Uue riigi sünd VII- kas Šotimaal on õigus omariiklusele?

@ckrabat
Mäletame Mel Gibsoni 1995. a. filmišedöövrist “Braveheart”, kuidas šoti maaomanik William Wallace (1270-1305) juhtis šotlaste võitlust Šotimaa esimeses iseseisvussõjas (1296-1328) Inglismaa kuninga Edward I vastu ning purustas inglaste väed 1297. aastsal Stirling Bridge lahingus. Šotlased saavutasid olulise võidu inglaste ülle 1314.a. Bannockburni lahingus, lõid lõunapoolsed naabrid riigist välja ning 1328. aastal tunnustati Edinburgh-Northamptoni riikidevahelise lepinguga Šotimaa omariiklust. Juba viie aasta pärast puhkes uus iseseisvussõda, mis näitab vaid, et inglastel võttis põhjanaabrite samaväärsena võtmine tükk aega. 1603. aastal, peale kuninganna Elizabeth I surma, tõusis Inglismaa troonile tema suure konkurendi Mary Stuarti poeg Šotimaa kuningas James VI ning kahe kuningriigi vahel sõlmiti personaalunioon. 1707. aastal liideti kaks kuningriiki üheks Suurbritannia Kuningriigiks. Nüüd, rohkem kui neli sajandit hiljem, on Šotimaal taas tugevnenud meeleolud Suurbritanniast lahkulöömiseks ning 18. septembrile on planeeritud referendum Šotimaa  omariikluse küsimuses. Lahutuse pooldajate eesotsas on Šotimaa praegune peaminister Alex Salmond ja Šoti Rahvuspartei, kellel on absoluutne enamus kohalikus parlamendis (69 kohta 129-st). Erakondadest toetavad lahutust veel Šoti Sotsialistlik Partei, Šoti Roheline Partei, Inglismaa ja Walesi Roheline Partei, ja natsionalistlik Inglise Demokraadid.

Maailma avalikkuse seisukoht uue riigi tekkimise kohta on traditsiooniline ehk silmakirjalik (vt Chomsky). Variseride ja saduseride maailm ju teisiti käituda ei saakski. Kuigi rahvaste enesemääramisõigust sõnades tunnistatakse, on eraldumispüüete vastu rahvusvahelises avalikkuses kujundatud tugev negatiivne hoiak. Soovitakse, et ühte riiki sattunud rahvad püüaksid kuidagiviisi koos edasi elada ning uute riikide sünd oleks juba eos välistatud. Mõneti meenutab see kiriku moraliseerivat hoiakut abielulahutuste vastu, kus peretülid ja kooselupartnerite ilmselge vastastikune sobimatus pole moralistide meelest piisavaks argumendiks kooselu lõpetamisele. Selline moralistlik hoiak on üle kandunud ka riikidele. Paljude meelest on moraalne, kui inglased valitsevad šotlasi, hispaanlased baske ja katalaane, venelased tatarlasi ja tšetšeene, grusiinid apsuaid ja osseete, hiinlased tiibetlasi ja uiguure, serblased kosovare, türklased, pärslased ja araablased kurde jne, sest nii on “alati” olnud. Uute riikide tekkimine nõuaks rutiinist väljumist. Teame ju ka tõsimeelseid Eesti rahvuslasi, kes sihikindlalt unistavad Petserimaa valitsemisest, sest neil olevat selleks vaidlustamisele mitte kuuluv jumalik õigus, mistõttu on meil piiri asemel kõigest eraldusjoon.

Negatiivset hoiakut peaks õigustama Krimmi lahkumine Ukraina koosseisust, mille suurem osa maailma riikidest on hukka mõistnud, kuid Krimmi puhul pole kindlasti tegemist rahvaste enesemääramisõiguse realiseerimisega. Taustsüsteem on hoopis teistsugune. Šotimaa referendum toimub Ühendkuningriigi võimude teadmisel, kes on lubanud tulemusi aktsepteerida, kuigi omariikluse vastase hoiaku õhutamine on väga tugev. Mõneti meenutab see olukorda Kanadas, kus toimus mitu Quebeci iseseisvusreferendumit, millega uue riigi sünnist jäi väga vähe puudu. Esimene iseseisvusreferendum 1980. aastal andis suure võidu sõltumatu Quebeci vastastele, kui omariiklust toetas 40,44% ja ühtset Kanadat 59,56% hääletanutest. Teine iseseisvusreferendum toimus 30. oktoobril 1995 ja uue riigi sündi toetas juba 49,42% ning ühtset Kanadat 50,58% hääletanutest. Uue riigi sünnist jäi puudu umbes 54 000 häält. Suurem osa avaliku arvamuse uuringutest annab napi ülekaalu iseseisvuse vastastele, kuid see võib viia omariikluse toetajate mobiliseerimiseni referendumi päeval, millele niigi ennustatakse kõrget valimisaktiivsust. Kõige alalhoidlikumad ja suuremad iseseisvuse vastased on üle 65-aastane elanike grupp, samal ajal kui valijaskonna noorem generatsioon on omariikluse suhtes avatum. See on ka loomulik, sest vanem generatsioon on alati rohkem hirmul ning sõltuv rutiinidest ning lihtsalt kardab omariiklusega kaasneda võivat elukeskkonna muutust.

Osa vasakpoolsemaid iseseisvuslasi soovib vabariigi väljakuulutamist, kuid enamus kaldub personaaluniooni poolele, millega Elizabeth II jääks edasi ka Šotimaa kuningannaks. Šotimaa Rahvuspartei soovib uue riigi liitumist Euroopa Liiduga samadel tingimustel kui Suurbritannia, kindlaksmääratud opt-out’idega nagu ühisraha euro kasutuselevõtt. Pretsedendi puudumise tõttu esineb erinevaid arvamusi, kas Šotimaa saaks liikmestaatuse automaatselt või peaks ta aplikeeruma samadel alustel teiste liituda soovijatega. Baski ja katalaani vähemustega maadlev Hispaania on lubanud šotlaste liitumist takistada. Šotimaa piiridesse jääb suur osa (u 90%) Suurbritannia nafta- ja gaasivarudest Põhjamerel, mistõttu võib iseseisva Šotimaa elatustase olla isegi kõrgem kui Suurbritannias. Suurem osa iseseisvuslasi kaldub toetama ühist energiaturgu Suurbritanniaga, kuigi sellel on ka vastaseid. Šotimaa iseseisvuslased olid varem euro kasutuselevõtu toetajad, kuid viimasel ajal on kaldunud pooldama rahandusuniooni brittidega. Teisalt pole aga britid ühisrahast šotlastega eriti huvitatud. Šotimaa on arutlenud ka naelsterlingi mitteametlikku kasutuselevõttu, kuid sellele on seisnud vastu Euroopa Liit, kes on ähvardanud, et see võib saada takistuseks Šotimaa liitumisele. Šotimaa Sotsialistlik Partei on toetanud oma raha kasutuselevõttu peale üleminekuperioodi. Eesti kogemus on näidanud, et kiire üleminek oma rahale võib majandusele hoopis positiivselt mõjuda. Rahanduse valdkonnas ootavad lahutuse osapooli ees rasked läbirääkimised.

Iseseisvunud Šotimaa kavatseb jätkata Suurbritannia viisapoliitikat: jääda välja Schengeni tsoonist, kuid ühineda Common Travel Area‘ga (CTA) Suurbritannia ja Iirimaaga. Suurbritannia ja Šotimaa piir jääks avatuks. Šotimaa kodakondsus antakse Šotimaal sündinud Suurbritannia kodanikele elukohast sõltumata, aga samuti Šotimaa alalised elanikele varasemast kodakondsusest sõltumata. Soovi korral võivad nad sellest õigusest loobuda. Šotimaa kodakondsusele võivad aplikeeruda šotlastest vanemate ja vanavanemate järglased ning Šotimaal alaliselt resideeruvad välismaalased. Topeltkodakondsus on lubatud. Šotimaa rajab u 15 000 regulaarväelasest ja kolmest väeliigist koosneva kaitseväe. Šotimaa Rahvuspartei toetab Šotimaa liitumist NATOga, kuid soovib, et riigist viiakse välja Briti tuumarelvad. Šotimaal paikneb märkimisväärne osa Briti tuumarelvadest – Trident tuumaraketisüsteem ja Vanguard tüüpi tuumaalveelaevad. Ühendkuningriik on tunnistanud, et lähitulevikus puudub võimalus neid mujale paigutada ning see paiskaks segamini ka nende tuumaheidutussüsteemi. Siin peavad osapooled jõudma ilmselt kokkuleppele, kus baasid jäävad alles, kuid Suurbritannia kontrolli alla. Kindlasti peavad mõlemad pooled jätkama julgeoleku- ja kaitsekoostööd, sest britid ei saa lubada ebaturvalist piirkonda oma vahetus naabruses.

Mis juhtub siis, kui Šotimaa hääletab 18. septembril omariikluse kasuks? Mina julgen pakkuda, et ei juhtu midagi erilist ning Ühendkuningriigi ja Šotimaa lahutus toimub sama rahulikult nagu Tšehhoslovakkia jagunemine Tšehhimaaks ja Slovakkiaks 1993. aastal. Osapooled hakkavad iseseisvumise tingimuste üle läbi rääkima ning suure tõenäosusega jõutakse mingil hetkel mõlemat poolt rahuldava lahenduseni. Kas iseseisev Šotimaa saab hakkama? Selle peale tahaks käratada loll jutt suhu tagasi, sest kohe meenuvad meie endi taasiseseisvumisele eelnenud hirmujutud, kus tõsimeeli kaheldi eestlaste võimes omariikluse tingimustes toime tulla. Tõe kriteerium on aga praktika ning elu näitab, kui mees ise tubli on, siis saab ta hakkama küll (Joosep Toots, Paunvere). Kuigi Ühendkuningriik on maalinud pildi lugematutest raskustest, millega uus riik silmitsi seisab ja hirmutamine üks töökindlamaid meetodeid lollide taltsutamisel, siis on praktikas raske ette näha, et endine elukaaslane hakkab uut riiki taga kiusama. Mõlemad osapoolest on teineteisest liiga sõltuvad, et võiksid endale konfliktseid vastasseise lubada.

Šoti lipp Edinburghi kohal. Foto aadressilt: http://thoughtsfromthekelvin.wordpress.com/

77 kommentaari (+add yours?)

 1. huviline
  sept. 14, 2014 @ 09:25:08

  “Ebasobimatus” – huvitav sõna, loetav kui “sobivus”.

  Vasta

 2. ckrabat
  sept. 14, 2014 @ 09:35:02

  William Wallace vabaduskõne Mel Gibsoni esituses Braveheartist

  Vasta

 3. ckrabat
  sept. 14, 2014 @ 09:40:42

  Emma Pollock on üks šoti muusikuid, kes toetab lahutust

  Vasta

 4. ckrabat
  sept. 14, 2014 @ 11:15:27

  Šotimaa iseseisvust on toetanud ka Islandi ansambel Sigur Ros (Troonide mängu muusika)

  Vasta

 5. ckrabat
  sept. 14, 2014 @ 11:19:36

  Üks teemakohane blogi, kust ka pilt on laenatud: http://thoughtsfromthekelvin.wordpress.com/

  Vasta

 6. Jolli
  sept. 14, 2014 @ 17:17:10

  Erakondadest toetavad lahutust veel Šoti Sotsialistlik Partei, Šoti Roheline Partei, Inglismaa ja Walesi Roheline Partei, ja natsionalistlik Inglise Demokraadid.

  —-

  Sotsid ja rohelised asuvad Euroopa mõistes kindlasti punaste hulgas, nii et kui see Šotimaa peaks ükskord iseseisvuma, siis võibolla liitub juba järgmisel nädalal Putini Venemaaga, nagu Krimm? 🙂

  Vasta

 7. Jolli
  sept. 14, 2014 @ 17:19:40

  Vasta

 8. ckrabat
  sept. 14, 2014 @ 17:36:32

  Scotland’s future http://www.scotland.gov.uk/Publications/2013/11/9348
  Šotimaa iseseisvust tutvustav publikatsioon.

  Vasta

 9. Jolli
  sept. 14, 2014 @ 17:45:32

  Šotlastega on eestlastel vist selliseid kokkupuuteid, et kunagi keskajal üritasid mingid purjus šoti palgasõdurid Tallinnat vallutada, aga püüti Viru väravate (?) vahel kotti ja võeti vangi. 🙂 Aga jalgpallis saame neilt tavaliselt ise kotti. Muidu nagu ei mäleta, et nad meile eriliselt miskit head või halba teinud oleks, väljaarvatud šoti viski. 🙂

  Vasta

 10. ckrabat
  sept. 14, 2014 @ 17:50:51

  Tallinna vanalinnas on ka Šoti klubi:
  http://www.scottishclub.ee/esileht/#/node259

  Vasta

 11. Jolli
  sept. 14, 2014 @ 18:08:12

  1574 jaanuar Rootsi väed piiravad Rakvere linnust. Lahing rootsi väkke kuuluvate saksa ja šoti palgasõdurite vahel.

  http://archive-ee.com/page/2423787/2013-07-07/http://rakverelinnus.ee/et/linnusest/52-otlaste-hale-ots-rakvere-linnuse-laehistel?x_ref=79

  Vasta

 12. Jolli
  sept. 14, 2014 @ 21:36:54

  Deutsche Banki analüütikud hoiatavad, et referendumi „jah“ tooks kaasa sarnase majandussurutise ning toonitavad, et iseseisvusihalusel on oluliselt negatiivsemad tagajärjed kui inimesed oskavad endale ette kujutada.

  http://arileht.delfi.ee/news/uudised/deutsche-bank-hoiatab-sotimaa-iseseisvumine-tooks-uue-finantskriisi.d?id=69743563

  😉 nüüd on mingid sakslased palgatud lolle hirmutama.

  Vasta

 13. K_V
  sept. 15, 2014 @ 06:40:42

  “Sotsid ja rohelised asuvad Euroopa mõistes kindlasti punaste hulgas”
  “Deutsche Banki analüütikud hoiatavad, et referendumi „jah“ tooks kaasa sarnase majandussurutise…”

  Võibolla on need kaks asja kuidagi seotud?
  Eesti kasutas oma iseseisvust majanduse, rahanduse jne tihedamaks lõimimiseks läänepoolse Euroopaga ja see asendas edukalt idapoolse lõimumise vähenemist. Eesti iseseisva arengu lootusetusest rääkinud Vene ideoloogid võisid just sellel põhjusel eksida.
  Aga Eesti õppetundi nad arvesse võtsid ja Maidani sarnased püüdlused kuulutati juba fašismi esimeseks tunnuseks tänapäeval. Ja tuletati rõõmsalt järeldus, et Euroopaga lõimumise eesmärgiks on venelased ära tappa. Kuigi ukrainlaste ja venelaste eristamise kallal nähakse alles vaeva.
  Krimmi iseseisvumisega kaasnes kohe maksimaalne lõimumine Venemaaga koos lootusega, et see avab uued majanduslikud võimalused.
  Šotimaa võimaliku eraldumise majanduslikud tagajärjed peaksid ka sõltuma sellest, mida tehakse kellelegi lähenemiseks või kellestki kaugenemiseks.

  Vasta

 14. Jolli
  sept. 15, 2014 @ 07:57:40

  Eks selle Šotimaa iseseisvumisega on nii, et Suurbritannia kardab, et muutub Väikebritanniaks. :))

  Vasta

 15. ckrabat
  sept. 15, 2014 @ 08:11:14

  Šotlased võivad sisse seada näiteks sooneutraalse sünnituskohustuse ja saada suureks rahvaarvult. Juba vanad eestlased ütlesid, et, me ei saa kunagi suureks vaimult, kuid me võime saada suureks rahvaarvult, läksid burksiputka ette ja andsid nooreestlastele molli! Neid oli rohkem! 🙂

  Vasta

 16. Jolli
  sept. 15, 2014 @ 08:12:01

  „Me oleme tõsises olukorras. Meil on tuhandeid inimesi ilma tööta, meil on koolides tulemused, mis halvenevad rohkem kui üheski teises OECD riigis,“ ütles Löfven. „Miski on murdumas. Nüüd on Rootsi vastanud, et me vajame muutust.“

  http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/rootslased-valisid-toenaoliseks-uueks-peaministriks-endise-keevitaja?id=69746259

  Äkki tuleks lollide koolid asendada tarkade koolidega? 🙂

  Vasta

  • Jolli
   sept. 15, 2014 @ 08:20:06

   Feministide parteid tabas tagasilöök. Saadi vaid 3,1 protsenti häältest, mis on alla valimiskünnise.
   —-

   Veminismus ei ole lihtsalt popp… 🙂 Naised tahaks kleite ka kanda, mitte tanksaapaid ja tsekistitagi. :))

   Vasta

 17. Jolli
  sept. 15, 2014 @ 08:15:55

  Šotlastel on üks suur ajalooline probleem- kui mingeid šoti muistendeid lugeda, siis seal muud ei tehtud, kui sõditi üksteise vastu. Igasugused mäkdonaldsid sõdisid mäkleodidega ja vastupidi… Klanni-värk. Kui nad tahavad iseseisvaks saada, siis peaksid nad nagu ikka kokku hoidma. 🙂
  Iseenesest see seltskond, kes oli seal šoti seriaalis Südameasi, oli küll sümpaatne. Kord oli majas, naabridoonald ei mölisenud ja riik toimis. Miks ei peaks iseseisvuse tingimustes toimima?

  Vasta

 18. Jolli
  sept. 15, 2014 @ 08:58:47

  Eksisin, Südameasi on siiski brittide seriaal…
  http://en.wikipedia.org/wiki/Heartbeat_(UK_TV_series)
  Kuigi tegevuskoht on üsna põhjapoolne, pea vastu Šotimaad.

  Vasta

 19. ckrabat
  sept. 15, 2014 @ 09:21:59

  Täna ETV-s kl. 22.10
  Välisilma dokk Šotimaa valik (Homenatge a Escocia, Hispaania 2014)
  http://etv.err.ee/v/dokumentaalfilmid/valisilma_dokk/saated/29c8612a-e2d0-4f0a-8577-9d396b5fe69a

  Vasta

 20. ckrabat
  sept. 15, 2014 @ 18:09:22

  Šoti bänd Franz Ferdinand

  Vasta

 21. ckrabat
  sept. 15, 2014 @ 18:12:58

  Vasta

 22. Jolli
  sept. 15, 2014 @ 23:47:21

  Veel kuulsaid šotlasi: Johnny Walker. Külaline esimesse eestisse kuuluva eestlase juures. Teisese eestlase juures ta ei käi, see käib ise jala. 🙂

  Vasta

 23. Jolli
  sept. 16, 2014 @ 16:44:18

  Mõneti põnev oleks, et kui Šotimaa astub GB-st välja, siis äkki Inglismaa astub Šotimaasse… Kui nad just teda kohe sõnakuulmatuse eest ära ei valluta. 😀

  Vasta

 24. ckrabat
  sept. 16, 2014 @ 16:50:50

  Ei maksa unustada, et 1688. aastani valitsesid Inglismaad ja kogu Britanniat šotlased, Stuart’ite koda, Mary Stuarti järeltulijad. Nende meesliini järeltulijad olid elus veel 19. sajandi alguses. http://et.wikipedia.org/wiki/Jakobiidid. Pärast Stuarteid hakkasid Suurbritanniat valitsema sakslased 🙂

  Vasta

 25. ckrabat
  sept. 16, 2014 @ 16:57:44

  Stuartite koda
  http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Stuart
  Nende ametlik troonipärija on hetkel Baieri hertsog Franz
  http://en.wikipedia.org/wiki/Franz,_Duke_of_Bavaria
  Elus on ka Charles II Stuarti vallaslaste järglased: Charles Gordon-Lennox, 10th Duke of Richmond, Murray Beauclerk, 14th Duke of St Albans, Henry FitzRoy, 12th Duke of Grafton and Richard Scott, 10th Duke of Buccleuch.

  Vasta

 26. Jolli
  sept. 16, 2014 @ 17:05:49

  Vasta

 27. Jolli
  sept. 16, 2014 @ 17:09:02

  päris hariv kommentaarium seal 🙂

  Vasta

  • ckrabat
   sept. 16, 2014 @ 17:18:53

   Ega Ivar NA-st ei saa ka siiamaani aru, miks oli vaja nõukogude armeed lammutada, sest see oli palju suurem ja tugevam armee, kõik kartsid 🙂

   Vasta

 28. Jolli
  sept. 16, 2014 @ 17:24:47

  Suurem malev on ju palju parem, kui pisikene… (c) Harju Loogiline, mf. Malev. 😀

  Vasta

  • Ivar NA-st
   sept. 16, 2014 @ 17:47:51

   http://elu24.postimees.ee/2922201/sotlased-panid-juba-piirivalvepunktid-pusti#comments
   Ivar NA-st0 sekundit tagasi
   Väga õiged argumendid on sul Eestimaa huviline. Mina rääkisin samuti omal ajal, et ärge lammutage nõukogude armeed, sest see oli palju suurem armee, üks kuuendik planeedist, mida kõik kartsid, aga mis nüüd? Armee on nii väike ja seal pole enam tõelisi mehigi nagu mina ja minu naine Anfissa. Kes seda üldse kardab? Suur on parem ja rohkem on uhkem. Mingid nooreestlased rääkisid kunagi, et tuleb vaimult suureks saada, aga vanad eestlased teadsid, et suureks tuleb saada mitte vaimult, vaid rahvaarvult ja andsid nooreestlastele molli. Neid oli lihtsalt rohkem.

   vastuseks kellelegi:
   Kutsun üles Šotimaal elavaid eestlasi hääletama Britannia ühtsuse poolt. Ei ole Eestimaa geopoliitilistes huvides, et meie tugevaim liitlane Euroopas, Suurbritannia killustuks väikseks ja jõuetuks Väikebritanniaks. Kas ilma Šotimaata väiksem Britannia oleks suutnud Eestit Vabadussõja ajal nii palju abistada suutnud? Ei oleks. Hääletage eraldumisele NO!

   Vasta

 29. jolli
  sept. 16, 2014 @ 23:11:12

  Vasta

 30. K_V
  sept. 17, 2014 @ 07:48:56

  “Ei ole Eestimaa geopoliitilistes huvides, et meie tugevaim liitlane Euroopas, Suurbritannia killustuks väikseks ja jõuetuks Väikebritanniaks.”

  Ja miski ei ole rohkem maailmavallutust ihkava impeeriumi huvides, kui võimalikult killustunud ja ühtse juhtimiseta vallutusala.
  Selles ohu nägemine on peamine põhjus igasugustele vabatahtlikele liitumistele.

  Vasta

  • ckrabat
   sept. 17, 2014 @ 08:43:08

   See on huvitav seisukoht – selleks, et vältida vaenuliku ja paha impeeriumi maailmavallutust, tuleb luua teine, sõbralik ja hea impeerium. Sellist argumenti kasutati muuseas Orwelli 1984-s. 🙂

   Vasta

  • K_V
   sept. 17, 2014 @ 21:24:44

   Impeerium ja mitte-impeerium…
   Aaviksoo omaaegne jutt infokonfliktidest ja enesekaitsest leidis kummalise vastukaja. Praktiliselt kõik arvamusliidriteks möllitud tegelased arvasid, et Aaviksoo on hulluks läinud patoloogiline valetaja, kes erinevalt tavavaletajatest ei püüagi valet tõe pähe esitada. Tema tahab hoopis valetamise legaliseerida. Ja ainult Eestis.
   Ometi oleks võidud maailma kirjeldamise mõistepuntra lahtiharutamisega palju kasulikku teha, ka tavainimene oleks ehk hakanud paremini taipama poliitiliste-ideoloogiliste mõistete tähendusi. Mida on meie toredas tänapäevas paslik nimetada impeeriumiks, fašismiks, demokraatiaks, vabaduseks jne.
   Kui igal sõnal võib homme hommikul olla uus tähendus, mille teatab vabamast vabam meedia, siis niisugune maailm on eriti orwellik-stalinistlik minu jaoks.

   Vasta

 31. Jolli
  sept. 17, 2014 @ 10:31:17

  Referendum 18. sajandi alguses iseseisvuse kaotanud Šotimaa võimaliku taasiseseisvumise üle toimub neljapäeval. Referendumil esitatakse «jah/ei» vastusevariantidega küsimus «Kas Šotimaa peaks olema iseseisev riik»?

  http://www.postimees.ee/2922913/varsked-kusitlused-sotlased-jaavad-uhendkuningriigi-koosseisu

  Vasta

 32. ckrabat
  sept. 17, 2014 @ 16:44:39

  Vasta

 33. ckrabat
  sept. 17, 2014 @ 16:46:11

  Even pro-unionists accept that the country has all the ingredients to be a viable nation state
  http://www.ft.com/cms/s/2/5b5ec2ca-8a67-11e3-ba54-00144feab7de.html#slide0

  Vasta

 34. Jolli
  sept. 17, 2014 @ 17:07:47

  Üldiselt võiks selle iseseisvumiseküsimuse lahendada lauluga, nagu eestlased või tantsuga, nagu kreeklased. 🙂

  Vasta

 35. ckrabat
  sept. 18, 2014 @ 08:42:20

  Vasta

 36. ckrabat
  sept. 18, 2014 @ 09:03:55

  Vasta

 37. Jolli
  sept. 18, 2014 @ 14:36:17

  Šotlaste head naabrid soomlased esitamas AC/DC repertuaari.
  AC/DC mängivad vähemalt kaks šoti päritolu meest. 🙂

  Vasta

 38. Jolli
  sept. 18, 2014 @ 14:51:49

  Iseseisvusreferendumi teeb iseäralikuks Šotimaa seekordne valimissüsteem, mis lubab osaleda ka residentidel, kes on Euroopa Liidu kodanikud. See tähendab seda, et hääletusel saavad osaleda ka Šotimaal elavad eestlased.

  http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eestlane-sotimaal-meenutades-eesti-ajalugu-oleks-eestlaste-vastuseis-sotimaa-iseseisvumisele-minu-jaoks-arusaamatu?id=69773289

  wtf? miks peaks saama mingisugused tööloaga tüübid maa saatust hääletada?

  Vasta

  • ckrabat
   sept. 18, 2014 @ 15:02:00

   Šotimaale majanduspõgenenud eesti neukkud hääletavad iseseisvuse vastu:

   maceestlane1 päev tagasi
   Hääletan iseseisvuse vastu,julgeoleku,riigi ühtsuse ja tugevuse kaalutlusel. Mõistetamatu on, mismoodi viimasel paaril nädalal on nagu hullumeelsus valla pääsenud. Separatistid räägivad ilusast roosast tulevikust, kus rikkusi ümber jagama hakatakse nii, et kõik võrdseks saaksid;pankuritele ja eraettevõtetele lubati ka nende koht kätte näidata. Täiesti teadmatus on rahasüsteemi tuleviku osas.See kõik ei ole enam normaalne.

   Vasta

 39. Jolli
  sept. 18, 2014 @ 18:03:25

  Täiesti teadmatus on rahasüsteemi tuleviku osas.See kõik ei ole enam normaalne.

  Räägib kindlasti mees, kes elab palgast palka… 😀 Oleks siis mingid meeletud miljardid kuskil pangas, et on ebakindlus jne. :D:D
  Kindlasti töötab seal Šotimaal ka sadu tuhandeid inglasi kes hääletavad teadagi kuidas.

  Vasta

 40. ckrabat
  sept. 18, 2014 @ 20:36:22

  Šoti blogi
  http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soti-blogi-kas-euroopa-kaardile-tekib-uus-riik?id=69771473
  Seni Šotimaa iseseisvumise osas suhteliselt neutraalseks jäänud tennisist Andy Murray tegi täna hommikul Twitterisse postituse, millest võib järeldada, et ta siiski pooldab Suurbritanniast lahku löömist.
  “Suur päev täna Šotimaa jaoks. Iseseisvuse vastaste kampaania viimaste päevade negatiivsus mõjutas mu vaateid. Ootan põnevusega tulemust. Teeme selle ära!” kirjutas ta.
  Varasemalt pole Murray väga uskunud, et Šotimaa kunagi iseseseisvaks riigiks võiks saada.
  “Kui peaks juhtuma, et Šotimaa saab iseseisvaks, siis ma kujutaks end ette Šotimaa eest mängimas. Ma pole sellele eriti mõelnud, kuna ei pea selle juhtumist kuigi tõenäoliseks,” on ta Daily Mailile öelnud.
  “Aga kui nii peaks minema, siis oleks see esimene kord, kui ma kunagi Šotimaad olen esindanud. Alates 11. eluaastast, kui ma hakkasin mööda turniire reisima, olen ma teinud seda Suurbritannia lipu all.”

  Vasta

 41. ckrabat
  sept. 19, 2014 @ 04:37:30

  Kl 4.30 on selgunud esimesed tulemused Orkney saartel ja Clackmannanshires ning tundub, et hirmutaskampaania on oma töö teinud. Ei-hääletajad võitsid Orkneys 67%-33% ja Clackmannanshire’is 54%-46%.
  Kokku: NO 29,040 57.76%; YES 21,233 42.24%

  Vasta

 42. ckrabat
  sept. 19, 2014 @ 04:47:21

  Vasta

 43. ckrabat
  sept. 19, 2014 @ 04:53:14

  Shetlandi ponid olid impeeriumi poolt
  “No” wins by 9,951 votes to 5,669. That is a vote share of 64% for “No” and 36% for “Yes”. The turnout was 15,620.

  Vasta

 44. ckrabat
  sept. 19, 2014 @ 07:52:57

  Neukkude ülekaal on suurem, kui loota võis 😦
  William Wallace pööraks hauas teist külge, kui loetud on 26 ringkonda 32-st, pole tulemus oluliselt muutunud. 54,30 % NO ja 45,70% YES. Šotlased on ülekaalus vaid neljas ringkonnas.
  Dundee City 57,35%; West Dunbartonshire 53,96%; Glasgow 53,49%; North Lanarkshire 51,07%.

  Vasta

 45. ckrabat
  sept. 19, 2014 @ 07:59:30

  Prof Charlie Jeffrey said party loyalties do not seem to have mattered in the vote.
  He said: “We have seen results in Labour strongholds like Glasgow and North Lanarkshire where there has been a “Yes” vote, and in SNP strongholds like Angus and Perthshire there has been a “No” vote.
  “What we have found is a very strong correlation between the Yes vote and a higher level of unemployment.
  “But also a slightly less strong relationship between the more British you feel the less likely you are to vote “Yes”.
  “These seem to be more significant influences than political party in the outcome.”

  Vasta

 46. Jolli
  sept. 19, 2014 @ 08:41:33

  burksitõlk:
  Ta ütles: “Me oleme näinud tulemusi Labour linnuseid nagu Glasgow ja Lanarkshire kus on olnud” jah “hääle ja SNP linnuseid nagu Angus ja Perthshire on olnud” ei “.
  “Mida me oleme leidnud on väga tugev korrelatsioon Jah hääl ja kõrgem tööpuuduse tase.
  “Aga ka veidi vähem tugev seos rohkem Briti tunned vähem tõenäoline, olete hääletada” jah “.
  “Need tunduvad olevat rohkem mõjutajaid kui erakonna tulemuse.
  ———–

  mida rohkem britt, seda vähem yes. suht loogiline ju, briti taustaga inimesed elavad briti meediaruumis, seelikutes ringi ei käi ja torupilli ei puhu.
  vrdl. neukkud ja kesktelevisioon.

  Vasta

 47. ckrabat
  sept. 19, 2014 @ 08:43:16

  The No vote was generally higher in places with a relatively high migrant population from the rest of the UK, in places with a relatively high middle-class population, in places where there are more older people and in the more rural half of Scotland. These patterns are illustrated by the following figures:
  1 – the No vote has averaged 64% in those councils where more than 12% of the population was born in the rest of the UK and just 53% in those where less than 8% were born elsewhere in the UK
  2 – the No vote averaged 60% where more than 30% of the population are professional and managerial but only 51% where less than 26% are in professional managerial occupations.
  3 – the No vote was 61% on average in those places where more than 24% of the population were aged 65 and over but only 51% where less than 21% are over 65 and over
  4 – the No vote at 60% was higher in the more rural half of Scotland than in the more urban half where it averaged just 53%.

  Vasta

 48. Jolli
  sept. 19, 2014 @ 08:44:57

  http://www.postimees.ee/2925505/sotimaa-referendumil-on-juhtimas-iseseisvuse-vastased

  «Ei» pooldajatel on rohkem kui 1 397 000 häält, «jah» pooldajatel aga natuke üle 1 176 000 hääle.

  Suurlinnades Glasgows ja Edinburghis kestab häälte lugemine.

  Vasta

 49. ckrabat
  sept. 19, 2014 @ 08:46:03

  Nüüd võiks Inglismaa Suurbritanniast lahku lüüa 🙂

  Vasta

 50. Jolli
  sept. 19, 2014 @ 08:48:04

  Brittide mure Šotimaa pärast on ju igati loogiline, ka põhja-ameerika iseseisvumine tekitas vastuseisu. 😉 Kindlasti kõlas hääli, et ameerika kolooniana OK, aga iseseisva riigina… magage kaineks. 😀
  Impeeriumid on oma majanduse kujundanud sõltuvaks kolooniatest ja nende äralangemine tekitab emamaale majanduslikke probleeme. Võiks meenutada kasvõi I. Asimovi Asumi-lugusid…

  Vasta

 51. ckrabat
  sept. 19, 2014 @ 10:25:08

  Cameron: Šoti iseseisvuse küsimus on inimpõlveks päevakorrast maas
  http://www.postimees.ee/2925619/cameron-soti-iseseisvuse-kusimus-on-inimpolveks-paevakorrast-maas

  Vasta

 52. ckrabat
  sept. 19, 2014 @ 10:27:11

  Final result

  Posted at 08:23
  So that means the final result is in:
  1,617,989 (45%) said Yes
  2,001,926 (55%) said No
  Turnout was 84.5%

  Vasta

 53. ckrabat
  sept. 19, 2014 @ 10:34:38

  I am proud for more than 1,5 million Scottish people found enough courage to be Scots. There is no justification for being neukku.

  Vasta

 54. ckrabat
  sept. 19, 2014 @ 19:50:13

  Vene vaatleja nuriseb Šoti referendumi üle: häältelugemise ruum oli liiga suur
  http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/vene-vaatleja-nuriseb-soti-referendumi-ule-haaltelugemise-ruum-oli-liiga-suur?id=69783613
  Borissovi sõnul ei avaldanud see, mida ta nägi, talle erilist muljet. Tema sõnade järgi oli ruum, kus ta häälte lugemist jälgis, “koopataoline lennukiangaar” ning temal kui vaatlejal oli keeruline jälgida, mis täpselt toimus. “Angaar oli umbes 100 korda 300 meetrit suur. Seal olid lauad, kuhu olid peale laotud hääletussedelid, aga jälgijad olid laua ümber ummikus. Isegi kui väga soovisid, oli võimatu aru saada, mis toimus. Samuti jäi ebaselgeks, kust hääletussedelitega kastid tegelikult pärit olid,” ütles Borisov Vene uudistele.
  Õiged valimised olevat sellised.

  🙂
  Muidugi, siin delhvi artiklis alustatakse meediakampaaniat šoti iseseisvuslaste vastu, süüdistatakse neid Putini toetamises jms primitiivsed meediatrikid.

  Vasta

 55. Jolli
  sept. 19, 2014 @ 22:32:21

  Vasta

 56. Jolli
  sept. 21, 2014 @ 11:39:07

  Ivar N. armeest tervitab rjeferendumi tulemusi… 🙂


  Бутылка Вина

  butõlka vina, ne bolitj golova…
  no bolit u tovo, kto nje pitj nichevo…

  Vasta

 57. ckrabat
  sept. 21, 2014 @ 12:56:58

  Hariv
  Šoti äratuskell: riigipiirid pole kivisse raiutud ehk kust Euroopa mõraneb?
  http://epl.delfi.ee/news/lp/soti-aratuskell-riigipiirid-pole-kivisse-raiutud-ehk-kust-euroopa-moraneb?id=69779415

  Vasta

 58. ckrabat
  sept. 24, 2014 @ 14:36:23

  Pettus? Šotimaal nõutakse iseseisvusreferendumi häälte korduslugemist
  http://www.telegram.ee/maailm/pettus-sotimaal-noutakse-iseseisvusreferendumi-haalte-korduslugemist#.VCKr6PmSzjY

  Vasta

 59. Trackback: Brexit – remain or leave? Hääletustulemuste analüüs | Persona in fieri
 60. ckrabat
  juuni 26, 2016 @ 09:06:36

  Šotimaal kasvas Brexiti järel iseseisvuse toetajate hulk
  http://maailm.postimees.ee/3743659/sotimaal-kasvas-brexiti-jarel-iseseisvuse-toetajate-hulk

  Vasta

 61. ckrabat
  okt. 13, 2016 @ 14:28:02

  Šotimaal alustatakse ametlikult uue iseseisvusreferendumi korraldamise protsessi
  http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/sotimaal-alustatakse-ametlikult-uue-iseseisvusreferendumi-korraldamise-protsessi?id=75907399
  Sturgeon ütles parteikaaslastele, et Šotimaal on õigus püüelda millegi parema poole kui Ühendkuningriigi koosseisus on väljavaated ebastabiilsele tulevikule.
  „Ma olen kindel, et Šotimaal on võime iseseisvuse küsimus uuesti läbi mõelda ja teha seda enne, kui Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkub – kui see on vajalik meie maa huvide kaitseks,“ ütles Sturgeon. „Niisiis, võin ma täna kinnitada, et iseseisvusreferendumi eelnõu avaldatakse konsultatsioonideks järgmisel nädalal.“

  Vasta

 62. ckrabat
  okt. 17, 2016 @ 09:00:27

  Sturgeon: minu usk Šotimaa iseseisvumisse on tugevam kui kunagi varem
  http://uudised.err.ee/v/valismaa/4c007c53-38ce-493d-92a7-6d3c566ddc4f/sturgeon-minu-usk-sotimaa-iseseisvumisse-on-tugevam-kui-kunagi-varem
  Neljapäeval ütles Sturgeon, et Šotimaa avaldab ettepanekud Euroopa ühisturgu jäämiseks. Briti peaminister Theresa May on andnud mõista, et riik võib olla sunnitud lahkuma ka ühisturust, kui ta tahab kehtestada rangemat kontrolli EL-i immigratsiooni üle.
  “Šotimaa ei valinud seda olukorda. Teie partei viis meid siia. Te ütlesite 2014. aastal meile, et Šotimaa on Ühendkuningriigis võrdne partner. Nüüd on tulnud aeg seda tõestada,” ütles Sturgeon Briti peaministri konservatiivide poole pöördudes.
  Šoti esimese ministri sõnul sisaldavad ettepanekud nii praeguste EL-i volituste ülevõtmist kui Londonilt uute õiguste saamist. Viimaste hulgas oleks õigus sõlmida rahvusvahelisi kokkuleppeid ja otsustada immigratsiooni üle.
  “Kui te ei saa või ei taha lasta meil kaitsta oma huve Ühendkuningriigis, on Šotimaal õigus otsustada uuesti, kas ta tahab minna teist teed.”

  Vasta

 63. Trackback: Persona in fieri edekabel TOP-500 aastatest 2010-2016 | Persona in fieri
 64. personainfieri
  märts 30, 2017 @ 08:38:07

  Šoti parlament toetas iseseisvusreferendumit
  http://maailm.postimees.ee/4061637/soti-parlament-toetas-iseseisvusreferendumit
  Referendumi korraldamise otsus kiideti heaks 69 poolthäälega, vastu oli 59 Šoti parlamendiliiget. Šoti Rahvusparteil (SNP) on Edinburghis 129-kohalises Šoti parlamendis 63 kohta. Uut referendumit pooldasid ka rohelised, kellel on esinduskogus kuus mandaati. Pärast parlamendi heakskiitu saadetakse ametlik sooviavaldus Ühendkuningriigi võimudele. Uue rahvahääletuse korraldamiseks peab selle heaks kiitma nii Briti parlamendi alam- kui ka ülemkoda.

  Vasta

 65. personainfieri
  märts 30, 2017 @ 08:41:29

  Scottish referendum date ‘will have to be negotiated’
  http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-39435541

  Vasta

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

september 2014
E T K N R L P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: