Iisraeli mõistatus IV – Knesseti valimised 2013

@ckrabat

Käesoleval nädalal toimusid Iisraelis järjekordsed riigi parlamendi Knesseti valimised, mis lõppesid küll oodatult kahe valitsuserakonna baasil tekkinud revisionistlike sionistide koalitsiooni  Likud Yisrael Beiteinu võiduga, kuid see võit tuli oodatust väiksema ülekaaluga. Esialgsete tulemuste järgi võitis peaminister Benjamin Netanyahu juhtimisel toimiv koalitsioon vaid 31 kohta 120st senise 42 asemel. Teise tulemuse tegi aga uustulnuk Yesh Atid (Seal on tulevik) populaarse ajakirjaniku Yair Lapidi juhtimisel. Yesh Atid on 19 parlamendikohaga tõusnud kõige tugevamaks liberaalset sionismi esindavaks erakonnaks. Vasakpoolne töösionistide Tööpartei Shelly Yahimovichiga võitis juurde kaks kohta ning neil on uues Knessetis 15 kohta.

Religioosse sionismi esindajate pooldajaskond kasvas. Rahvusäärmuslaste erakond HaBayit HaYehudi (Juudi kodu) Naftali Bennetti  juhtimisel, kellele prognoositi suurt valimisedu, kogus 12 kohta (+9), siseminister Eli Yishai ortodoksne Shas 11 kohta ning Ühendatud Toora Judaismi koalitsioon Yaakov Litzmani juhtimisel 7 kohta. Uus tulija, endise Kadima liidri ja välisministri Tzipi Livni liberaalne Hatnuah (Liikumine) ja vasakpoolne sotsialistlik Meretz  (liider Leedus sündinud Zahava Gal-On) said 6 kohta. Iisraeli araablaste rahvuslaste koalitsioon Ra’am (Ühinenud Araablaste Nimekiri)–Ta’al  Ibrahim Sharsuriga eesotsas kogus 4 kohta, nagu ka äärmusvasakpoolne juute ja araablasi ühendav Hadash (liider Mohammad Barakah). Veel üks araablaste erakond, liberaalne Balad Jamal Zahalka juhtimisel sai 3 kohta ning valimiste suurim kaotaja on Ariel Sharoni ja Shimon Peresi loodud  liberaalne Kadima  Shaul Mofazi juhtimisel, keda esindab uues Knessetis vaid 2 saadikut.

Analüüsides Knesseti valimiste tulemusi erinevate sionismi voolude (vt Iisraeli mõistatus III) raames ning 120 koha jagunemist, kogusid konservatiivsed revisionistlikud sionistid kokku 31 kohta (varem 42), liberaalsed põhivoolu sionistid 27 (28) kohta, sotsialistlikud töösionistid 21 (16 kohta), religioossed sionistid 30 (23) kohta ning muud (põhiliselt araablased) 11 (11) kohta. Kohti said juurde sionismi kaks äärmust, religioossed sionistid ja töösionistid, neid kaotasid aga konservatiivsed revisionistlikud sionistid. Liberaalsete sionistide hääled läksid Kadima asemel uutele tulijatele Yesh Atidile ja Hatnuahile. Kokku annab see parlamendis patiseisu lähedase olukorra, kus revisionistlikud ning religioossed sionistid said kokku 61 kohta ning mõõdukamad erakonnad (liberaalsed ja töösionistid ning araablased) võitsid 59 kohta. Viimane koht parlamendis läks välisesinduste, vangide ning sõjaväelaste häälte ülelugemisel “Juudi kodu“ esindajale Shuli Moalemile, kes lükkas parlamendist välja araablasest veteranpoliitiku Taleb el-Sana Ra’am–Ta’al  nimekirjast ning tagas valitsevale koalitsioonile uues parlamendis ülinapi ülekaalu.

Suurim nimekiri Knessetis on endiselt  Likud Yisrael Beiteinu, mis koosneb parempoolsest Likudist ja Iisraeli tugevat venekeelset kogukonda esindavast Yisrael Beiteinust, mille liider, Moldovast pärit Avigdor Lieberman, pidi korruptsioonisüüdistuste tõttu detsembris välisministri portfelli loovutama. Revisionistlikele sionistidele ei piisa religioossete sionistide toetusest, vaid tugevama koalitsiooni tarvis peavad nad kaasama mõne liberaalse või vasakpoolse erakonna. Netanyahu eelmises valitsuses osales Tööpartei kunagise peaministri Ehud Baraki juhtimisel, kes aga lõhenesid ning valitsuskoalitsiooni toetavatest sotsialistidest moodustas Barak uue tsentristliku erakonna Sõltumatus. Eelmise aasta lõpus teatas Netanyahu valitsuses kaitseministri portfelli omanud Barak aga poliitikast loobumisest, mis kuulutas lõppu ka tema erakonnale, kes loobus valimistel osalemisest. Hoolimata valimiskaotusest säilitas peaminister Benjamin Netanyahu suure tõenäosusega peaministri portfelli ning ta on juba kutsunud teise koha saanud Yesh Atidi uude valitsuskoalitsiooni.

Yesh Atid osales valimistel populistlike loosungitega võitlusest korruptsiooni vastu ning nad välistasid seniste Knesseti liikmete lülitamise oma nimekirja. Mõneti meenutab  see kunagist Res Publica esile kerkimist Eestis ja seetõttu võib nüüd jälgida, kas nad lahustuvad samamoodi Iisraeli poliitilises süsteemis ning võtavad Netanyahu kutse valitsuskoalitsiooni astumiseks vastu. Lapid on pidanud koostööd valitseva koalitsiooniga võimalikuks, kuigi valimiste ajal tegid nad koostööd opositsioonilise Tööparteiga. Iisraeli-Palestiina suhetes toetavad nad kahe riigi poliitikat ning Yair Lapid on väitnud, et kahe riigi vahele tuleb ehitada tugev müür. Peaminister Netanyahu pidas uue valitsuse kolmeks põhiliseks prioriteediks traditsioonilise riigi julgeoleku tagamise kõrval koormuse võrdsemat jaotust ühiskonnas (sh ajateenistuse reform), elamuehitusprogrammi ja valitsussüsteemi reformi, mis olid olulised küsimused Yesh Atidi valimisprogrammis. Teine uustulnuk, Hatnuah, ühendab paljusid endiseid Kadima prominentseid liikmeid, kuid nendega ühinesid ka kunagised Tööpartei liidrid Amram Mitzna ja Amir Peretz. Tzipi Livni on esitanud kolmeetapilise Palestiina küsimuse reguleerimise programmi Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu kaasamisega erinevatel etappidel.

Yesh Atid kasutas valimistel võrdsustavat loosungit „ajateenistus kõigile Iisraeli kodanikele“, mis on viimasel aastal olnud Iisraeli sisepoliitika üks enam debateeritud sõlmpunkte. Käesolevate parlamendivalimisteni oleks äärepealt jõutud juba möödunud aastal, kui Iisraelis toimusid pingelised debatid Tali seaduse üle, mis käsitleb ortodokssete judaistide yeshiva üliõpilaste ajateenistuskohustust.  Yeshiva on spetsiaalne õppeasutus judaistliku religiooni, Talmudi ja Toora omandamiseks. Varem ei olnud yeshiva üliõpilased ajateenistuse kohustusest küll vabastatud, kuid neil võimaldati õpingute eesmärgil saada pikendust, kuni nad vabanesid teenistuskohustusest eluea või laste tõttu. 1999.a. kutsus tollane peaminister Ehud Barak kokku spetsiaalse toimkonna endise Iisraeli Ülemkohtu kohtuniku Tzvi Tali juhtimisel küsimust lahendama. 2002. aastal võttis Knesset  vastu Tali seaduse, mida 2007.a. pikendati veel viieks aastaks. Seadusega peavad yeshiva üliõpilased 22-aastaselt aasta jooksul otsustama, kas nad läbivad 12-kuulise tsiviilteenistuse või lühendatud 16-kuulise sõjalise väljaõppe. Kui 1974.aastal moodustasid yeshiva üliõpilased kõigest 2,4% ajateenistuse kohuslastest, siis 1999.a. oli nende osakaal tõusnud juba 9,2%-ni ning 2012.a. u.15%-ni.

21.veebruaril 2012.a. tunnistas Iisraeli Ülemkohus Tali seaduse Iisraeli põhiseadusega vastuolus olevaks, kuna eirab kodanike võrdse kohtlemise põhimõtet.  Otsust toetas vasakpoolne Meretz, kuid ka mitmed sekulaarsed poliitikud erinevatest erakondadest, sh Kadima liidrid Tzipi Livni ja Shaul Mofaz, aga ka seadust menetlenud parlamendikomitee esimees, Kadima poliitik Yohanan Plesner ning valitseva Likudi värvikas parlamendiliige, feministist ortodoksne judaist Tzipi Hotovely. Peaminister Netanyahu võttis diplomaatilisema positsiooni ja rääkis  vajadusest uue seaduse järele, mis arvestaks enam Iisraeli ühiskonna liikmete võrdõiguslikkust. Kaks ortodokssete juutide poliitilist parteid, Shas ja Ühendatud Toora Judaismi koalitsioon, kes mõlemad osalesid peaminister Netanyahu valitsuskoalitsioonis, protesteerisid ägedalt Ülemkohtu otsuse vastu. Valimiste järel religioossete sionistide positsioonid pigem tugevnesid. Kuigi Netanyahu jätkab paljude ekspertide arvates valitsuse eesotsas, ei viita tulemused stabiilsele koalitsioonile ning peaminister jääb tugevasti sõltuma religioossete sionistide toetusest.

 

5 kommentaari (+add yours?)

 1. huviline
  jaan. 25, 2013 @ 10:21:08

  Israel on mõistatus selle mõistatusliku ajaloolise kestlikuse tõttu, kui mõelda nende diasporaa, holokausti ja riigita olemise peale, millest eestile võiks mõned seigad võrdlusalusena kasulikud olla.

  Esimene on muidugi nende keele säilimise mõistatus, mis säilis kõigi nende sajandite jooksul ilma tsentraalse haridussüsteemita, lihtsalt perekondi pidi liikunud pärimuse toel. Teiste jaoks pidi see keel ilmselt mingi kummalise morse-laadse keelena tunduma, mis omakorda andis tuge saladusliku identiteedi tajumisele. Ühest küljest oma sisemine selgus oma äravalitusest, teisest küljest teiste vaenamine, mis muutis salapärase identiteedi veelgi tugevamaks. Keel seob kõnelejaid, keel ei muuda kõnelejaid võrdseks, vaid jätab igaühele võimaluse isiksuse arenguks, keel ei kohtle kõiki võrdselt, sest paljud ei saa juutide keelest aru.

  Teiseks on usu mõistatus. Minu jaoks on arusaamatu islami ja juudiusu uskujate vaheline võitlus, samuti islami ja kristluse vaheline võitlus. Enamvähem on teada põhjused, mis on põhjustanud vastasseisu, aga selle kestlikus on mõistatus.

  Vasta

 2. personainfieri
  jaan. 26, 2013 @ 20:21:57

  Keele säilimisel pole siin erilist mõistatust, sest see säilis mitte käibe-, vaid sakraalkeelena, mille põhjal tekkis Iisraeli riigi tekkimisega sisuliselt uus keel. Rahvus on ikka säilinud religiooni najal, sest need, kes valisid muu usu, k.a. judeakristlased, rahvustusid aja jooksul ümber. Suur osa Jeesuse kohapeale jäänud jüngrite järglastest identifitseerivad end tänapäeval ilmselt araablastena. Islami ja judaismi vaen on suhteliselt uus nähtus, mis tekkis alles 20.sajandil juutide massilise ümberasumise tagajärjel ning süvenes Iisraeli riigi tekkimisega. Kõigepealt tekkis vaen juutide ja araablaste vahele, mis laienes judaistide ja moslemite vaheliseks vaenuks.

  Vasta

 3. huviline
  jaan. 27, 2013 @ 11:21:12

  Kui nüüd rahvus on säilinud usu najal, kui seda kinnitavad ka säilinud interpolatsioonid, siis on ta tegelikult säilinud just keelelises mõttes. Sakraalkeel on suuresti vakatav keel (J.Undusk), mõjutades salapäraselt identiteeti ja initsiatiivi, eriti religiooni kaudu.

  Israeli kestlikuse mõistatus jätkub XXI sajandil, kuna riik on sekulaarne. Riigil justkui polegi mingit tähtsust rahva kestlikuse tagamisel, selle emotsionaalse seisundi garanteerimisel, mis riigitagi säilida suudab. Või siis just tänu sellele, et riik kuidagi rahva tunnetust lõhkuda ei suuda, isegi kirve meetodil, mida infotehnoloogiliseks nivelleerimiseks nimetatakse, vaid see tunnetus vastuseisu tõttu siis just kestab.

  Vasta

 4. personainfieri
  jaan. 27, 2013 @ 11:37:45

  Keel on usu juures kõrvaline atribuut. Juutide kestlikkuse on siiski taganud pärimus, rahvuslik müüt juutidest kui erilisest Jumala poolt äravaltud rahvast, millele on üles ehitatud religioon. Keelt oskasid lugeda vaid vähesed rabid ning kõnekeelena seda ei kasutatud. Rahvus kui selline on säilinud isegi hoiolimata keele kadumisest, mis teebki nende järjepidevuse eriliseks. Keel on pigem eestlaste poolt mütologiseeritud eristusjoon, mida ei saa automaatselt teistele rahvastele üle kanda, kuigi see on mõneti ka loomulik, sest ka koer mõtestab inimest lahti läbi koera.

  Vasta

 5. huviline
  jaan. 27, 2013 @ 13:16:52

  Kuna müüdistamine kuulub kõikide rahvaste juurde, olles ajalooliselt varasem teadusuuringutest, siis saab ka religiooni panna müütide sekka. Lähen hetkel taas kuulekuskoolitusele oma 5kuuse kutsikaga ja seni pole tähele pannud, et ta mind läbi teise koera oleks mõtestanud. 🙂 Ikka läbi viineriandja, kes võib ükskõik kes olla, kas või kurg või juut. Tegelikult mõtleb koer üsna inimese moodi, sooviks kasvada vaimselt ja füüsiliselt, olles teiste koertega pigem sõjajalal. Kestliku Israeli mõistatus võib peituda äkki hoopis vaenulikust ülesnäidanud teistes. Mingi sisu pidi Israelil kepiks kõhus ikka olema, mis kummardada ei võimalda, sest nt mõned vaenatud indiaanirahvad on lõpetanud eksistentsi, st vaenamisest ainuüksi pole kasu. Või kui võrrelda juute liivlastega.

  Vasta

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

jaanuar 2013
E T K N R L P
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: