidi paika panna hoopis ühes teises riigis.

  Vasta

 6. personainfieri
  juuni 17, 2015 @ 21:03:56

  Loomulikult tuleks põgenikeprobleemiga tegeleda eelkõige kohapeal ja hoolitseda selle eest, et neid siia juurde ei tuleks, sest nende põgenemine ei lahenda seda põhjustanud probleemi ennast. Kas nad jäävadki põgenema? Põgenikele endile pole midagi ette heita, sest soov parema elu juurde pääseda on inimlik. Miks lähevad eestlased Soome, Austraaliasse ja mujale, kuigi võiksid ju eluraskused patriootlikult ära kannatada? 🙂
  Meedia kütab aga hagu juurde ja emotsioonide pealt on raske mõistlike otsuste juurde jõuda. Ma kahtlustan, et suur osa neist, kes pagulaste vastu kisavad, on ise esimesel võimalusel valmis siit parema elu nimel jalga laskma, kui vaid ettevõtlikkus, haridus ja keelteoskus lubaksid.:)

  Vasta

 7. personainfieri
  juuni 17, 2015 @ 21:11:29

  Tegelikult on tekstis viidatud Krossi artikkel siin päris asjatundlik, laenan temalt selle mõtte: “Väita, et sõjapõgenikud või hädapõgenikud «tahavad siia tulla, et siin meie kulul lulli lüüa», on heal juhul naiivne ja enamasti pigem totter. Loomulikult jõuavad nad Euroopasse lootuses, et siin on parem. Siin ongi täna parem. Aga nad jõuavad siia siis, kui nad on oma kodumail meeleheitele viidud, eluasemed kaotanud või sealt välja aetud.”

  Vasta

 8. ckrabat
  juuni 17, 2015 @ 22:39:24

  Viinahaua kroonimata kuningas Hillar Kohv võttis pagulaste teemal sõna
  http://elu24.postimees.ee/3228255/viinahaua-kroonimata-kuningas-hillar-kohv-vottis-pagulaste-teemal-sona
  Viimasel ajal ei möödu ühtegi päeva meedias ilma pagulastest juttu tegemata. Kõige suurem probleem näib nendega olevat Vao külas, kus reporter Carmen Pritson- Tamme tegi hiljuti saatelõigu ning selles oli juttu ka sellest, et pagulased pidid avalikult laste nähes seksima, lapsi kividega loopima ja tegema muid trikke, mis Vao külas põliselanikud marru ajab.
  Miks tuuakse pagulasi elama Eestimaa väikeküladesse ja näiteks mitte EV presidendile kuuluvasse Ärma tallu või peaministri Taavi Rõivase valdusesse?

  Vasta

 9. personainfieri
  juuni 18, 2015 @ 00:06:12

  Riigikontroll: tippspetsialistide Eestisse tulekut mõjutab ka sallimatus
  http://uudised.err.ee/v/eesti/f2ac7875-ad22-42ab-88c8-a0fc05e13d83
  Riigikontrolli auditijuhi Liis Uderi sõnul mõjutavad tippspetsialistide rännet näiteks kooli- või lasteaiakohad ning see, kas neis on võimalik õppida oma emakeeles või inglise keeles. Niisuguseid võimalusi on tema sõnul Eestis aga napilt.
  “Kindlasti ei ole kellelegi uudis, et Eesti ei ole kuigi salliv riik ja ka tippspetsialistide siiatulekut mõjutab see,” lisas ta.
  Uderi sõnul ei ole Eesti riik sisserännanutega tegelemiseks valmis. Sageli ei ole isegi vajalik info riigiga suhtlemiseks kättesaadav nende emakeeles või inglise keeles. Kui praegu saavad kolmandate riikide esindajad tulla Eestisse vaid sel juhul, kui neil on olemas kindel tööleping. Siis riigikontrolli arvates võiks kaaluda varianti, et teatud valdkondade esindajatele pakutakse siiatulemise võimalust lihtsustatud korras.
  Samas ei ole sisserändajate seas levinud sotsiaaltoetussüsteemide ärakasutamine.

  Vasta

 10. personainfieri
  juuni 18, 2015 @ 00:10:49

  Tegelikult saavutas Euroopa kohtusüsteem hiljuti totaalse meedia üle olulise võidu
  http://uudised.err.ee/v/eesti/b1e9c5e4-0e81-40e4-bcc2-dcc047e717a4
  Euroopa inimõiguste kohtu suurkogu jättis rahuldamata Delfi kaebuse netikommentaaride vaidluses Eesti riigiga. 17-liikmeline suurkoda vaatas taas läbi kaebuse, milles Euroopa inimõiguste kohtu seitsmeliikmeline koda oli mullu teinud samuti otsuse Delfi kahjuks. Enam edasi kaevata pole tänast otsust võimalik.
  Erinevad kohtuastmed on leidnud, et sõltumata sellest, millises vormis ajakirjandust tehakse, kaasneb sõnavabadusega igal juhul sellega samaväärne põhiseadusest tulenev kohustus austada teiste isikute õigusi.

  Vasta

 11. K_V
  juuni 18, 2015 @ 08:01:02

  http://uudised.err.ee/v/eesti/f2ac7875-ad22-42ab-88c8-a0fc05e13d83
  Riigikontroll: tippspetsialistide Eestisse tulekut mõjutab ka sallimatus (21)

  Vahelduseks reklaamitakse endiselt koidest näritud arusaama, mille järgi on pagulaslaagrites ripakil erakordselt odav ja väärtuslik tööjõud, kelle Eestisse toomine ärielu uueks loob, kellest vabanemiseks Itaalia aga meeleheitetegusid plaanib.
  Vahest pole me lihtsalt nii laisad ja ahned, et väga pagulasi himustada – ja paistame sellepärast sallimatutena.

  Vasta

  • personainfieri
   juuni 18, 2015 @ 09:08:21

   Sallimatus tuleb osalt kindlasti sellest, et meedia kütab teemat täie rauaga ja see mõjutab inimeste arvamusi kõige rohkem. Nägin eile Lolli-TV reklaamist, et TV-3 teeb seitsmestes uudistes Vao külast järjekordse reportaaži, kuidas elanikud pagulaste üle kurdavad. Ma pole Lolli-TV vaataja, kuid sellest hoolimata olen selliseid reportaaže näinud oma kümmekond, põhiline sisu, et näe kui hästi pagulased elavad, aga millistes tingimustes nad ise peavad elama. Mõnest külajoodikust või naabri-Valvest on saanud selle aja peale ilmselt juba kohalik telestaar 😀
   Feisspukis levitati juutubi videot, mis olevat tänaseks küll maha võetud, kui mingile hispaania koomikule oldi eestikeelsed pagulasteemalised subtiitreid peale pandud, pööblil oli nalja nabani. Skeem on väga lihtne, kõigepealt hirmutatakse, see tekitab viha, edasi tuleb teadagi mis. Nii see EKRE ja Keskerakonna koalitsioon järgmisteks valimisteks sünnib.

   Vasta

 12. personainfieri
  juuni 18, 2015 @ 09:25:27

  Praegu maalitakse erinevaid tulevikustsenaariume, mis kõik hakkab juhtuma siis, kui pagulased tulevad, üks hirmsam kui teine. Samasugune sooja õhu puhumine nagu see, et kas NATO tuleb meile sõjas Venemaaga appi või kas peale surma on elu. Kuidas sa seda tõestad, kui pole pagulasi, sõda ega surma? Ja kui sul on oht nii hästi teada, miks sa selle vastu midagi ette ei võta? Nähtavasti on elu nii hea, et nad ei pea reaalsete ohtudega tegelama ning saavad rahulikult tuuleveskitega võidelda nagu mõni Don Kihhote 🙂

  Vasta

 13. Hindrek
  juuni 18, 2015 @ 09:28:53

  Rahvaste rändamist kvootidega kontrollida tundub esmapilgul jabur, seda vaatamata isegi kaasaegsele infotehnoloogilisele võimekusele manipuleerida.

  Meedia (sh reklaam) manipuleerib isegi vähem kui nt kütusemüüjad, nt Neste ja tegelikult teeb manipuleerimine isegi rohkem kahju kui korruptsioon, eeskätt rohujuure tasandil. Poliitikud ei adu manipuleerimist, sest nende positsioon pole turutuulte kõigutada.

  Teisest küljest piimakvootide kaotamine on vabal turul halvasti mõjunud eeskätt väikestele turuosalistele, nt Eesti. Võib-olla oleks Eestile parem just kohustuslikud kvoodid rändavate massidega tegelemiseks, ja selleks eraldatav ressurss, kui kohustused oleksid proportsionaalsed liikmesriikide integreerimisarvukusega (rahva arvuga).

  Vastasel korral peab PPA KMA hakkama väljastama hulgaliselt Nanseni passe nagu I MS lõpul., sest ka isikuandmed saavad manipuleeritavaks.

  Vasta

 14. Jolli
  juuni 18, 2015 @ 10:52:23

  Juba milleeniumi pöördudes räägiti akdeemilistes ringkondades sellisest võimalikust rahvaste rändamisest, mis võib arvudes miljionitesse ulatuda, mis lihtsalt suretab avatud euroopaliku klutuuri. Mõningane suletus ei tee sellises situatsioonis paha. Ajaloos on midagi sarnast esinenud (Attila), muidugi mitte kaasaegse euroopliku kultuuri mastaabis, kui hirm oli valdav

  Attila nüüd küll mingi majandus- või paadipõgenik ei olnud. Üldiselt põgeneti ikka tema eest. Näiteks Idagootid Euroopa Liitu ehk Rooma riigi aladele. 🙂 Muidugi need idagootid ei olnud rooma pagulaspoliitikaga ka rahul ja vallutasid mõned linnad ära, aga nii juhtub kui pagulane nälga jätta. 🙂

  Vasta

 15. Jolli
  juuni 18, 2015 @ 14:36:23

  “Teisest küljest piimakvootide kaotamine on vabal turul halvasti mõjunud eeskätt väikestele turuosalistele, nt Eesti.”

  Kõikvõimalikud tootmiskvoodid eiravad vabaturumajanduse aluspõhimõtteid.
  Kui turule sisenevad uued tegijad, siis üldiselt hinnad langevad, kui ei ole sõlmitud kartellikokkuleppeid. Kui hinnad langevad, peavad ebaefektiivsemad tootjad tootmise lõpetama. Nii lihtsalt see nähtamatu käi (Adam Smith) toimibki.
  Kui mingi ametkond kehtestab tootmisereeglid, siis ei ole turumajandust vaid plaanimajandus. Aga seda, et ilusate loosungite all midagi hoopis muud toimub, oleme märganud juba N. Liidu ajast.

  Vasta

  • Hindrek
   juuni 18, 2015 @ 20:50:04

   “Kui turule sisenevad uued tegijad, siis üldiselt hinnad langevad, kui ei ole sõlmitud kartellikokkuleppeid.”

   Tallinna taksoturule sisenesid hiljuti kolm elektritakso ettevõtet. Hinnad pole langenud, kes olid odavad, on edasi odavad, kallid elektrisõidukid hinnastavad oma teenuse soetamise järgi, mitte turuseaduste või arvatavate seaduste järgi.

   Vasta

  • huviline
   juuni 18, 2015 @ 21:00:09

   Adam Smithi ja nähtamatu käega seonduvad eesti rahva ennemuistsed jutud, kus sõrmeküüntes kaabu suutis nähtamatuks muuta. Küüned enda poole aga ei tähenda, et küüni poleks vaja lõigata. Küüned kasvavad veel surnulgi.

   Vasta

 16. ckrabat
  juuni 19, 2015 @ 09:54:30

  Vasta

 17. ckrabat
  juuni 19, 2015 @ 11:12:52

  Janek Mäggi: Neeger, ma ootan sind!
  http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/arvamus/janek-maggi-neeger-ma-ootan-sind?id=71717925
  Nüüd äkki tahab kaugetest maadest aga terve mets Euroopasse kolida ning Euroopa tahab osa neist Hirveparki ümber istutada. Keskmine eestlane on vihast ja hirmust sinine. Me ei taha neid neegreid, varganägusid, muidusööjaid, sotsiaalabisõltlasi, sigimisjäneseid, rätipäid! Ei! Meil on oma maa, see kuulub meile! Käed eemale, Angela Merkel! Kõtt, Jean-Claude Juncker!
  Poliitikud on näost kollased – nagu oleks Euroopa Liidu esimest tõsist kohustust alla neelates maksakahjustuse saanud. Euroopa suurriikide ees on vaja näidata, et oleme osavõtlikud. Sest alles me roomasime käsi pikal Euroopasse ja NATOsse – võtke meid vastu, me oleme kõigeks valmis! Ja nüüd oleme kaastundetud (eelkõige itaallaste, maltalaste jt Vahemere piirkonna riikide vastu), kes ei suuda lasta neil mustadel (loe: pesemata, rumalatel, ebaausatel, mafioosode käepikendustel) lihtsalt merre röövkalade maiuseks saada… Kuid kodus: siin on vaja rääkida, et isegi 100 on liiast.
  Meil peaks väga häbi olema, millist uskumatult labast vihakõnet me kuulma ja lugema oleme pidanud. Aga meil ei ole. Mulle tundub ka, et suurele osale sõna võtnud inimestele ei oleks tohtinud sõna anda. Sest nad ei ole aru saanud, milles on probleem. See ei ole selles, et Euroopa Komisjon tahab istutada Eestisse 1064 kidurat palmi, mis võiks kasvada ka kodumaal. Probleem on selles, et Malta ja Itaalia ägavad koorma all, mida Euroopa Liit (sh meie) peaks aitama kanda.

  Vasta

 18. ckrabat
  juuni 19, 2015 @ 14:39:27

  Vihakuritegu Ameerika Ühendriikides
  https://www.yahoo.com/health/charleston-church-shooting-why-are-young-men-more-121863878622.html
  He reloaded five times. He said he was there “to kill black people.” He said, “I have to do it. You rape our women and you’re taking over our country. And you have to go.” He killed nine people — six women and three men. Only three inside the church survived, two unharmed.

  Vasta

 19. ckrabat
  juuni 19, 2015 @ 17:01:10

  Vasta

 20. ckrabat
  juuni 19, 2015 @ 21:39:33

  Vasta

 21. ckrabat
  juuli 01, 2015 @ 15:31:26

  Ei saa olla eestlane, olemata eurooplane. Ei saa olla kumbki neist, olemata inimene
  http://epl.delfi.ee/news/arvamus/ei-saa-olla-eestlane-olemata-eurooplane-ei-saa-olla-kumbki-neist-olemata-inimene?id=71813833
  Kui palju on Eestis mühakaid, kellel on käsi pikal, kui väljamaalt on toetust loota, ent kes löövad ukse kinni, kuuldes appihüüdeid?

  Vasta

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

juuni 2015
E T K N R L P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: