Liberaalid ja konservatiivid

@ckrabat

Blogis hiljuti ilmunud Mart Helme promoartikli kommentaarides samastati parempoolsed ja konservatiivid. Kas see on päris nii? Jaotusi liberaalide ja konservatiivide, autoritaaride ja libertaaride, parem- ja vasakpoolsete vahel võib teha mitmesuguseid. Parem- ja vasakpoolsuse telg on mõnevõrra teine kui konservatiivide ja liberaalide vahel. Kõik parempoolsed pole ilmtingimata konservatiivid ja kõik vasakpoolsed pole ilmtingimata liberaalid. Konservatiivsus tähendab otsetõlkes vanameelsust ehk kellegi poliitilised vaated on konserveeritud. Loomulikult võib Mart Helme poliitiline mentor Arnold Rüütel nimetada ennast konservatiiviks, kui ta väidab, et tema poliitilised vaated pole aastakümnete vältel muutunud. Kui Euroopas jagunevad jõujooned tavaliselt parem- ja vasakpoolsete vahel, siis teiselpool Atlandi ookeani jagatakse poliitikuid konservatiivideks ja liberaalideks.

Mõisted liberaalide ja konservatiivid sisaldavad ise erinevaid arusaamu. Konservatiivid jagunevad näiteks paleokonservatiivideks, kelle jaoks konservatism on maailmavaade, aga konservatiivideks peavad end ka neokonservatiivid, kelle jaoks konservatism on usutunnistus. Viimaste seas kohtab palju endisi marksiste, kes on oma usutunnistust lihtsalt vahetanud ehk nagu ütles vürst Gabriel Viimses Reliikvias: “Me ei ole täna enam need, kes olime eile.” Tuttavate marksistlike käitumismustrite esinemine soodustas kindlasti neokonservatiivide suurt toetust Eesti teatavates poliitilistes ringkondades – see oli maailmavaade, millest nad aru said. Liberaalsus võib samuti olla nii maailmavaade, poliitiline suundumus, kuid põhimõtteliselt ka usutunnistus, kuigi viimast varianti esineb liberaalide seas harva. Neoliberaalide alla on tavaliselt liigitatud globaliseerumise ja vabaturumajanduse pooldajaid, kuigi seegi liikumine esineb omakorda mitmel erineval kujul.

Igas erinevas ühiskonnas on jälle omad jaotused. Eesti ühiskonnas võisid nii liberaalid kui konservatiivid olla vastu nõukogude võimule, kuid seda erinevatel põhjustel. Liberaalid tahtsid teistsugust ühiskonda. Nad soovisidki Lääne tüüpi liberaalset demokraatiat. Konservatiividel jälle polnud nõukogude ühiskonna vastu midagi, aga see oli nende jaoks oli lihtsalt võõras, teiste poolt juhitud. Nende jaoks on esmatähtis, et tegemist on oma režiimiga ning millisel kujul see eksisteerib, see on teisejärguline. Sellepärast kohtab konservatiivide seas palju eurovastasust, aga ka rohkem sallimatust. Liberaalid on individualistid, kes väärtustavad inimese õigust vabale arvamuseavaldusele. Konservatiivide jaoks on väärtuskriteeriumiks kollektiiv, sh riik ja selle ühtsus. Saab olla ainult üks ja ainuõige ideoloogia, mis on sellele kollektiivile omane. Liberaalid on orienteeritud rohkem tulevikku ja muutustele. Konservatiividele on oluline mineviku heroiseerimine ja alalhoidlikkus.

Kahe maailmavaate juured viivad juba religioonideni. Kindasti on budism olemuslikult rohkem liberaalsem ja islam konservatiivsem religioon, kuigi mõlemad sisaldavad erinevaid voole ja konservatiivsed budistid ning liberaalsed moslemid on täiesti olemas. Euroopa kultuuriruumis saab seda kõike lahti mõtestada muidugi kristlusepõhiselt. Lääne kirik, mis pärineb roomakatoliiklusest, on kirikuriik ja olemuselt humanistlik, inimesepõhine. Ida kirik, mis pärineb kreekakatoliiklusest, on riigikirik, olemuselt riigipõhine, mis rõhutab inimeste kuulekust riigivõimule. Kujundiliselt üle kantuna esindavad konservatiivid VT käsuõpetust, millele liberaalid vastanduvad UT armastuseõpetusega. Sellega ei taha ma väita, et nii liberalism kui konservatism oleksidki tulnud nendest kirikutest, kuid nende ideoloogilised lähtekohad on tekkinud samade skeemide järgi, täpselt samuti nagu paljud muud aja jooksul sekulariseerunud käitumisvormid.

Jaotumine liberaalideks ja konservatiivideks esindab pigem isiksusetüüpi ja see toimib mitte ainult poliitikas. Nagu ka lääneriikide valimised on näidanud, eriti Ameerika Ühendriikides, on liberaalide hulgas alati olnud rohkem loomeinimesi, sest loomingulisus eeldabki üldjuhul loomevabadust ja konservatiivide hulgas rohkem pööblit, kuigi loomulikult saab teha ka konservatiivset kunsti. Konservatiivid vajavad Juhti – kõva käega valitsejat, kes keelab, käseb, poob ja laseb. Teisitimõtlemine ei ole tolereeritud, kõik peavad käima ühte jalga, indiviidid peavad isiklikud huvid allutama kollektiivi huvidele, toimib selge eristumine omade ja võõraste vahel ja välisvaenlase olemasolu on peaaegu et kohustuslik. Konservatiivide jaoks on olulised traditsioonid ning igasugused reformaatorid ja teisitimõtlejad tunduvad neile kuidagi kahtlased.

Eestis on liberalism tihtipeale samastatud Reformierakonnaga, mistõttu on see teatavates ringkondades omandanud negatiivse alatooni. Liberaalseks erakonnaks on ennast pidanud ka Keskerakond, kuigi pole laialt afišeerinud. Tegelikult võib aga tunnistada, et Eestis liberaalseid erakondi ilmselt ei eksisteerigi ning see poliitiline nišš on sisuliselt täitmata. Eesti erakonnad on rohkem või vähem konservatiivsemad. Küsimus taandub pigem sellele, kuivõrd konservatiivne üks või teine erakond on. Kindlasti on EKRE ja Keskerakond maailmavaateliselt konservatiivsemad kui Reformierakond, IRL või SDE, sõltuvalt sellest, kuivõrd erakonnad tunnustavad liberaalidele tunnuslikku vabaduse ideed ja vastanduvad konservatiivide paleusele ehk võrdsuse ideele. Parem- ja vasakpoolne jagunemine kindlasti samal ajal toimib ning siinkohal asetuvad RE ja IRL poliitilise spektri paremale tiivale, samal ajal kui opositsioon on valdavalt vasakpoolne.

Maailmavaateliselt on Eesti ühiskond kindlasti üks Euroopa alalhoidlikumaid ja tagurlikumad, mistõttu on talle ette heidetud ka sallimatuse vohamist. Viha Vabariigi ehitamine totaalse meedia poolt on selle loogiline tagajärg. Eesti konservatiivide esiema on August Kitzbergi Libahundi vanaema, kes ütles: “Meie sugu ja võsa on kollaste juuste ja siniste silmadega; see võttis naisi ainult oma keskelt – ei ole tilkagi võõrast verd meie soontes, see on – puhas!… Meie tütred ja noorikud ei olnud ilusad, neid ei nõutud mõisa… Neli põlve tagasi, kui ühte nõuti (on sügavasti liigutatud ja lööb silmad maha) – see uputas enese jõkke.” Konservatiivse maailmavaate domineeriv positsioon ühiskonnas ongi viinud olukorrani, kus üha rohkem on kuulda igatsevaid toone kõva käe järele ja seda nii poliitilise spektri paremalt ja vasakpoolselt tiivalt.

Government is not solution to our problems, government is the problem 🙂

47 kommentaari (+add yours?)

 1. Jolli
  apr. 25, 2013 @ 08:28:23

  “…kuigi loomulikult saab teha ka konservatiivset kunsti. Konservatiivid vajavad Juhti – kõva käega valitsejat, kes keelab, käseb, poob ja laseb.”

  Kõva käega juhid on tavaliselt ka suured kunstiasjatundjad, nende lemmikmaterjal monumentaalkunstis on raudbetoon ja eelistatud mõõtkava on gigantne… :=)

  Vasta

 2. huviline
  apr. 25, 2013 @ 12:17:44

  Kuna mõisted liberaalid ja konservatiivid sisaldavad ise erinevaid arusaamu, siis tuleb vaadata, mida need mõisted tegelikult tähendavad.

  Sõna tähenduse osas, mis tuleb mingist algkeelest ja omandab antud keeles kas üldrahvaliku või akadeemilise sisu, võib tänapäeval visata kohe kõrvale akadeemilise tähenduse, kuna konkreetselt kokku lepitud pole mitte milleski. Üks ülikool ja koolkond arvab arvab ühte, teine teist.

  Üldrahvaliku arusaamise kohaselt tuleneb mõiste konservatiivsus sõnast KONSERV ja tähendab säilitamist (mitte vanameelsust, nagu artiklis ekslikult arvatakse). Konserveeritud kurgid säilivad kauem kui konserveerimata kurgid. Teine samatähenduslik mõiste on PRESERVATIIV, mis tähendab nt Tallinna kilude säilitamist või külmsuitsu moivade preserveerimist. EKRE võiks sama hästi olla ka EPRE.

  Tuleb vahet teha konservatiividel, kes on suletud vabariigis rahva säilitajad, või liidu tingimustes vabariigi säilitajad, kus on üks domineeriv rahvas. Selles mõttes ongi konservatiivid parempoolsed ja mitte vasakpoolsed. Avatud majandus, aktsept ja ofert ka teistele rahvastele, ettevõtluse soodustamine vabariigis, suhtlemine üleilmastuvas maailmas, üksikisiku vastutus oma tegude eest, need on parempoolsuse tunnused, mis on ka konservatiivsuse tunnused liidu tingimustes. Vastupidist väita tähendab eirata tegelikkust, sest me ju kuulume liitu ja iga liitu kuuluv rahvas säilitab oma näo üksnes juhul, kui suhtleb teistega.

  Kiirete protsessidega tänapäev jõudis kätte milleeniumiga (poliitikas EU tõus, tehnoloogias PC) ja konservatiivsusel on siin konsolideeriv jõud. Seevastu liberaalsusel on kombeks rääkida vabakondadest, kogukondadest, kommuunidest, jt kollektivismi ülistused, mis meenutavad kangesti unistust kommunismist, kus vabadus on kurikuulus tunnetatud paratamatus. Tunnetatud paratamatusega liberalism on teiste sõndega öeldes sotsialism, mida Eestis viljelevad RE ja KE oma valitsemisstiililt, mille eeskujud NSVL aegades. SDE aga on pigem säilitaja. IRL kaldub RE ja KE poole, eraldunud kampsunid (VIK) EKRE poole.

  Veel eelmine sajand oli konservatismi ja liberalismi tähendus teine, mida on üsna hästi kirjeldatud kommenteeritavas artiklis läbi vanaema suu A.Kitsbergi Libahundis. Libahundi peategelane on siiski Tiina, mitte vanaema, kuigi rõhu võib asetada nii ühele kui teisele, mida ENSV tingimustes Mikk Mikiver kahe erineva Libahundiga ka tegi, mis Rakvere Teatris lavastusid. Tiina on vaba hing, keda ei huvita vanaema leelotused. Hullem aga, et ka Margus ei oska seisukota võtta. Ühest küljest kisub nagu Tiina poole, teisest küljest on ka vanaema sõnades tera tõtt.

  Ma arvan, et tänapäeval otsustaks Margus preservatiivi kasuks!

  Vasta

 3. ckrabat
  apr. 25, 2013 @ 14:09:39

  Üldrahvaliku arusaamise kohaselt tuleneb mõiste konservatiivsus sõnast KONSERV.
  Just, kõigepealt tulevad meelde räim tomatis ja sprotid õlis, midagi pole teha 🙂

  Üldrahvaliku arusaama järgi ongi konservatiivid vanameelsed, kes vastanduvad progressistidele või mõnes teises kontekstis liberaalidele. Seetõttu on ka mitmed traditsioonilised institutsioonid olnud sageli konservatiivsed, kuid mitte alati. Ladina-Ameerikas võib katoliku kirik olla üsna sotsialistlik (ntx Nikaraagua, Salvador, Mehhiko), Portugali 1974 revolutsiooni käivitasid sõjaväelased, siin ei saa mingeid üldistusi teha. Täpselt samuti võivad ka loomeharitlased olla konservatiivsed.

  Eesti vasakpoolsete seas on toimunud väike lõhenemine, kus intelligents kaldub pigem toetama SDE, aga pööbel kaldub KE+EKRE poolele, kuna need räägivad neile arusaadavat keelt. See on poliitiliste protsesside koha pealt. Klassikuid tsiteerides (Ivar NA-st): pole olemas koledaid naisi, vaid on vähe viina. Loomulikult on võimalik EKRE ja muud konservid parempoolseks juua 🙂

  Vasta

 4. ckrabat
  apr. 25, 2013 @ 15:30:25

  On olemas vasakpoolsed liberaalid ja parempoolsed liberaalid, vasakpoolsed konservatiivid ja parempoolsed konservatiivid, mis oli selle jutu point. Need on hoopis erinevad teljed. Iga konservatiiv ei ole automaatselt parempoolne ja iga liberaal automaatselt vasakpoolne. Igaüks võib siin: http://www.politicalcompass.org/test
  ntx määratleda, kuhu poliitilisel skaalal ta asetub.

  Vasta

 5. huviline
  apr. 25, 2013 @ 16:02:45

  Sellised poliitkompassid on lühinägelikud ja normatiivsed, ilma vajaliku tunnetuseta, sest nt mida tähendab my country, EV või EU. Futu ja innovatsioon on neis puudu.

  Rahvusriikidest koosnev demokraatlikel alustel riigiülene moodustis (impeerium), millesarnas pole varem ajaloos eksisteerinud, mis pole föderatsioon ega konföderatsioon, muudab ka liberalismi ja konservatiivsuse mõiste tähendust.

  Vasta

 6. ckrabat
  apr. 25, 2013 @ 18:41:26

  Milles probleem, kompass paigutas valesse lahtrisse vä? 😀
  Kontrollisin, paigutusin ise just sinna, kuhu oligi arvata.

  Vasta

 7. huviline
  apr. 25, 2013 @ 19:51:59

  http://www.epl.ee/news/arvamus/samasooliste-abielud-kas-seadustada-eestis.d?id=66032158

  Ilma preservatiivita paigutub ikka sinna kuhu vaja. 🙂

  Vasta

 8. ckrabat
  apr. 25, 2013 @ 20:19:16

  Täiesti mõistlik seisukoht Ansipil.

  Vasta

 9. huviline
  apr. 25, 2013 @ 21:02:17

  Jah, selles lühikeses tekstis sisaldub iseloomulik lõik, kus selgub, et liberaal esitab konservatiivseid seisukohti. See ongi tüüpiline poliitiliste vaadete liigitamise muutuvale arusaamisele, kus vanad tunnused kehtivad vaid osaliselt, teatud mööndustega.

  Vasta

 10. ckrabat
  apr. 25, 2013 @ 21:10:48

  Mis konservatiivsed seisukohad? Suhte institutsionaliseerimine on konservatiivne seisukoht, pole vahet, kas see toimub meeste, naiste või loomade vahel. Liberaalne seisukoht on vabaabielu 🙂

  Vasta

 11. Jolli
  apr. 25, 2013 @ 21:14:40

  Vasta

 12. huviline
  apr. 25, 2013 @ 21:36:34

  Konservatiivsed seisukohad on need seisukohad, mis säilitavad ja konsolideerivad ajaloos väärtuslikuna püsima jäänud nähtuse, abielu mehe ja naise vahel. Liberalistina aga annab Ansip õiguse ka normatiivsele suhtele ehk peab õigeks pederastide omavaheline suhe seadusega piirata. See suhe on teatud armastussuhe, täpselt nagu pedofiilidel, mida liberaalid soovivad normeerida.

  Vasta

 13. ckrabat
  apr. 25, 2013 @ 21:48:53

  Mis armastussuhe? Kui on armastussuhe, siis pole vaja seda õiguslikult reguleerida. Kui tahavad lepingut, siis on järelikult tegemist ärisuhtega ja see, et ärisuhe on seadusandlikult reguleeritud ning poolte õigused ja kohustused täpselt maha märgitud, see on normaalne. Aga abielu on minevikust pärinev igand ning kui homoseksuaalid soovivad abielluda, siis järelikult soovivad nad taastada konservatiivseid igandeid. Täpselt samuti pärineb konservatiividelt homoseksuaalide soov lapsi saada.

  Vasta

 14. Jolli
  apr. 25, 2013 @ 22:33:30

  Tehke abielusuhte mõte selgeks… Kuningad abiellusid, kuna nii oli riigile (!) kasulik, näiteks sai nii sõlmida liite tugevate rivaalide vahel. Või sai sõlmida kahe nõrgema liidu tugeva vastu, hoida ära sõdu, agressioone. Või vastupidi. Mis iganes.
  Tavainimesed abielluvad aga selleks, et lahutuse puhul oleks lusikate jagamine ametlikum :=) Tegu on LEPINGUlise suhtega, iga leping sisaldab kohustusi ja vastutust, ühtlasi ka vastutust järelkasvu eest. Et ei kõnnitaks niisama minema- pole kuulnud, pole näinud. Sellepärast ongi seaduses sätestatud abielupooltena mees ja naine, sest nad on suutelised bioloogiliselt järglasi saama, millega võivad kaasneda uued juriidilised aspektid. :=)
  Samast soost isikuid huvitab ilmselt samuti lusikate jagamine, et mõni ahne sugulane ühe poole surma järel korterile küüsi taha ei saaks… Aga siis saabki ju vormistada ühisvara nagu oleks asutatud ettevõte vms, bioloogiliste järeltulijatega siin ju tegemist ei saa olla… Aga kui pooltel on lapsi eelnevatest aegadest, tegeleb sellega jällegi pärimisseadus jms. Kui inimesi kloonima hakatakse, vat siis võib tõesti keeruliseks minna, kui su kolmekümne teine ja viietestkümnes kloon pärandvaras oleva bemari pärast tülli pööravad. :=)

  Vasta

 15. Teie teooriad on elukauged
  apr. 26, 2013 @ 08:26:34

  Kui lugeda Eesti konservatiivide tekste, siis ei paista sealt küll mingit “kõva käe ihalust”: http://syndikaat.ee/news.php?uID=5201&lang=est

  Vasta

  • ckrabat
   apr. 26, 2013 @ 10:35:18

   Ega kõiki konservatiive või end konservatiividena identifitseerivaid isikuid ei saagi ühe vitsaga lüüa ja mõned neist on ka poliitiliselt platvormilt parempoolsed.
   Aga see on hoopis teine asi ja tegelikult hoopis teine poliitiline telg – kõik liberaalid pole automaatselt vasakpoolsed ja kõik konservatiivid pole automaatselt parempoolsed, mida mina väidan. Samal ajal eksisteerib Eestis ka rahvuslikku kastmesse rajatud vasakpoolne populism, mis domineerib kõiksugustes netikommentaariumites ning mille sisu on lühidalt kokku võttes järgmine:
   1. riik olgu paks (nõutakse suuremat riigi sekkumist)
   2. kord olgu majas (rangemad karistused, surmanuhtlus jms)
   3. ei sõnavabadusele (naabri-Juhan ei mölise, valitsema peab üks ja õige arvamus ning teisitimõtlejad on kurjategijad ning reeturid).
   Seda võib kokkuvõttes nimetada vasakpoolseks konservativismiks. 🙂
   Mõningaid sarnasusi võib siin leida Saksamaa natsionaalsotsialismiga (kes pidasid end ise samuti parempoolseteks, kuigi ei olnud), sest poliitilised motiivid on sarnased. Ma ei julge sama väita poliitiliste väljundite osas, kuigi siitki võib paralleele leida, kui otsida. 🙂

   Vasta

  • huviline
   apr. 26, 2013 @ 11:52:51

   Selge see, et mingi kõva käe ihalus pole konservatiivsuse tunnus.

   Samas tuleb öelda, et Teie viidatud artikli tekst on oluliselt elukaugem kui kommenteeritav artikkel, sest see kas president valitakse otse või kaude omab väga vähe poliitilist mõju olukorras kus vabariik on liidu liige. Demokraatlikus vabariigis on presidendil nagunii vähestes asjades sõnaõigust, liidus aga veelgi vähem. Lisaks arvab viidatud artikli autor, et poliitiline tuum on tänapäeval seesama, mis eelmisel sajandil esimese vabariigi ajal (vapside liikumine). Poliitika just selle poolest erinebki haldusest ja halduse ajaloost, et poliitilised motiivid on igal ajahetkel originaarsed.
   Olles ka varem mõnda A.Laiapea artiklit lugenud, siis on jäänud selline mulje, et härra ei mõista, mis tähtsus on pilkel, ja mille poolest on kriitika võimalused piiratud.

   Vasta

 16. huviline
  apr. 26, 2013 @ 08:43:04

  Mis armastussuhe? Sõna sõnalt pedofiilia. Tüüpiline liberaalne seisukoht nõuab selle piiramist normatiivselt seadusega. Sama on homofiilia. Nn tunnetatud paratamatus.Normidega piiramine on mõistlik

  @jolli
  Täpsustaks, et iga leping, mis sisaldab kohustusi, on võlasuhe. See sama leping on samal ajal, lisaks õiguse, kohuse ja vastutuse tuumale, faktisuhe ehk asjaõigusleping. Nii et loomulikult on iga seaduse järgi sõlmitav leping riigi huvides. Liberaalid ütlevad: riik, see oleme meie; konservatiivid ütlevad: riik, see olen mina (Päikesekuningas).

  Vasta

 17. Jolli
  apr. 26, 2013 @ 09:19:48

  Point oli tegelikult selles, et abiellumine ei ole (ainult) pidulik sugulaste kokkutulek ja pruudi perekonnanime vahetus. (Tänapäeval siis sageli mehe nime juurde liitmine) Pidu on lihtsalt lepingu sõlmimise tähistamine. Just see LEPING seal teeb abielust abielu, mitte jommis külalised, nilbe pulmavana või ilus ülikond ja kaunis kleit ainult üheks ürituseks. Ja seda, et tegemist on lepinguga, hakatakse tajuma alles siis, kui ükskord vaja lahku minna ja mersud ja hõbelusikad ära jagada. 🙂
  Aga vaatama peaks just sealt küljest, pidu on lihtsalt äritehingu sõlmimisel tekkinud stressi mahavõtmiseks. :=)

  Vasta

 18. ckrabat
  apr. 26, 2013 @ 10:22:48

  Jah täpselt, mitte mingisugune armastussuhe ei ole eelduseks abielule ja seda juba ammustest aegadest alates, kui ei abiellutud mitte armastusest, vaid tütred pandi mehele sõltuvalt ärilistest huvidest ning nende kaubanduslikust väärtusest. Abielu on sisuliselt ühisfirma loomine, mis peab tagama ühisfirma kasutuses oleva omandi, k.a. lapsed, heaperemeheliku kasutamise. Ammustel aegadel tootis abielule rajatud ühisfirma lapsi, keda rakendati sünnist saati ühisfirma teenistusse ja nad pidid tagama best before ületanud firma vara (vanemad) säilitamise peale nende kassutusaja lõppu. Armastus saab mingil ajal otsa, aga ühisfirma jääb 🙂
  Kui tahetakse ühisfirma tegevus lõpetada, siis tuleb jagada selle vara (sh hõbelusikad, lapsed, bemar jms). Tänapäeval ei ole aga abielu ainuvõimalik viis omandisuhete reguleerimiseks, seetõttu võib seda nimetada minevikuigandiks ning samasooliste huvi abielluda võiks nimetada minevikuigandite taastamiseks 🙂

  Vasta

 19. huviline
  apr. 26, 2013 @ 11:17:05

  Kas pedofiilidel saab armastus otsa, arstiteadus ütleb siin küll midagi muud. Samuti homodel, nende armastus ei saa kunago otsa, lihtsalt äripartner vahetub, aga armastus jääb.

  Vasta

 20. Jolli
  apr. 26, 2013 @ 11:44:48

  “Abielu on sisuliselt ühisfirma loomine, /…/ Kui tahetakse ühisfirma tegevus lõpetada, siis tuleb jagada selle vara (sh hõbelusikad, lapsed, bemar jms).”

  —-
  See on loomulik. Kui ettevõte likvideeritakse, siis lähevad varad, kui neid on, asutajate vahel jagamisele…
  Kui firma (ehk abielu) on olnud tulemusrikas ja vara on osatud kasvatada (lisandväärtus), siis on mida jagada. Mõnel aga on jagada ainult võlad ja sellised osanikud (abikaasad) peaksid põhimõtteliselt äriseadustiku alusel karistatud saama ja tulevikuks ärikeelu- sest kas me selliseid firmasid tahtsimegi? ei tahtnud. Kui oleks abielukeeld äpardunud abielupaaridele, oleks vähem ka lahutusi. :=)

  See nn armastus aga on biokeemilis-elektriline protsess inimajus, mis ergastub teatavale ärritajale… Mehe puhul kenale naisele ja naise puhul likviidsele “isasele”, kellel on sulli, feimi ja respekti. Mida rohkem, seda suurem armastus tuleb. Vahel on ka häireid- kui peretütar tõmbab perest minema mingi puupalja hipist kidramehega, aga igas äris on praaki. Niisiis on armastusel ratsionaalne aspekt ja armumisega ei tasu seda ka segi ajada. Armumine kui hetke-emotsioon võib ju tekkida ka mõne sulli-respekti-ja-feimi omava kaubamärgi suhtes. Kui sa tunned, et ego vajab upitamist ja ainult bränditoode suudab sind mudast välja sikutada, siis armub inimene bemmidesse, gutsi-kottidesse või bossipintsakutesse…. Aga see ei ole armastus ja kaugeltki ei ole see abielu. :)= Lihtsalt inimene tunneb, et saavutab ühiskonna lugupidamise läbi lugupeetavate asjade omamise… See on ka põhjuseks, miks firmatooted on kallimad kui tavalised tooted. Tegelikkuses ei kulu ju bemmile rohkem metalli kui ütleme Kiale. :=)

  Vasta

 21. Jolli
  apr. 26, 2013 @ 12:07:50

  Peaks vist siiski teemas vasak-parempoolsuse juurde nüüd tagasi jõudma. Mida parempoolset (aga siin on väide, et Eesti konservatiivid on parempoolsed, EKRE peaks ju olema moodustunud maaliitlastest.) on näiteks põllumajandustoetustes? Äri nagu iga teinegi. kas taksojuhtidele või vürtspoodnikele makstakse iga-aastast toetust? Ei maksta- kui äri ei õitse, keri parematele jahimaadele. Hetkel siis võetakse Euroopa taksojuhtidelt ja poodnikelt ja jagatakse maaraffale.
  Aga mis siis juhtub, kui Eesti muutub netomaksjaks, nagu Ligi lubab? Milline nutt, hala ja hammastekrigistamine siis lahti läheb? Ei kesta need euroseitseaastakuplaanid ka nii raudselt midagi, kui pappi ei ole, siis pappi ei ole. Kriisid on w kujulised ja siinse ettevõtlusega ehk katteallikatega on juba aastaid kööga, eurosse hakkab see kõik alles jõudma. Kes maksab? Kui nõutakse suuremat riigi sekkumist (põllumajandustoetused peavad tõusma!), Kord olgu majas (Miks saavad prantslased-itaallased-kreeklased rohkem nutsu?), nõuame võrdsustamist! Siis mida parempoolset selles on? Turul ei lasta ise-reguleeruda, andetumaid upitatakse (toetused), paremaid lõigatakse tagasi (tootmiskvoodid). Nähtamatust käest on asi kaugel.
  Süsteem ise vist tekkis näljases Euroopas peale 2 MS, aga täna on poed toitu täis. Lisaks soosivad toetused kolhoose, ehk suurtootjaid. Millisel väiketalunikul oleks võimalik harida 1000 hektarit ja omada vajalikku tehnikat? Niisiis on juba ühed eelisseisundis juba oma haarde tõttu, mastaabiefekt.

  Vasta

 22. huviline
  apr. 26, 2013 @ 12:10:08

  Armastuse defineerimine on naljakas, mina jätaks defineerimata, kunagi proovis armastust defineerida Aleksander Pulver (psühholoog), aga jooksis omadega rappa.
  Seni kuni armastus on defineerimata, võib armastuse riigiväliseks lugedas. Defineerituna saab armastusest riigi asi, nii nagu abielu praegu, sest kõik seadused toimivad defineerivatele normidele tuginedes.

  Teemasse jäädes, armastusel on konservatiivne iseloom, aga liberaalid soovivad kõike defineerida.

  Vasta

 23. Jolli
  apr. 26, 2013 @ 12:12:05

  Ehk siis: Tooge kolhoosid tagasi, aga las eurooplased maksavad selle kinni, on täiesti adekvaatne loosung, mida Huviline siin kahtluse alla seadis.

  Vasta

 24. huviline
  apr. 26, 2013 @ 12:18:53

  @huviline

  Tuleb vahet teha konservatiividel, kes on suletud vabariigis rahva säilitajad, või liidu tingimustes vabariigi säilitajad, kus on üks domineeriv rahvas. Selles mõttes ongi konservatiivid parempoolsed ja mitte vasakpoolsed. Avatud majandus, aktsept ja ofert ka teistele rahvastele, ettevõtluse soodustamine vabariigis, suhtlemine üleilmastuvas maailmas, üksikisiku vastutus oma tegude eest, need on parempoolsuse tunnused, mis on ka konservatiivsuse tunnused liidu tingimustes. Vastupidist väita tähendab eirata tegelikkust, sest me ju kuulume liitu ja iga liitu kuuluv rahvas säilitab oma näo üksnes juhul, kui suhtleb teistega.

  Vasta

 25. Jolli
  apr. 26, 2013 @ 12:28:52

  Näide sotsialismist: Miks on poes piim kallis? Hinda saab langetada ainult mahtude suurenemine turul. Miks mahud ei suurene? Kvoot ei luba rohkem toota. Tulemus- piim on kallis. ;=) Ja nii ka muude toodetega, kus on kvoodid.

  Ja nüüd kapitalismi juurde: okei, kuskil on oht, et kui hind langeb, siis ei saagi enam toota, ei tasu ära. Aga see ongi nähtamatu käsi- toodavad need, kes suudavad olla innovatiivsed ja hoida kulud madalad. Näiteks robotfarmid… Investeeringud on suured, aga ametiühingutega jamamist ei ole- pole ju inimtöötajaid. 😛

  Vasta

 26. Jolli
  apr. 26, 2013 @ 12:44:43

  -Tuleb vahet teha konservatiividel, kes on suletud vabariigis rahva säilitajad, või liidu tingimustes vabariigi säilitajad, kus on üks domineeriv rahvas.-

  suletud vabariik võib välja näha nagu saar, mille piire kaitsevad raudbetoonist tõkked ja ajude väljavoolu piiravad jääkarud… :=) sarnast riiki ehitati 1/6ndikul ja üksikud paadipõgenikud said kuulsaks, kui suutsid lahkuda.
  praegu võib lahkuda iga tegelane, kes piletiraha kokku saab, aga kangelaseks tuleb tal endal end üles töötada, näiteks osata mingit ala paremini, kui seda osatakse läänes. selline asi võib osasid ärritada küll, staaristaatusesse enam niilihtsalt ei tõuse. 🙂

  Vasta

 27. huviline
  apr. 26, 2013 @ 15:24:15

  “Kujundiliselt üle kantuna esindavad konservatiivid VT käsuõpetust, millele liberaalid vastanduvad UT armastuseõpetusega.”

  Ülaltoodu tundub adekvaatne.

  Probleem on siin selles, et konservatiivsele VT käsuõpetusele vastandub liberaalne UT armastuseõpetus, mille reaalseteks väljunditeks on viktoriaanlus, revolutsioonilisus (Prantsuse revolutsioon, Suur sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon) ja tänapäeval keelumajandus, mille vilju me liidus alles hakkame maitsma.

  Liberaalid ise ei saa liberalismist kui tunnetatud paratamatusest, st vabaduse piiramist keeldudega demokraatlikult, kunagi aru, sest nad võrdlevad ennast konservatiividega. Keelumajanduse pooldajad peavad seda paremaks käsumajandusest. Tegelikult võib keeldumajandus kruvid kõvemini kinni keerata kui seda käsumajandus kunagi võimeline saab või sai olla. Isegi eneseregulatsioon tähendab liberaalide jaoks selle reguleerimist seadusega.

  Ülaltooduga aga ei ole tahetud promoda vabariigi konservatismi (Mart Helmet), vaid pigem nõustutakse Hardo Pajula majanduskommentaaris tooduga, selle nädala teispäevane Postimees (veebis maksuline), kus mainitakse uut jõudu indigolasi, kes annavad ka konservatismile kindlasti uue värvingu.

  Vasta

 28. Jolli
  apr. 26, 2013 @ 16:19:22

  Uus jõud indigolapsed ehk lihtsalt lollide uus põlvkond. :=) Järgnevad kristallilapsed. Eelnevad neile aga maisilapsed ja tatralapsed.

  Vasta

 29. ckrabat
  apr. 28, 2013 @ 08:01:00

  Mitte just vähetähtis asjaolu 😀
  Vananevad liberaalid saavad aga rohkem seksi – kui poliitilised vaated muidu rahulolu eluga ei mõjuta, siis kõige konservatiivsemate meeste seksuaalelu lakkas keskmiselt 68-aastaselt. Kõige liberaalsemate vaadetega mehed nautisid seevastu aktiivselt voodirõõme veel 80ndatel eluaastatelgi. «Ma konsulteerisin selle küsimuse puhul uroloogidega,» märkis Vaillant. «Neil pole õrna aimugi, miks see nii on.»
  http://www.naine24.ee/1216294/75-aastat-kestnud-harvardi-uuring-tegi-kindlaks-mida-on-onneks-vaja/

  Vasta

 30. ckrabat
  apr. 28, 2013 @ 08:18:51

  Ülaltooduga aga ei ole tahetud promoda vabariigi konservatismi (Mart Helmet), vaid pigem nõustutakse Hardo Pajula majanduskommentaaris tooduga, selle nädala teispäevane Postimees (veebis maksuline), kus mainitakse uut jõudu indigolasi, kes annavad ka konservatismile kindlasti uue värvingu.
  Mõeldud on vist seda ariklit.
  http://pluss.postimees.ee/1211192/hardo-pajula-magister-margarita-avastus/
  See indigolaps alustab seal tõdemusega, et nad ei ole vasak- ega parempoolsed, liberaalid ega konservatiivid. Sellel konfliktil (hisp. indignados) on teised põhjused: põlvkondadevahelised. Pajula:
  “Säärase määratu põlvkondadevahelise jõukuse ümberjagamise juures on võtmeroll olnud aga just võlasuhetel – eriti just reipa laenukasvuga köetud kinnisvarahindadel. Beebibuumi põlvkond ostis oma majad ja korterid enne suuremat hinnatõusu ja lasi seejärel inflatsioonil oma laenud ära süüa. Järeltulijatega on lugu vastupidine: vähenegi kinnisvara on soetatud tsükli tipus ning surutisega kaasnev deflatsioonisurve ei lase laenukoormal kergeneda.”
  See vastuolu on sarnane burksiputkade laste ja neukkude vahelise konfliktiga. Kui neukkud muretsesid oma kinnisvara riigi toel korterijärjekordades, siis burksiputkade lapsed on sunnitud võlgu elama. Kus su noor pere elab? Autos elab 🙂

  Vasta

 31. Jolli
  apr. 28, 2013 @ 09:07:03

  http://podcast.kuku.ee/2013/04/27/majandusruum-2013-04-27/

  Täitsa hea saade oli. Et kuidas rikkust (millest ei pääse kahaneva maailmamajanduse tingimustes.) ümber defineerida Ntx: kui sul on kaks kuuske, siis on sul keskkond, aga majandus ei kasva. Saed kuused seibideks, majandus kasvab, aga enam ei ole vaadet. :=)

  Vasta

  • ckrabat
   apr. 28, 2013 @ 10:22:51

   Mõned mõtted sellest saatest:
   Traditsioonilised majandusmudelid tänapäeval enam ei toimi. Edukas on see, kes mõtleb uusi asju välja. Makstakse sellele, kes on on innovaatiline. Konservidega räim tomatis ja sprotid õlis kaugele ei sõua.
   Ratsionaalsus on individuaalse käitumise printsiip. Lollide jõud peitub kollektiivis, neid on palju 🙂

   Vasta

 32. ckrabat
  apr. 28, 2013 @ 13:33:23

  Vasakpoolsete konservatiivide unistus paksust riigist, ordnungist ja vaikivast naabrijuhanist.

  Süüdlase ja ohvri keerukad vahekorrad
  http://arvamus.postimees.ee/1217774/suudlase-ja-ohvri-keerukad-vahekorrad/
  Muidugi pole miski sajaprotsendine. Uurimused näitavad, et ka Saksamaal kohtas samu meeleolusid, mis on meile tuttavad nõukaajast. Ega ikka kõik ei uskunud riigiisakeste plära: isekeskis vahel muiati või löödi käega. Saksamaal – vastupidiselt müüdile – ei olnud toidu- ega kaubaküllust. Paljud asjad olid kogu aeg kaardi peal ja nende hulk kasvas.
  Ükski tavasakslane ei saanud kätte oma Volkswagenit, milleks oli kogunud raha vastavale kontole. Kuulsate puhkekodude kvaliteet oli kesine jne. Tööpuudus küll likvideeriti, aga osalt tänu madalapalgalistele maa- ja hädaabitöödele ning «loovale statistikale». See-eest parteinomenklatuur õilmitses.
  Samas tundsid kõik, isegi paljud endised kommunistid ja sotsiaaldemokraadid, uhkust, et Saksamaa pühkis minema Versailles’ leppe, võttis tagasi Saarimaa, Elsass-Lotringi, hiljem Austria, Danzigi, Memeli. See tähendas ju Saksamaa hiilguse taastamist. Goebbelsi propaganda raius, et küllus tuleb majja niipea, kui sõda on võidetud. Siis hakkab kõikjalt allutatud Euroopast head ja paremat kokku voolama. Müüti, et Saksamaa peab laienema, uskus enamik. Seda kuuleme ka filmi avastseenis. Saksa sõdurid ei läinud kedagi vabastama, vaid vallutus- ja röövsõtta – täiesti teadlikult.

  Vasta

 33. huviline
  apr. 28, 2013 @ 20:24:07

  Liberaal ütleb: moraalsed värdjad, konservatiiv ütleb: patused jätised, Maksim Gorki ütleb: ühiskonna heidikud.

  Vasta

 34. ckrabat
  mai 13, 2013 @ 07:10:47

  Tanel Vallimäe: väärikus, individualism ja Eesti liberaalid
  http://arvamus.postimees.ee/1232916/tanel-vallimae-vaarikus-individualism-ja-eesti-liberaalid
  Liberalistlik mõtteviis ei nõua rikaste puudumist või klassideta ühiskonda, kuid see nõuab võrdväärsuse jaatust ja üleoleku eitust. Valida ei ole eluvõõra idealismi ja poliitilise kompetentsi vahel. Näpuga viibutamisel, patuoinale osutamisel, kategoriseerimisel ja isalikul moraliseerimisel ei ole liberaalse poliitika rakendamisel mingit tähtsust. Kui liberaalses poliitikas moraal üldse mingit rolli mängib, siis tähenduses, et poliitikud ise peavad olema moraalsed. Sel määral, kui see neil korda läheb, on võim läbinähtav ja mõistuspärane.

  Vasta

 35. ckrabat
  mai 13, 2013 @ 07:19:09

  Kollektiivne mõttelaadi on tulnud Maa peale ilmselt lollidega, sest lollide jõud peitub selles, et neid on palju. Üksik loll pole võitlusväljsal keegi. Lollide kollektiivne mõttelaasd pärineb samuti Nibirult – reptiloid ütles, kuidas õige on ja lollid kordasid seda karjas järele.

  Vasta

 36. ckrabat
  mai 27, 2013 @ 13:26:21

  “This is just another case of the politically correct liberal media refusing to tell the truth about radical Islam,” she said.
  http://dailycurrant.com/2013/04/22/sarah-palin-calls-invasion-czech-republic/
  Sarah Palin Calls for Invasion of Czech Republic.

  Vasta

 37. ckrabat
  dets. 12, 2014 @ 23:03:15

  Viimase üheksa kuu jooksul oleme liigagi tihti kuulnud, et hoopis liberaalse demokraatia aeg on läbi. Eriti murettekitav on see, et me ei kuule seda ainult meie idanaabrilt. See nägemus kogub populaarsust ka Euroopa riikides.
  Kommunismi asemel asetab täna end liberaalse demokraatiaga vastamisi uuskonservatiivne marurahvuslus, milles usuline fundamentalism sulandub autoritaarsuse imetlusega ja imperialistlike hoiakutega. Teisisõnu, tegu on tänapäevase versiooniga tsaar Nikolai I vene identiteedi kolmetahulisest määratlusest – ortodoksi usk, “narodnost” ja autokraatia.
  Küsitluste järgi toetab praegu 80 protsenti venelastest Krimmi annekteerimist sõjalise agressiooni teel. Krimmi territooriumi Anschluss’i õigustati sealsete rahvuskaaslaste olemasoluga – kasutan Anschluss’i mõistet teadlikult, sest tegu on sarnase protsessiga, ja sama õigustusega, mida nägime aastal 1938.
  http://epl.delfi.ee/news/arvamus/toomas-hendrik-ilves-parim-viis-olukorraga-toimetulekuks-on-rakendada-venemaa-suhtes-ohjelduspoliitikat?id=70356145

  Vasta

 38. personainfieri
  märts 22, 2015 @ 09:33:21

  Venemaal tuleb kokku Euroopa konservatiivide foorum
  http://windowoneurasia2.blogspot.be/2015/03/russia-hosting-europes-neo-nazis.html

  Vasta

 39. ckrabat
  juuli 19, 2015 @ 23:27:05

  Konservatismi kolm sammast
  http://nihilist.fm/konservatismi-kolm-sammast/
  Hibbing jt järgi on konservatiividele omane märgata rohkem negatiivset kui positiivset (negativity bias) mistõttu on nad psühholoogiliselt rohkem häälestatud negatiivsetele stiimulitele keskkonnas. Näiteks reageerisid konservatiividest katsealused kiiremini ohtlikele ja hirmutavatele stiimulitele (suured ämblikud näos, avatud haav vakladega jms).
  Konservatiivide ideoloogia (tugev sõjavägi, politsei, immigratsioonivastasus jne) sobitub hästi kartlikule ja muutuste suhtes skeptilisele valijale. See kehtib nii eri uurimismeetodite kui ka teistsuguste valimite ja riikide puhul. Konservatiivid keskenduvad negatiivsele kiiremini, jälgivad seda kauem ja on negatiivsest rohkem häiritud. Seega võib väita, et konservatismi eesmärk on vältida ebameeldivat.

  Vasta

 40. personainfieri
  sept. 08, 2015 @ 09:05:04

  Mõistliku inimese võimalused ennast Eesti ühiskonna huvides teostada järjest ahenevad.
  http://epl.delfi.ee/news/arvamus/reformierakonnale-ei-olegi-alternatiivi?id=72389621
  Ma ei saa öelda, et ma parempoolse liberaalse ilmavaatega inimesi üldse ei mõistaks. Ehkki ma paljudes asjades nendega ei nõustu, saan sisimas hästi aru hoiakust, mis peab individuaalset vabadust kõrgeimaks väärtuseks ja eelistab paljude oluliste asjade toimesaatmiseks usaldada pigem eraviisilisi algatusi kui riiklikke struktuure. Need viimased on ju teadagi aeglased, kohmakad ja nii rumalad, kui rumal on kõige rumalam otsustusketis olev ametnik. Arvan sedagi, et parempoolsetel liberaalidel on olnud Eesti kiires arengus, eriti taastatud iseseisvuse algupoolel, väga suuri teeneid, mis on edendanud kogu rahva elujärge. Ebaloomulikku asendisse surutud ühiskonna ringutused ja sirutused oleksid võinud ka märksa kehvemaid tulemusi anda.

  Totaalne seiskumine kõigis valdkondades, raamatupidamise ülevõim igasuguse loomingulise ja uuendusliku mõtlemise üle ning avaliku poliitilise debati kanaliseerimine madalamate instinktide väljaelamisse on tekitanud olukorra, kus mõistliku inimese võimalused ennast Eesti ühiskonna huvides teostada järjest ahenevad. Valitsuse poliitika ei ole liberaalne. See ei ole ka reaalpoliitika. See on libareaalne. Riigi tegelikud probleemid ei tundu mitte kedagi huvitavat. Kogu ühiskonna jätkusuutlikkust ohustavatest protsessidest rääkimise asemel arutlevad ministrid tõsimeeli burkade keelustamise üle. See ei ole isegi naljakas. See on hale. Mõnikord ka andestamatu: kui sotsiaalkaitse minister nõustub küll avalikkusele kinnitama, et pagulaskeskuse süütamine tuleb igal juhul hukka mõista, kuid ei unusta kohe lisamast, et nõndaviisi soovis kurjategija ilmselt esmajoones anda hoogu ühiskondlikule debatile ja üldse, need päris mölakad, need on ikka need sallivuse jutlustajad. Kui see on ühe partei juht, siis on see partei ju lakanud olemast. Tegelikult on asi veel hullemgi. IRL ei ole saanud hakkama oma ajaloolise ülesandega, mis seisnes tõeliste natside kapis hoidmises. Praegu on sel parteil kaht liiki toetajaid, kellest ühed võiksid sama hästi kuuluda ka EKRE-sse, teised Vabaerakonda. Ja mõlemaid ei ole võimalik samas lauses kõnetada. Aga väärikalt laiali minna IRL ka ei suuda, riigipiruka lõhn on ju nii magus. Sestap polegi midagi teha, esialgu peab haledus jätkuma.

  Vasta

 41. ckrabat
  sept. 25, 2015 @ 21:26:35

  Vasta

 42. ckrabat
  sept. 14, 2016 @ 18:51:10

  Kentucky Gov. Matt Bevin says bloodshed may be needed to protect conservatism
  http://www.yahoo.com/news/kentucky-gov-matt-bevin-says-bloodshed-might-be-165058821.html
  Kentucky Gov. Matt Bevin said conservatives may need to turn to physical violence in order to protect the United States against contemporary liberalism.

  ma ju räägin, et jooge, ärge süstige

  Vasta

 43. Trackback: Persona in fieri edekabel TOP-500 aastatest 2010-2016 | Persona in fieri
 44. personainfieri
  aug. 10, 2017 @ 17:48:53

  Vasta

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

aprill 2013
E T K N R L P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: