Lollid ja postindustriaalne ajastu

@jolli&ckrabat
Ennemuistsel ajal, kui nibirulased veel Maal elasid, siis kaevandasid nad kulda ja ehitasid püramiide. Täpsemalt väljendades tegid vastavaid töid küll selleks geneetiliselt aretatud töölised, lihtsakoelised mutantrobotid, keda me tänapäeval kutsume inimesteks. Ihalus kulla ja vajadus töötegemise järele on meie liigile omane just sellest ajast, kui nad nibirulastega kokku puutusid. On ju tänapäevalgi nii, et mida rohkem kulda keegi enesele suudab külge riputada, seda kõrgemale tõuseb ta sellel nähtamatul staatuseredelil, mis algab burksiputka eest mudast või poe tagant võsast ja lõppeb pilvisel Olümposel, kus rikkad ja ilusad söövad sularasva ja magavad kahe karunahast kasuka vahel. Nii vähemalt vanarahva juttudes neid kröösusi kirjeldati. Võib-olla söövad nad ambroosiat ja magavad pehmetel patjadel nagu Kreeka rikkad, aga ihalus parema elu järele on olnud inimkonnale igiomane ja paljud on selle ideaali järel joostes oma elu ära rikkunud, tervise tapnud ja kokkuvõttes jõudnud kõikehõlmavale järeldusele, et õnn ei ole rahas, vaid selle hulgas.

See, et kullal inimeste üle suur mõjuvõim on, pärineb samuti nibirulaste külaskäikudest Maale. Muidu on kuld ju lihtsalt üks loodusliku metalli liik, mida ei saa kõrgemalt hinnata kui hõbedat, rauda või seatina. Aga just kullast on ajalooliselt saanud rikkuse sümbol. Kõigusoojased Nibiru reptiloidid vajasid kulda oma planeedi atmosfääri parandamiseks, et see korralikult sooja peaks ning annunakid (nii neid Nibiru reptiloide kutsutakse) ära ei külmaks. Geneetilised mutantrobotid nägid, et kuld on nende isandate jaoks väga hinnaline ja kes neist kõige rohkem kulda kaevandas, see omandas isandate juures suurema autoriteedi ning isandad tasusid talle igat sorti hüvedega. Sellest järeldasid inimesed, et kuld on väärtus ja mida rohkem kulda inimesel on, seda väärtuslikum on ka inimene. Nad ehitasid kogunisti kullast vasika ja hakkasid seda kummardama.

Püramiides asusid algselt aga nibirulaste elamised. Reptiloidid ei talunud päikesevalgust ja tundsid end seal hästi. Kui nibirulased ära läksid, siis hakkasid inimesed sinna oma valitsejaid (neid kutsuti vaaraodeks – sõnast varaan) matma, mistõttu nad muutusidki lõpuks hauakambriteks. Nibirulaste püramiidid olid suured ja uhked ning tagasid varajasele inimühiskonnale nii feimi, respekti kui ka sulli. Imetleme neid tänagi, aga järgi teha ei oska, sest vanasti olid mehed rauast ja laevad puust, nagu ütleb tundmatu poeet. Tänapäeva mehed on kontorites arvuti taga istumisest nii jõuetuks jäänud, et ei suuda kiviaja inimeste kombel isegi mõnd väiksemat menhiri turjal tassida, mis püramiidi ehitamisest sa siin veel räägid. Isegi kolme põlvkonna tagune eesti talupoeg imestaks silmad suureks, nähes, et tema lapselaps on nii nõrguke, et ei suuda sülega enam sajakilost maakivigi vankrile tõsta, olgugi, et vanker on vahepeal ise liikuma õpetatud ja lapselaps traadita wifi kaudu internetiga kokku ühendatud. Vana-aja inimene tööpuuduse üle ei kurtnud – kui oli karta, et töö hakkas otsa saama, siis mõtlesid nibirulastest valitsejad välja lihtsalt uue töö. Kasutatakse ju ka inimeste poolt välja mõeldud tänapäeva roboteid põhiliselt töö tegemiseks. See on jälle nibirulaste järgi tehtud, kes mõtlesid töö tarvis inimesed välja. Vanasti hakati ehitama üha suuremaid püramiide või rajama võimsamaid kullakaevandusi ja kõik töötud said jälle tööhõivatud.

Kui naabervalitsejal rahvale töö leidmisel fantaasiapuudus peale tuli, sai alati abivalmilt tema maa ära vallutada ning inimesed enese heaks tööle panna. Sellist võõrsilt toodud töörahvast kutsuti siis võõrtöölisteks, sageli rääkisid nad ka arusaamatult ja kiiresti bar-bar-bar. Kohe näha, et võõramaalane – barbar. Barbarid on maailmakultuuri lisanud mitmeid halbu ja häid asju, näiteks kultuuritu käitumise ehk barbaarsuse, aga ka oma rahvustoidu, rabarberi. Naisbarbareid hakati hiljem barbideks kutsuma. Kui barbarid juhtusid aga ajalooraamatud kirjutanud kultuurrahvast tugevamad olema ja hoopis ise neid ära vallutasid ehk siis robotid mässama hakkasid, oli tegu juba ehtsate vandaalidega, kes leiutasid vandalismi. Tänapäevalgi nimetatakse kultuurituid, kuid linnaruumis dominantsel positsioonil olevaid isikuid vandaalideks. Kasvatusteadlased on arvamusel, et head lapsed kasvavad vitsata, paraku näitab praktika, et üks tõeline vandaal tunnistab ainult jõudu, millele allub ja hakkab kohe kultuurse(ma)lt käituma, sest muistne vandaalide rahvatarkus ütleb – rohkem jõudu, rohkem autoriteeti. Vabadus olevat tunnetatud paratamatus, aga kui paratamatus muutub tunnetatavaks, siis meenuvad tihtipeale ka head kombed.

Niimoodi toimis süsteem tõrgeteta aastatuhandeid, geneetilised mutantrobotid kaevandasid kulda ja ehitasid püramiide, kuni roboteid said ühel heal päeval nii palju, et nibirulaste jõud ei käinud neist enam üle ja paljud robotid põgenesid, ei tahtnud tööd teha ja hakkasid mässama. Nibirulased mõtlesid välja viina, millega roboteid töökorras hoiti, kuid robotite võimsus tõusis ja nad hakkasid nõudma üha rohkem kütust, millega nende ülalpidamine muutus aina kallimaks. Mida suurema võimsusega tööjõud, seda rohkem kulus tema ülalpidamiseks viina, mis oli jällegi majanduslikult ebaefektiivne. Lisaks kippusid sellised robotid kiiremini lagunema. Siis meenus nibirulastele, et nende planeedil on kõigil ammu jalus üks liik, keda kutsutakse lollideks. Ammustel aegadel tahtsid Nibiru teadlased lolle tööle panna, kuid midagi läks valesti ja partii ebaõnnestus. Nii tegid lollid suitsu, vaatasid tähti ja tolgendasid kõigil jalus. Nibiru teadlased mõtlesid välja, et kui lolle inimestega segada, siis muutuvad inimesed kuulekamaks, kuid säilitavad ometigi algse töövõime.

Kuigi esimesed lollid toodi Nibirult Maale tõugu parandama, selgus varsti, et tõusvate kütusehindade tingimustes hakkab lollide import Maale kahjumit tootma. Lollidega segatud mutantrobotid ei jõudnud niipalju kulda kaevandada, et transpordikulusid tasa teenida. Nagu iga majanduslikult mõtlev ettevõtja, nii jõudsid ka nibirulased järeldusele, et odavam oleks lolle toota kohapeal, siinsamas Maal. Jääksid ära tüütud kosmilised tolliformaalsused, kulud transpordile ja veosekindlustusele, rääkimata kallist logistikast. Üks tuntud Nibiru teadlane mõtles välja sõltuvusteooria, millega inimeste seas aretati lolle sarnaselt koduloomadega.  Lollide tootmiseks mõeldi välja värvitelevisioon. Huvi äratamiseks geneetiliselt aretatud mutantrobotites, keda tänapäeval tuntakse inimestena, toodeti aga teleseriaale, mis jäid tavaliselt pooleli just kõige huvitavamal kohal. Iga lollgi ju saab aru, et kui midagi jääb pooleli huvitaval kohal, siis tekib tahtmine teada saada, kuidas lugu lõppeb. Niimoodi kujundati mutantrobotites välja telerivaatamise harjumus ja oligi loodud võimalus lollide juurdekasvuks. Edasi tuli lollidele tutvustada teisi lolle, et lollid ei tunneks ennast üksildasena, ei muutuks kurvaks, ei teeks suitsu ega vaataks tähti. Kui Nibiru reptiloidid olid selle tarvis loa andnud, “leiutasid” nende poolt Maale valitsema jäetud illuminaadid maalaste jaoks keskkonna, kus lollid kokku saaksid ja nii oligi loodud ülemaailmne lollide võrk ehk peenemalt Internet.

Lollide hulgas on kindlasti ka rohkem vandaale kui tarkade hulgas. Kui vandaalitsema hakkab tark, siis võib oletada mingit ajutist meeleoluhäiret, mille kutsub esile publiku juhmus. See meenutaks põhikooli matemaatikaõpetajat, kes õppurite tähelepanu saavutamiseks hakkaks kaardikepiga vastu pinki peksma. Võib-olla oleks lollidest võimalik toota ka tarku, kui seda keppi oleks sihipärasemalt kasutatud, mitte lollide turjal uusi energiavõnkeid tekitades, vaid nende ajudesse täiendavaid lisaimpulsse saates. Postindustriaalsel ajal ei vajata enam töökäsi vabrikutes, sest töö teevad ära tööstusrobotid. Nii tuligi lollidele leida muud huvitavat tegevust ja internetikommentaarid sobisid selleks suurepäraselt. Alati, kui avate digimeedias mõne sisukama artikli, leiate selle kommentaariumis kaasa mõtlemast ka mõne lolli, tavaliselt isegi mitmeid lolle. Lolle tunneb sageli ära selle järgi, et nad kommenteerivad kõige valjema häälega ning teavad alati, kuidas õige on. Need lollid on aga kõik juba maist päritolu, meie päris oma lollid.

Suvised mõttetalgud partei peakorteri tagatoas

@jolli

Etendus ühes pildis

TEGEVUSPAIK: Partei peakorteri suvine tagatuba. Tagatuba on tegelikult lihtsalt üks elutuba ühes pangalaenuga ostetud kesklinna korteris, peakorter kõlab aga uhkemalt kui lihtsalt korter.
TEGELASED: Nooremapoolsed parteilased, sekka paar vanemat kala, kellel parasjagu kuhugile mujale minna polnud.

***

Parteibroiler [köhatab]: Hkm… [sätib otseks juba niigi perfektselt otserippuva disainerilipsu. Lips ise on tema positsiooni ja sissetulekut arvestades kohatult kallis, mitusada eurot. Vaatab ennast diivanile, tugitooli ja tumbotškatele istuma seadnud kaaslasi]. Juhatus palus mind [siin peab noor kõnemees teatraalselt kandva pausi, et kõrgelt antud volitused kuulajale kohale jõuaksid] tänast koosolekut juhatada. [Manab häälde kirikuõpetajalikku sügavust, kirikus käib ta regulaarselt – kõnetehnikat õppimas]. Tutvustan lugupeetud kokkutulnutele käesoleva koosoleku päevakorda. Esimene punkt: erakonna reiting. Teine punkt: ettekanded. Kolmas punkt: arutelu ja ajurünnak. Neljas punkt: vaheaeg suupistetega, koguneme köök… vabandust, puhvetisse. Viies punkt: kokkuvõtted. Kas on küsimusi või ettepanekuid koosoleku päevakorra kohta?
Maivi, prillidega: Ma väga vabandan, aga minul on puhkus! Ma ei saa üldse aru, miks peab neid koosolekuid juulis korraldama! Ma olin eile mere ääres kui see teade listi tuli! Kas sügisel ei saanud seda arutada? [Paar isikut mõmisevad toetavalt].
Parteibroiler [kiirelt “saali” meeleoludega kohanedes]: Kas on veel küsimusi? Palun, sealt tagantreast? [Tagarida kujutab ennast diivani käetoele nõjatuvat Rolling Stonesi T-särgis hiliskeskealist karvast infotehnoloogi, kes joob parasjagu purgist pirnisiidrit ja vestleb poolihääli noore kiilaka prillidega kujundajaga. Kostuvad sõnad nagu: “Teisel levelil pane kohe alguses bersergile spell peale ja küta orkidest turbokiirusega läbi…”].
IT-mees: Ei, oli üks tehniline probleem siin, vabandust.
Parteibroiler: Niisiis, küsimusi ei ole, jätkame [krabistab spikriga, kergelt sapine noot hääles]. Kuna meie IT-tugi ei taganud meile siia videoprojektorit, pean ma need graafikud paberil esitama. [IT-mees vajub veidi madalamaks]. Vaadake palun koosoleku materjalidest. Graafik üks, erakonna reiting. Juhin tähelepanu, et sotsiaalmeedias tõuseme, aga kirjutavas pressis on meediakajastusi juunis-juulis 27% vähem kui maikuus. Maivi, palun valmistu oma sõnavõtus vastulauseks!
Maivi, prillidega [erutunult, ütleb vastulause kohe]: Ma ju ütlesin, et mul on puhkus, mina ei pea neid kirjutama!
Parteibroiler [tähtsalt]: Juhatus on selles osas murelik, ma kasutaksin isegi sõna… nõudlik. See on küll meil siin üks pudelikael, et meie sõnum ei jõua valijani. Sellega paluti meil kõigil [paus ja otsiv ringivaatamine] tegeleda. Erakonna maine ei ole meil ainult Maivi õlgadel, lisaks on Maivil kuni juuli lõpuni puhkus ja ma palun meil kõigil selle küsimusega tõsiselt tegeleda! Jutt käib siis erakonna tuntusest. Palun vaatame graafik kaks. Tellisime siin megakalli turu-uuringu. Selgus, et meie erakonda eristab teistest erakondadest kõigest 16% valijatest, 42% ei oska ütelda ja ainult 2% omab selgelt välja kujunenud valimiseelistust! Need on tõsiselt murettekitavad numbrid ja see ei ole ainult Maivi rida meil siin! Palun laikige sotsiaalmeedias meie artikleid! Kirjutage toetavaid kommentaare ja kritiseerige meie konkurente. Juhatus andis selles osas nüüd vabad käed. Ainult paluti, et kriitika mitte oma nime all, etendage tavalugejat, tädi Maalit. Ei, ei pea kirjutama tädi Maali, üks tädi Maali veebis juba on, aga see ei ole meie erakonnast. Fantaseerige, olge moodsad! Jah?!
Habemega mees [vahele]: Mina mängin näiteks üliõpilast, kritiseerin uut põhikooliseadust. Kas me selliseid ühepunktilisi lävendeid tahtsimegi? Mina täitsin riigieksamil kõik kakskümmend kohustuslikku punkti ära! Praegu aga toodetakse meil koolides idioote!
Parteibroiler: Just! Näete, Mart jagab rida. Jah, Sille?
Sille, nooruke erakonnaliige: Mina panin meie erakonna kodulehele feisbuugis laik ja šeerisin seinale. Sain meile neli uut feisbuugisõpra ühe päevaga.
Parteibroiler: Tubli, Sille. Aga kirjuta palun järgmine kord pikem lugu, näiteks maanoorte tööpuudusest või ajude äravoolust. See on meil suur probleem riigis. Ja mitte feisbuuki, aga suurele ringile, arvamuslugu digimeediasse. Ja teised siis, palun aktiivselt kommenteerima!
Sille, nooruke erakonnaliige [häbelikult]: Aga ma ei tea sellest äravoolust ju midagi?
Parteibroiler: Kuidas ei tea? Sa ise oled ju ka maalt, sellest räägigi! Kuidas maal ei olnud tööd ja tulid linna elama. See ongi ajude äravool, saad aru? [Sille punastab ja noogutab püüdlikult]. Nii, kuna meil juba arutelu käib, siis jätame ettekanded teise blokki peale vaheaega. Veel ideesid? Praegu toimub meil päevakorrapunkt: arutelu ja ajurünnak. Te ju teate brainstormingu reegleid? Kõik ideed on head, kõik osalejad on loomingulised! Sina Carl-Mathyas ka, palun ei näpi seda nutikat! Loovaid mõtteid!? Erakonna maine, erakonna tuntus, poliitsõnumi teavitus, valija kaasatus! Noh? Tuleb ka või?
Carl-Mathyas [pöidlaga nutitelefoni ekraani triikides, loiult]: Mingit äppi ei olevä?
Parteibroiler: Exactly! See ongi ajurünnak! Meie IT-osakond [vaatab kurjalt karvase IT-mehe otsa] kirjutab homseks nutitelefoni äpi ja šeerime seda feisbuukis. Kes teeb kümnenda kliki erakonna kodulehele, see saab… näiteks võtmehoidja! Ja kes toob meie erakonnale sada uut liiget, saab logoga matkatelgi. Neid on laos üle, terve partii keerati trükikojas pekki, logo on vale värviga. Aga tasuta auhinnaks sobib! [Võtab lonksu mullivett]. Veel mõtteid? Noh? Mõtleme – mõtleme! [Habemega mehele] Jõuate sinna rõdule suitsu tegema ka vaheajal, praegu pead tööle!
Maivi, prillidega [vaatab aknast välja, loeb]: ERAVALDUS.
Parteibroiler: Jah? Maivi?
Maivi, prillidega: Ei, ei midagi…
Parteibroiler: Ei, sa just ütlesid, era… misasi?
Maivi, prillidega: Lugesin silti, “Eravaldus”.
Parteibroiler: Geniaalne, Maivi! Selliseid mõtteid ma sinult ootasin!
Maivi, prillidega: [???]
Parteibroiler: Lansseerime kampaania, loome vaenlase kuju! Eraomanik! Just! Käes on suvi, matkad, ujumine. Ja kuhu sa lähed, silt on ees. Kui seda silti ees ei oleks, Juhan Liiv! Ei, metsa… Ühesõnaga, meie erakond seisab kindlalt eraomanduse vastu ja vaeste eest! Vähem eraomanikke ja rohkem vaeseid! Ei, mõtlesin, rohkem valijaid! Ja nüüd vaheajale, suitsupaus!

***
Epiloog.
Blogi lugenud kõikide parteide sisekontrolli töötajad vallandasid laekunud vihje alusel kõik karvased Rolling Stonesi T-särgiga infotehnoloogid, infolekke ja usalduse kaotuse eest.

Aga asjata, sest:
Hoiatus: kõik tegelased, sündmused ja tegevuskohad selles loos on välja mõeldud ja ei kajasta reaalsust. Toimetus käsikirju ei tagasta ega honoreeri!

Aleksei Navalnõist Edward Snowdenini, paralleelid ja ristteed II

@ckrabat
Venemaa üks tuntumaid opositsiooniliidreid Aleksei Navalnõi, kes kogus tuntust võimudele vastanduva blogijana alternatiivmeedias, mõisteti korruptsioonis süüdistatuna viieks aastaks vangi. Kohus väitis, et Navalnõi oli teeninud 16 miljoni rubla ulatuses vaheltkasu, kui ta Kirovi oblasti (nähtavasti on tegemist kunagise Vjatka linnaga, mis kannab endiselt truu leninlase nime) kuberneri Nikita Belõhhi nõunikuna olevat kallutanud riiklikku metsandusettevõtet KirovLes sõlmima tehingut tema kontrollitud ettevõttega. Nikita Belõhh on endine Venemaa Paremjõudude Liidu liider, kes vahetas 2008.a. opositsioonijuhi rolli kuberneritooli vastu. Taolised hämarad tegevused on üks osa Venemaa igapäevaelust ja mõne elu hammasrataste vahele jäänud ametniku ülikonnavahetus vangirõivaste vastu ei oleks ehk äratanud suuremat avalikkuse tähelepanu, kui tegemist ei oleks olnud Venemaa opositsiooni liidrite hulka tõusnud mehega, kelle poliitiliste ambitsioonide hulka kuulus kandideerimine Moskva linnapeaks.

Navalnõi kasvas üles Grigori Javlinski partei Jabloko funktsionäärina, kuid ta visati sealt 2007.a. välja paremäärmuslaste antisemiitliku demonstratsiooni toetamise pärast ning ta pärineb otsapidi Venemaa võimuringkondadest nagu paljud tänased opositsiooniliidrid, mistõttu luukerede tekitamine tema poliitilisse riidekappi oli lihtne. Tema puhul läks käiku Hodorkovski teoreem, mis võimaldas teda süüdistada selles, mille vastu ta loosungi Doloj vlast žulikov i vorov (maha sulide ja varaste võim – vene k.) all võitles ehk riigi vara suurriisumises. Kuna võimusüsteem on läbinisti korruptiivne, siis on luukerede käikulaskmine võimuringkondadega seotud opositsionääride vastu käsi-peseb-kätt süsteemile omane. Ainult, et sageli hakkab siin toimima looduslik valik, kuidas ja keda ebaseaduslike tehingutega vahele võtta. Ma ei oska kommenteerida, kuivõrd juriidiliselt pädev on Navalnõile esitatud süüdistus on ja kas ta metsatehingu arvelt tõepoolest isiklikult rikastus, kuid asjaolud viitavad tõsisele kahtlusele, et tegemist võib olla poliitiliselt motiveeritud kohtuotsusega.

Navalnõi sündmuste üks niidistik viib endise Ühendriikide luuretöötaja Edward Snowdenini, kes alates 23.juunist elab Moskva Šeremetjevo rahvusvahelise lennujaama transiitsoonis, olles dokumentideta võõras linnas ja võimetu edasi lendama talle uut kodu pakkunud opositsioonilistesse Ladina-Ameerika riikidesse Venezuelasse, Boliiviasse või Nicaraguasse. President Vladimir Putin on teada andnud, et suhted Ameerika Ühendriikidega on talle olulisemad kui Edward Snowdeni saatus. Samal ajal on Venemaa võimud hoidunud reegleid rikkumast ja Snowdenit jõuga rahvusvahelisest tsoonist eemaldamast. Kas nad  oleksid samamoodi käitunud ka Osama bin Ladeni puhul? Snowdeni isik pole kellelegi ohtlik, kuid kardetakse tema valduses olevat informatsiooni. Ajaleht Guardian on viidanud USA Rahvusliku Julgeolekuagentuuri direktorile kindral Keith Alexanderile, kes Iraagi operatsiooni haripunktil nõudis totaalset kontrolli ühiskonna üle – andes välja korralduse collect it all (korjake kõik kokku – inglise k.). Endine vabariiklik senaator New Hampshire’ist Gordon Humphrey avaldas Snowdenile tunnustust USA põhiseaduse rikkumistele viitamise eest.

Teine Ameerika Ühendriikide vabariiklik senaator Lõuna-Carolina osariigist Lindsey Graham võrdles Putini režiimi Venemaal Hitleri Saksamaaga ning soovitas boikoteerida Sotši olümpiamänge sarnaselt 1980.a. mängudega Moskvas, tuues põhjuseks Venemaa ebakonstruktiivse käitumise Snowdeni kaasuse puhul. Kui Kreml oleks saatnud eriüksused Šeremetjevo lennujaama ja ulatanud Ühendriikide valitsusele pidulikult Snowdeni pea, siis oleks Putin Grahamilt teeninud inimõiguste kaitsja austusväärse tiitli. Manhunt Snowdeni vastu on ületamas igasuguse konstruktiivse rahvusvahelise käitumise piire, kus põhivoolu meedia abil toodetakse ühele endisele luuretöötajale Osama bin Ladeni laadset meediaikooni staatust, kuigi kahe ikooni tegevus pole võrreldav. Meeleheitliku Snowdenijahi asemel võiksid Ameerika Ühendriigid tegeleda palju olulisemate küsimustega, näiteks rahu saavutamine Lähis-Idas. Eeldades, et Snowdeni käes on tõepoolset sensitiivset informatsiooni USA luuretegevuse organisatsiooni kohta, siis meediakampaania asemel soovitaksin mina Ameerika Ühendriikidel asuda Snowdeniga otseläbirääkimistesse, et leppida kokku tingimustes, mis võimaldaksid tal vabatahtlikult ilmuda kohtu ette nagu tegi seda Navalnõi Kirovis.

Kogu asjaloo juures on Snowdeni teekond siiski mõnevõrra huvitav. Selle asemel, et reisida kohe Ekuadori või mõnesse teise Ladina-Ameerika riiki, peatus Snowden esialgu Hiinale kuuluvas Hongkongis ja suundus sealt edasi Moskvasse, mis asetas need riigid mõneti ebamugavasse situatsiooni. Kuigi Hiina ja Venemaa soov vastanduda Ameerika Ühendriikidele on ilmne, ei soovi mõlemad režiimid kehtiva rahvusvahelise süsteemi kokkukukkumist ja külma sõja taastamist, sest Lääs on mõlemale tõusvale jõule (rising power – inglise k.) oluline tuluallikas. Raudse eesriide taastamine Venemaa ja Lääne vahel tundub paljudele ahvatlev, sest süsteemne vastasseis juhib murepilved tegelikelt probleemidelt kõrvale, kuid selle tagajärjed võivad olla ettearvamatud. Kui tõepoolest soovitakse Venemaad demokratiseerida, siis tuleks just ergutada rohujuure tasandi kontaktide süvendamist, mis võivad stimuleerida Araabia kevadele sarnaste protsesside käivitumist, selle erinevusega, et võimalused demokraatliku arengutee valimiseks on Venemaal suuremad kui Lähis-Idas. Kui võimuvahetus tähendab pelgalt režiimivahetust, siis võib kergesti juhtuda Iraani stsenaarium 1979 kui despootlik šahhirežiim asendus veelgi repressiivsema teokraatliku valitsusega.

Omal ajal kirjutas Heldur Karmo helilooja Aarne Oidi viisile poliitiliselt motiveeritud sõnumi: Jamaikal ja Kuubal on ühised tähed. Nii nagu punkansambel Pussy Riot ja alternatiivmeedia edendaja Julian Assange (vt selle sarja avalugu), nii on ka Arkadi Navalnõi ja Edward Snowden ühe puu erinevad harud poliitilistes murumängudes gladiaatorite areenil, kus lollidest publikumile etendatakse mitmeosalist seriaali. Mõlema seriaali – Venemaa vs Navalnõi ja USA vs Snowden – käekiri on sarnane. Võimalik, et need seriaalid pärinevad ühe koolkonna stsenaristide käe alt, mille kohta vanarahvas ütles targasti – pada sõimab katelt, ühed mustad mõlemad. Gladiaatorite areenil etendatakse mustvalget stsenaariumi säravvalgest valitsevast süsteemist ja selle süsteemi vastu astunud mustas rüüs pahadest, mille puhul valitseja, olgu krooni all milline pea tahes, eeldab, et publiku rolli asunud lollide koor kiidab kestvate kiiduavaldustega heaks süsteemi repressioonid teisitimõtlejate vastu. ÜRO inimõigusvolinik on viidanud vajadusele kaitsta isikuid, kes avavad inimõiguste rikkumise juhtumeid, viidates siin ka Snowdeni taolistele “vilepuhujate” juhtumitele.

Edward Snowden – dokumentideta võõras linnas

Araabia kevadest suvesse II – lõhestunud Egiptus

@ckrabat

Araabia kevadega hõõgvele löönud mässukatel Lähis-Idas on vaikselt edasi podisenud ning Süüria kodusõjalt on tähelepanu fookus taas nihkunud Egiptusesse. Egiptuse revolutsiooni teine voor tõi kaasa sõjaväelise riigipöörde. Umbes aasta peale presidendivalimisi, käesoleva aasta 3.juulil, kukutas sõjavägi kindral Abdul Fatah al-Sisi juhtimisel esimese demokraatlikult valitud Egiptuse presidendi Mohamed Morsi ning peatas Egiptuse põhiseaduse kehtivuse. Egiptuse parlamendi ülemkoda Shura nõukogu saadeti laiali. Moslemi Vennaskonna ja tema poliitilise tiiva – Vabaduse ja Õigluse partei kümme liidrit eesotsas Mohammed Badie ja Khairat El-Sateriga kuulutati vahistatavateks. Paradoksaalsel kombel nimetati riigipöörde korraldanud kindral el-Sisi relvajõudude juhatajaks ja kaitseministriks tema poolt kukutatud president Mohamed Morsi poolt alles 2012.a. augustis. Sõjaväelased ei võtnud võimu siiski enda kätte, vaid nimetasid ajutiseks presidendiks konstitutsioonikohtu esimehe Adly Mahmoud Mansouri, asepresidendiks rahvusvahelise taustaga poliitiku ja diplomaadi, Nobeli rahupreemia laureaadi Mohamed El-Baradei ja ajutiseks peaministriks majandusteadlase Hazem al-Beblawi. Uue põhiseaduse rahvahääletus peaks toimuma nelja kuu jooksul ning järgmisel aastal korraldatakse uued parlamendivalimised.

Läänelike hindamiskriteeriumite järgi pole Egiptuse sündmustele kerge anda objektiivseid hinnanguid. Rahva tahe andis võimu islamistidele, kuid selline tulemus ei vastanud Lääne ootustele Araabia kevadega kaasnenud protsesside arengute kohta. Loodeti, et Egiptuses tulevad võimule läänemeelsed jõud. Egiptuse sündmused iseloomustavad hästi peale 11.septembri 2001.a. terrorirünnakuid Ameerika Ühendriikidele emaailmas tugevnenud trende. Samuel Huntingtoni demokratiseerimise lainete teooria sai jällegi kinnitust, kuna sotsiaalne tellimus liigub konservatiivsema, kontrollituma ja suletuma maailma poole. Demokratiseerumise kolmas laine on lõppenud ja maailm on sattunud uue vastulaine mõju alla. Vastulaine käivitajateks võib võrdselt lugeda nii al-Qaeda liidrit Osama bin Ladenit, kui ka Ameerika Ühendriikide endist presidenti George W. Bushi, kes laskis end mõjutada terroristlikust rünnakust ning järgneva 2003.a. Iraagi invasiooniga muutis külma sõja järgse postmodernse rahvusvahelise süsteemi ebastabiilsemaks.

Egiptuses saavutasid valimiste järel kõige tugevamad positsioonid islamistid, kuigi Iraani tüüpi teokraatliku režiimi kehtestamisest oldi kaugel ning Moslemi Vennaskonnas domineerisid sekulaarsed tehnokraadid. Välispoliitiliselt jätkas president Morsi küll laias plaanis kukutatud nasseristliku presidendi Hosni Mubaraki pragmaatilist liini ega muutnud oluliselt riigi välispoliitilist kurssi, sealhulgas suhetes Iisraeliga, kuid ta toetas araabia riikide sõjalist sekkumist Süüriasse opositsiooni poolel, mis pingestas tema suhteid relvajõudude juhtkonnaga ja võis saada oluliseks ajendiks tema võimult kõrvaldamisele lisaks Tamarodi organiseeritud protestiliikumisele. Siseriiklikult süüdistas opositsioon aga presidenti hiilivate islamistlike reformide läbiviimises, mis tipnesid Egiptuse uue põhiseaduse vastuvõtmisega möödunud sügisel. Tagakiusamise alla sattusid Egiptuse kopti kristlased, mis on Lähis-Ida suurim kristlik kirik.

60 aastat autoritaarset režiimi on ruineerinud Egiptuse majanduse, mille lahendamata probleemid hõlmavad vaesuse, töötuse, korruptsiooni, elukalliduse tõusu ja kõrge kriminaalsuse ja lõhestanud Egiptuse ühiskonna, kus võimulepääsu nimel võistlevad omavahel islamistlikud, nasseristlikud ja liberaalsed ideoloogiad. Kuigi Mubarak kukutati, säilitas sõjavägi tugeva positsiooni Egiptuse ühiskonna tasakaalustajana, nagu see on olnud Türgi relvajõududel Atatürki järgses Türgis, kes on sageli sekkunud poliitikasse, et hoida Türgi läänemeelsel kursil ning tagada tema siseriiklik stabiilsus. Islamiste toetab 85-miljonilise elanikkonnaga riigis (maailmas 15.riik rahvaarvult) vähemalt pool elanikkonnast, mis teeb neist võimsa jõu, mida pole lihtne vaikima sundida. Nasseristlikud režiimid on islamiste traditsiooniliselt taga kiusanud, mis on tekitanud neile opositsiooni eestvõitleja maine ja see võib suure osa rahulolematust Egiptuse ühiskonnast nende selja taha tuua. Nad saavad apelleerida oma valitsuse legitiimsusele, sest rahvas on nad demokraatlikel valimistel riigi etteotsa valinud. Uus valitsus on teinud üleskutseid Moslemi Vennaskonna kaasamiseks uude valitsusse, kuid viimaste soostumine ettepanekutega viitaks riigipöörde tunnustamisele ja loomulikult on need kutsed tagasi lükatud.

Morsi kukutamise algatas opositsiooniline rahvaliikumine Tamarod (araabia k. ülestõus), mis rajati 28.aprillil viie aktivisti poolt eesotsas 28-aastase ajakirjaniku Mahmoud Badriga Moslemi Vennaskonna juhitava valitsuse võimult kukutamiseks. Liikumine seadis eesmärgiks koguda 15 miljoni egiptlase allkirjad (et ületada president Morsi toetajate arv 2012.a. presidendivalimistel) toetusavaldusele president Morsi tagasiastumiseks. 29.juunil teatas Tamarod, et nad on kogunud üle 22 miljoni allkirja. Tamarodi aktsiooni taustal toimus ka Egiptuse läänemeelse opositsiooni poliitiline aktiviseerumine. 22.novembril 2012 esitas president Morsi deklaratsiooni, millega suurendas presidendi volitusi kuni uue põhiseaduse kehtima hakkamisena, mis sattus opositsiooni tugeva kriitika alla ja põhjustas opositsiooni koondava laiapõhjalise Rahvusliku Päästerinde moodustamise tuntud opositsiooniliidrite El-Baradei, Amr Moussa ja Hamdeen Sabahi juhtimisel. Mõni nädal hiljem, 8.detsembril, tühistas Morsi 22.novembri deklaratsiooni. Nädal hiljem toimunud referendumil toetas Egiptuse uut põhiseadust 64% hääletanutest. Sõjaväelist riigipööret on toetanud Egiptuse suurimate kirikute usujuhid, al-Azhari suurimaam Ahmed el-Tayeb ja koptide Aleksandria paavst Tawadros II, kes asus möödunud aastal lahkunud Shenouda III asemele. El-Tayeb oli ametisse nimetatud president Mubaraki poolt, ta oli nasseristlikule režiimile lojaalne valitseva Rahvusliku-Demokraatliku partei liige, kelle suhted Moslemi Vennaskonnaga on olnud pingelised. Esialgu toetas riigipööret ka parlamendi suuruselt teine jõud salafistlik al-Nouri partei, kuigi pärast inimohvritega lõppenud relvastatud kokkupõrkeid sõjaväe ja islamistide vahel 8.juuli Rahvuskaardi peakorteri juures, on nad nõudnud president Morsi võimule naasmist.

Araabia riikidest toetasid sõjaväelist riigipööret kohe Pärsia lahe naftamonarhiad Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid ning Kuveit ja nad on jõudnud Egiptusele pakkuda juba ka rahalist abi. Adly Mansouri nimetamist presidendiks tervitas ka Katar, kuigi Katari kuningakoda on olnud naftamonarhiatest kõige islamistlikum, toetades ja rahastades Moslemi Vennaskonda, Hamasi ja Süüria islamistlikku opositsiooni. Peale Moslemi Vennaskonna võimule tõusmist on paranenud Egiptuse suhted Iraaniga, kuid nad toetavad erinevaid pooli Süüria kodusõjas ning Iraani avaldused riigipöörde osas on olnud diplomaatilised ja vaoshoitud nagu ka Iisraelist ja läänberiikidest kommentaarid. Riigipöörde Egiptuses mõistsid hukka mõõdukate islamistide valitsused Araabia kevade käivitanud Tuneesias ja Türgis. Aafrika Liit peatas Egiptuse liikmesuse organisatsioonis, seda küll viidates normatiivsetele põhjustele, sest Egiptuse põhiseaduse peatamine on vastuolus Aafrika Liidu põhikirjaga.

Egiptuse saatus võib Lähis-Ida arengutele olla isegi olulisem sõlmpunkt kui seda on Süüria kodusõda. Kodusõja puhkemine Egiptuses on reaalne. Mõned meedias kõlanud teated viitavad islami võitlejatele tagasipöördumisele Süüria kodusõjast. Analüütikud peavad kodusõja puhkemise ohtu Egiptuses kõrgeks. Inimohvrid sõjaväelaste ja kukutatud presidendi poolehoidjate kokkupõrgetes Egiptuse Rahvuskaardi peakorteri juures pingestavad olukorda veelgi. Moslemi Vennaskond on kutsunud egiptlasi üles rahumeelsele vastupanule president Morsi võimu taastamiseks, kuid kriisi süvenedes võivad islamistlikku opositsiooni etteotsa tõusta palju äärmuslikumad tegelased. Morsi pooldajad on kogunenud Kairo Rabaah al-Adawija mošee ette Rahvuskaardi peakorteri lähedal, kus 8. juulil tapeti 54 protestijat, samal ajal kui Tamarodi pooldajad on hõivanud Araabia kevadest tuntud Tahriri väljaku. Võimujagamine lõhestunud ühiskonnas ilma laiapõhjalise ühiskondliku kokkuleppeta pole võimalik. Võimalus konflikti rahumeelseks lahendamiseks peaks ühe osana hõlmama kukutatud president Morsi võimule ennistamist koos uute valimiste ja põhiseaduse referendumiga, kuid vaevalt et ka uued võimud on valmis kätte võidetud positsioonidelt taanduma.

 

 

Vestlused geneetilise mutantrobotiga II

@ckrabat

Jätkuvad vestlused geneetilise mutantroboti ehk inimesega O cookievaba Kameelioni isikus. Teises osas hakkab jutt kalduma päevapoiliitilistele teemadele, sündmustele Lähis-Idas ning Snowdenijahi sidumisele võimaliku invasiooniga Süürias kuni Kolmanda maailmasõja ohuni välja.

Reptiloid: Meediakampaaniate kasutamine Wikileaksi looja Julian Assange’i ja Ühendriikide jälgimissüsteemi paljastanud Edward Snowdeni vastu meenutavad pigem Hollywoodi filmistsenaariume kui normaalset elukorraldust. Näiteks Assange on kindlasti reptiloid. Snowdenis ma kahtlen, aga ma ei tunne tema tausta. Ma arvan, et ta on pigem süsteemiga vastuollu läinud leheneeger.

Geneetiline mutantrobot: Kõik ei ole kuld, mis hiilgab!

Ega see eriti ei hiilgagi, kui vaadata sisulise külje pealt, mida need nn paljastused kaasa on toonud. Nagu ma mainisin, siis ka antikangelane on tegelikult kangelane. Kurat ei ole mitte väiksem kangelane kui Jumal jne, lihtsalt päris elus ei lõpe kõik headuse võiduga nagu Sõrmuste isandas, vaid kehtib teatud tasakaal. Meeleheitlik jaht Assange’i (kes on arvatavalt reptiloid ja seetõttu ootab teda eriti karm saatus) ja Snowdeni vastu tundub naeruväärne, sest hoolimata meediakampaanias abil loodud negatiivsest kangelaseoreoolist a la Osama bin Laden, ei ole nende tegevuse tagajärjel juhtunud suurt mitte midagi ja seda näeb igaüks, kes vaid seda näha tahab.

Bin Laden oli aastaid ameeriklaste kangelane ja koostööpartner (NL sõda Afganistanis). Vihavaen tekkis kui USA väed Saudi Araabiasse oma sõjaväebaasi said. Enne surma 2001.a. oli ta ravil USA sõjaväehaiglas. Ta oli Afganistani sõja kangelane nii USA kui kogu islamimaailma jaoks.

Osama bin Laden löödi ametliku versiooni järgi 2011.a. lihtsalt maha. Küsitav on minu jaoks lihtsalt tema võrdlemine kurja geeniuse professor Moriartyga, see on meediaefekt. Tegelik bin Laden võis olla ja oligi ühe väikese terrorirühmituse juht, aga tema mõju islami kogukonnale oli märgatavalt väiksem, kui meediamulli abil ette kujutatakse.

Ametlik versioon? Surnul on vist raske oma nime mustamise vastu võidelda ja protestida. Originaal bin Laden mõistis rünnaku WTC-le hukka. Seega ei ole ta seoses surmaga 2001.a. lõpus saanud neid jaburaid avaldusi teha, mida tema nimel tehti. Selle väidetavalt tapetud tüübi kosmeetiline operatsioon oli perfektne, aga inimese silmi sarnaseks opereerida pole võimalik. Võrrelge silmi ja Te veendute, et tegu 2 erineva isikuga. Seda jahti võis võtta kui ullikeste lollitamist.

Al-Qaeda on meedia poolt muudetud samasuguseks sissetöötatud kaubamärgiks, mida kasutavad need, kellel pole sellega vähimatki pistmist. Täpselt samuti nagu miskid mehed müüvad odavalt tänaval Rolexi kelli.

Al-Qaeda: Loodan, et Teid veenab kõrge USA riigiametniku ülestunnistus: Hillary Clinton We created Al Qaeda . “In this video Hilary Clinton admits that the US government created and funded Al-Qaeda in order to fight the Soviet Union.”

Jou-jou. Miks ma ei peaks uskuma ametlikku versiooni, aga samas tulnukaid uskuda ei tohi 😀 Kusjuures ma ei usugi, aga oskan mõningaid protsesse sünteesida. Väga palju asju on tuletatavad ning loomulikult võib midagi valesti minna, aga sellepärast ei pea veel mingit ideoloogiat pimedalt uskuma.

Einoh, uskuda võib ju kõike, keegi seda keelata ei saa. Ajupesu tehnikad on tõhusad, midagi pole öelda. Irw, irw, irw.

Bin Ladeni hukkamine 2011 kõlab väga tõepäraselt. Seda enam, et ta oli loodud hilisemate vaenlaste poolt. Teisele poole sattunud reptiloididega käiakse väga julmalt ümber 🙂

No, noh!

Meie sõber Osama bin Laden ei olnud mitte usuliider, vaid puhtavereline poliitik, sotsiaalselt staatuselt reptiloid, mille tõttu ta on enam tähelepanu pälvinud.

Kuidas selle ammu surnud kurjuse kehastuse bin Ladeni tapmisega 2011 oli? Kas ikka tõepärane? Raisata hiiglasummad ajades taga surnud mehe vaimu …. Kes vastutab nende sõjaohvrite surma pärast? Demokraatia/timukakraatia sildi all kaose tekitamise ja riikide keskaega tagasi pommitamise eest.

Müüt bin Ladenist oli loomulikult üle võimendatud ja mul on raske uskuda, et tegemist oli ülemaailmse terrorivõrgustiku tunnustatud juhiga. Lihtsalt ta oli tänapäeva meedia võimalusi kasutades selleks loodud. See, et paljusid tulevasi terroriste kasutati Afganistanis, on ju üldteada fakt, milles mind veenda pole tarvis 🙂 Aga mingeid jutte variisikutest ja erinevatest silmadest ei maksa mulle ajada, vaid parem tuua vettpidavad tõendid, et asjad olid just nii 🙂

Alustuseks võiks olla see lõiguke: Report: Bin Laden Already Dead Published December 26, 2001 FoxNews.com. Kust pärineb nende info? Kes täpselt selle info neile ette söötis? Kes sellisest infolekkest kasu saavad? Vastuseta küsimusi on hulgi. Ühe kuulujutu järgi pidi juunis algama sõjaline sekkumine Süürias, Snowden oleks sobinud ideaalselt nendelt sündmustelt tähelepanu eemale juhtijaks. Kas pole nii?

Ma vaatasin just kalendrisse, käes on juba juulikuu, aga sissetungist Süüriasse ei miskit 🙂 Kui keegi oleks tõepoolest Süüriasse sekkunud, siis oleks Snowden peagi unustatud ja ta oleks võinud rahulikult sõita kuhu tahes. 🙂

Kui väidetavalt relvi vedanud laevukene pooleks murdus ja relvi täis konteinerid pooliku laeva pardal merele hulpima jäid, siis oli relvastuseta keeruline sõjalist operatsiooni alustada. Kinnitust sellele kuulujutule (relvade kohta) veel tulnud ei ole. Lisaks võttis hulpiv tagaosa kätte ja uppus ära …

Muidugi mitte pole kinnitust tulnud, sest see on täielik jama. Ükski sõjaline operatsioon ei jää ära sellepärast, et relvi vedav laevuke läks põhja. Ilmselt juhtisid seda laeva vanemabi Puškin ja mitšman Volkov, kes ühel tormisel ööl hirmsa pohmakaga gürokompassi tühjaks jõid. Admiral Nelsoni ajal võis niimoodi juhtuda, praegu enam mitte.

Tormi nagu ei olnud, nähtavat põhjust murdumiseks ka mitte, järsku oli põhjus nähtamatu: lasti vale paigutus laeval. Keskel olid liiga rasked konteinerid? Mida need küll võisid sisaldada?

Sisaldada võisid mida iganes, teoreetiliselt ka relvi, aga kuna mitte kogu last põhja ei läinud, siis leiab hoolsa guugeldamisega ehk ka lasti sisu üles. Sõjalise operatsiooni läbiviimiseks pole tarvis kasutada venelastest ja filipiinodest meeskonnaga Jaapani eralaeva. Näiteks võeti juba 20.sajandi alguses kasutusele lennukid.

Laevaga vedades tuleb ehk odavam? Meeskonna palgad võivad olla ka kordades väiksemad, kui kohalikele maksta tuleks. Suurte sõjalennukite kasutamine ärataks tähelepanu.

Mis on sõjapidamise eesmärk? Kas sõda on tänapäeval üldse võimalik “odavalt” pidada? Vastupidi, sõjapidamise eesmärk ongi mingeid rahasid ümber kantida, et nad lõppkokkuvõttes õigesse kohta jõuaksid, sest isikute ring, kes sellest teenida tahab, on päris suur. Nii et see odavus pole kindlasti argument. Odavalt ajavad asju salakaubavedajad, et väheste vahenditega rohkem kasumit saada, aga mitte riigid.

Juuni keskel toimus vaikne sõjaks ettevalmistumine, seda viidi läbi saladusekatte all, kuna rahvas on väsinud sõdadest, millest koalitsioon suudab väljuda ainult kaotajana.

Mulle tundub, et lollid on tõepoolest reptiloididelt juba võimu üle võtnud 🙂 Kui me räägime välisriikide suuremahulisest operatsioonist nagu Lahesõda või Iraak 2003, siis sinna ei viia varustus kohale eralaevadega. Ja operatsiooni ei jäeta ära, sest üks laev murdus juhtumisi pooleks. Samuti ületaks Süüria interventsiooni uudistekünnis iga kell Snowdeni afääri oma. Sõda lihtsalt müüb paremini. Süüria interventsiooni oleks saanud varjutada mõne teise sõjaga 🙂

Hävitamisele kuuluvaid riike kahjuks rohkem ei ole – Süüria ja Iraan on jäänud.

Oi, ei, see ei ole üldse mitte muutumatu nimekiri, sinna võib igaüks sattuda, kui selleks tuleb sotsiaalne tellimus. Aga sõjapidamine on kohutavalt kallis tänapäeval, sellepärast valitakse hoolikalt, kelle vastu ja missuguste jõududega tegelikult sõtta minnakse.

Hihaha! Hea plaan Snowdeni kattevarjuna kasutamiseks läks vett vedama. Mis põhjusel siis Süüria naabrid invasiooniks valmistuvad? 1000 Yemeni Troops to Take Part in Liberation of Syria  “The Republic of Yemen is preparing, along with 17 other Arab and western countries including all GCC countries except Oman, to go to war against Bashar Al-Assad to liberate Syria. Troops of various countries are maneuvering and exercising along the border between Jordan and Syria.”

Süürias kodusõda juba käib ning loomulikult peab opositsioon kusagilt relvi saama, mistõttu ma ei välista, et seal võis mingi kogus neid isegi olla.

Huvitav suhtumine! Loomulikult tuleb relvastada islamistlikke mõrtsukatest salafiste/wahabiste, et regioonis stabiilsus lõplikult likvideerida. Irw, irw, irw.

Samuti pole mingi üllatus see, et vabatahtlikud regiooni riikidest käivad naabrite juures sõdimas. Kas on seal usulised, ideoloogilised või lihtsalt rahalised põhjused.

Minu antud lingis ei olnud juttu vabatahtlike sõtta minekust.

Süüriast ja vabatahtlikest – kuna ametlikult ükski riik selles konfliktis ei osale, siis on igal juhul tegemist vabatahtlikega, mis ei ole maailmas haruldane nähtus. Maailmas liigub ringi hulgaliselt sõjardeid, kes müüvad oma teeneid ja teenivad elatist sõjast sõtta liikudes.

Juttu oli riikide sissetungist Süüriasse, vabatahtlikud ei puutu asjasse! Järelikult hakkavad riigid Süüria konfliktis osalema …

Riikide sissetungist Süüriasse saame rääkida sel juhul, kui üks või teine riik on tunnistanud, et tema regulaarväed võitlevad seal või on selle kohta olemas tõendid. Minul selliseid tõendeid ei ole. Araabia Liiga on tunnustanud küll Süüria opositsiooni seadusliku esindajana ja mõned riigid on neid relvastanud, kuigi mitteametlikult. Mustal turul liigub piisavalt relvi, et nüüd sellepärast küll ükski sõda pidamata ei jää. Ma soovitan igasugustesse vandenõuteooriatesse skeptiliselt suhtuda, sest enamasti need ei pea vett, igat sorti leheneegrite poolt välja mõeldud, kellel puudub protsessuaalne mõtlemine 🙂

Kas te tõesti ei tea “terrorismivastase sõja” tagamaid? Te pole tähele pannud, kuidas hävitatakse islami pühamuid, tapetakse traditsioonilise islami vaimulikke????

Sellel sõjal pole usuga suurt midagi pistmist. See usuteema on mõeldud rohkem mõtlemisvõimetutele mutantrobotitele, kes kannavad väikese hulga äärmuslaste tegevuse üle tervele usule ja muidugi viib see lõppkokkuvõttes konflikti laienemisele, kui hakatakse üldistama ning mingite väliste tunnuste järgi õigeteks ja valedeks jagama.

Ai, ai, ai. Nii kehvakesed need üliaustusväärse reptiloidi teadmised siis on.

Terrorismivastasel sõjal pole loomulikult usuga suurt midagi pistmist, sest ei võidelda ju ühe või teise usu vastu. Osama bin Laden pole kunagi olnud usuliider, vaid avaliku elu tegelane, kes kasutab religiooni oma poliitilise tegevuse õigustamiseks kasutatavas retoorikas.

Minu antud lingis 1000 Yemeni Troops to Take Part in Liberation of Syria oli juttu täiemõõdulise sõja alustamisest Süüria vastu, õigemini selle ettevalmistamisest, aga vastuseks tuli blä-blä-blä.

Millele see link viitas – keegi anonüümne Jeemeni diplomaat (võib-olla reptiloid :irw) väitis, et Jeemen valmistub Süüriasse vägesid saatma. Kas sellele infole on tulnud kinnitust – ei ole. Kas Jeemeni väed on Süürias – ei ole. Järelikult oli kellelgi tarvis tekitada tahte manipuleerimisega soovmõtlemine, et valmistutakse Süüriat vallutama. 🙂

Isegi mina, kuigi olen naine, olen tähele pannud, et soovitakse võimuvahetust Süürias ja Iraanis. Viimases vahetus president, pole teada tema välispoliitilised eelistused! Kas Teil on meelest läinud Iraak – massihävitusrelvad, mida ei olnud, Süüria võimudele määritakse kaela keemiarelva kasutamist, kuigi on teada, et seda kasutasid mässulised. See on otsitud põhjus sekkuda riikide tasemel nn. Süüria kodusõtta. Kuidas on sõjahüsteeriaga? Sorry, unustasin Süüria sõja ettevalmistuste lingi panna: Setting the Stage for War: US Troops Deployed to Jordan, Preparations to Invade Syria? Global Research, April 19, 2013. “In testimony before the US Senate Armed Forces Committee on Wednesday, top US defense officials announced that they are deploying 200 troops of the 1st Armored Division to Jordan. They will establish headquarters near the Syrian-Jordanian border and plan for a rapid build-up, involving 20,000 or more US troops, awaiting orders from the White House to invade Syria.”

Ok, isegi mina, kuigi olen reptiloid, tean, et välispidist sekkumist Süüria kodusõtta ei tule, vähemalt tänase päeva seisuga mitte. Täpselt samuti võin suure saladuskatte all öelda, et lähitulevikus ei ründa Venemaa Eestit ja tulnukad planeeti Maa. Loodetavasti ei nüli teised reptiloidid mind nüüd salateadmiste avaldamise pärast elusalt. Mis seis on mõne aja pärast, seda küll ei tea. Küll osalevad juba täna mõlema poole peal välismaised vabatahtlikud, põhiliselt teistest islamiriikidest. Keemiarelvade kasutamise kohta minul küll nii täpset inffi pole, kas keegi on üldse kasutanud ja kes. Iraani presidendi välispoliitilised eelistused on avalikult kättesaadavad.

Kas tõesti? Ilusaid sõnu oskavad kõik poliitikud teha, aga tegelikult tõmmatakse rahvale kott pähe. Mind huvitavad pigem tema koolikaaslased, sidemed, ühingud kuhu kuulub. Selline info ütleb, milliseks kujuneb Iraani tulevik. Praegu tundub tõenäoline, et Iraani hakatakse lõhkuma seestpoolt, ilma välisriikide sõjalise sekkumiseta. Iraani puhul on häirivad vabamüürlaslikud sümbolid, mida Iraan täis on. Reptiloidile on loomulikult teada ka kõik salasidemed, salakokkulepped, tulevikuplaanid … Kuidas on inetu minevikuga? See tuletab kangesti “Araabia kevadet” meelde … Huvitavaid faktikesi … The British And U.S. Governments Installed Khomeini Into Power In 1979.  The first clue that caught my eye was the Shah’s own words. “If you lift up Khomeini’s beard,” he said, “you will find Made In England written under his chin.” Need kirjutised lollidest võiksid olla isegi naljakad, näiteks mõned aastad tagasi. Me oleme vaikselt jõudnud olukorda, kus see tekitab nördimust, kuna rumalate inimeste hulk ruutmeetri kohta hakkab ületama taluvuse piiri. Nibiru ja vereliinide teooria on üheks selliseks päästikuks mil ma hakkan tuld ja tõrva suust välja pritsima. Nii et ettevaatust …

Geneetilise mutantroboti jutust joonistub ju välja puhtakujuline vandenõuteoreetik… 😀 Salasidemed, salasümbolid, sala…. misiganes.Ja siis teadmine, kuidas asjad tegelikult on. 😀

Kahju, et mõningad pimedad on. Jutust joonistub välja ainult hirm III Maailmasõja ees. Naised ja lapsed on need õnnelikud, keda vägistatakse ja tapetakse halastust tundmata. Mida teha, see ju meeste maailm …

No see kolmas maailmasõda käib juba ammu 😀 Seda tehakse lihtsalt teistmoodi kui sajand tagasi, sest see on hoopis üks teine maailm praegu. Tegelik sõjategevus toimub virtuaalmaailmas ja üha rohkem inimesi kolib sinna elama. Mis aga reptiloididesse ja salasidemetesse puutub, siis kõik on ju avalik, nii nimekiri (need on valdavalt küll sortsid) kui ka suurem osa teemasid, mida reptiloidide ja sortside kohtumisel arutati.

Nüüd vaatan ma Teie peale alt ülesse, niikui pooljumaliku reptiloidi peale peabki vaatama, aga selle infosõjaga on pisikesed probleemikesed: Hillary Clinton admits it: ‘We’re losing the war’ “Clinton promptly volunteered that America is in an “information war and we are losing that war,” and furthermore, that “Al Jazeera is winning”.” Teie väide: Reptiloidid on võimelised erinevate allikate põhjal protsesse sünteesima ja analüüsima ei pea paika, kuna mingit arengut tänu Bilderberglastele toimunud ei ole. Pigem võib rääkida taandarengust. Teie oma supervõimetega näete läbi seinte ja olete kaugkuulja, seega teate Te täpselt, mida tegelikult räägiti ja otsustati … Irw, irw, irw,õ.

Vestlused geneetilise mutantrobotiga I

@ckrabat
Teatavasti programmeerisid nibirulased Maal geneetilised mutantrobotid, keda hiljem hakati inimesteks kutsuma. Nad pidid valitsevaid reptiloide majapidamistöödes abistama: kulda kaevandama, püramiide ehitama ning nibirulaste käsklustest aru saama, nagu robotid ikka. Selleks varustati nad ka elementaarsete teadmistega, millega nad eristusid metslastest. Skeptikute foorumis palus geneetiline mutantrobot O cookievaba Kameelion reptiloidil endale seletada, mis elu on.

Reptiloid: Reptiloidide loodud püramiidikujuline võimuhierarhia õilmitseb aga täies hiilguses: võimupüramiidi tipus on sortsid, reptiloidide käepikendused ehk inimesed, kes õpetavad püramiidi madalamatel  astmetel paiknevaid inimesi õigesti mõtlema. Sortsidest madalamal astmel on libainimesed, kelle juures võib täheldada teatavaid mõistuse algeid ning nad viivad ellu sortside tahet. Sellesse kategooriasse kuuluvad kolumnistid, arvamusliidrid, poliitikud ja muud inimeste tahte mõjutamisega tegelevad institutsioonid. Leheneegrid (uuskeeles lehepruunlased) on hierarhia eelviimasel astmel ning selle seisundi ühiskondlikku saatust võib võrrelda kiltrite, kubjaste ja aidameestega ehk need on madalamast kategooriast esile tõstetud lollid, kes peavad tagama kõrgemate klasside sideme rahvaga ning nemad peavad sundima rahvast süsteemile alluma. Hierarhia kõige alumisemal astmel on lollid.

Geneetiline mutantrobot: Vereliinide teooria on jabur ja ei saa tõele vastata lihtsal põhjusel: mütoloogia järgi olid jumalate lapsed pooljumalad, jumalannade lapsed ¾ jumalikud. See info pärineb eeposest Gilgamesh. Mütoloogilisel ajal anti võimu edasi naisliini pidi. Praegused nn. “siniverelised” on pärinud oma võimu meesliini pidi. Seega on see teooria pullikaka! Icke väljamõeldud reptiilidest kujumuutjaid pole kunagi olemas olnud, need on erakordselt haige fantaasia sünnitised. Jesse Ventura paljastas reptiilide vale (ja näitas Icke’le koha kätte): Jesse Ventura’s Conspiracy Theory – The Reptilian Elite.

Ei tasu igasuguseid nn “teaduslikke” lähenemisi ka tõe pähe võtta. Õige Sumeri ajalugu on näiteks siin.

Järjest enam tundub, et Icke oma valeinfoga on selle nn. Eliidi teenistuses, et rahvast hirmu abil vaos hoida. Kes julgeks vastu hakata mingitele ebainimlikke võimeid ja teadmisi omavatele mutantidele? Keegi ei julgeks. Muide Eliidi teadmised on olnud vabalt kättesaadavad kõigile juba 100 aastat – Sumeri, Egiptuse, Indo-Euroopa ning Ida usundid ja mütoloogiad (judaism, kristlus ja islam on neist hulga kehvemad infoallikad). Mingit muud infot Eliidil ei ole. Meid valitsevad Eliidi nime all kõige tavalisemad, mitte eriti targad, aga see-eest võimuahned karjeristid. Paistab, et inimestele on kerge valedega kotti pähe tõmmata. Irw, irw, irw. Aga, laiemalt võttes on meie kõigi sees madu-uss, mis aga ei tee inimesi kohe kindlasti reptiilideks. Pigem võiks öelda, et pikka aega on lihtsaid sümboleid valesti selgitatud. Kas seda tehti meelega, ma ei tea.

Nojah, aga siin sa lähtud juba ise nn eliiditeooriast, arvestades Icke nende hulka. Pole võimatu, et ka Icke on reptiloid, äkki ongi.

Ei, ei ja veelkord ei! Icke ei kuulu eliidi hulka, kuid pole võimatu, et “Eliit” finantseerib tema haigeid fantaasiaid ja kasutab teda enda huvides.

Nagu pole võimatu ka see, et võim on vahepeal reptiilidelt lollide kätte üle läinud, kes lihtsalt reptiilide loodud masinavärki enda huvides kasutavad 🙂

Reptiilid ei ole mingit masinavärki loonud, seda on ikka inimesed teinud. Mütoloogia järgi jätsid jumalad planeedi Maa maha peale veeuputust. Viimasena pühkis Maa tolmu jalgadelt Kreeka õigluse jumalanna Astraea. Miks peaksid UFO-lased suhtlema valetavate mõrvarlike kujudega, nagu meid uskuma püütakse panna?

Loomulikult on seda inimesed teinud, kes veel, aga võttes eeskuju reptiilidelt pärandatud süsteemist.

Sorry, aga mis on väidetavalt kristlikule alusele rajatud tsivilisatsioonil pistmist paganausuga (sealt on ju reptiilide algidee pärit) ja selle loodud süsteemidega? Kristlased hävitasid oma konkurendid üpris põhjalikult.

Mis seal vahet on, kuidas teadmine edasi antakse, kas läbi kristluse või paganluse? Kristlus muutus agressiivseks küll alles peale seda, kui ta omandati poliitikute ja võimurite poolt, aga seda on kõik usud praktiseerinud.

Aga milliseid teadmisi on jagatud läbi kristluse? Katoliiklased leidsid, et orjadele on parim kirjaoskamatus. Ka ametlik luterlus ei soosinud haridust. Kas Te mõtlete orjalikkust? Et inimesed peavad allaheitlikud olema oma jumalast seatud valitsejate suhtes.

Ka Skeptics Society tegevust koordineerib reptiloid Dinesh D’Souza, kes jagab korraldusi sorts Michael Shermerile.

Kahjuks või õnneks ei ole mul aega tutvuda selle lehega ja selle eestvedajate reptiloidse taustaga. Irw, irw, irw.

Jätame need vereliinide kehtimised hetkeks sinnapaika ja võtame kätte erinevate rahvaste pärimusmüüdid, millel põhineb ka Gilgameš. Sarnasusi on väga palju ja kui me neid omavahel kõrvutame, siis saame teatud sündmused kenasti ühele ajajoonele paigutada. Pärimusmüütide hindamisel tuleb loomulikult arvesse võtta inimkonna evolutsioonilist arengut. Ei saa nõuda sarnast perspektiivi tsiviliseerimata Austraalia aborigeenilt, Uus-Guinea metsinimeselt, neandertallaselt ja täna päeva lääne tsivilisatsioonis üles kasvanud inimeselt. Iga liik vaatab sündmustele vastavalt oma tsivilisatsiooni astmele ja seal kehtivale märgisüsteemile. Gilgamešis, Piiblis, aga ka asteekide ja maiade pärimustes on väga palju sarnaseid asju, mis on tulevastele põlvedele pärandunud läbi primitiivse loodusrahva märgilise süsteemi.

Teil on õigus. Erinevad mütoloogiad tunduvad olevat ühe müüdi erinevad tõlgendused, mis tekkisid hõimude lahku kolimisel, rännakutel lisandus uusi detaile, kuni müüdid seoti oma uue kodumaaga. Jaan Puhvel raamatus “Võrdlev mütoloogia” anna hea ülevaate indo-euroopa mütoloogiast, mis paistab olevat enamiku mütoloogiate aluspõhjaks. Tulnukate külaskäik on võimalik (ise hakkan UFOnautidesse uskuma, kui neid katsuda saan, ennem mitte), kuid mütoloogia järgi toimus see enne veeuputust, mis pidi toimuma kusagil 10 000 – 12 000 aastat tagasi. Need tulnukate ja inimeste ühised järglased hävitati, seega ei saa kaasaegse isehakanud eliidi järeltulijad neist pärineda. Tuntud “jumala pojad” on Egiptuse 5 dünastia vaaraod, Aleksander Suur, järgijate poolt muudeti selleks olematu Jeesus.

Jeesus polnud kindlasti olematu, seda väidab küll dogmaatiline neukkuteadus, aga müüdid ei tekki tühjale kohale. Andmed on suuresti pärimuslikud, sest tegemist oli meie mõistes ääremaaga, kus ajalehtede ja internetiga oli kehvasti ning omas ajas ei olnud tegemist väljapaistva ühiskonnategelasea. Ametlikku ajalukku kirjutati põhiliselt valitsejad. Küll võib tegemist olla segaverelise tulnukaga.

Kui ta selline suur imetegija oli, miks vaikisid siis kroonikakirjutajad? Miks on need üksikud katkendid, kus Jeesusest juttu, võltsinguteks osutunud?

Missugused kroonikud on temast vaikinud? Missugused katkendid on võltsinguks osutunud? Allikaid on vähe, kuid neid on olemas. Jeesus oli perifeerse piirkonna kohaliku tähtsusega avaliku elu tegelane põhivoolu meedia selliseid tavaliselt ignoreerib. Isegi selline autoriteet nagu Titus Flavius Josephus mainib.

See on üks võltsingutest, seega viiteid Jeesuse kohta kaasaegsete sulest pole. The Jesus Forgery: Josephus Untangled “The arguments of the ‘Christian Ajax,’ even Lardner himself, against it are these: ‘It was never quoted by any of our Christian ancestors before Eusebius. …” Väidetavalt olid jumalate järeltulijad blondid (Eenoki järgi), piiblis pole selle kohta küll midagi. Blondina oleks tema eriline välimus kindlasti tähelepanu äratanud, kas pole nii.

See blondi jutt on vale, bullshit, igasugust värvi reptiloide on on olemas. Kusagil pole Jeesust blondina kujutatud.

Loomulikult tuleb originaalallikatele vesi peale tõmmata ja peldikupotist alla lasta! 10) THE BOOK OF METHUSELAH
“106.1 And after those days my son Methuselah chose a wife for his son Lamech and she became pregnant by him and bore a son.
106.2 And his body was white like snow, and red like the flower of a rose, and the hair of his head was white like wool. And his eyes were beautiful and when he opened his eyes he made the whole house bright, like the Sun, so that the whole house was exceptionally bright.”

Vot siin avaldubki vahe reptiloidide ja geneetiliselt muundatud robotite, inimeste ja lollide vahel – lollid on inimeste Nibirul aretatud primitiivsem, kuid töökindlam mudel, hiljem on nad omavahel segunenud. Reptiloidid on võimelised erinevate allikate põhjal protsesse sünteesima ja analüüsima. Mutantrobotid ajavad tekstist näpuga tõde taga. Puhastverd reptiloide pole enam ammu, seepärast on reptiloid pigem sotsiaalne staatus.

Selle jutu peale paluks selgitust, mida Teie reptiloidi all silmas peate. Kuidas aru saada kes on reptiloid, kui see on sotsiaalne staatus? Reptiloidid olid Icke haige fantaasia järgi kujumuutjad. Kas tänapäevased reptiloidid enam kuju ei muuda?

Ma ei ole selle Icke töödega eriti tuttav. Mul on üks tema raamat, aga ei ole viitsinud seda läbi lugeda. Seetõttu ma ei tea, kuidas tema seda reptiilindust käsitleb, aga kindlasti ei ole tema selle teooria looja. Kujumuutjatest ma ei tea samuti suurt midagi ja eriti sellesse ei usu. Nagu ma ütlesin, puhastverd reptiloide ei ole arvatavasti üldse enam järele jäänud, seetõttu ei saa me enam rääkida bioloogilisest reptiloidsusest, vaid geneetilisest reptiloidsusest, mis võib avalduda isikute sotsiaalse staatuse läbi. Ühel või teisel isendil avalduvad reptiloidsed jooned tugevamini ja seda saab testi abil kindlaks teha. See test, millele ma  viitasin, on muidu kehtiv ning töökindel primitiivne test, aga ta on selle nimetähtede osaga absurdiks keeratud ja pole seetõttu usutav. On muidugi keerulisemaid ja töökindlamaid teste. Pealegi ei ole reptiloidinimel kodanikunimega suurt midagi pistmist. Samuti ei mängi vereliinide teooria siin suurt rolli, sest reptiloidid kasutavad järglaste üleskasvatamiseks sageli surrogaatvanemaid. Vt näiteks Maarja, Joosepi ja Jeesuse lugu, eemalda sealt müüt ning siis hakkab kõik klappima.

Minu jaoks on vastuvõetamatu vastutustundetus levitada New Age jura (antud juhul reptiilidega seonduvat!). Ka naljategemine antud teemaga võiks olla moraalselt taunitav, kuna meid ümbritsevate inimesetaoliste mõtlemisvõimetute olendite hulgas on palju kergeusklikke, kes usuvad ka loodusseadustega vastuolus olevad utoopilisi teooriaid pimesi.

Nonii. Miks me räägime tulnukate ühest külaskäigust? Samuti on võimalik, et siia jäid mingid kolooniad, kes aja jooksul inimestusid jne. Sellesse vereliinide teooria katkematusesse võib tänapäeval suhtuda teatava skepsisega, niikaua kui otseseid tõendeid pole. Mingid vereliinid hävinesid, mingid liinid kestsid edasi, aga praeguseks ajaks ei saa me kindlasti rääkida enam puhastest vereliinidest. Lihtsalt mõnes lööb reptiloidne päritolu rohkem välja kui teises ja liigilises kontekstis on ka reptiloidid tänapäeval inimesed 🙂 Jällegi ei maksa eirata ajalist distantsi, sest ajavahed on hilisemas ajas ikka tohutult kokku surutud. Võib ju vaadata, missugused arengud toimusid 2014.a. eKr. Milline oli maailm siis?

Aga palun tutvuge siis: piibli-ajastu ühiskonna väärtused.

Meie siin tavateadvuses opereerime enamasti mõnesaja aasta piires, kui teadmine on suhteliselt värske. Kõik need pärimused aastatuhandete jooksul moonduvad. Tulnukate külaskäikude juuri võib otsida tsivilisatsioonide tekkest. Miks mõnes kohas toimusid plahvatuslikud murrangud, aga mujal ei toimunud mingit arengut? Jällegi tasub otsida seaduspärasusi, mitte üksikuid fakte, alles siis saab mingeid üldistusi teha. Miks tulnukad ei ole tulnud mõnel sellisel ajastul, kui inimtsivilisatsioon on arenenud piisavalt kaugele, sellele ei oska mina vastata, aga see tähesüsteemide vaheline sõitmine ei ole lihtne ja vabalt võib 10 000 aastat olla mõnes teises süsteemis samasugune mõõde kui 10 aastat inimestel.

Millal tekkis tsivilisatsioon? Ehk annate mõne viite.

Tsivilisatsiooni tekkimine erinevates kohtades – Sumeris, Hiinas, Induse orus, Kesk-Ameerikas jne. Miks just seal? Pärimusmüüdid jumalatest võivad vabalt olla tulnukad teistelt planeetidelt, vähemasti ei saa me seda välistada ning rändplaneet Nibiru võib vabalt olla kosmoselaev, sest kuidas said harimata metslased planeeti kosmoselaevast eristada?

Te räägite endale vastu. Te viitasite “langenud inglitele” kes inimkonda õpetama tulid – nad õpetasid ka matemaatikat ja astronoomiat, seega millised harimata metslased. Ma panen seekord lingi.. Miks peab uskuma New Age jura, kui originaalmaterjalid on kättesaadavad? Müstiline element puudub – on planeet Jupiter või ka Merkuur. Kas fantaasiad kaaluvad üles tõe?

Või võtame Piiblis esineva pärimuse langenud inglitest, kes inimestele kõiksuguseid teadusi õpetasid. Mida näitavad need pooljumalad ja muud tegelased? Näiteks seda, et tulnukad said järglasi maal asuvate inimestega. Liikidevahelise paljunemise võimalus on olemas, eksisteerivad muulad, liigrid, tigonid ja tegelikult väga palju erinevate liikide järglasi. See on ju täiesti “teaduslik” seletus 🙂

Huvitav, huvitav! Piibel on usaldusväärne allikas? Ma ei usu oma silmi. Peaaegu kõik seal kirja pandud usutõed on kokku varastatud oma naabritelt.

Piibel ei ole mitte vähem usaldusväärne kui Gilgameš, Läti Henrik või Bartholomäus Hoeneke. Olenemata sellest, kust need tõed kokku on kraabitud, on need ikkagi tõed, mis ühtivad teiste selle piirkonna pärimustega. Islam on veelgi rohkem usutõdesid laenanud, aga ta on lihtsalt noorem usk. Kristluses on uue testamendi osa üsna originaalne, aga ärgem unustagem, et Jeesus ise oli usutunnistuselt judaist.

Pauluse luulutused uues testamendis ei haaku mingite kohalike tõdede ja pärimustega. Tegu on VT ennustustest valesti aru saamisega ja sisu poolest täieliku umbluuga. Seega ei midagi originaalset.

No Pauluse tekstide eesmärk ei olnud enam sündmuste kirjeldamine, vaid neile rajatud ideoloogia ehk sõnumi edasiandmine.

Kui see saladus pole, siis ehk valgustaksite mind pimedat nendest mitmetest “inglite langemistest”?

Selle kohta võib lugeda erinevatest allikatest. Isegi Piiblis räägitakse inglite mitmest langemisest.

Tundsin huvi Teie poolt mainitud mitme langemise kohta. Kas nende mässudega on samamoodi nagu Messia tulekuga? Iga ususektikene ootab oma personaalset Messiat? Igal sektil on oma inglite langemine? Irw, irw, irw.

Need võivad olla sündmuste erinevad tõlgendused. Kas need muistsed liinid on säilinud tänapäevani või on vahepeal katkenud, seda me täpselt ei tea, aga see meesliini/naisliini argument pole tõsiseltvõetav, sest igasugused asjad sh reeglid võivad ajaloo käigus muutuda. Nii on inimestel eriti varasemal perioodil esinenud matriarhaalseid ühiskondi, kuigi tänapäeval on (veel) domineerivad patriarhaadid. Samas liigub maailm Robert Merle “Kaitstud mehed” kirjeldatud ühiskonna suunas.

Patriarhaat on mõned tuhanded aastad vana, emajärgne põlvnemine vähemalt 100 000 aastat vana. Reeglid? Te mõtlete keskaegseid sugupuude muutmisi selle väidetava eliidi poolt, et eellaste hulka mõni jumalik kuju sebida? Midagi püha pole kuninglikes isikutes kunagi olnud, nende esivanemad tapsid lihtsalt kiiremini ja jäid ellu. Lisaks on kõik heledanahalised inimesed “siniverelised”, mitte ainult eliit, kuna veenid paistavad läbi naha sinistena.

Mõnel pool väidetakse, et planeet Nibiruks kutsutud kosmoselaev sai hukka koos reptiloididega. Võimalik, et selle hävitasid lollid, inimestele sarnased geneetiliselt muundatud robotid, kes võtsid Nibirul võimu üle ja jõid laeva pidurivedeliku varud ära. Pärast seda ei suutnud nad enam laeva otse juhtida ja põrutasid mõnele suvalisele planeedile otsa. Reptiilide loodud süsteem toimib ja pole võimatu, et nii mõned reptiloididki resideeruvad planeedil edasi ja ootavad omade saabumist.

Eh, oh, ah! New Age gurusid ei jõua ära siunata. Kui palju valeinfot on nad inimestele ette söötnud, mille inimesed õhinaga omaks on võtnud. Jube hakkab. Alustame teaduslikult! Babyloonia astronoomias kutsuti Nibiruks (Neberu, Nebiru) Jupiteri, ühes kirjutises ka Merkuuri. Müstilise planeediga/kosmoselaevaga on seega natuke kehvad lood. Mida põle, seda põle.

Jah noh, teeme vahet ikka nimetustel ja sündmustel. Küsimus ei ole ju selles, kas planeedi/kosmoselaeva nimi oli ikka Nibiru või midagi muud, vaid kas see kohtumine ka tegelikult aset leidis. Muide kuupäev 21.12.2012 ei saa kehtida juba sellepärast, et ajaarvestus on vahepeal mitmeid kordi muutunud ja meil pole teada kuidasmoodi nemad seal Nibirul üldse aega arvestavad. Aga kui me lähtume hüpoteesist, et Nibiru oli tegelikult kosmoselaev, võis sellega igasuguseid asju juhtuda.

Pöördume tagasi “eliidi”poolt mingi salajase, ainult valitutele mõeldud info varjamise juurde. Seda kurdate Teie ja ka erinevad esoteerikahuvilised. Kust pärineb Teie info, et eliidil on erilised teadmised? Ajakirjanduses ilmunud nupukeste põhjal, mis paljastavad vabamüürlust? Aga vabamüürlus ei ole juba pikka aega mingite salateadmiste hoidja ja edasikandja. Oma võimalikud saladused viskasid nad üle parda juba pikka aega tagasi – 19 sajandil. Vanad vabamüürluse materjalid on samuti leitavad. Templirüütlid raiusid oma saladused kirikutesse ja pühapaikadesse, samuti pani põhilised saladused kirja Wolfram von Eschenbach oma Parzival’is. Millised olid Graali kandja Repanse de Schoye iseloomulikud jooned?  “235. … Kel õige meel, aus mõtteviis, kes valest vaba …” Kuidas valib Graal omale väljavalituid? Mitte sõnagagi pole juttu mingitest suguvõsadest, salaseltsidest jne. “470. Graali (Lapsit exilis – see on kivi, mitte karikas!) peale ilmub selle isiku nimi, kes on väljavalitud, peale lugemist see kaob.”

Kus ma olen maininud vabamüürlasi jt? Suur osa sellest vabamüürlusest on liivakastimängud. Jõujooned lähevad kusagilt mujalt ja reptiloidid enamasti avalikkuse ees ei tegutse. Avalikkuse tähelepanu taotlevad ikka mutantrobotid jms seltskond, et oma sotsiaalselt staatuselt kõrgemana paista. 🙂

Kuidas on varjatud infoga lood tegelikult? Enamus tähtsamaid religioosseid tekste on kättesaadavad inglise keeles. Alustuseks selline kaev nagu Sacred text; kättesaadavad on enamus esoteerilistest tekstidest, ka alkeemiat puudutavad . Sellest arusaamiseks tuleb alustada lihtsamast indo-euroopa mütoloogiast. Nii lihtne see ongi. Jutu võib kokku võtta nii: Te räägite reptiloididest (kujumuutjad), kuid täpselt ei tea, mis need on. Icke (reptiilinduse issi) teooria on Teile tundmatu ja Te olete arendanud oma reptiilinduse teooria. Järele mõeldes olen ma ennemini tark “mutantrobot”, kui võõra infoga täidetud reptiloid.

Ma tean väga hästi, kes on reptiloidid, aga see ei tähenda, et ma olen ilusti pähe õppinud selle, mida Icke on nende kohta kirjutanud ja usun pimesi. Mida on Icke kirjutanud kujumuutjate kohta? Kas seda, et reptiilid on omandanud inimese väljanägemise? Või siis seda, et reptiilid tegutsevad, kui parasiitorganismid, kes võivad suvalise inimese keha üle võtta? Õige on pigem see teine eksistentsivorm. Üks test, mis võimaldab lihtsasti eristada inimesi ja reptiloide, ongi näiteks nende võime näha puude taga metsa ehk protsessuaalne mõtlemine. Mutantrobotid on tavaliselt ühemõõtmelised, sest nad on programmeeritud käskude täitmiseks, kulla kaevamiseks ning püramiidide ehitamiseks. Nende tegevust juhivad materiaalsed instinktid. Segaverelised ehk valdav osa inimkonnast on kahe- ja kolmemõõtmelised. Reptiloidid on vähemalt nelja- või viiemõõtmelised.

Ivar nõukogude armeest meenutab – kohaliku tähtsusega luureskandaal korteris nr.3

@jolli&ckrabat

Naabrimutt Loreida neiupõlvenimega Loo abiellunud Reha istus kirjutuslaua taga ja maalis paberile teksti, mille koostamiseni oli teda viinud pikaajaline jälitustegevus kolmandas korteris elava talle isiklikult ebasümpaatse endise mereväelase suhtes, sest märgates ühiskonnas esinevaid mädapaiseid, tuli tal aktiivse kodanikuna nendele kaaskondsete tähelepanu juhtida, et kurjategijad saaksid karistatud ja õiglus pääseks võidule. Kui proua Loreida oleks teadnud sõna eetika tähendust, siis oleks ta kahtlemata pidanud enese tegevust äärmiselt eetiliseks. Niisiis valas proua Loreida paberile kõik oma viimase kolme kuu jooksul tekkinud kahtlused naaberkorteri peremehe suhtes, tehes seda temale omasel minimalistlikul viisil. Proua Loreida haridustee oli ebaõiglaselt katkestanud järjekorras teine maailmasõda, mille tõttu ei saanudki ta rohkem haridust kui kolme klassi jagu, aga oli ta usinalt tegelenud elukestva õppega ning tema vanuses õitsvas eas daamil olid juba kujunenud kindlad väärtushinnangud ja selged vaated elule, mida ta igal võimalusel oli nõus kuulajaga raadioeetris jagama.

Proua Loreida Loo-Reha oli luuramises eriti kibe käsi. Iga vabal hetke, mis tegelikult tähendas hetki, kui ta televiisorist mõnda ülipõnevat teleseriaali nagu Punased Roosid, Armastus võidab, Vaprad ja ilusad, Saladused, Hercule Poirot, Miss Marple, Kättemaksukontor või Ment ei vaadanud, pühendas Loreida kaaskodanike turvalisuse ja moraali kindlustamisele. Ta käis järjestikku läbi kõigi korterite uksetagused ja kuulatas, kõrv vastu lukuauku, kas kusagil on midagi kahtlast teoksil. Ükskord, kui Ivar krõbistamise peale uksesilmast välja vaatas, säras talle läätsest peegeldudes vastu proua Loreida suur silm nagu reptiloidi pilk, mida Ivar oli  ulmefilmides või siis deliiriumis viibides mitmeid kordi näinud. Vaatepildist jahmunud Ivar avas ukse, aga selle peale kaotas naabrimutt tasakaalu ja kukkus esikusse vaibale pikali, ise üllatusest susisedes. Loreida kogus end küll kohe ja hakkas tänitama, et tänapäeva noortel pole enam kombeid ega viisakust, hoolimata faktist, et Ivar oli juba täisjõus mees oma parimates aastates, kellel isegi teenistus nõukogude armees jäi kaugesse enneminevikku.

Loreida luges läbi kõik majja tellitud ajalehed ja korterielanikele saabunud kirjad. Kirjad aurutas ta kohvipoti kohal lahti, luges läbi ja kleepis pärast ümbrikud kontoriliimiga uuesti kinni. Elanikud aga imestasid, et miks nende postiljon käsi ei pese, sest kõik kirjaümbrikud olid väikesi räpaseid näpujälgi täis. Samuti tüütasid naabrid postiasutust kaebustega kirjade aeglase kättetoimetamise üle, mis oli aga täiesti põhjendamatu süüdistus, sest Loreida Loo-Reha postikäitlemise kiirus oli lihtsalt madal. Vahel võttis võõraste kirjade läbilugemine mitu päeva, eriti veel siis, kui telekast tuli midagi põnevat. Kui aga ühistu koosolekutel kortsunud või vahel postkastist kadunud ajalehtede ja kirjade teema üles võeti, tõstis Loreida esimesena süüdistavalt häält ja oletas, et kõige selle taga võivad olla tulnukad Veenuselt, keda tema nägevat trepikojas tavaliselt öösiti peale suuremaid pidusid.

Lõpuks sai Loreida kirja valmis ning luges selle hoolikalt läbi. Ta mõtles veidi, kriipsutas ühe sõna maha ja asendas selle soliidsemaga. Nüüd peaks tekst täiesti korrektne ja ametlik olema, mõtles Loreida, enne kui paberi kokku murdis ning trepikotta postkastide juurde suundus. Ta libistas paberi ettevaatlikult kolmanda korteri postkasti pilust sisse ja seisatas hetke rahulolevalt. Oluline panus riigi julgeoleku tagamisse oli antud. Loreida kujutles, kuidas ta naabri-Juhani käevangus presidendi vastuvõtule saabub, uhke orden rinnas säramas. Kuidas kõik ajalehed kirjutavad, et valvas kodanik Loreida Loo-Reha tabas riikliku tähtsusega kurjategija otse pahateolt. Lubanud endale hetke unistusteks, võis ta nüüd rahu südames oma turvalisse korterisse nr.2 tagasi minna, sest varsti jõuavad koju näljased naabri-Juhan ja naabri-Juku ja ta jõuab supipoti enne tulele panna, kui teleris põnevad seriaalid pihta hakkavad. Abielu härra Rehaga armastas Loreida kommenteerida, et astus Reha otsa.

Ühel hommikul postkastist ajalehti tuues leidis Anfissa temale adresseeritud kirja. Anfissa keerutas paberit nii ja naapidi, luges veelkord ja läks sellise šokeeriva uudise peale kööki enesele üht konjakiga kohvi keetma. Asi vajas järelemõtlemist. Kohv sai kange ja seda tuli valge kurega heledamaks lahjendada, milleks kulus pool pudelit kallihinnalist jooki. Kui Anfissa oli kohvi ära joonud ja kaks pakki rubla ajast jäänud paberosse Belomorkanal peale tõmmanud, jõudis sõnumi sisu temani ja ta puhkes hääleka lörinaga nutma. Kiri oli kirjutatud koolivihikust välja rebitud ruudulisele paberile ja sinna oli suurte trükitähtedega hoolikalt pealkirjaks maalitud:  ANUNÜÜMKIRI. Edasi oli  kirjutatud TEIE MEES, kuid sõna “mees” oli rasvaste kriipsutustega maha tõmmatud ja asendatud sõnaga ABIKAASA, millele järgnes täiesti uskumatuna tunduv paljastus: PETTAB TEID!!! Alla oli kirjutatud: TUNDMATU HIATEGIA.

ANUNÜÜMKIRI
TEIE MEES ABIKAASA PETTAB TEID!!!
TUNDMATU HIATEGIA

Lõpuks Anfissa rahunes. Ah siis nii! Kõik need aastad! Mille eest? Anfissa nuuksatas. Edasi tuli lõik mahlakas mereväeargoos, aga lugejate tervise huvides ei hakka me seda siia täht tähelt ära tooma. Lisame vaid, et niigi vana maja viskas sellise tiraadi peale  kaks kihti tsaariaegset fassaadivärvi maha ja naabri kassil sündisid  sügisesed pojad enneaegselt.  Anfissa kiituseks tuleb tunnistada, et sellise ohtrasõnalise sõjalaevastiku folkloori peale oleksid kahvatanud ka mõlemad Puškinid. Kõigepealt see vanem, tuntud vene nõukogude luuletaja, kelle poeesiasse poleks kauni emakeele niivõrd väljendusrikkad finessid iialgi mahtunud. Kuid ka Puškinitest noorem, nende laeva vanemabi ja kunagine tuntud Mongoolia hokimängija, kes oma perenime päris tsaar Peetri aegselt suurtükiväelasest esiisalt, ei oleks suutnud sellist väljendusrikkust oma selgematel päevadelgi saavutada. Vaid kapten Vana Tyra, kes suutis laeva sõimamise jõul isegi kütuse otsa lõppedes alati kodusadamasse tuua, oleks mahlaka kambüüsikeele kasutajas ära tundnud oma kaotatud hingesugulase.

Anfissa teadis, et Loreida kahtlustas Ivarit juba ammu mitmenaisepidamises ja süüdistas, et korter kolmes käivad öösel tulnukad, kuigi tegelikult mängiti seal kaarte ja mängimas käisid tavalised pätid mikrorajooni kõrvalmajadest. Mitmenaisepidamise süüdistus tundus Anfissale esialgu täieliku absurdina, sest Ivari naine oli kaheksakordne Musta mere laevastiku sambomeister nii meeste kui naiste arvestuses ja kuidas ta oleks julgenud.  Siis meenus Anfissale, et mees kaob tihti prügiämbriga kahtlaselt kauaks ajaks välja. Ivar väitis küll, et ta käib Lempsi juures õppimas, et teha ära väikelaevniku paberid, sest neil oli plaan nendest osadest, mille Ivar omal ajal sõjalaevastikust pihta pani, allveelaev kokku panna ning hakata sellega kalal käima. Õppimine tundus Anfissale vähe kahtlane, sest Lempsi juurest tulles olid Ivaril alati valge kure lõhnad juures, kuigi Ivar väitis, et ta tarbis seda sihtotstarbeliselt, et kõva pea pehmemaks läheks ning teadmisi paremini omandaks.

Lõpuks võttis Anfissa otsuse vastu ning tühistas Ivari koju sisenemise viisa. Kui Ivar Lempsi juurest saabus, tavapärased valge kure lõhnad juures, ootas Anfissa teda taignarulliga ja tegi talle selgeks, mida korter number kolm territoriaalvetesse sisenemine endaga kaasa toob. Sõjaväes taktikat tundma õppinud mehena otsustas Ivar ülekaaluka jõu ees taganeda. Nüüd pidi ta taotlema varjupaika erinevate sõprade juures, keda ta oli hädas tundma õppinud. Tavaliselt ta neilt aga varjupaika ei saanud, sest sõpradel olid oma perekonnapeadega omad probleemid ja pealegi kartsid nad suurvõimu ehk Anfissa kättemaksu. Ainus, kes talle asüüli võimaldas ja oma kuudis ulualust pakkus, oli Šarik, millest tegi Ivar olulise järelduse, et koer on inimese parim sõber. Ivar tundis selgesti, et elu oli tema vastu ebaõiglane, sest samal ajal kui kõik kahtlustasid teda truudusetuses, pühendus ta uute teadmiste omandamisele nagu Siim Susi, kes ei käinud kanavargil, nagu kõik arvasid, vaid õppis hoopis õhtukoolis hobust joonistama.

Anfissale meenus, kuidas ta kunagi Musta mere äärest Ivari juurde Eestisse sõitis. Siis olid nad noored ja õnnelikud.

juuli 2013
E T K N R L P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.