Totaalne meedia II

@ckrabat

Meedia võimumonopoli tekkimine on üks kaasaegse ühiskonnakorralduse poleemilisemaid kaasnähtusi.  21.sajandi meediaimpeeriumid on üha enam omandamas totaalse meedia tunnusjooni, kes omab totaalset kontrolli ühiskonnas käibivate hoiakute suhtes. Kommunikatsioonivahendite revolutsiooniline areng on suurendanud meedia võimalusi sekkuda võimumängudesse ning kujundada ühiskondlikku arvamust neile soovitavas suunas. Samas ei lähe meedia vastuollu demokraatia põhimõtetega, sest ta pakub rahvale seda, mida rahvas tahab – murumänge gladiaatorite areenil, verd, higi ja pisaraid. Ühiskonna liberaliseerumist on meedia ära kasutanud tema käsutuses olevate võimumehhanismide laiendamiseks, mis on riikliku kontrolli mõttevabaduse üle asendanud meedia kontrolliga. Seal, kus enne võimutses riik, on tema jalajälgedesse astunud meedia. Meedia mõistab õigust ja karistab, kirjutab ette, missuguseid tooteid peavad inimesed tarbima ning kuidas oma piiratud elupäevi selles sinatses maailmas korraldama. Kui juba nõukogudelik ühiskonnakorraldus vabastas inimese mõtlemisest, usaldades selle raske töö partei hooleks, siis meedia rakendab samalaadseid strateegilisi võtteid nähtamatu totalitaarse impeeriumi kehtestamise eesmärgiga.

Rain Kooli nimetab meediat ühiskondlike muutuste vahendajaks, mitte allikaks, kuid see hinnang on 21.sajandil juba vananenud. Viimasel ajal on meedia üha tugevamini hakanud tegelema ühiskondlike hoiakute kujundajana. Ta mitte ei vahenda uudiseid, vaid toodab neid, ei kohku tagasi isegi konfliktipiirkonnas üles ostma lapsi, kes sõdureid kividega pilluvad, ainult selleks, et saada müügiväärtuslikke kaadreid.  Meedia loob väärtushinnanguid ning kujundab arvamusliidreid, kes tema loodud väärtushinnanguid laiema avalikkuse ette viivad, olles loobunud tasakaalustavast rollist ühiskonnas ning olles saavutanud ühiskonna üle suurema kontrolli kui seda oli keskaegsel kirikul, kujundades poliitilist teatrit, kinnitades rolli talle sobivad näitlejad – kangelasi ja tuleriidal hukkumisele määratud ketsereid – ning kustutades inimkonna ajaloost maha need hoiakud, mis kujunevad talle ohtlikuks ning ei suuda avalikku arvamust meedia lõa otsas hoida. Wikileaksi juhtum on üks tõsisemaid väljakutseid totaalse meedia võimule, kuna ta väljub nendest stsenaariumitest, mille poliitilise teatri lavastajad on heaks kiitnud. Wikileaksi faktipõhine meediastrateegia ei olnud kooskõlas totaalse meedia spekulatsioonidele rajatud strateegiale ning kitsendas tema tegevussfääri.

Meedia kuulekas tööriist on neukkude Novgorodi WC, minevikku kinni jäänud vähese uuendusmeelsusega mõtlemisvõimetu mass, kes annavad totaalse meedia väärtushinnangutele tema raevuka sisu. Meedia võib tekitada nii rahvuskangelasi – Anna-Maria Galojan, Nõia-Ints, Farmi-Gaabriel, Dressi-Toivo, Iglesiase-Anett jt. (huvitaval kombel on paljudel neist tume kui mitte öelda kriminaalne taustsüsteem) kui rahvavaenlasi: inimesi, kes ei käitu meedia poolt ette mängitud stsenaariumite kohaselt. Kolgata teel rahvuskangelasest rahvavaenlaseks on märgilise tähendusega  Andrus Veerpalu elu ja tegevus. Eesti Ajalehtede Liit jagab pressisõprade ja pressivaenlase tiitleid, kuid neist kõrgemalt võib hinnata pressivaenlase tiitlit, sest pressivaenlane pole ilmselt valmis olnud meediaturul müüma oma usud ja tõed. Totaalse meedia poolt juhitavas maailmas ei ole kerge jääda kindlaks, sest kui paljud inimesed on valmis järgima Jeesust, keda Saatan nelikümmend päeva kõrbes kiusas, mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes.

Anders Behring Breiviki juhtum laiast maailmast on veelgi enam tõstatanud küsimusi meedia kohast ühiskonnas – kas meedia on ühiskondlike hoiakute vahendaja või kujundaja? Meedia loodud virtuaalmaailmas elavate inimeste mõtlemist juhivad  seitse surmapattu: alpus (superbia), omandihimu (avaritia), kiim (luxuria), kadedus (invidia), õgardlus (gula), vihapidamine (ira), tujutus (acedia). Meedia on justkui Saatana tööriist nende piiratud elupäevade juures, kes juhib inimesi nende kiusatuses ning meelitab neid surmapattudega. Ameerika Ühendriikides tegutseb kahekümne esimest hooaega populaarne teleshow „Jerry Springer show“, mille eesmärk oli inimese madalamate instinktide esilekutsumine ning konflikti tekitamine telekaamerate ees. Väga palju ei erine sellest meie oma reality-show’de kontseptsioonid. Siis pole midagi imestada ühiskonnas laialdaselt vohavast vägivallakultusest – Eesti on Euroopa Liidus esikohal vägivallakuritegute sooritamise poolest, ühiskonnas on tugev nostalgia surmanuhtluse järele ning ühiskondlikku arvamust dikteerivad internetiportaalide vihakommentaarid.

Anders Behring Breivik on totaalse meedia poolt tekitatud surmaingel, kes on muutumas samasuguseks viha esile kutsuvaks meediaikooniks nagu Osama bin Laden, Muammar al-Gaddafi või Saddam Hussein. Kuid samal ajal kui meedia pöörab tähelepanu Breiviki kuldsele lipsule, pisaratele või käežestidele ning arutlenud tema võimaliku karistuse üle, siis kui palju on meedia lahanud Breiviku ideoloogilisi tagamaid? Totaalne meedia tegeleb talle omaselt tagajärgedega, mis pakuvad kasumit tootvaid murumänge gladiaatorite areenil, kuid väldib ennetavat tegevust uute breivikute pealekasvamise ärahoidmisel. Vastupidi, ta pakub neile võimaliku kangelase, meediaikooni, kellest nad võivad oma tegevuses juhinduda. Breiviku isiku (mitte tema vaadete) eksponeerimist on põhjendatud avaliku huviga. Mis on avalik huvi? Avaliku huvi küsimus tõusis hiljuti päevavalgele seoses Erika Salumäe ja Ene Veiksaare ning nende laste eraeluliste suhete käsitlemisega totaalse meedia lipulaeva ajakirja „Kroonika“ poolt. Reegel kuidas käituda, peaks olema lihtne: tungimine inimeste privaatsfääri on lubatav vaid inimeste enda loal. Suurema kasumi nimel on totaalne meedia valmis esitama faktide pähe spekulatsioone, manipuleerides nn avaliku huviga.

Eesti ühiskondliku mõtte arengut iseloomustab tsitaat Oskar Lutsu Kevadest: „Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud.“  Sotsiaalne mahajäämus ning kaasaegse maailma mittemõistmine tuleneb aga paljuski meedia poolt kujundatud väärtushinnangutest. Eestis on totaalne meedia teinud oma südameasjaks nõukogulike väärtushoiakute alalhoidmise. Viha vabariigi ülesehitamine on suuresti kohaliku meedia teene, mis ärgitab huvi konfliktsete ideoloogiate vastu nagu natsionalism (rahvuslus) ja sotsialism, mis saavad üheks natsionaalsotsialismis. Meie internetikommentaariumites ei kohta mitte vähe pisikesi tigedaid potentsiaalseid breivikuid. Konflikt toodab kasumit ning mida enam verd, higi ja pisaraid voolab ühiskonnas, seda rohkem kasumit meedia teenib. Totaalse meedia strateegiaga seotud nähtused ilmnevad viimases kaitsepolitsei aastaraamatus, kus seadusorgan tegeleb neljandale võimule iseloomulike manipulatsioonidele ehk täpsemalt väljendades sildistamisega. Seaduse ja korra tagajana peab kaitsepolitsei oma tegevuses lähtuma rangelt seadusest tulenevatest hinnangutest. Tuleb vahet teha konkreetsetel ideoloogiatel ning inimestel, keda võib-olla tundub mugav nende ideoloogiatega siduda, kuid niiviisi võib korrakaitseorgan ise muutuda ideoloogiliseks tööriistaks.  Nagu KaPo peadirektor Raivo Aeg on maininud: „Tänasel päeval kasutab Kõlvart selgelt oma põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi ning ei ole nende kasutamisel läinud üle piiri.“ Mitte jagades Mihhail Kõlvarti vaateid ning olemata ammugi mitte Keskerakonna poolehoidja, on inimeste arvamuste vabadus minu jaoks püha niikaua kui see ei kutsu üles põhiseadusliku korra vägivaldsele kukutamisele  ja seda mitte sellepärast, et kusagil käsulaudades on niiviisi kirjas, vaid juba maailmavaatest tulenevalt.

Meedia on tähtis

foto: http://www.politifake.org/image/political/1202/media-matters-media-matters-scumbags-politics-1329310731.jpg

17 kommentaari (+add yours?)

 1. Tõnu
  mai 01, 2012 @ 08:45:34

  Ma tahaksin siiski tunnustada Eesti Ajalehtede Liitu ega võrdustaks neid Kroonika ja Võsareporteri laadsete meelelahutuse, äri ja ajakirjanduse piiridel paiknevate toodetega. Muidugi on nad kõik suure meediamaastiku osad, aga eesmärgid ning vahendid jäävad siiski piisavalt erinevaks.

  Samamoodi on üks meedia osa ka Persona in fieri, kas kriitika on suunatud kuidagi enda pihta? See, et Persona in fieri eksisteerib, ja tegeleb samamoodi ühiskondlike hoiakute kujundamise tänuväärse tööga, näitab vast ilmekalt, et meedia ei ole ühtne tervik ega ole kontroll inimeste üle absoluutne.

  Kas vaba ning riikliku kontrollita meedia üldse saab/peab/tohib pakkuda midagi muud kui uudiseid ja hoiakuid, mida massid nõuavad? Turumajanduse aluseks on nõudlus ja pakkumine, niikaua kui tarbija soovib osta toodet, oleks veider keelata meedial nõudlusele vastavat toodet pakkumast.

  Eesti kolmest telekanalist on riigirahastusega ETV selgelt parim. Samas ei ole tegemist vaba ning turumajanduse seisukohast normaalse olukorraga. Kas riik peab üldse maksurahadega ühte osa meediast üleval pidama või on see jäänuk nõukogudeaegsest totaalsest propagandamasinast?

  Vasta

 2. personainfieri
  mai 01, 2012 @ 09:23:58

  Mille eest väärib Eesti Ajalehtede Liit tunnustust? Mida konkreetselt on nad teinud Eesti riigi ja ühiskonna hüvanguks? 🙂
  Võsareporter ja Kroonika pole vist päris samaväärsed. Esimene on Kanal 2 väljaanne, kuid need inimesed, keda seal eksponeeritakse, on sinna sattunud nende omal vabal tahtel, kui ma olen asjadest õigesti aru saanud.
  ETV on kolmest telekanalist loomulikult parim, kuna riigi poolne rahastamine kompenseerib kasumitaotlust. Loomulikult valitseb siin oht, et riigi poolt rahastatav kanal muutub propagandaväljundiks (nagu näiteks Tallinna TV), kuid selle vältimiseks ongi tegemist avalik-õigusliku institutsiooniga.
  Meedia laiemas mõttes pole loomulikult ühtne tervik. Tuleb vahet teha kasumitaotlusliku põhivoolu meedia ja tasakaalustava alternatiivmeedia vahel (vt ka alternatiivmeedia sarja meedia rubriigi alt).
  Persona in fieri liigitub siiski alternatiivmeedia alla, kuna see pole kasumitaotluslik ettevõte ja tegutseb null-eelarvega 🙂

  Vasta

 3. Tõnu
  mai 01, 2012 @ 12:53:03

  See on huvitav mõttekäik, et ETV (või muude ERR meediaväljundite) rahastamine riigieelarvest maksumaksja rahadega muudab nende toodangu kasumile orienteeritud konkurentidega võrreldes “loomulikult” paremaks. Kuigi ERR rahastamisel 2011 aastal eraldati peamine summa riigieelarvest (27 miljonit), ei maksa unustada kohustust teenida raha omatulude nime all (1,7 miljonit). Vaevalt leidub ERR juhtkonnas, Riigikogus või kodanike hulgas inimesi, kes paneksid pahaks omatulude suurenemist, ehk suuremat kasumit, soovitavalt kogu vajamineva eelarve ulatuses.

  Avalik-õiguslik institutsioon ei ole iseenesest mingi garantii ei meediakanali tasemele ega selle populaarsusele (mis tihtipeale on vastandlikud näitajad). Põhimõtteliselt ühtemoodi rahastatakse nii BBC, Yleisradio, Tallinna TV ja Venemaa riikliku meedia tööd. ETV praegune hea seis tuleneb rohkem nõukogu ja juhatuse koosseisust kui rahastamise üldistest põhimõtetest.

  Õhukese riigi ning madalate maksude propageerijatelt ootaks riigieelarvest maksude abil rahastatava ning erakondade poolt kontollitava meediaorgani kohta tunduvalt teravamat kriitikat. Muidu võib sama loogikat arendades jõuda hämmastavate seisukohtadeni – näiteks avalik-õiguslik ülikool on loomulikult parim, kuna riigi poolne rahastamine kompenseerib kasumitaotlust. Või avalik-õiguslik haigla on loomulikult parim, kuna riigi poolne rahastamine kompenseerib kasumitaotlust. Ehk isegi avalik-õiguslik sõjavägi on loomulikult parim, kuna riigi poolne rahastamine kompenseerib kasumitaotlust. Ja kui ette ei vaata, jõuamegi välja sotsiaaldemokraatliku heaoluühiskonnani 🙂

  Vasta

 4. personainfieri
  mai 01, 2012 @ 13:24:18

  Loomulikult on “parem” siin väga subjektiivne vaatenurk. Ma pidasin siin silmas pigem seda, et minu enda maitsega on ETV rohkem kooskõlas. Kindlasti pole ETV kõige populaarsem telekanal. Rahvas laiemas ja populaarsemas mõttes vaatabki rohkem kommertskanaleid ning väga populaarsed on igasugused võsareporterid ning mu reality show. Riigi poolne rahastatus pakub lihtsalt võimaluse, et tema skaala on lihtsalt mitmekesisem kui puhastel kommertskanalitel ja ta saab võimaldada saateid ka “vähemustele”.
  Kas tegemist on riigi, avalik-õigusliku või erakanaliga, pole siinjuures üldsegi oluline, kuid avalik-õiguslik on parem kui riigikanal (loe: valitsuse poolt kontrollitav kanal), mis muutub tavaliselt propagandistlikuks ning välistab alternatiivsed seisukohad. Loomulikult võib ja saab erakanal pakkuda veelgi kvaliteetsemat toodet, kui tal on kindel rahastaja ning ta ei pea taga ajama populaarsust ning reklaamirahasid, mis on omavahel seotud. Selliseid näiteid võib laiast maailmast samuti leida. Eesti turg on lihtsalt väga väike. Mis on oluline, see on konkurentsi tekkimine telekanalite vahel, mis võimaldab igale sihtgrupile oma saateid vaadata.

  Vasta

 5. Tõnu
  mai 01, 2012 @ 13:35:00

  Kuku Pressiklubi, teemaks tsensuur:
  http://podcast.kuku.ee/2012/04/30/pressiklubi-2012-04-30/

  Vasta

 6. Tõnu
  mai 01, 2012 @ 14:16:29

  ETV populaarsuse kohta on siiski uuringud olemas, 2012 aastal on ETV olnud iga kuu lõikes kõige vaadatavam telekanal Eestis:
  http://uudised.err.ee/index.php?06249905
  Mis on tore, ise vaatan ka 🙂

  Samamoodi kui Vikerraadio on olnud viimased 10 aastat Eesti populaarseim raadiokanal.

  Iseasi, kas populaarsus ja vaadatavus/kuulatavus saab olla üldse riigirahastusega meediakanali eesmärk. Muidugi on tore, kui riigil on võimalik võimalikult suurt osa rahvast meedia abil mõjutada. Ning ehk on saadete tegijad lihtsalt piisavalt head. Samas, kui ainult riigirahade toel on justnimelt vähemustele võimalik üldse sobivaid saateid teha, siis riigimeedia populaarsus näitab ilmselgelt vähemuste eiramist. Erameedia seisukohalt on tegemist räige ettevõtlusvabaduse piiramise ja turu solkimisega, peavad ju nemad maksma makse, millega rahastatakse konkurente, kes saavad toota paremaid saateid ja vähendada eraettevõtja tulu.

  Vasta

  • personainfieri
   mai 01, 2012 @ 17:37:57

   See näitaja ei ole siiski stabiilne ja seotud antud kuu lõikes Eesti Lauluga. Detsembris oli ETV alles kolmas:
   http://uudised.err.ee/index.php?0595278.
   Kümne vaadatavama saate hulgas olid ETV-st Õnne 13 ja Pealtnägija, mis kalduvad sinna kollase meedia kanti. Ülekaalukalt on seal esindatud aga Eesti üks kollasemaid telekanaleid Kanal 2, kus ühiskonnakriiikat peaaegu üldse ei esine.

   Vasta

 7. huviline
  mai 01, 2012 @ 15:26:39

  Kui Riigi Teataja ja muud ametlikud kanalid meedia hulgast välja arvata, siis meedial puudub pädevus, mis võimaldab meediat võimuga seostada. Neljas võim on meedia omanimetus iseendale. Võim on tegelik valdus, reaalsus, mitte ajakirjanduslik kujund, mis teeb võimalikuks ülesannete täitmise.

  Meedial puudub ametiseisund, samuti pole meedia funktsionaalselt avaliku halduse kandja, sest ükski meedia otsus väljaspool oma organistasiooni ei evi siduvust. Meedial puuduvad ühiskonnas juhtimisülesanded või järelvalve ülesanded, samuti pole meedia ülesanded seotud rahaliste vahendite liikumise üle otsustamisega ühiskonnas.
  Meedia on seotud informeerimisega ja niivõrd kuivõrd informatsioon on totaalne, sõna sisulises, mitte poliitilises tähenduses, on meedia totaalsus ainuvõimalik. Meedia puhul peitub probleemi teravik minu arvates aja vaimses situatsioonis, kui kasutada Karl Jaspersi väljendit, mis on purgimas vabaduse, eeldades vara olemasolu, et vaba olla, mida meedia ei mõista, asudes leebel moel, nt Mihkel Kärmas, hoopis õigust mõistma.

  Vasta

 8. personainfieri
  mai 01, 2012 @ 17:30:53

  Kõigepealt võiks defineerida võimu ja alles seejärel on võimalik hakata otsustama, mis või kes on võimu jaoks pädev? See, et kellelgi puuduvad otsesed juhtimisülesanded, ei anna alust otsustada tema võimu pädevuse üle. Kellel on rohkem võimu, kas Exxon Mobili või Microsofti presidendil või Eest presidendil?
  Kas Andris Berzinšil on rohkem võimu kui Rupert Murdochil või Steve Forbesil?
  Loomulikult on meedial olemas piisav võim ühiskondlike protsesside muutmiseks, isegi kui see pole otsene, käsulaudades fikseeritud võim, vaid kaudne tema enda poolt endale omistatud võim, kuid seegi on võim.
  Eestis on meedia viimastel aastatel järjekindlalt propageerinud vasakpoolset ilmavaadet ning nõukogudelikke väärtushinnanguid, milles ta on olnud ka edukas, arvestades sotsiaaldemokraatide populaarsuse järsku tõusu.

  Vasta

 9. personainfieri
  mai 02, 2012 @ 03:55:42

  Meedia võim on nähtamatu. Ta ei mõjuta ühiskonnas toimuvaid protsesse mitte otseselt, vaid kaudselt. Ta kujundab hoiakuid, mitte ei tegele täidesaatva võimuga. Kommunikatsioonivõrgustiku täiustumisega on ka meedia kontroll ühiskonna üle muutunud totaalseks. Ta on moodustanud panoptilise järelevalvesüsteemi (vt ka Foucault) ühiskonna üle, mis on võimeline seda funktsiooni täitma palju efektiivsemalt kui riik, võttes endale ka mitmed kohtuvõimu funktsioonid.

  Vasta

 10. huviline
  mai 02, 2012 @ 15:05:46

  Võim on üsna täpselt defineeritud, organisatsiooni ja funktsiooni tunnuse kaudu, ja seisneb jõu kasutamise pädevuses väljaspool oma organisatsiooni. See on reaalne sund, millega täidetakse teatud ülesandeid ja sellisena tunnetatav.

  Nähtamatu võimuna ei ole meedia võim loomulikult reaalne. Mulle tundub, et nähtamatu võimuna on meedia võim üsna täpselt sarnane raha võimuga.

  Meedia purgib vabadust, artiklis toodud näited sobivad hästi, ja on seetõttu kritiseeritav, sest oma totaalse iseloomu tõttu võib meediast olla nii kasu kui kahju vabaduse mõiste täitmisel või tühjendamisel.

  Vasta

 11. personainfieri
  mai 02, 2012 @ 15:41:06

  Ma kuulasin seda Tõnu pandud pressiklubi linki – põhimõtteliselt võib siinkohal Strandbergiga isegi nõustuda. Tsensuur toetab teatavat müüti, mida võidakse kasutada selleks, et ületada kognitiivse dissonantsi tekkimist. Inimene väldib mitmuslikku maailma ja omandab talle kellegi poolt ette kirjutatud mütoloogilise välja, sest see on talle mugavam ja turvalisem. Tekib sotsiaalne tellimus ühiskondliku kontrolli järele, mida võib teostada ka meedia, kes ütleb, mis on õige ja mis on vale. Läbi taolise sotsiaalse tsensuuri tekibki totaalse meedia võim.

  Vasta

 12. ckrabat
  dets. 13, 2012 @ 16:59:50

  Andres Jõesaar: alternatiiv peksule mõisatallis
  http://arvamus.postimees.ee/1073438/andres-joesaar-alternatiiv-peksule-moisatallis
  Kodanike elu ja (mõnede) meediaväljaannete eesmärkide saavutamise vahendite valiku vaheline ebakõla teravdub meil eelkõige anonüümsetes kommentaarides, milles aeg-ajalt esinev (Delfi omaniku Hans H. Luige terminile toetudes) psühhofüüsiline terror ettevõttele klikitulu toob ja kodanikele valu tekitab.
  Traagiline näide sellest, milleni lihtinimese tundeid mittearvestava kommertsmeedia saamahimu viia võib, šokeeris eelmisel nädalal kogu maailma. Sellise meedia käitumist tuleb karistada. Nii arvas (ka) Lord Leveson. Meedia karistamatuse ja karistuste karmistamise vajadus on meilgi päevateemaks.

  vs:

  Jolli
  dets 11, 2012

  Viha Vabariiki on siiski kõige paremini aidanud ehitada Eesti ajakirjandus- ei päevagi ilma vihkamise veerandtunnita, lisaks ka anonüümne netikommentaator Robert. :=)

  Vasta

 13. personainfieri
  dets. 15, 2012 @ 13:38:45

  http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/priit-hobemagi-kuidas-meediat-liistule-tommata.d?id=65410614&com=1&s=1&no=40
  keegi kommenteerib:
  “Mikroneesia
  15.12.2012 11:55
  Mina väidan, et ajakirjandus on üks stagneerunumaid eluvaldkondi Eestis üldse. Peamiselt sel põhjusel, et nad on ennast n.ö asetanud väljaspoole kriitikat, mingisse mugavustsooni, kus toimub lihtsalt leiges vees ulpimine ja eneseimetlemine ning puuduvad tegurid, mis soodustaksid sisulist arengut. Ajakirjanikud kritiseerivad kõiki ja kõike, kuid neid ei kritiseeri keegi, ükskõik kui suure jamaga nad ka maha saaksid. Praktiliselt ainuke võimalus ennast ajakirjanduse vastu kaitsta on kohus ja see on ka pigem sümboolne – parimal juhul avaldab meediaväljaanne mitu kuud hiljem paarirealise vabanduse kusagil lehenurgas, mis ei korva kuidagi seda, et esikaanel on inimene täiesti alusetult p*saga üle valatud.

  Mugavus ja laiskus soodustab rumalust. Näiteks kui lugeda meie peamiste meediaväljaannete tehnika rubriike, jääb mulje, et keskmine “tehnikaajakirjanik” teab tehnikast sama palju kui keskmine koduperenaine. Enamasti on neid tekste lihtsalt masendav lugeda, sest on näha, et ajakirjanikul puuduvad kõige elementaarsemal tasemel teadmised selle kohta, millest ta kirjutab. Ma ei tea ühtegi teist valdkonda peale ajakirjanduse, kus säärane diletantlus oleks pikaajaliselt aktsepteeritav. Toome ühe näite. Kui inimene tellib restoranis prae ja talle serveeritakse naeratuste saatel mingi põhjakõrbenud käkk, siis see kokk varsti vallandatakse. Ajakirjanduses võib täielik võhik põhjakõrbenud käkke serveerida päevast päeva ja aastatst aastasse ning midagi ei juhtu. Kõik on sellise mandumusega harjunud. Kriitika puudub või seda ignoreeritakse. “

  Vasta

 14. ckrabat
  märts 20, 2014 @ 08:35:06

  Vasta

 15. ckrabat
  okt. 29, 2014 @ 15:48:05

  Mida külvad, seda lõikad
  http://nihilist.fm/mida-kulvad-seda-loikad/
  Meedia võimuses on rahvast üles õhutada. Õhutada kasvõi psühhoosile. Tekitada mingi arvamus, mida õhutatakse tarbima. Milleks need kaldkirjas read? Igal mündil on kaks külge.
  See on meie maailm. Surnutelt röövitakse kuldhambad, kainelt mõistuselt hääl ja inimestelt võime reaalsusega suhestuda. See „reaalsus”, millega suhestutakse, on televiisoris. Televiisor on jumala masin. Nii valvab ta oma laste üle. Ta hoiab nende mõtteid vagana, et mõtted oleksid patust priid. Muidugi näeb jumal palju vaeva, et inimesed teda kätte ei saaks. Äkki tahab muidu keegi veel jumalat enda kasuks tööle panna ja see oleks küll t ä i e s t i mõeldamatu.
  Jumal on televiisori pannud elutuppa, sest jumala koda peab suur olema. Jumal ongi elu ja selle kujunemise taga. Elutuba, kui väike pühamu. Kirik. Vaibaga, mis sobib kardinatega kokku. Sada kanalit jumalust. Ikea taburetid. Jumal on teleka taga. Või sees. Tegelikult pole keegi otsinud, kus, või mis, ta täpselt on, peaasi, et ta meile paistaks….

  Vasta

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

mai 2012
E T K N R L P
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
%d bloggers like this: