Franciscuse sõnum II – paavsti sõnum Euroopale

@ckrabat
Paavst Franciscus esines Euroopa Parlamendi ees Strasbourgis kriitilise sõnavõtuga, milles nentis, et Euroopa on kuidagi “vana ja väsinud”. Tema pessimistlik sõnum erines eelkäinud paavsti Johannes Paulus II visiidist Strasbourgi murrangulisel 1988. aastal, kes Berliini müüri langemise künnisel nimetas Euroopat tsivilisatsiooni eeskujuks. Franciscus mainis murelikult, et Euroopa väärtused on kaotamas usaldust, kuna võim on bürokratiseerunud ning inimesed ei usalda institutsioone, mis tegelevad elukaugete asjadega. Suured ideed, mis on kunagi inspireerinud Euroopat, on kaotanud atraktiivsuse ja asendunud bürokraatlike institutsioonide tehnokraatiaga. Euroopa on aeglaselt loovutamas oma hinge, kui inimlikud ja kristlikud väärtused on taandumas tehnoloogiakeskse maailma ees. Paavst hoiatas Euroopat sõjaohu eest, kuid paljudele pettumuseks ei nimetanud Venemaad. Suurt tähelepanu pööras kirikupea migratsiooniküsimusele, kuulutades: “Igapäevaselt Euroopa kallastel maabuvad paadid on täidetud meeste ja naistega, kes vajavad abi ja omaksvõttu.”

Franciscus pidas oluliseks “inimõiguste kultuuri” arendamist, mis suudaks isiku individuaalsed aspektid ühendada ühtsete väärtustega, mis kõik koos moodustaksid ühiskonna. Ta pidas tähtsaks üksikisiku väärtust, mis on olnud Euroopa idee keskmeks ja mille eiramine tekitab sotsiaalseid pingeid. Need samad küsimused, mis häirisid paavsti meelerahu, olid arutluse all Raadio 2 saate “Hallo Kosmos” lindistusel, kui saade tähistas 200. saatenumbrit kolme teoloogi: Vello Salo, Einar Laigna ja Toomas Pauli osavõtul. Õpetatud teoloogid arutlesid igavikuliste küsimuste üle – kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me läheme. Huvitava kokkusattumusena on kahe kosmilise külalisega, Einar Laigna (1992) ja Vello Saloga (2012) ilmunud pikemad intervjuud sarjas “Aegumatud intervjuud”. Toomas Paulile tehti 2011. aastal samuti ettepanek sarnaseks intervjuuks, kuid kahjuks tookord kokkuleppele ei jõutud.

Kolme kodumaise kirikumehe ülesastumises jäi domineerima pessimistlik alatoon, sest inimestel on kiire ja neil ei jätku aega mõtisklusteks. Maailm on muutunud väga materialistlikuks ja praktiliseks ning inimtsivilisatsiooni vaimne pool on hääbumas. Kuidagi meenutab see Sõrmuste Isanda saaga lõppu peale Sauroni sõrmuse hävitamist ja kuninga tagasitulekut, kui vanad rahvad (haldjad) lahkusid Keskmaalt ning nende asemele tulid inimesed. Võib-olla tänaseks on inimeste aeg otsa saamas, sest neil on kiire ja neil pole aega selleks, et aega maha võtta. Einar Laigna on selle tarvis ehitanud endale erakla. Ainsana säilitas optimistlikku meelt luterlik teoloog Toomas Paul, kes soovitas leppida sellega, mis antud, sest paremat pole kusagilt võtta. Kuid temagi pidas tsivilisatsiooni lõppu paratamatuseks, sest fossiilsete kütuste otsa lõppemisega, mis võib toimuda lähima sajandi jooksul, saab otsa ka moraal. Õhtumaa allakäik oli kohtumise läbiv teema, sest tema vaimsus on kadumas. Einar Laigna alustas näitega Friedrich Nietzsche “Zarathustrast”, kes tuleb maailma tõde kuulutama, kuid avastab, et maailma huvitab rohkem köieltantsija. Köieltantsijate kultuur valitseb tänapäevast totaalse meedia poolt dikteeritud maailma. Tsirkus ja leib on muutunud inimeste jaoks olulisemaks, kui vaimne täiustumine.

Kuidas on kristlik õpetus aidanud maailma muuta? Kolme teoloogi jutust tuli välja, et eestlaste jaoks on kristlus lõpuni avastamata vähetuntud religioon, mis on tekitanud palju väärtõlgendusi. Vello Salo: Vanas Testamendis ei räägita käsuõpetusest, vaid heebrea Toora on lihtsalt “õpetus”. Johannese evangeeliumis annab Jeesus oma käsuõpetuse: “Armastage üksteist nii nagu mina olen teid armastanud.” See Kristuse käsk on vähetuntud isegi kristlaste hulgas. Ta ei tulnud õpetust muutma, kuid ta ei nimetanud ühtegi kümnest käsust. Teistes keeltes on armastuse erinevaid nüansse märgistavaid sõnu mitmeid. Toomas Paul: kristlik sõna “armastus” võiks eesti keeles tähendada “hoolimist”. Tsivilisatsiooni hääbumisele avavad õpetatud meeste arvates väravad materialistlike väärtuste primaarsus, kui edendatakse kitsalt praktilisi teadmisi ning naeruvääristatakse vaimsust. Teadus on tavainimese jaoks võrdsustatud Jumalaga, millele on antud absoluutne väärtus nagu oleks see lõpetatud ning edasi enam ei arene. Teadus on vahend teadmiste juurde jõudmiseks, kuid vahendit ei saa jumalikustada. Paavst Franciscus mainis hiljuti, et nii Suur Pauk kui evolutsiooniteooria on täiesti kooskõlas kristliku õpetusega, sest ka nende tekkepõhjused võivad olla jumalikud. Need on ühed võimalikud, kuid mitte ainsad teed, mida Jumal võis maailma loomisel kasutada. Toomas Paul nimetas end isegi tõsiusklikuks darvinistiks.

Vanadest sumeri ürikutest teame, et inimene klooniti mujalt saabunud tulnukate poolt. Esimesed katseklaasilapsed olid sigimisvõimetud, kuid tehnoloogia täiustudes, suudeti luua isendid, kes suudavad end taas toota. Probleem on see, et me ei suuda vanu tekste tänapäevasesse keelde ümber panna, sest mugavam on manipuleerida piiblitsitaatidele rajatud käsuõpetusega. Muinasaja inimene oli teistsugune ja väljendas oma meeli kujundlikult. Seepärast võime kummutada tõe Nibirust lihtsalt selle abil, et ühedimensiooniline tõlgendus ei anna usutavat selgitust. Kui räägitakse planeedist, siis ei saa see olla kosmoselaev. Aktuaalses Kaameras pole seda ju maha hõigatud! Tänapäeva inimesel puudub julgus materiaalsest maailmast väljapoole kaeda ning tema silmaring on piiratud tema silmade nägemisulatusega. Ühedimensiooniliste inimeste massiline produktsioon ning nende vabavaraline levik on löönud maailma tasakaalust välja. Sellisele inimesele ongi lõplik tõde see, mis on ametliku meedia poolt välja kuulutatud, sest oma peaga mõtlemine on tema jaoks mitte üksnes keelatud, vaid ka ohtlik.

Muinasameerika kultuurides tolteekidel ja olmeekidel toimus universumis hinge evolutsioon, mille juures erinevad planeerid toimisid erinevate tasanditena teel täiustumise suunas. Hingede reinkarnatsiooniprotsessis võisid nad edasi liikuda, jääda klassikursust kordama või isegi madalamale tasandile langeda. Mitmed religioonid käsitlevad materiaalsust olulise tõkkepuuna selles protsessis, millest vabanemine aitab hingel edasi liikuda. Hingedele on jäetud nende valik: mõned neist võivad valida vastuhaku tee. Rääkides Jeesusest kui inimese ja Jumala hübriidist, ei saa me kõrvale tõrjuda võimalust, et tema pärisisa pärines Nibirust. Võõrasisa Joosepi kaudu, kes tunnistas ta oma pojast, ulatusid tema vereliinid Taaveti kojani ja vereliinide ning Vana Testamendi ettekuulutuste tähendus oli selle ajastu jaoks oluline. Kristlus ei lähe vastuollu sumeri mütoloogiaga, vaid võib olla üks selle harusid. See on üks võimalikke seletusi, mis paigutub loogilisse taustsüsteemi. Kui maailmast kaob mitmekesisus, siis maailm sureb.

Sumeri savitahvlitelt, inimese kloonimine: meditsiiniõest jumalanna (tulnukas) Ninti kannab kätel geneetik Enki (keskel) kloonitud inimlast.

 

Advertisements

4 kommentaari (+add yours?)

 1. ckrabat
  nov. 26, 2014 @ 23:40:28

  Ajatu: Michael Cremo: Inimrass on eksisteerinud juba miljoneid aastaid
  http://www.telegram.ee/maavaline/michael-cremo-inimrass-on-eksisteerinud-juba-miljoneid-aastaid#.VHZH44uUdgg
  Kui ma “Keelatud arheoloogia” kirjutasin, siis aktsepteerisin modernset teaduslikku ideed, et anatoomiliselt modernsed inimesed on teisest liigist kui ajaloost tuntud “ahvinimesed”, neandertallased, Homo erectus jne. Aga täna ma arvan, et nii mõnigi neist olenditest, keda meie arvame erinevast liigist olevat, on tegelikult lihtsalt erinev inimese n-ö sort või teisend.
  Põhjus, miks ma seda arvan, peitub selles, et antropoloogid üle maailma on avastanud selliseid erinevaid inimtüüpe ka täna. Meil on füüsilisi tõendeid, elus inimesi, kelle mõned skeletilised detailid ja iseärasused viitavad erinevatele iidsetele inimliikidele nagu Homo erectus ja neandertallane. Kui me ei liigita inimesi täna erinevatesse liikidesse, siis me ei peaks tegema seda ka minevikuinimestega. Korrektsem oleks ehk liigitada neid alaliikidesse.

  Vasta

 2. ckrabat
  nov. 27, 2014 @ 23:23:02

  Paavst Franciscus: Kompass sügaval meie südames
  http://epl.delfi.ee/news/arvamus/paavst-franciscus-kompass-sugaval-meie-sudames?id=70237645

  Euroopa Liidu laienedes on maailm muutunud komplekssemaks ja veelgi kiiremini muutuvaks. Maailm on üha võrgustunum ja globaalsem ning selle tulemusel üha vähem „eurotsentriline”. Euroopa Liit on küll suurem ja tugevam, aga Euroopa jätab endast vana ja lõdva mulje. Euroopa tunneb end üha vähem peategelasena maailmas, mis sageli vaatab tema poole osavõtmatuse ja umbusuga ning mõnikord koguni kahtlustustega.
  Mina tahan tuua Euroopa kodanikeni lootuse ja julgustuse sõnumi. See sõnum tuleb lootusest Jumalale, mis muudab kurjuse headuseks ja surma eluks. Selle ambitsioonika poliitilise projekti (EL-i – toim) tuum on usk inimesse. Mitte niivõrd inimesse kui kodanikku või tegutsejasse majanduse väljal, vaid usk inimestesse – meestesse ja naistesse, kellele on antud transtsendentne väärikus. Ma pean rõhutama nende kahe – väärikus ja transtsendentsus – tihedat seost.

  Vasta

 3. Jolli
  nov. 28, 2014 @ 14:06:03

  Aga täna ma arvan, et nii mõnigi neist olenditest, keda meie arvame erinevast liigist olevat, on tegelikult lihtsalt erinev inimese n-ö sort või teisend.

  Näiteks stultus nibiruensis või stultus robustus. 🙂

  Vasta

 4. Trackback: Saatana teenrid Kuradiveskis ja vaimude tund Postimehe toimetuses | Persona in fieri

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

november 2014
E T K N R L P
« okt.   dets. »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: