Alternatiivmeedia tulevik

@ckrabat

Tänases tasulises Postimees Plussis üritab Hendrik Alla, kajastades hiljuti Väimelas toimunud kodanikuajakirjanduse seltsi konverentsi, paiguti  küll mainstream ajakirjandusele omases mustvalges stiilis (uudis peab ju müüma!), defineerida kodanikuajakirjandust.  Hea meelega polemiseeriks mõnede konverentsil kõlanud seisukohtadega, mis rõhutavad kodanikuajakirjanduse seotust peavoolu meediaga = väljaannetega, kes teenivad ühiskonna kujundamisest kasumit.  Konverentsi üks korraldajaid Sulev Valner, viidates kodanikuajakirjanduse ning mainstream meedia piiri hägususele, rõhutab isikliku näite varal, kuidas kodanikuajakirjanikust võib edukalt saada peavoolu kollane ajakirjanik ja väidab nii või teisiti, et anonüümselt veebi riputatud materjalidel (ehk siis sotsiaalmeedial) ajakirjanduslik väärtus puudub. National Geographic Eesti peatoimetaja Erkki Peetsalu jällegi arvas, et sotsiaalmeediat ei saa käsitleda kodanikuajakirjandusena. Tahes tahtmata  kumab puude tagant välja tungivas valguskiires pürgimus absoluutse tõe monopoli järele, ühiskonna jagamine õigeteks ja valedeks, kellest mingil osal on õigus ühiskonda kritiseerida (sest nad on totaalse meedia käepikendused!)  ja teistel mitte, mis vastab totaalse meedia  eesmärkidele üleüldise kontrolli ning kohtuvõimu funktsioonide võtmiseks ühiskonnas. Pigem ei jookse veelahe mitte ametliku meedia ning kodanikuajakirjanduse, vaid hoopis ametliku meedia ja alternatiivajakirjanduse vahel ning nn kodanikuajakirjandus jääb siin esitatud piiravates tõlgendustes kusagile halli tsooni kahe mainitud ajakirjanduse liigi vahel.

Tullakse välja vana hea väitega, et sotsiaalmeedias puudub vastutus, kuid vastutus ei ole mitte ainult legaalne, vaid ka moraalne kategooria ning just selle viimase vastu kipub ka mainstream meedia aeg-ajalt patustama. Ei taha sellise kodanikuajakirjanduse piiratud tõlgendamisega päris nõus olla, sest iga kodaniku poolt edastatud seisukoht, sõltumata selle edastamiseks kasutatud kanalist, võib paigutada kodanikuajakirjanduse alla, sest ta kajastab üksikkodaniku või siis laiema kodanike grupi seisukohti, mis tehakse käepäraste vahenditega kaaskodanikele kättesaadavaks.   Kui keegi võtab endale absoluutse tõe monopoli, siis tahaks juba küsida, kes lasi tõde siis seekord sedapidi paista? Tuleb nõustuda Hendrik Alla artiklis refereeritud Tiit Hennoste seisukohaga, et kodanikuajakirjandusele ei saa esitada leebemaid nõudeid kui  ametlikule meediale. See kehtib täiel määral ka alternatiivmeedia kohta. Anonüümsus ei päästa vastutusest, sest väljaandja usaldatavus tagab tema poolt väljastatava toote kaubamärgi. Persona in fieri ei tee selles osas järeleandmisi, isegi kui anonüümsus on tema kaubamärgi ideeline osa, mis peab rõhutama, et edastatav sõnum on olulisem, kui selle esitaja personaalia. Anonüümsusel ja anonüümsusel on vahe, sest mitte kõik anonüümsused ei väljenda ilmtingimata pahateolist kavatsust. Kas kaubamärgid  Mark Twain, George Orwell, George Sand, Stendhal jt teevad nende nimede all loodud loomingu kuidagi vähemväärtuslikumaks kui see oleks toodetud kodanikunime all?

Alternatiivmeedia funktsioon on anarhiline ning teda võib laias laastus võrrelda ühiskonnakriitiliste protestiliikumistega alates punkaritest ja hipidest ning lõpetades Mahatma Gandhi vägivallatu vastupanu ja Gandhigiriga (vägivallatus ja tõe jõud). Ühiskond vajab omamoodi Wall Street liikumist, kes asuks võitlusesse peavoolu meedia tõemonopoli kehtestamisele orienteeritud kampaaniate vastu ning alternatiivmeedia pakub selleks soodsa võimaluse. Alternatiivse meedia võimalused ühiskonna ümberkujundamisel võivad mingites olukordades osutuda reaalseteks, võtame või Araabia kevade, milline protsess omandas stimuleeriva tõukejõu just nimelt alternatiivmeediana kvalifitseeruvatest sotsiaalvõrgustikest. Ei saa salata, et alternatiivmeedia võib pakkuda eneseväljendusvõimalusi äärmuslikele liikumistele, kes taotlevad ühiskondlikke muutusi vägivaldsel või mõnel muul kaaskodanikke kahjustaval teel. Kui vaadata kasvõi netikommentaare, siis võib seal äärmuslikke seisukohti ja vihakommentaare esineda rohkem kui ühiskonnas tervikuna ning luua „rahva arvamusest“ hoopiski vale ettekujutuse. Kindlasti suurendab äärmusllike vaadete esiletõusu totaalse meedia kasumile orienteeritud konfliktne hoiak, mis soodustab hirmukultuuri ning viha levikut ühiskonnas. Alternatiivmeedia kanalites ja netikommentaarides võib see kindlasti avalduda, mille jalajäljed viivad ka Breiviki juhtumi juurte juurde. Tekib nn Novgorodi WC efekt, kus tõe monopol langeb nende saagiks, kes kõvemini karjuvad, aga mitte neile, kes on ühiskonnas enamuses.

Mis teha? Nn „mõõdukal“ alternatiivmeedial on ühiskondlike probleemide lahendajana ja sobivate lahenduste pakkujana oluline roll täita, sest konstruktiivsus seostub pragmatismi ning mõõdukusega. Äärmuslikud ideed eeldavad äärmuslike vahendeid, mille eesmärk on pigem tähelepanu saavutamine ning ühiskonna survestamine visuaalsete kampaaniate najal kui ühiskonna parendamine.  Miks kasutavad äärmuslikud liikumised võitlusvahendina terrorismi ? Aga sellepärast, et loodusseaduste kehtimise korral ei ole nad võimelised ühiskonnas enamust saavutama  ja peavad utreerima hirmu- ja vihakampaaniaid, mis viivad ühiskonna eemale ratsionaalsest arengust. Alternatiivmeedia ei pea olema äärmuslik, kuid äärmuste ajastul on mõistusepärane asjade ja nähtuste käsitlemine sageli jäämas vähemuse hobiks. Seetõttu on nišš mõõdukale alternatiivmeediale totaalse peavoolu meedia poolt kujundatavas ning äärmuslust esile tõstvas ühiskonnas kindlasti olemas. Kui totaalne peavoolu meedia üritab juhtida ühiskondlikke hoiakuid, siis peab alternatiivmeedia omakorda kontrollima totaalset meediat.

Noi, ragazzi di oggi è un brano musicale scritto da Toto Cutugno e Cristiano Minellono ed interpretato da Luis Miguel nel 1985. “Meie, tänapäeva noored” on Toto Cutugno ja Cristiano Minellono laul, mida Mehhiko päritolu Luis Miguel esitas San Remo festivalil 1985.

november 2011
E T K N R L P
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.