Romantiline sõda

@ckrabat
Relvastatud konflikti jätkumine Ukrainas on pakkunud hulgaliselt semantilisi arutelusid, kuidas seal toimuvat nimetada – kas see on nüüd ikka sõda või midagi muud. Eesti julgeolekumuinasjutus maalitakse romantiline pilt sõjast, kui millestki erakordsest pühast üritusest, mille abil Tõde ja Õigust kehtestatakse. Selline vaatenurk on soodustanud rahvusliku militarismi teket, kus hea ja halb püsivad konstantsete suurustena ning selline mustvalge maailmapilt ei tunnista pooltoone – sõjas võitlevad head alati pahadega nagu Sõrmuste Isanda triloogias seisavad valged jõud vastamisi Sauroni musta kurjusega või siis Harry Potteri vastasseis lord Voldemortiga. Meie oleme otse loomulikult heade poolt ning meie püha kohus on igaveses sõjas mustade jõududega heade poolel võidelda. Paljuski on see teadmine sulam nõukogude sõjafilmidest ja Hollywoodi märulifilmidest, kus maailm jaguneb selgesti eraldatud piirjoontega heaks ja halvaks pooleks. Militarism on kuulutatud samasuguseks pühaks väärtuseks nagu Putini Venemaal ning pidev näpuviibutamine ja sellega kaasnev loreida-loo-rehalik tänitamine Euroopa suunas, kes polevat meie meelest piisavalt machod (sellised nagu Putin) ning ei võtvat sõda piisavalt tõsiselt, mis näib kujunevat rahvuslikuks harjumuseks. Eurooplased on ju Veenuselt, samal ajal kui meie oleme otse loomulikult Marsilt ja meil on sama uhked relvad ja autod kui ameeriklastel, kes on meie julgeolekumuinasjutus hea sõdur-kangelase võrdkujud.

Vaikselt hakatakse inimesi harjutama mõttega, et sõda võib tulla Euroopasse tagasi ning pöörata ümber Külma sõja järgse maailmakorra, millega kantilik unistus rahust näis Euroopasse olevat igavesti kinnistatud, kui mõned ajutised anomaaliad Balkani poolsaarel või endistel Nõukogude Liidu aladel välja arvata. Hirm on Euroopasse tagasi tulnud. Kolumnist Anne Applebaum püüab oma lugejaid veenda, et sõda Euroopas ei ole hüsteeriline idee nagu Robert Kagan on ülistanud ameerikalikku militarismi, vastandudes euroopalikule patsifismile, mis loeb rahu ülimaks väärtuseks ja mida võrdsustatakse mandumisega. Paljud ootavad suure sõja tagasitulekut, kuigi põhjused võivad olla erinevad. Paljud lihtsalt loodavad sõja arvelt teenida, sest sõjapidamine on tänapäeval kallis lõbu ning sõjalis-tööstusliku kompleksiga seotud firmad võivad relvakonfliktidest või võidurelvastumisest teenida hiigelkasumeid. Teised loodavad sõjajärgsetele ümberkorraldustele, kus on sogases vees kergem kalu püüda ning oma heaolu kindlustada nende arvelt, kes jäävad kaotajate poolele. Sõja tagasitulekut oodates on paljude pilgud lootusrikkalt itta suunatud ning Venemaa presidendis Vladimir Putinis nähakse võimalikku sõja Maaletoojat.

Eesti julgeolekumuinasjutus alustatakse sõjategevust trummide põrisedes ja fanfaaride huilates. Mütologiseeritud sõda kuulutatakse pidulikult välja, vaenupoole suursaadik annab vastasele teada, et nüüd ollakse sõjas, mille peale riigipea kuulutab välja sõjaseisukorra ning üldmobilisatsiooni, samal ajal alustavad vaenupooled džentelmenlikult ettevalmistusi teineteise ründamiseks. Päris elus käivad asjad väheke teistmoodi ning piir sõja ja rahu vahel on muutunud ähmaseks. Juristid seletavad: “Relvakonfliktiõigus ehk sõjapidamise reeglid hakkavad kehtima, kui kahe riigi vahel puhkeb faktiliselt relvakonflikt.” Probleem on selles, et kui 19. sajandil oli sõda laialdaselt praktiseeritav igati legaalne suhtlemisvorm kahe riigi vahel, mille põhjal tegi Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz geniaalse järelduse, et “sõda on poliitika jätk teiste vahenditega,” siis juba sajand peale Clausewitzi sõlmisid Ameerika Ühendriikide välisminister Francis Kellogg ja Prantsusmaa välisminister Aristide Briand 1928 a. Kellogg-Briandi pakti, millega sõda kuulutati mittelegaalseks tegevuseks. Selle rahvusvahelise lepinguga ühinesid lõpuks 62 riiki, teiste seas Eesti Vabariik.

Lauri Mälksoo väitel on “sõja termini vältimine ajalooline, sest Teise maailmasõja ajal püüdsid agressorid igati vältida sõja kuulutamist ja siis asuski rahvusvaheline kogukond toimuvat hindama veidi objektiivsemalt.” See ei ole päris täpne olukorra kirjeldus, sest Teine maailmasõda oli veel viimane Euroopa kultuuriruumis levinud traditsioonide kohaselt läbiviidud sõjapidamine, kui sõjategevusele eelnes selle diplomaatiline väljakuulutamine. Hiljem on sõja diplomaatilisest poolest enamasti loobutud. Tõe huvides tuleb siiski mainida, et sõjapidamise reeglid kehtisid ainult nn tsiviliseeritud rahvaste vastu ning koloniaalsõdades keegi rahvusvahelise õiguse peale isegi ei mõelnud. Peale Teist maailmasõda muutus sõjapidamise keelustamine juba rahvusvahelise süsteemi lahutamatuks osaks. ÜRO põhikiri lubab relvajõudu kasutada ainult kahel juhul: 1) enesekaitseks; 2) ÜRO Julgeolekunõukogu mandaadi alusel toimuva kollektiivse julgeoleku operatsiooni läbiviimiseks, mille eesmärgiks on rahu jaluleseadmine kriisipiirkonnas rahvusvaheliste jõudude abil.

Maailmavaateliselt on Putini maailm Eestis levivale rahvuslikule militarismile lähemal kui euroopalik igavese rahu väärtustamine Immanuel Kanti vaimus. Rahvuslikku militarismi esindav ideaalmaailm on kirjeldatud selles loos ja seda mõtteviisi iseloomustab tüüpiliselt Trivimi Velliste tõdemus 2006. aastast: “Arvata, et sõda enam (siia) kunagi ei tule, on sama hea kui loota, et kellelgi õnnestub lõpuks ometi leiutada igavene jõumasin või kaevandada maapõuest absoluutselt puhast kulda. Arutleda võib küll selle üle, kui kaua õnnestub sõda edasi lükata, kui palju selle tiibu kärpida, millisel määral ja kuidas ohvrite arvu vähendada.” Karmo Tüür mõtestab Putini Venemaad kui “traditsionalismi, konservatismi mentaalsest impeeriumi, mis peab andma vastulööke globaliseerumise, tolerantsuse, jagatud väärtuste, kultuur-relativismi ja muude maailmakorda kõigutavate pahede vastu.” Sõdides Putini maailma eest sõdib Venemaa traditsioonilise riikluse ja rahvusluse, religioossuse ja komberaamistiku murenemise vastu, sest üleilmastumine ja riikide murdumine toovad kadu traditsioonilisele maailmapildile, kus jõud tagab õiguse. Kuna sõja vältimine on rahvuslike militaristide arvates ebamõistlik, siis on rahvuse ülim eesmärk uueks sõjaks valmistumine. Selline mõtteviis oli maailmas valitsev veel 19. sajandil, kuid maailma pöördumine ajalukku, millest minevikku kinni jäänud rahvuslikud militaristid unistavad, ei ole ratsionaalne.

Tänase Ukraina konflikti puhul pole oluline, kuidas seda nimetatakse, vaid kuidas sellele reageeritakse. Vastasel korral võib haigus edasi kanduda. Venemaa regulaarvägede osalemine konfliktis ei ole praeguses situatsioonis oluline, sest sõltumata sellest, kuidas me seda nimetame, on igal juhul tegemist illegaalse relvastatud konfliktiga, kus kannatavad tsiviilelanikud. Venemaa poolt pole märgata tegevust, mis võiks kaasa tuua kriisi ohjamisele, vaid sõjatehnika ja mässulised saavad vabalt piiri ületades siirduda Ida-Ukrainasse sõdima, mille kõrval humanitaarkolonnide saatmine jääb vaid mannetuks propagandatrikiks. Sõjategevuse peatamine peab aga kaasa tooma ÜRO ja/või OSCE egiidi all tegutsevate neutraalsete rahvusvaheliste rahujõudude paigutamise kriisipiirkonda, relvastatud vastupanust loobumise nn Donetski ja Luganski rahvavabariikide poolt ning Venemaalt pärinevate vabatahtlike kohese lahkumise Ukraina territooriumilt, mille järel on võimalik rahuloomeprotsessi käivitamine. Me võime sõda romantiseerida ning valmistuda viimseks võitluseks igavese tõe nimel, kuid sõjapidamise juures on selline konks juures, et sõda alustades tuleb see kindlasti ka võita. Muinasjutuline pilt võib reaalsete sõjakoleduste mõjul kildudeks puruneda ning sinu oma rahvas võib ühtäkki valgustatuks saada ning arvata, et stabiilne rahu on ikkagi parem kui võidukas sõda. Sellepärast peab Euroopa jääma oma väärtuste juurde ning mitte omaks võtma neid väärtusi, mida surub peale Putini maailm ja sellega adapteerunud rahvuslikud militaristid.

24 kommentaari (+add yours?)

 1. ckrabat
  aug. 31, 2014 @ 19:19:04

  Putin: It’s time to consider ‘statehood’ for eastern Ukraine
  http://theweek.com/article/index/267354/speedreads-putin-its-time-to-consider-statehood-for-eastern-ukraine
  Putin rääkis esmakordselt Ida-Ukraina võimalikust iseseisvumisest, mis küll hiljem ümber lükati – temast olevat valesti aru saadud. Võimalik, et niimoodi kontrolliti saabuvaid reaktsioone, missugune taktika kasutusele võtta.

  Vasta

 2. ckrabat
  aug. 31, 2014 @ 19:55:58

  Rahvusliku militarismi kõrval ei tohi kindlasti ära unustada Venemaa-lembelisi antiglobaliste, kes näevadki Venemaad kui traditsiooniliste väärtuste ning vanameelsuse edendajat eeskujuna võitluses liberastide ning tolerastidega. Tegelikult võitlevad mõlemad pooled ühe ja sama maailma eest.

  Vasta

 3. K_V
  sept. 01, 2014 @ 07:27:38

  “sõjas võitlevad head alati pahadega”

  Agressoriks nimetatakse hea maaletoojat ja agressiooni ohver on olemasoleva hea kaitsja. Ja Lääs on sandis seisus selle tõttu, et ta ise taaslegaliseeris agressiooni hea maaletoomise vahendina, kuigi ise enne rääkis kogu maailmale auku pähe, et agressioon on ülim paha ja pole õigustatav. Aga kuidas sa hing jätad agressiooni kui hea maaletoomise vahendi kasutamata, kui usud ennast ainus maailma ülijõud olevat ja enda kõrval ühtegi teist samaväärset agressorit ei näe. Kas on veel rohtu, mis avitab?

  Vasta

 4. ckrabat
  sept. 01, 2014 @ 08:41:18

  See on naljakas asi küll, sest Hollywoodi-maailma muinasjutus ei saa pahad pahadega võidelda, keegi peab alati olema hea. Kas ta vabastab sind kurja valitseja võimu alt või võitleb kurjade jõududega nende rünnakut tagasi lüües. Näiteks Teise maailmasõja narratiiv – kuna Stalin vabastas pool Euroopat kurja Hitleri võimu alt, siis järelikult oli ta hea, sest nii näevad hollywoodiseeritud stsenaariumid ette. Siis pole ka midagi imestada, et paljude jaoks on jälle Hitler hea, sest tema vastaspool Stalin oli ju paha.
  Või kuidas suur osa maailmast ei osanud enam reageerida Süüria kodusõjale – kõigile oli lääne totaalse meedia poolt selgeks tehtud, et Assad on vanakuri ise ning järelikult on kõik need, kes vanakurja vastu võitlevad head. Aga siis tuleb ju välja, et head on ka Osama bin Ladeni jüngrid?
  🙂

  Vasta

 5. ckrabat
  sept. 01, 2014 @ 10:26:42

  Osa EL-i riike on otsustavalt uute Vene-sanktsioonide vastu
  http://epl.delfi.ee/news/valismaa/osa-el-i-riike-on-otsustavalt-uute-vene-sanktsioonide-vastu.d?id=69641259

  Pärast kohtumist ilmnes, et Ungari, Slovakkia, Küpros ja mõningal määral ka Tšehhi olid lisasanktsioonide mõtet tõrjunud. Eriti käredalt võttis sõna Slovakkia peaminister Robert Fico. „Pean sanktsioone mõttetuks ja vastutöötavaks. Kuni me ei tea juba kehtestatud sanktsioonide mõju, pole mõtet uusi paika panna,” ütles ta ajakirjanikele pärast kohtumist.

  Kuigi Loreida Loo-Reha, naabri-Juhani ja nende liigikaaslaste tänitamine on suunatud rohkem Lääne-Euroopa vastu, kes pole piisavalt machod ja ei taha Venemaaga sõdida, siis selgub, et sanktsioonide vastu on põhiliselt see osa Euroopast, mida Bushi-aegne USA kaitseminister Donald Rumsfeld kutsust hellitavalt “uueks Euroopaks”. Kui nüüd veel meenutada, et kuidas meie kohapeal valmistatud neukkud sanktsioonidesse suhtusid …

  Vasta

 6. ckrabat
  sept. 01, 2014 @ 21:21:00

  Vseviov “Novorossijast”: Putini ütlusi kommenteerida pole mõtet, tuleks keskenduda tema tegudele
  http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vseviov-novorossijast-putini-utlusi-kommenteerida-pole-motet-tuleks-keskenduda-tema-tegudele?id=69645377

  Samas on Vseviovi hinnangul raske Putini mõtteist aru saada. “Mõni tund hiljem võib-olla pressiesindaja teatab, et mõeldakse hoopis muud ja keegi ei kujuta ette, et see territoorium võiks olla Ukrainast eraldi – käib selline mäng, pinnase sondeerimine,” pakkus ta.
  “Mõned aastad tagasi reageeris Eesti igale Vene välisministeeriumi ametniku väljaütlemisele, kuid sellel ei ole samamoodi mõtet,” lisas Vseviov.
  Mis puutub aga Venemaa viimaste päevade tegevusse Ukrainas, siis ajaloolase sõnul pole enam kahtlust, et tegu on puhtakujulise agressiooniga. “Ja see ei alanud nädal tagasi, vaid Krimmi annekteerimisega,” rõhutas ta.
  Aga miks lääs tervikuna ikka selle agressiooniks või sõjaks nimetamises kõhkleb? “See on see, millega me ennast rahustame, nimetades karu otiks ja hunti soeks,” arvas Vseviov.

  Vasta

 7. ckrabat
  sept. 03, 2014 @ 08:45:46

  Alljärgnevas loos on palju jama ning vandenõuteooriaid, kuid seal on ka üks oluline point: Sõda on ennekõike äri
  http://www.telegram.ee/arvamus/hando-tonumaa-kui-eesti-tahab-end-venemaa-eest-kaitsta-siis-tuleb-kapist-valja-tulla#.VAap8vmSzjY
  Ja nüüd küsi endalt: mis on maailmas number üks äri? Sõjatööstus. Kogu planeedil panustatakse sõjatööstusesse käesoleval aastal 1,5 triljonit dollarit. See number näeb välja selline: 1 500 000 000 000 $. Kui jagada see summa terve planeedi rahva arvuga, milleks on üle 7 miljardi, siis saame, et iga inimese kohta kulutatakse keskmiselt 214 dollarit aastas kaitsele. Imelik on aga see, et tervel planeedil elab üle miljardi inimese, kes peavad toime tulema vähem kui ühe dollariga päevas, et üldse süüagi saada. Kas selge mõistusega inimene näeb selles loogikat?

  Vasta

  • ckrabat
   sept. 03, 2014 @ 09:39:27

   Tõnumaa artiklit kommenteerides:
   Küsi endalt: kes soovib sõda? Sina ei soovi sõda, sinu sõbrad ja tuttavad ka mitte. Kindlasti ei soovi sõda mitte ükski rahumeelne kodanik siin planeedil, sõltumata sellest, mis riigis keegi elab või mis nahavärvi ollakse.
   See on naiivne arusaam. Iga kuriteo puhul on ässitajad, organisaatorid ja täideviijad, kes võivad mõnel juhul kattuda, kuid mitte alati. Ässitajate rollis on sõjatööstuskompleks ja totaalne meedia. Organisaator on political machinery ehk poliitiline eliit ja täideviijad on lollid, kes Novgorodi WC-s kõva häält teevad ja sõda ülistavad. Lollid moodustavad kogu sellest kremplist valdava enamuse.

   Miks pole tänase päevani mitte ükski Eesti peavoolu meediakanal kajastanud “Ulmefilmi” ja teatanud oma leheveergudel või uudistes, et üks noor eesti mees kutsub president Ilvest üles vastama valedetektori all, kas 9/11 oli maailmavalitsejate sisetöö?
   See on samasugune poliittehnoloogia nagu põhivoolu meedial. Miks peaks nn Ulmefilm olema midagi tähelepanuväärset, et teda kuidagiviisi kajastama peab? Mille olulisega ta on maha saanud? Muidugi kajastab põhivoolu meedia igasuguseid tühisusi, kuid antud juhul tundub probleemiks olevat rohkem see, miks just neid tühisusi? Miks soovitakse näha ennast tühisuste paraadil?
   9/11 on tegemist kahtluste, spekulatsioonidega ja valedetektor siin ei aita. Kui ollakse mingis tões veendunud, siis tuleb leida tõendid selle toetuseks. Muidu on jällegi uhhuu, umbluu, spekulatsioonid ja soolapuhumine.

   Vasta

 8. personainfieri
  sept. 03, 2014 @ 14:04:26

  Päris huvitav – islamiriik päästab maailma 🙂
  http://www.postimees.ee/2907935/video-islamiriik-ahvardas-putinit-sojaga

  Vasta

 9. ckrabat
  sept. 03, 2014 @ 19:51:30

  Tõnumaa:
  Mina väidan, et inimkonna ajaloo algusest peale on maailma valitsenud üks konkreetne pisike seltskond, kes on tuhandeid aastaid massidega manipuleerinud. Nad varjavad meie eest teadmisi universumist, ajaloost, loodusest, (mustast) maagiast ja reaalsuse olemusest.
  Tänu jumalale! Võib ette kujutada, mis oleks saanud siis, kui võimule oleksid pääsenud kulla kaevandamiseks ja püramiidide ehitamiseks aretatud geneetiliselt muundatud robotid ehk lollid. Me näeme seda täna iga päev, millist ohtu see kujutab, sest lollide arv kasvab kurjakuulutava kiirusega. Täiesti vastutustundetu on väita, et reptiilid on halvad nagu vandenõuteoreetikud väidavad. Kuna lollide arvukus on kasvanud, siis hakkab ka võim nende kätte minema, millest on tulnud vaid häda ja viletsust. Lollid ahvivad reptiile järele, kuid saamata aru süstreemi olemusest, võivad nad palju kurja teha. Kõik need teadmised, mis inimesed on omandanud, pärinevad reptiilidelt. Jutt mingite “salateadmiste” varjamisest on täielik jama. Tõsi on see, et inimesed on liigina vähemuses ja väljasuremisohus, sest nagu mink sööb välja euroopa naaritsa, kromanjoonid neandertaalid, nii hävitab võõrliik stultus (lollid)homo sapiensi (inimesed).

  Vasta

 10. ckrabat
  sept. 03, 2014 @ 19:57:47

  See on vist mingi uus lugu juba:
  http://www.telegram.ee/arvamus/hando-tonumaa-kui-vastuseks-on-soda-siis-on-juba-kusimus-vale
  “Nagu ma ütlesin kaks aastat tagasi ”Ulmefilmis”: Obama on sõjakurjategija ja ta tuleks kohe arreteerida.” – räägib juba nagu geneetiline mutantrobot 🙂

  Vasta

 11. ckrabat
  sept. 03, 2014 @ 20:39:34

  Pariis peatas Mistralide tarnimise Venemaale
  http://www.postimees.ee/2908671/pariis-peatas-mistralide-tarnimise-venemaale
  Loreida jaoks on see probleem, on ta ju harjunud prantslasi sõimama 🙂

  Vasta

 12. ckrabat
  sept. 04, 2014 @ 21:18:47

  Romantiline sõda 🙂

  Vasta

 13. ckrabat
  sept. 08, 2014 @ 13:47:25

  Ljudmilla Petranovskaja: Mis nendega lahti on?!!
  http://ekspress.delfi.ee/news/arvamus/ljudmilla-petranovskaja-mis-nendega-lahti-on?id=69693259
  Kust tuleb nii tugev agressiivsus? On see suunatud kogu muu maailma vastu või konkreetselt Ukraina vastu? Missugusele venelaste konnasilmale on astutud ja miks see nii palju haiget teeb?
  Miks on niivõrd populaarseks muutunud vandenõuteooriad ja üldse paranoiline maailmanägemine, kus ümberringi on kurja sepitsevad vaenlased ja kus koletu Ameerika tahte vastaselt ei pudene ükski juuksekarv?

  Vasta

 14. ckrabat
  sept. 09, 2014 @ 09:21:28

  Mõeldes mõeldamatule: Venemaa ja Lääne peatsed liitlassuhted?
  http://renetoomse.blogspot.com/2014/09/moeldes-moeldamatule-venemaa-ja-laane.html
  Uus külm sõda Venemaa ja NATO vahel on täies hoos. Karmimalt kui kunagi varem, hõlmates mõlemaid kahjustavaid sanktsioone ja isegi tuumaähvardusi. Sõda Ukraina pinnal on väljunud siseriikliku rahulolematuse faasist ja muutunud varisõjaks (proxy war) globaalsemate võimujoonte jagamise nimel. Miks Venemaa seda teeb, on ilmselt parema positsiooni nimel maailmaasjades. Suhteliselt ohutu on näidata oma jõudu kellegi peal, kes pole otseselt NATO kaitse all, kuid samas saata tugev sõnum NATOle ja lääne maailmale tervikuna – ma olen tugev ja parem arvestage mu soovidega. Lõppeesmärk ei ole kestev vastasseis, vaid parem positsioon maailma käekäigu üle otsustajate laua taga. Hetkel, mil teised suured on nõus Venemaa nõudmistega, lõpeb ka sõda, selleks korraks. Asi ei ole Krimmis, Ukrainas ega ka Balti riikides, vaid milleski muus, mida Putin tahab Venemaa heaks Ühendriikidelt ja Euroopa Liidult. See on lihtne väljapressimine, mille õnnetud vahendid on naaberriigid. See on kõrgel tasemel strateegiline mäng, milles ei ole midagi juhuslikku. See on reaalpoliitiline pokker kindlatele panustele, kus Venemaa teab üsna hästi oma vastasmängijate kaarte ja on samas suutnud enda omi hoolikalt varjata.

  Vasta

 15. ckrabat
  sept. 14, 2014 @ 09:57:52

  Leidsin mingi suvalise blogi netist:
  http://pehkindpriimula.blogspot.com/2014/09/mure-eesti-riigi-parast.html
  Tundub, et lollide hirmutamiskampaania käib täiel rindel. See on esimene märk riigi destabiliseerimisest ja see peaks tegema murelikuks. Totaalne meedia hirmutab sihikindlalt läheneva sõjaga ning inimesed (õigemini küll signaalidega mõjutatavad robotid ehk lollid) mõtlevad asjade peale, mille üle nad sugugi mõtlema ei peaks. Kuidas vältida sõda? Seda pole võimalik teha sõjaks valmistumisega, vaid tuleb võidelda hoopis rahu eest. Mentaalset valmistumist sõjaks kirjeldas Dino Buzzati oma “Tatarlaste kõrbes”, mis pikkamisi kasvas üle hoopis sõjaootuseks – miks see sõda ometi ei tule, tahaks, et meil oleks kõik samamoodi nagu Donbassis.
  Samuti kahtlustan ning mitte alusetult, et need kõige aktiivsemad sõnades sõjaks valmistujad on endale lennu- ja laevapiletid juba aegsasti broneerinud.

  Vasta

 16. ckrabat
  sept. 16, 2014 @ 08:19:51

  Ukrainas sõdiv Eesti rootslane: käib sõda, aga kohalikud karjatavad suurtükitule all lehmi
  http://epl.delfi.ee/news/eesti/ukrainas-sodiv-eesti-rootslane-kaib-soda-aga-kohalikud-karjatavad-suurtukitule-all-lehmi?id=69752661

  Vasta

 17. ckrabat
  sept. 16, 2014 @ 12:37:23

  USA ekspert: Porošenko sõjakäik itta oli viga
  http://www.postimees.ee/2921805/usa-ekspert-porosenko-sojakaik-itta-oli-viga
  Ma ei ütleks, et see oli täielik viga, teatav jõudemonstratsioon oli ilmselt vajalik juba Krimmi tõttu, kuid läbirääkimisi oleks tulnud pidada jõupositsioonilt, siis kui Ukraina vägedel oli edu sees ja Donetsk ning Lugansk olid ümber piiratud. Siis oleks tulnud pidurid peale panna, aga ukrainlased ei näinud ette Vene lisajõudude saabumist ning sõjaõnne pöördumist. Tagantjärgi on muidugi alati hea tark olla 🙂

  Vasta

 18. ckrabat
  sept. 20, 2014 @ 12:02:59

  Facebookist:
  Ukraina uudised

  Täiendatakse. Lisatud memorandumi täielik tekst.
  Kontaktgrupi liikmed kirjutasid öösel alla 5. septembri tulevahetuse lõpetamise realiseerimise memorandumile.
  Ukraina endise presidendi Leonid Kutšma sõnul koosneb memorandum 9 punktist. “Esimene neist – relvade kasutamise lõpetamine mõlemalt poolt, teine – üksuste ja relvaformeeringute jäämine positsioonidele 19. septembri seisuga. Kolmas – kõigi relvaliikide kasutamise ja ründetegevuse keelustamine,” seletas Kutšma.
  “Memorandum näeb ette raskerelvastuse tagasitõmbamise vähemalt 15 km kaugusele mõlemalt poolt. Sel moel luuakse julgeolekutsoon laiusega mitte vähem kui 30 km,” lisas Kutšma.
  Ukraina endine president lisas, et samuti kehtestatakse keeld õhuväe lendudele, sealhulgas droonidele, väljaarvatud OSCE aparaadid. Keelu alla kuulub ka välismaa lennuaparaatide kasutamine.
  “Memorandumi viimane punkt – see on kõigi välismaiste relvaformeeringute väljaviimine Ukraina territooriumilt. Samuti on ette nähtud nn palgasõdurite väljaviimine,” lisas Kutšma.
  Samuti näeb dokument ette uute miiniväljade rajamise keelustamise asulate läheduses ja juba olemasolevate likvideerimise.
  Memorandum näeb ka ette OSCE vaatlejate asumise Vene-Ukraina piiri äärde kogu selle ulatuses.
  Venemaa suursaadik Ukrainas Mihhail Zurabovi sõnul hakkavad öösel läbirääkimiste käigus kokkulepitud punktid kehtima ööpäeva pärast.

  http://www.radiosvoboda.org/content/article/26596661.html
  MEMORANDUM
  1. Tulevahetuse lõpetamist loetakse üldiseks.
  2. Üksuste ja sõjaväeliste formeeringute peatumine kontaktliinil seisuga 19. september.
  3. Kõigi relvaliikide kasutamise ja ründetegvuse keeld.
  4. Käesoleva memorandumi vastuvõtmise momendist ööpäeva jooksul kaliibriga üle 100 mm tulevahendite tagasitõmbamine kontaktliinilt kaugusele vähemalt 15 km mõlemalt poolelt, sealhulgas asulatest, mis annab võimaluse relvategevuse lõpetamise tsooni – julgeolekutsooni – moodustamiseks laiusega mitte vähem kui 30 km.
  5. Raskerelvastuse ja -tehnika paigutamise keeld piirkonnas, mis on piiratud teatud asulatega.
  6. Uute miini-inseneritõkete paigaldamise keeld julgeolekutsooni piridele kohustusega varem paigutatud miini-inseneritõkete eemaldamiseks julgeolekutsoonist.
  7. Lennuväe ja välismaa lennuaparaatide, välja arvatud OSCE leenuaparaadid, lennukeeld julgeolekutsooni kohal.
  8. Relvaliikide kasutamise lõpetamise tsoonis OSCE monitooringu missiooni koosseisus vaatlejate gruppide hargnemine ööpäeva jooksul alates käesoleva memorandumi vastuvõtmise momendist. Eespool nimetatud tsoon on mõttekas jagada sektoriteks, mille piirid kooskõlastataks OSCE monitooringu missiooni vaatlejate töö ettevalmistamise käigus.
  9. Kõigi välismaa palgasõdurite väljaviimine konfliktitsoonist nii ühelt kui ka teiselt poolt. Pooled otsustasid ka jätkata vangide vahetamist. Sealhulgas ei arutatud Minski läbirääkimistel võitlejate poolt hõivatud territooriumi staatuse üle.

  Vasta

 19. ckrabat
  nov. 08, 2014 @ 20:15:21

  USA ja Venemaa on suured konkurendid relvaturul

  Vasta

 20. personainfieri
  nov. 14, 2014 @ 08:16:59

  kivisildnik viimasest vikerkaarest (nr. 10-11 lk 6-7):

  pole vaja muretseda
  kas tuleb ikka sõda
  kas me ikka võidame
  kas hing jääb sisse
  sõda tuleb
  kaotame kindlalt
  hing on surematu
  ei ole vaja muretseda
  jänkid räägivad
  jänkid lubavad
  jänkid tulevad ja võidavad
  jänkid on pärast teist ilmasõda
  kaotanud 70 sõda
  vietnam ja afgaan
  on tuntuimad näited
  kas jänkid kurdavad ja hädaldavad
  ei kaugel sellest
  nad on meeleldi nõus kaotama
  veel ühe kõrvalise
  tähtsusega
  baltikumi näopeksu
  neile on see väike
  asi nagu sulle münt
  mille viskad kerjusele
  tammsaare pargis
  väike kaotus aga
  tunne on pärast
  parem puhtam
  kuivem inimlikum

  Vasta

 21. personainfieri
  dets. 30, 2014 @ 09:11:42

  USA endine asepresident Dick Cheney ja tema unistus sõjast
  Dick Cheney: Järgmine rünnak USA-le on surmavam kui 9/11
  http://www.telegram.ee/maailm/dick-cheney-jargmine-runnak-usa-le-on-surmavam-kui-911
  Lõbus ilmsõda Lähis-Idas coming soon …

  Vasta

 22. Trackback: World War Three: Inside the War Room – lõbus sõda Baltikumis coming soon II | Persona in fieri
 23. Trackback: Eesti ja Ida-Virumaa | Persona in fieri

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

august 2014
E T K N R L P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: