Viha vabariik

@ckrabat
Viimastel nädalatel puhkenud klaperjaht kahekordse olümpiavõitja Andrus Veerpalu väidetavalt positiivse dopinguproovi ümber on nüüd saanud vähemalt esialgse vastuse. Teema juures kisub juurdlema mitte niivõrd sportlase tulemuste ja dopingu omavahelise seose üle, kuivõrd nähud teatava negativistliku mentaliteedi juurdumisest eestlaste väärtushinnangutesse. Isegi kui räägitakse Eestist kui kunagisest läänelikust liiduvabariigist, siis teatavad tendentsid võivad tekitada küsimuse, kas kunagisest läänelikust liiduvabariigist ei ole ühtäkki saanud nõukogulik lääneriik.

Kindlasti on igal juhul tegemist keerulise ja komplitseeritud küsimusega, nagu kas üksainus dopinguproov võib seada kahtluse alla eelnevad sportlikud saavutused, millega on kaasnenud negatiivsed dopinguproovid? Veerpalu kaasuse juures on oluline pigem küsimus, kas tegemist oli keelatud ainete teadliku tarvitamisega saavutuste parandamise nimel või teatud füsioloogiliste tingimuste kokkulangemisel tekkinud lubatud normide ületamist. Ühel juhul on tegemist teadliku üleastumisega fair play reeglistikust, teisel juhul ebasoodsate asjaolude kokkulangemisega. Kuni ei ole lõplikku selgust eelmainitud küsimuses, kuidas siis põhjendada eelnenud kärarikast meediakampaaniat, kus peaosas esinesid „informeeritud allikad“ (tõe huvides tuleks välja selgitada ka need)?

Rein Taagepera väitis möödunud aastal teleintervjuus, et eestlaste käitumisharjumisi mõjutavad põhiliselt kaks emotsiooni – moonakamentaliteet ja viha, mis on segu pikaleveninud orjapõlvest ning kiirelt ja ootamatult kätte jõudnud vabadusest.

Tsitaat intervjuust: “Viha annab mõnedel hetkedel jõudu pingutusteks, ja seda eestlased kiidavad. Aga ei maksa kiita sellist viha. Ma näen palju sellist viha, mis vindub seespool. See on mõisaorja viha mõisahärra vastu, mis ei saa tabada teda, ja siis valatakse see välja näiteks oma naise vastu.”

Kusjuures viha kui domineeriv motiiv identiteedi määratlemisel olevat eestlaste puhul suht ainulaadne. Eestlaste väärtushinnangutes peetakse väga oluliseks seotust teatava enesetunnetusliku identiteediga, mis toob must-valged Meie-Nemad vastandumisel kujundatud identiteedihinnangud väga reljeefselt esile. Viha osakaal negatiivse identiteeditunnetuse kujundamisel võib avalduda erinevates eluvaldkondades. Tüüpilised kollektiivse viha objektid eestlase eneseteadvuses on näiteks Venemaa, võõramaalased, Euroopa (sh Euroopa Liit), Eestisse ja eestlastesse kriitiliselt suhtuvad kolumnistid või poliitikud (nt Eestis erakordse populaarsuse saavutanud keegi soome päritolu ajakirjanik Sami Lotila, kelle autoriteet Soomes endas on enam kui küsitav).

Viha on kindlasti aidanud kaasa teatavate konfliktide eskaleerumisele. Nii kujunes Teise Maailmasõja künnisel viha põhiliseks motiiviks hollandlaste suhtestumisel agressiivse naaberriigi Saksamaaga, kellega oli palju ajaloolisi kanu kitkuda. Hollandlaste tookordne suhtumine sakslastesse on peaaegu üksüheselt mahamängitav Eesti ja Venemaa suhetesse. Üks vähegi eneseväärikust säilitada ihkav eestlane (mida punasem on tema minevik, seda enam) ei saa kunagi nimetamata jätta  minevikus tehtud ajaloolist ülekohut niipea kui jutt kandub mingite asjaolude tõttu Venemaa peale. Kummastav on kõige selle juures asjaolu, et seesama eestlane tarbib hiiglasuurtes kogustes kõike venelikku, vene kultuuri, keelt, viina, kööki, meenutab heldimusega teenistust okupatsiooniarmees – vot seal tehti meheks – Musta mere äärseid sanatooriume või klassiekskursiooni Moskvasse või Leningradi.

Naaberriikide suhe meenutab valulist abielulahutust, kus palav armastus on ühtäkki muutunud emotsionaalseks vihkamised ja pooled hoiavad teinetesest kümne küünega kinni, suutmata oma teed minna ja uut elu alustada. Tundub, et väga paljudele ei ole veel kohale jõudnud, et juba paarkümmend aastat elatakse erinevates riikides (perekondades) ja isegi erinevates tsivilisatsioonides. Muret teeb siinjuures pigem ohutunnetus, mis selline järk-järguline pinge tõus võib vallandudes endaga kaasa tuua.

Väärtushinnangute poolest on venelased ehk eestlastega kõige rohkem sarnanev rahvus, kuigi nende temperamenditüüp võib olla hoopis teine. Kuid ka Venemaal armastatakse välja tuua neid, kes on Venemaa vaenlased (Baltikum, tšetšeenid, grusiinid, NATO jpt – vastaval sessoonsele moele või hetkevajadusele). Mõlema riigi poliitilise kultuuri juurde kuulub vastandumisele üles ehitatud identiteeditunnetus. Kuvandiehitamine ning selle põhjal vaenlaste otsimine ja leidmine oli nõukogude kultuuri lahutamatu koostisosa. Kuigi see pruugi seostuda ainult nõukogude kultuuriga, sest teatavad totalitaarsest ühiskonnast pärinevad nõukoguliku kultuuri elemendid võivalt vabalt elada ja areneda ka lääne demokraatlikus ühiskonnas – lood kangelaslikest dopingu-, terroristi-, või natsiküttidest kõlavad samamoodi ka lääne meedias nagu jutustused pioneerkangelastest nõukogude ühiskonnas (jällegi eristades spetsialiste meediapersoonidest).

Soomlastel on nõukogude päritoluga inimeste kohta väljend neukkud – deminutiiv sõnast „neuvostoliittolainen“. Kes on neukkud? Neukkud on tugeva kollektivistliku identiteeditundega karjainimesed, kelle tegevus on emotsionaalsetest motiividest lähtuv ja seetõttu võivad nad olla erinevate äärmuslike poliitiliste ideaalide elluviimiseks perfektselt sobivad isikud. Selliseid kergesti juhitavaid inimroboteid üritati toota Nõukogude Liidus ja neukkude retsidiive kohtab sageli veel tänapäeva Eestis, kas siis kaupluste avamistel odavaid televiisoreid haaramas või ostukeskustes paaniliselt suhkrut ja tatart kokku ostmas

Kui Nõukogude Liidus eeldati, et ühiskond peab olema rangelt kontrollitud, sest vastasel korral hakkab inimene mässama, püüab petta ja varastada, siis ühiskondliku korra muutumisega kandus negativistlik identiteeditunnetus üle kaasaega. Kollektiivset viha esile kutsuvaid meediakampaaniad on toimunud varemgi, mis tavaliselt algab negatiivse kuvandi loomisega meedia poolt ning sellele järgneva kampaaniaga, mis võib mõjutada otsuseid. Taoliste meediakampaaniate juures tuleb arvestada kindlasti paljude asjaoludega, näiteks kuidas on otstarbekas või üldse võimalik end kaitsta „naiste vastu saunas“, kes on kohtuotsuse Novgorodi WC-le kohaselt juba meedias maha hõiganud.

Ühe viimase aja kurioossema meediakampaaniana võib näiteks välja tuua liiklusõnnetuse põhjustanud alaealise Joosep Laiksoo juhtum, kes pani küll ühest küljest toime kuriteo, põhjustades ettevaatamatuse tõttu inimeste surma, teisest küljest ei olnud kindlasti tegemist tahtliku ning isegi mitte alkoholijoobes sooritatud kuriteoga, mis oleks väärinud juhtumi käsitlemisele järgnenud üleriigilist meediakampaaniat. Antud juhul pakub see huvi veel kannatanute pole pealt, kuna seal väljenduvad vastandlikud ellusuhtumised ja kultuuritüübid – nõukogulik ateistlik ellusuhtumine vs läänelik kristlik ellusuhtumine. Kusjuures eristada tuleb kriminaalasja (mille eesmärk on teo objektiivne käsitlemine) ja sellega kaasnenud meediakampaaniat (mille eesmärk on teo subjektiivne käsitlemine).

Täpselt samuti tuleks käsitleda ka Andrus Veerpalu juhtumit. Ühelt poolt võimalik keelatud ainete kasutamise juhtum, teiselt poolt viha õhutav meediakampaania, kuid enne asjakohaste instantside otsust oleks järelduste tegemine enneaegne. Küsimus, kas Andrus Veerpalu tarvitas dopingut või oli kasvuhormoonide tõus põhjustatud füsioloogilistest näitajatest, on vastavalt ettenähtud protseduuridele lahendatav küsimus, mis loodetavasti jõuab millalgi objektiivsete otsusteni, kusjuures loomulikult tuleb valmis olla ka halvimaks, sest ka tippsport on teatud riskide võtmine. Kuid seegi ei anna alust inimese ristilöömiseks. Viha õhutav subjektiivne meediakampaania võib küll täita mingi osa rahva negativistlikke ootusi, kes on valmis iidolit vajadusel nii ülistama kui mutta tampima, kuid kindlasti ei saa seda võtta kui objektiivse tõe kriteeriumi.

Pilt: http://quotespictures.com/wp-content/uploads/2013/03/anger-is-a-emotion-that-makes-your-mouth-work-faster-than-your-brain-emotion-quote.jpg

Advertisements

6 kommentaari (+add yours?)

 1. Trackback: Viha vabariik II – tõde, õigus ja infojulgeolek « Persona in fieri
 2. Trackback: Kõige taga oli hirm – Eesti rahvuslik identiteet ja ajalooline mälu « Persona in fieri
 3. personainfieri
  veebr. 11, 2014 @ 23:05:13

  Jaak Urmet: Eestlased ja mitteinimesed
  http://epl.delfi.ee/news/arvamus/jaak-urmet-eestlased-ja-mitteinimesed.d?id=67786215
  Mida aeg edasi, seda sagedamini ja suuremat häbi ma oma riigi pärast tunnen. Riigikogu pärast, valitsuse pärast, koalitsiooni pärast. Tegelikult – kogu eesti rahva pärast. On muidugi väga palju n-ö normaalseid kaaseestlasi, ma tunnen paljusid selliseid ja ma suhtlengi enamasti sellistega. Aga ma ei ole ei pime ega loll, ma tean ja näen, et nad ei anna kahjuks massis tooni, samamoodi nagu ei anna intelligents tooni ööl vastu laupäeva Vabaduse platsil. Edaspidi eesti rahvast või eestlastest rääkides pean silmas just nimelt eesti rahvast kui massi, kus normaalsuse jooned hägustuvad ja lahjenevad kuni kadumiseni.

  Hakka, raisk, eestlaseks! Noh, ega sa ju ei hakka, sest sa oled venku, tibla, okupant, me ju teame. Aga kui tahad Eesti Vabariigis elada, siis teed, mida me käsime. Kõigepealt unusta ära vene keel, vene juured, vene kultuur, meie riigis sellele rämpsule kohta ei ole. Sinu esivanemad on okupandid, said aru, ja kui sa neid tahad au sees pidada, siis oled Eesti Vabariigi vaenlane. Õpi selgeks eesti keel ja räägi igal pool ainult seda, sest vene keelt on meil rõve kuulda. Ühtlasi kiida ja kuuluta igal pool, kui tore on Eesti Vabariik, eriti võrreldes Venemaaga. Kui sa seda kõike teed, siis me loeme sind lõimunuks, aga ära unusta, et meie pilk on sul kogu aeg kuklas.

  Vasta

 4. personainfieri
  veebr. 11, 2014 @ 23:08:58

  vs
  http://etv.err.ee/index.php?05629907&video=10789#.UvoH2PmSxMc
  “Üllatavana tuli välja, et selline tööandja maine pärineb justkui varastest 90ndatest. Selline vereimeja ja suli maine käib selle asjaga kaasas ja need müüdid elavad palju tugevamini edasi, kui me oleksime arvanud,” rääkis
  Tööandjate Keskliidu kommunikatsioonijuht Lauri Linnamäe värskest uuringust.

  Hakka, raisk, lolliks! Noh, ega sa ju ei hakka, sest sa oled ettevõtja, kapitalist, rahvavaenlane, vereimeja, me ju teame. Aga kui tahad Eesti Vabariigis elada, siis teed, mida me käsime. Kõigepealt unusta ära mõtlemine, haridus, kultuur, meie riigis sellele rämpsule kohta ei ole. Kõik lääne inimesed on liberastid, integrastid ja tolerastid, said aru, ja kui sa neid tahad au sees pidada, siis oled Eesti Vabariigi vaenlane. Õpi selgeks riigi kulul ja laenurahast elamine ja räägi igal pool ainult seda, sest ettevõtet omada on meil rõve kuulda. Ühtlasi kiida ja kuuluta igal pool, kui tore oli Eesti NSV, eriti võrreldes praeguse riigiga. Kui sa seda kõike teed, siis me loeme sind meie hulka kuuluvaks, aga ära unusta, et meie pilk on sul kogu aeg kuklas.

  Vasta

 5. ckrabat
  juuli 28, 2014 @ 18:15:19

  Võrdluseks võiks mainida, et teiste keelte kõnelejate puhul on loetelukatsed andnud emotsiooni prototüübiks rõõmu (belglastel, prantslastel, itaallastel, πveitslastel), õnne (inglastel, Kanada elanikel), armastuse (türklastel), kurbuse (jaapanlastel, Indoneesia ja Surinami elanikel) või hirmu (hollandlastel). Üksnes soomlased peavad eestlastega sarnaselt tüüpilisimaks emotsiooniks viha.
  http://www.cl.ut.ee/yllitised/KK-2005Vainik%20Orav.pdf
  Eestlaste viha tuleb teise maailmasõja traumadest
  http://ekspress.delfi.ee/news/paevauudised/eestlaste-viha-tuleneb-teise-ilmasoja-traumadest.d?id=32253633

  Vasta

 6. Trackback: Viha vabariik XV – viha juured | Persona in fieri

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja / Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja / Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja / Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja / Muuda )

Connecting to %s

aprill 2011
E T K N R L P
« märts   mai »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: