Salafismi mõju Süürias: Jabhat al-Nusra, ISIS ja teised

@ckrabat
Jabhat al-Nusra või Nusra rinne kuulutati välja Süüria kodusõja käigus 2012.a. jaanuaris ning organisatsioon ühendab Süüria ja Liibanoni sunniitlikke äärmuslasi, kes lähtuvad salafistliku džihaadi põhimõtetest. Rühmituse liider on Abu Mohammed al-Jawlani ja neil arvatakse olevat 15 000-20 000 võitlejat. Al-Jawlani isikust on teada vähe ning arvatakse, et ta võib pärit olla Iisraeli poolt hõivatud Golani kõrgustiku aladelt ning võidelnud Iraagis. Jabhat al-Nusrat tuleb eristada teisest salafistlikust äärmusrühmitusest “Islamiriik Iraagis ja Levantis” (ISIS ehk ad-Dawla al-Islāmiyya fi al-‘Irāq wa-sh-Shām), mis asutati peale lääneriikide koalitsiooni invasiooni Iraaki 2003.a. jordaanlase Abu Musad al-Zarqawi (1966-2006) poolt. Mõlemad organisatsioonid on end sidunud kurikuulsa al-Qaedaga, kuid samal on sattunud mitmetesse omavahelistesse konfliktidesse, sest ISIS on üritanud Jabhat al-Nusrat endale allutada. Tähelepanuväärselt on al-Qaeda juht Ayman al-Zawahiri Jabhat al-Nusra ja ISIS konfliktis asunud esimese poolele. Hoolimata panislamistlikest loosungitest, ka nemasd näevad lõppeesmärgina kaugemas tulevikus islamistliku kalifaadi kehtestamise, on Jabhat al-Nusra valdavalt Süüria-keskne, kuigi tal on ka Liibanoni-haru. ISIS eesmärgid on palju laialdasemad ning nad on püstitanud eesmärgiks islamistliku kalifaadi rajamise, mis hõlmaks vähemalt Suur-Süüria (sh Liibanon ja Palestiina, aga ka Jordaania) ning Iraagi alasid. International Crisis Group prognoosib siiski, et välisvõitlejad on jäämäe nähtav osa, kelle osakaal islamistlikus opositsioonis ei ole siiski väga suur. Viimasel ajal on levinud signaale Jabhat al-Nusra ning ISIS omavahelistest kokkupõrgetest. ISIS on hukanud mitmeid Jabhat al-Nusra funktsionääre.

Jabhat al-Nusra esmane eesmärk on president Assadi režiimi kukutamine ning šariaadil põhineva teokraatliku riigi kehtestamine Süürias, kus oleksid muuhulgas keelatud nii alkohol kui tubakas, aga ka kino ning televisioon alluks rangele moraalsele kontrollile. See ei tähendaks küll mitte sisulist, vaid kõigest vaimset tagasipöördumist keskaega, kus ühiskond alluks šariaadi seaduste rangele kontrollile. Samas ei eita äärmuslased tehnoloogilist progressi ning kasutavad selle saadusi nagu Interneti, Skype’i jms oma tõekspidamiste levitamisel. Infosõjas kasutab Jabhat al-Nusra kaubamärki “valge minaret” (al-Manarah al-Bayda), ning nad esinevast selle märgi all džihadistlikus veebifoorumis Shamoukh al-Islam. Sunniitide konservatiivne vool salafism seab eesmärgiks tagasipöördumise algislami juurde (salafi – araabia k. esivanemad), on eriti mõjuvõimas Saudi Araabias, Kataris ning Araabia Ühendemiraatides ning selles võib eristada kolme voolu fundamentalistid (vägivallatu, madkhalistid), aktivistid (poliitiline, põhivoolu salafism) ja džihadistid (võitlev, qutbistid). Salafism kui ideoloogia pakub identiteedikriisis islamimaades teatavat selgepiirilist alternatiivi Lääne mõjudele, mida võib kergesti siduda sekulaarse Assadi režiimiga. Saudi Araabias asuv süüria päritolu salafistlik vaimulik Adnan al-Aroor, kellel on teleshow Saudi Araabia satelliidikanalil al-Safa, on kindlasti arvamusliider, kellel on oluline mõju sunniitlikule auditooriumile (74% elanikkonnast) Süürias. Teleesinemistes on Al-Aroor sageli õhutanud vaenu šiiitide, alaviitide ja kristlaste vastu. Samal ajal on ta end distantseerinud Jabhat al-Nusra poolt kasutavast terroritaktikast ning seisnud vastu välisvõitlejate kasutamisele Süüria kodusõjas. Al-Aroori kõrval võib esile tõsta kahte salafistlikku arvamusliidrit kuveitlast Nabil al-Audit ja saudiaraablast Muhammad al-Arifi, kes on aktiivsed sotsiaalmeedias ning on kujundanud sunniitide Iraani- ja šiiitide vastaseid hoiakuid.

Kuigi Jabhat al-Nusra on eitanud kurje kavatsusi vähemuste vastu, kasutavad nad poliitilises retoorikas vastaste kohta tihtipeale vaenu õhutavaid mõisteid nagu “alaviitlik vaenlane” või “šiiitide agent”. 2012.a. suvel röövisid ja hukkasid nad Süüria TV tuntud uudisteankru Mohammed al-Saeedi. Gassaniehis tapsid nad kohaliku süüria katoliku konfessiooni preestri Francois Muradi. Mõned äärmuslikud grupeeringud on kasutanud võikaid meetodeid nagu vangi langenud vastaste hukkamine pea maharaiumise läbi. Youtube keskkonnas levis klipp vastase südant söövast sõjapealikust. Üks Jabhat al-Nusra liidritest põhjendas kodusõja julmusi Allahi kättemaksuga inimkonnale tema pattude pärast. Paljud mõõdukamad sunniididki kardavad al-Nusra võimuletulekut, rääkimata etnilistest ja usulistest vähemustest nagu kurdid, alaviidid, druusid ja kristlased, mis viitab kindlasti kodusõja jätkumisele, isegi kui fundamentalistid peaksid võimu haarama. Rahaliselt toetab äärmusrühmitusi džihadistidele sümpatiseeriv kapital ning arvatakse, et nende põhilised rahastajad paiknevad regioonis, s.o. Lähis-Idas. Organisatsioon ei tee koostööd opositsiooni poliitiliselt ühendava ja Araabia Liiga poolt Süüria rahva legitiimse esindajana tunnustatud Süüria Revolutsiooniliste ja Opositsioonijõudude Rahvusliku Koalitsiooniga, kuid samal ajal on nad läbi viinud ühisoperatsioone koostöös sekulaarse Vaba Süüria Armeega, eriti just Aleppo piirkonnas, mis on üks tugevamaid vastupanukeskusi Põhja-Süürias. Džihadistide relvastus on moodne ja hõlmab ka rasketehnikat nagu tanke või õhutõrjekahureid, mis on hangitud kas sõjasaagina või ostetud mustalt turult. Paljudel võitlejatel on varasem Afganistani või Iraagi sõdade kogemus.

Jabhat al-Nusra sõjaline vastupanu on keskendunud Süüria põhjaossa, Aleppo ja Raqqah kubermangudesse. Juulist 2013 kontrollivad nad Ash-Shaddadehi linna Süüria idaosas. Taktikaliselt kasutavad nad palju ning edukalt suitsiiditerrorismi ning autopomme valitsuse ja sõjaväe keskuste hävitamiseks, kuid ka tsiviilelanikkonna vastu. Näiteks viisid nad 2012.a. märtsis läbi eduka terrorirünnaku Süüria õhujõudude luure peakorteri vastu kristlaste linnaosas, mille käigus hukkus 44 inimest. Jabhat al-Nusrat on süüdistatud ka keemiarelvade kasutamises. Võimalik, et mõned Assadi režiimi varud on sattunud nende valdusesse. Ideoloogiliselt pole erinevatel salafistlikel gruppidel Süürias suurt vahet, kuid sageli on nad omavahel vaenujalal. Jabhat al-Nusra sõjalist võimet, distsipliini ning võitlustahet on teiste gruppide poolt siiski kõrgelt hinnatud. Paljud Jabhat al-Nusra võitlejad on varem kuulunud al-Zarqawi juhitud rühmitustesse Afganistanis (Heratis) ja Iraagis. Organisatsiooni struktuur on üles ehitatud hierarhiliselt ning kõrgeim võim on vaimulikul Konsultatiivnõukogul (Majlis-ash-Shura). Rühmitusega liitujad peavad läbi tegema nii usulise kui ka sõjalise väljaõppe.

Jabhat al-Nusra mõju on suurem maapiirkondades, kuid neil on toetusbaasid linnades, kus nad teostavad geriljarünnakuid. Kui Damaskuses tegutseb organisatsioon põhiliselt põranda all, siis nende ühes tugikantsis Aleppos on üles ehitatud ka sõjaline juhtimisstruktuur. Regionaalselt on organisatsioonil igas piirkonnas nii usujuht (šeik) kui ka tollele allutatud sõjaline juht. Organisatsioon on pühendunud Assadi režiimi sõjalisele kukutamisele, kuid lisaks sellele viivad nad läbi veel usulist misjonit (al-Da’wa) ja osutavad humanitaarabi (Qism al-Ighatha), varustades kontrollitavaid piirkondi gaasi, kütuse, jahu ning tekkidega, kuid hoides seal ka hindu kontrolli all – kord on majas. Jabhat al-Nusra on püstitanud viis üksteisele järgnevat astmelist lõppeesmärki: 1) ühendada džihadistide jõud Süürias; 2) tugevdada islamistlikku teadlikkust ühiskonnas konflikti olemuse kohta; 3) üles ehitada grupi arvestatav sõjaline võime nii läbi relvahangete kui sõjalise väljaõppe ning kehtestada kontroll väiksemate piirkondade üle; 4) kehtestada islamistlik võim Süürias; 5) rajada islami kalifaat Levantis (Bilad al Sham).

Süürias tegutsevad Jabhat al-Nusra kõrval veel mitmed väiksemad islami fundamentalistlikud grupeeringud nagu Asala wa-al-Tanmiya, tšetšeenide Jaish al-Muhajireen wal-Ansar või palestiinlaste Fattah al-Islam. Kuni 60 000 võitlejat on koondunud veidi mõõdukamasse, kuid ikkagi salafistlikusse Islamirindesse (al-Tawhidi brigaad, Ahrar al-Sham, Liwa al-Islam, Katibat al-Ansar, Suquour al-Sham, Jaysh al-Islam jt), mida on toetanud Saudi Araabia ja Katar. Panislamistlik ISIS on Jabhat al-Nusra kõrval kõige võimekam salafistlik grupeering Süürias. ISIS arendab vastupanu nii Iraagis kui Süürias, kuigi viimasel ajal on nende tegevus enam kandumas Süüriasse, kus nende tugialad asuvad al-Raqqah kubermangus Põhja-Süürias ning nad kontrollivad mitmeid linnu Süüria ja Türgi piirialadel, kus nad on kehtestanud šariaadi võimu. Kui Jabhat al-Nusra põhijõud moodustavad kohalikud võitlejad siis ISIS lipu alla on kogunenud palju rahvusvahelisem seltskond. Nende praegune liider (emiir) on Kesk-Iraagist Samarrast pärit Abu Bakr al-Baghdadi. 13.oktoobril 2006 kuulutasid nad välja Iraagi Islamiriigi. Praegu on ISIS vastupanu Iraagis keskendunud Anbari provintsile Kesk-Iraagis, kus nad kontrollivad Fallujah linna ning teatud osasid provintsi pealinnast Ramadist. ISIS koosseisus arvatakse olevat kuni 7500 (5500 välisvõitlejat ning 2000 kohalikku) võitlejat ning veel vähemalt 15 000 toetajat, kes võivad mõne operatsiooni käigus rühmitusega liituda. ISIS eliitüksuse moodustab 250-liikmeline Jeish Mujakirin va Ansar Gruusiast pärit tšetšeeni Abu Umar al-Shishani (hukkus mais 2014) juhtimisel, kuhu kuuluvad põhiliselt Põhja-Kaukaasia päritolu džihadistid.

Kuigi salafistide mõju kasv Süürias on hetkel veel tõusev trend, siis võib olukord muutuda, kui opositsioon leiab endale mõne tunnustatud liidri, kes suudab ühiskonda laiemalt mõjutada. Üldtunnustatud mõõduka liidri puudumine ning grupeeringute vahelised vastuolud on iseloomustanud Süüria opositsiooni tulutuks jäänud ponnistusi hankimaks endale laialdasemaid volitusi. Kuigi Araabia Liiga lühiajaliselt tunnistas neid Süüria seadusliku esindajana, siis eeskätt Iraagi, Liibanoni ja Alžeeria vastuseisu tõttu viidi nende staatus taas vaatleja tasandile ning Süüria osalus Liigas on juba 2011.a.-st saadik peatatud. Opositsiooni vahelised vastuolud on aga aidanud Bashar al-Assadil, kes valiti hiljuti 87% toetusega uuesti Süüria presidendiks, oma positsioone riigis mõneti kindlustada. Süüria ühiskond pole lõhestunud mitte ainult etnilisel ja usulisel pinnal. Mõned Süüria sunniitide usujuhid nagu Muhammad al-Bouti ja Mufti Ahmad Hassoun on jäänud Assadi režiimile lojaalseteks või hoidunud poliitilise sisuga avaldustest. Opositsioonilised kõrgemad vaimulikud on maalt lahkunud. Araabia kevade algfaasis vastupanuliikumises aktiivne olnud sufi koolkonna Damaskuse Rifa’i mošee imaam Usama al-Rifa’i sai Assadi toetajate rünnakus mošeele 2011.a. suvel haavata ning emigreerus Istanbuli. Moslemi Vennaskonna Süüria haru osaleb küll opositsioonilises Rahvuslikus Koalitsioonis, kuid hoiab seal madalat profiili. Mõõduka opositsiooni killustatus ning rivaalitsemine võib aga salafistidele trumbid kätte mängida, kui neil peaks ka õnnestuma Assadist jagu saada.

26 kommentaari (+add yours?)

 1. ckrabat
  juuni 08, 2014 @ 15:33:40

  BBC Syrian Uprising Documentary

  Vasta

 2. ckrabat
  juuni 08, 2014 @ 18:52:36

  Assadi poole peal võitlevad kohalikud relvastatud grupeeringud:
  1. Al-Jaysh al-Sha’bi – šiiade/alaviitide maakaitsevägi (u 50 000 liiget), mida on aidanud üles ehitada Iraani Revolutsiooniline Kaardivägi ja selle eriüksus Quds ning Liibanoni šiiitlik grupeering Hezbollah.
  2. Shabiha – alaviitide vabatahtlikud relvaüksused, mis loodi 1980-tel aastatel presidendi onu Rifaat al-Assadi ja onupoja Namir al-Assadi poolt, kes juhib seda organisatsiooni tänase päevani. Shabihat on seostatud salakaunbaveo ja organiseeritud kuritegevusega ning neid on süüdistatud mitmes massimõrvas.
  3. Suqur al-Sahara (Kõrbepistrikud) – Homsi kubermangu Baathi partei vabatahtlikud relvastatud üksused. Koosneb endistest sõjaväelastest.
  4. Baathi Brigaadid – Baathi parteile lojaalsete sunniitide vabatahtlikud relvastatud üksused keskusega Aleppos, u 7000 meest.
  3. Rahvakomiteed (Lija maakaitsevägi) – kristlaste, druuside, šiiade ja alaviitide kohalikud omakaitseüksused, kuhu kuulub 2000-5000 meest (ka Assadile lojaalseid sunniite).
  4. Liwa Abu al-Fadl al-Abbas (Abbasi brigaad) – šiiade relvastatud grupp, osaleb põhiliselt ajalooliste objektide kaitsel, u 10 000 meest.
  5. Süüria Vastupanuliikumine (Liwa Eskandarun) – marksistlik relvastatud grupp Loode-Süürias, keskusega Latakias. Rühmitust juhib Süüria kodakondsusega Türgi alaviit Mihrac Ural, u 2000 meest.
  6. Jaysh al-Muwahhideen (Monoteistide armee) – Druuside relvastatud üksused.
  7. Araabia Rahvuskaart – sekulaarne rahvuslik maakaitsevägi, sh Iraagi ja Liibüa sõja veteranid, u 1000 meest.
  Lisaks neile veel külalissõdureid Liibanonist, Iraanist, Iraagist, Palestiinast, Jeemenist, Venemaalt (Slaavi korpus), Kreekast (paremäärmuslik Mavros Krinos) ja mujalt. Sõjaliselt toetavad Assadi Iraan, Venemaa, Põhja-Korea, Iraak, kaudselt Venezuela.

  Vasta

 3. ckrabat
  juuni 08, 2014 @ 19:05:50

  Opositsioonijõude toetavad sõjaliselt Katar, Saudi Araabia, Türgi, Kuveit, Liibüa, kaudselt Suurbritannia ja Prantsusmaa.

  Vasta

 4. ckrabat
  juuni 08, 2014 @ 19:11:21

  Süüria kodusõda kaardil:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Syrian_Civil_War_detailed_map
  Punane – valitsuse kontrolli all
  Roheline – opositsiooni kontrolli all
  Kollane – kurdide omavalitsuse kontrolli all
  Must – ISIS kontrolli all
  http://en.wikipedia.org/wiki/Cities_and_towns_during_the_Syrian_Civil_War#Al-Bukamal

  Vasta

 5. Jolli
  juuni 08, 2014 @ 19:58:12

  Kuskil seal peaks asuma ka kunagine nibirulaste maandumispaik, seda küll Liibanonis, Balbekis… Kohe näha, et nibiru on kodust ära läinud ja sõda lahti.
  Oleks nibiru kodus, ehitaks lollid ammu püramiide, mitte ei sõdiks.

  Vasta

 6. ckrabat
  juuni 10, 2014 @ 18:28:18

  Süüria alustas Assadi amnestia järel vangide vabastamist
  http://www.postimees.ee/2823572/suuria-alustas-assadi-amnestia-jarel-vangide-vabastamist

  Vasta

 7. ckrabat
  juuni 10, 2014 @ 22:28:15

  ISIS võitlejad vallutasid täna Põhja-Iraagi olulise keskuse Mosuli
  http://en.wikipedia.org/wiki/2014_Mosul_offensive

  1) ISIS takes West, Central and Southern Mosul;
  2) Iraqi Security Forces abandon city;
  3) ISIS seizes Mosul provincial government headquarters, Mosul International Airport and Mosul prisons;
  4) Insurgents occupy most of the Nineveh Governate in addition to five districts in Kirkuk Governorate.
  5) ISIL seizes Tikrit on June 11.

  Vasta

 8. ckrabat
  juuni 12, 2014 @ 20:38:54

  Vasta

 9. personainfieri
  juuli 02, 2014 @ 13:25:19

  Nalja ka, vandenõuteoreetikute uhhuu-umbluu :):
  Tarpley ja paljude teiste analüütikute arvates on globaalne eliit juba aastaid üritanud erinevate valemite abil alustada III maailmasõda Lähis-Idas, kuid tänu alternatiivmeedia üha kasvavale jõule ja massimeedia usalduse pidevale langusele pole seda seni siiski suudetud teha. Paljud usuvad, et III maailmasõda algas 11. septembri libaoperatsiooniga 2001. aastal, kuid leidub ka neid, kes arvavad, et I maailmasõda pole kunagi tegelikult lõppenudki.
  http://www.telegram.ee/nwo/maailm-hoia-alt-meie-uus-vaenlane-on-aarmusruhmitus-is#.U7PdbfmSxCg

  Vasta

 10. ckrabat
  okt. 02, 2014 @ 15:42:46

  Mòned pàevad tagasi levis uudis, et Rooma linn on terrorirùhmituse ISISe sihikul.
  “Vòtame Rooma ja ròòvime teie naised,” ùtles ùks nende juhtidest.
  Kuidas reageerisid sellele roomlased?
  Vàike valik vastupandamatuid vastuseid:
  – …àrge vòtke ringteed, jààte liiklusummikusse
  (… ….nun pijate er raccordo…che restate imbottijati)
  – Kes tahaks nelle teatada, et on vàike maks invasioonide pealt. Tuleb tasuda 114% ettemaks jaanuaris ja ùlejàànu màrtsis. Veel oleks lisamaks ròòvimistelt, aga seda saab maksta kolme osas. Tàpne summa antakse teada 15 minutit enne tàhtaja lòppemist. Tulge, tulge…
  (Chi ha voglia di comunicargli che c’è una piccola tassa da pagare per le invasioni con anticipo del 114% a Gennaio e saldo a Marzo, poi ci sarebbe l’addizionale sul rapimento ma è dovuta in tre rate che vengono comunicate per data ed importo circa 15 minuti prima della scadenza. Venite venite…)
  – Kui helistavad ette, paneme pasta keema
  (Se ce fanno no squillo buttamo la pasta)
  – Oluline, et nad ei taha iga mehe peale seitset neitsit. Oleks vàga keeruline…
  (L’importante è che non chiedano sette vergini per ognuno di loro…. là la vedo dura.)
  – Vòtke palun mu àmm
  (Piateve mi socera ve prego)
  – òelge sellele kretiinile, et
  1. Rooma kesklinna saab sisse pàrast kella 19
  2. parkimiskohti pole ja linnapea idiootsus teeb ta kohe relvituks
  (Riferite a quel cretino che:
  1. può entrare a Roma solo dopo le 19 per la Ztl
  2. non trova parcheggio e soprattutto sarà disarmato dalla coglionaggine del nostro sindaco)
  – àrge nàhke vaeva… kuhu ma teile enda oma saadan?
  (Non vi scomodate…. Dove vi spedisco la mia?)
  – Tahate mu naist? Olgu selge, et seda mis vòtate, ei too pàrast tagasi!
  (Vogliono la mia donna? Sia chiaro quello che si prende dopo non si riporta!)
  – lòpuks ometi … vòtab keegi mu àra
  (Finalmente ………..qualcuno me se prende)
  – Kas sobivad ka eakamad?
  (Ma pure quelle de na certa??)
  – Poole tunniga muutuvad nad roomlasteks, tòmbavad ùhe suitsu ja mòtlevad : “ok, hakka veel pàid raiuma, ei viitsi, kùll homme teeme”
  (Tempo mezz’ora e diventano romani pure loro ,se fumano una sigaretta ,e pensano “vabbè ma mò se dovemo mette a taja capocce ma a chi je và o famo domani”)
  – Finalmente se Tromba (Donna Romana)

  Vasta

 11. ckrabat
  okt. 02, 2014 @ 15:44:10

  Ja itaalia keele oskajatele pikem lugu terroristide hùpoteetilistest seiklustest Roomas :):
  L’ISIS minaccia Roma, ma penso che ai poveri terroristi andrà più o meno così.
  Il commando si divide in gruppi, e per essere sicuri che l’attentato vada a buon fine, scelgono mezzi diversi. Akram arriva in aereo, a Fiumicino. Ha imbarcato le bombe tra i bagagli, ma appena arriva scopre che sono stati smarriti. Mohammad arriva in macchina, e resta intrappolato in un ingorgo sul raccordo. Alì arriva in treno, scende a Termini, dove cerca di prendere la metro, ma non riesce a fare il biglietto perché le macchinette sono presidiate dagli zingari. Intanto Akram ha ritrovato i bagagli, che gli sono stati spediti ad un albergo sbagliato, quindi prende il taxi, ma ne prende uno abusivo, fa il giro della città e gli tolgono 350 euro, più o meno tutto quello che aveva portato con se, per ritrovarsi all’Hilton fiumicino. Alì è riuscito a prendere la metro, ma sono le 20 di sera, e quando scende si accorge che gli hanno rubato tutto, bombe comprese, e che ora il suo zaino è pieno di foratini. Mohammad, ormai un monumento vivente sulla Tiburtina, decide di passare per San Lorenzo. Per farsi strada urla di avere bombe con sé, e viene subito circondato da un gruppo di studenti che gli chiedono “capo quanto le fai le bombe? ma c’hai er marocco?” ed è subito raggiunto da un gruppo di senegalesi che urlano “qua le bombe le vendemo solo noi” Alì, nel tentativo di recuperare gli esplosivi, finisce in un campo nomadi ed è preso ostaggio dal capo villaggio. Akram riesce a rubare un motorino, ma non ha fatto i conti con il brecciolino, i sampietrini e le buche alte un metro, ed esplode sulla Portuense, portando alla luce un antico ipogeo. Verrà ricordato tra i grandi archeologi romani, avendo dato la vita per scoprire un antico monumento. Mohammad nel frattempo è riuscito a sottrarsi dall’orda di spacciatori di San Lorenzo, e arriva finalmente a San Pietro, dove trova dei fratelli islamici che parlano la sua lingua. Dopo 20 minuti di discussione cercando di spingere la propria causa, se ne torna con un calendario di Papa Giovanni XXIII, una statua di una donna in burkha (pensa lui) che in realtà è una boccetta di acqua di Lourdes a forma di Madonnina fatta in Cina, e una riproduzione della torre di Pisa. Alì invece è riuscito ad arrivare fino allo stadio, ma è domenica, e viene travolto da un’orda di tifosi. Il loro attaccamento alla maglia giallorossa è così forte che decide di cambiare causa e si fa esplodere a Ponte Milvio, spargendo arti, brandelli di camicette bianche e hogan fino a Spinaceto, e gli viene fatto un monumento al centro di Piazza Testaccio. Nel frattempo Mohammad, che ha deciso di spendere gli ultimi 10 euro per un pasto, scopre che nella carbonara c’è il guanciale, che è fatto col maiale. Decide immediatamente di cambiare religione e ora fa il porchettaro ad Ariccia.
  *******
  ISIS ähvardab Roomat, aga arvan, et vaeste terroristidega läheb enam-vähem niiviisi:
  Juhtkond jagab grupi laiali ja et rünnaku kordaminekus kindel olla, siis valitakse erinevaid vahendid. Akram saabub lennukiga Fiumicino (Rooma) lennuväljale. Ta on paigutanud pommi pagasisse, kuid kohale jõudes avastab, et see on kaduma läinud. Mohammad saabub autoga, kuid jääb lõksu liiklusummikusse teelt mahasõidul. Ali saabu rongiga ning tuleb Termini jaamas (Rooma) maha ja tahab edasi minna metroo peale, kuid ei saa piletit, sest piletiautomaadi on hõivanud mustlased. Vahepeal leidis Akram, et tema pagas oli viidud valesse hotelli. Seega pidi ta võtma takso, kuid taksojuht on suli, veab teda mööda linna ringi kuni jõuavad tagasi Fiumicino Hiltonisse (lennujaama hotell) ja küsib lõpuks 350 eurot, enam-vähem kogu raha, mis ta oli kaasa võtnud. Ali jõuab lõpuks metroo peale, kuid kell on kaheksa õhtul ja ta avastab väljudes, et temalt oli kõik varastatud, pomm sealhulgas, ning tema seljakott on täidetud makaronidega. Mohammad on jõudnud Tiburtina jaama juurde ja otsustab minna edasi San Lorenzo suunas. Tee peal karjub, et tal on pomm ja kohe ümbritsevad teda tudengid, kes küsivad: “Kas sinult saab pomme? Palju küsid? Kas sa oled marokolane?” Sinna tulevad senegallased, kes karjuvad: “Siin piirkonnas müüme pomme ainult meie!” Ali püüab lõhkeainet tagasi saada ja jõuab mustlaste laagrisse, kus võtab laagriülema pantvangi. Akram varastab motorolleri, kuid sõidab meetrisesse löökauku tänavasillutises ja pomm plahvatab ning toob päevavalgele arheoloogilise muistise. Teda jäädakse mäletama kui suurt arheoloogi, kes andis elu iidse mälestusmärgi avastamisel. Mohammadil on õnnestunud põgeneda San Lorenzo suunas ja jõuda Püha Peetruse väljakule, kust leiab teisi moslemeid, kes räägivad tema keelt. 20 minutise diskussiooni järel naaseb ta paavst Johannes XXIII kalendri, burkas naise kujuga (tema meelest), mis tegelikult on Hiinas tehtud Lourdes püha vee neitsi Maarja kujuline pudel ja Pisa torni kujuga. Alil õnnestub jõuda lõpuks staadionile, aga on pühapäev (kui toimuvad mängud) ja staadion on täis fännide horde. Nende pühendumus punakollastele särkidele (AS Roma klubi värvid) on nii tugev, et ta otsustab lõhata hoopis Milvio silla, millega tekib monument keset Testaccio väljakut (turuväljak). Mohammad otsustab oma viimased 10 eurot kulutada carbonara pasta peale, kuid selgub, et see on sealihast, mille peale ta otsustab usku vahetada ja valmistab nüüd seapraadi Ariccias.

  Vasta

 12. ckrabat
  nov. 16, 2014 @ 13:01:46

  Vasta

 13. ckrabat
  nov. 16, 2014 @ 13:02:11

  Kuidas taltsutada Islamiriiki – strateegiline malepartii Lähis-Idas
  http://www.maailmavaade.ee/nr-23/kuidas-taltsutada-islamiriiki-strateegiline-malepartii-lahis-idas

  Vasta

 14. ckrabat
  jaan. 08, 2015 @ 10:17:20

  Islamiterror ja lääneriigid
  http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=2432201

  Vasta

 15. ckrabat
  jaan. 10, 2015 @ 23:55:27

  Vasta

 16. ckrabat
  jaan. 11, 2015 @ 00:32:04

  Syrian civil war – current military situation

  Erinevate jõudude kontrolli all: Assad (roosa), kurdid (sinepikarva), IS (hall), Jabhat al-Nusra (valge), teised rühmitused (heleroheline), vaidlusalused alad (pruun).

  Vasta

 17. ckrabat
  jaan. 28, 2015 @ 16:24:43

  Vasta

 18. ckrabat
  okt. 03, 2015 @ 18:08:04

  Islam ja islamiäärmuslus – kas nad on samastatavad või mitte?
  http://www.pealinn.ee/koik-uudised/islam-ja-islamiaarmuslus-kas-nad-on-samastatavad-voi-mitte-n154036

  Vasta

 19. ckrabat
  märts 28, 2016 @ 19:27:47

  Iran and Israel face the same strategic dilemma, Kuwaiti political analyst says
  http://www.jpost.com/Middle-East/Iran-and-Israel-face-the-same-strategic-dilemma-Kuwaiti-political-analyst-says-449291

  Vasta

 20. personainfieri
  märts 30, 2016 @ 22:23:28

  Vasta

 21. Trackback: Eesti murumängud gladiaatorite areenil ja strateegiline malepartii Lähis-Idas | Persona in fieri
 22. personainfieri
  apr. 12, 2016 @ 14:48:00

  Does the removal of top jihadists weaken ISIL?
  http://www.thenational.ae/opinion/does-the-removal-of-top-jihadists-weaken-isil
  Over the past month, the United States has eliminated 12 of the world’s most notorious jihadists operating within different organisations inside Syria. Remarkably, the militants were veterans of most of the jihadi wars since the 1980s, from Afghanistan, Egypt, Syria, Chechnya and Iraq. The targeting of that many high-profile operatives in different parts of the country and in such a short period of time, shows just how Syria has become a crucible for jihadi movements over the past five years.

  Vasta

 23. personainfieri
  apr. 12, 2016 @ 20:35:02

  Vasta

 24. ckrabat
  juuli 30, 2016 @ 21:00:49

  Jabhat al-Nusra katkestas sidemed al Qaedaga. Ameerika Ühendriigid teatasid, et neil pole kavas ümber hinnata rühmitusele antud hinnangut kui terroristlikule grupile.
  Al-Nusra leader Jolani announces split from al-Qaeda
  http://www.aljazeera.com/news/2016/07/al-nusra-leader-jolani-announces-split-al-qaeda-160728163725624.html

  Vasta

 25. Trackback: Persona in fieri edekabel TOP-500 aastatest 2010-2016 | Persona in fieri

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

juuni 2014
E T K N R L P
« mai   juuli »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: